ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)

 

อยากให้พยากรณ์ดวงเมือง2553
การที่รัฐบาลไทยจับอาวุธสงครามของเกาหลีเหนือ จะส่งผลกระทบต่อดวงเมืองหรือไม่ อยากให้พยากรณ์ด้วย
ผู้ตั้งกระทู้ คนดูหมอ :: วันที่ลงประกาศ 2009-12-23 02:27:02

 

การพยากรณ์ดวงเมือง นั้นเราได้เริ่มต้นพยากรณ์เป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ.2550 โดยประสงค์ที่จะเตือนว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ เกี่ยวกับ(1) ทหารวิบัติ (2)พระสงฆ์องค์เจ้า ชีพรามณ์วิบัติ (3)รวมทั้งเรื่องบุคคลสำคัญของประเทศวิบัติ (สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ และบุคคลสำคัญอื่น ๆ วิบัติตามกัน)  (4) ความยุติธรรมวิบัติ มีคดีฟ้องร้องสำคัญ ๆ  เช่นคดีทักษิณ เป็นต้น (โปรดดู สารบาญโหราศาสตร์ เรื่อง    พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการให้การพยากรณ์ไว้เมื่อ  22 ตุลาคม 2550 และตั้งแต่เวลาที่ได้พยากรณ์ไว้  โดยที่ประเทศไทยมีปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและวิบัติ 4 ประการจริง มาจนถึงทุกวันนี้โปรดคลิกเพื่อไปดูเรื่องเดิมและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 
ซึ่งคำพยากรณ์นั้นก็ยังคงมีความหมายอยู่   ในระยะปัจจุบัน ตั้งแต่ช่วงวันที่ 2 ตุลาคม 2552 มาถึงวันนี้ สภาพโดยรวมของประเทศไทย ยังอยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างที่สุดอยู่  ภายหลังที่พบมรสุมทางเศรษฐกิจตกต่ำมาตั้งแต่ต้นปี  2551 แล้ว แต่ในระยะนี้ทรุดลงไปอีก ถ้าเป็นบุคคลจะหมายถึงการป่วยไข้เข้าขั้นร้ายแรงเสี่ยงต่อชีวิต และหมายความรวมถึงความป่วยไข้ทางจิตใจและประสาทของประชาชนด้วย  เพราะระบบทุกระบบจะเสื่อมโทรมลงพร้อมๆกัน และยังจะอยู่ในสภาพนี้ไปนานจนถึงกลางปีหน้าประมาณเดือนพฤษภาคม 2553จึงจะทุเลาลงไป    ในความหมายของสภาพทรุดโทรมนี้ จะมีความรวมถึงความทรุดโทรมของวงการทหารหรือวงการบุคคลในเครื่องแบบอย่างหนัก  และหมายถึงทางวัฒนธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมโดยตรงอีกด้วย หมายถึงว่าในระหว่างนี้ไป ก็ยังมีปัญหาความเป็นธรรมในสังคม หรือระบบความยุติธรรมที่ไร้มาตรฐานที่ทำร้ายจิตใจและกายของประชาชนให้เดือดร้อนทั่วหน้า  และการที่ประชาชนยากจะอดทนต่อความลำบากคับแค้นทางการทำมาหากินจนต้องทำการธุรกิจผิดศีลธรรมต่าง ๆ มากขึ้น มีอาชีพโสเภณี หลายรูปแบบ และแพร่ไปสู่เยาวชน โรงเรียน สถานศึกษา มากขึ้น มีโจรกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ มากขึ้น ยาเสพติดมากขึ้น ฯลฯ ในขณะที่สภาพของประชาชนโดยรวมจะอยู่ในสภาพเป็นหนี้เป็นสินกันโดยพร้อมเพียงทั่วหน้า และจะยังคงแบกรับภาระหนี้สินนี้ไปอีกนานถึง 2 ปีครึ่ง จึงจะพอเงยหน้าอ้าปากสิ้นสภาพหนี้สินไปได้ สภาพหนี้ดังกล่าวนี้มีทั้งสภาพหนี้ในองค์รวม หรือมีการแบกรับภาระภาษีอากรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ของประเทศที่ประชาชนต้องแบกรับร่วมกันไป อันเนื่องมาจากผลการก่อหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งหนี้สินส่วนตัวของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรและกรรมาชนทั่วไปด้วย   อย่างไรก็ตาม ยังมีความหวังว่า ในปีหน้าเดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไปตลอดปี 2553 ประชาชนจะพอมีความสุขขึ้นบ้าง อย่างแกน ๆ สภาพของประชาชนไทยส่วนใหญ่ในระยะนี้ อยู่ในสภาพคนแบกหามของหนักและเหน็ดเหนื่อย เพราะจะต้องแบกภาระของส่วนตัวและส่วนรวมต่อไปอย่างทรหดอดทนไปในประมาณ 5 ปีข้างหน้า ความหวังที่เศรษฐกิจภาครัฐของประเทศไทยจะดีขึ้นนั้นอยู่ที่เดือนพฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป และมีความหมายถึงการเจริญก้าวหน้าที่ต่อเนื่องไปตามลำดับ 3 ปีเต็ม ๆ  ในขณะนั้นจะหมายความรวมถึงการเมืองการบริหารการสังคมกับนานาชาติของไทยจะดีมีเกียรติ์ขึ้น และประเทศไทยจะดี มีการบริหารจัดการประเทศที่ดีพอจนฟื้นคืนมาสู่ความเจริญที่ตั้งหลักได้อีกครั้งหนึ่ง 
 
กระนั้นในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็ดูเหมือนจะมีภัยชนิดหนึ่งแทรกเข้ามา ซึ่งในเชิงโหราศาสตร์ยังไม่ชัดเจนว่าอะไรแน่ (อาจจะเป็นเรื่องการที่รัฐบาลไทยจับอาวุธสงครามของเกาหลีเหนือ ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ตามที่ท่านผู้ตั้งกระทู้มาก็ได้, หรืออาจจะมีกรณีสินามิขึ้นอีกหรือไม่ จะพิจารณาเป็นประเด็นพิเศษ) แต่น่าสนใจจริงจะได้ติดตามวิเคราะห์กันโดยละเอียดในโอกาสต่อไป  
 
ในด้านความสงบสันติของบ้านเมือง การที่พฤหัสบดี(๕)จรออกไปจากความสมดุล ระหว่างดาวเสาร์(๗)จรกับดาวอังคาร(๓)เดิมในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 นั้น ผลก็คือสถานการณ์ที่เครียดอยู่เดิมก็จะพังทลายลงไปบ้าง  นั่นคือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับประชาชน จะมีการอลเวงเกิดขึ้น แต่จะเห็นว่าเสาร์จร(๗)จรมาอยู่ตำแหน่งที่ 10 จากเสาร์(๗)เดิมซึ่งขณะนั้นมีราหู(๘)จรทับอยู่ นั่นคือสภาพการควบคุมปกครองตนเองของประชาชนยังคงแน่นแฟ้นดี ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอยู่ ไม่ถึงกับอลเวง ไร้ระเบียบ และการที่พฤหัสบดี(๕)จรสู่ภพที่ 11 แก่ดวงเมือง ถึงอาทิตย์(๑)เดิม นั้นบ่งถึงสวัสดิภาพ และมีเมตตาธรรมของทุกฝ่าย (บทบาทตรงนี้น่าหมายถึงฝ่ายสงฆ์มีส่วนตักเตือนหรือมีการนำด้วย)  และหมายถึงการปกครอง การเมืองมีการปรับไปอีกแบบหนึ่ง (โดยรูปธรรมและนามธรรม) ที่เป็นผลดีแก่ประเทศไทย การอลเวงของประชาชนจึงน่าจะไม่ร้ายแรงอะไร กระนั้นก็อาจจะเป็นคดี (เพราะราศีธนูมีเค้าอยู่) แต่น่าจะมีเรื่องราวที่แตกหักกันบ้าง อาจจะมีการปะทะ เจ็บตัว (แต่ไม่น่ามีเลือดตกยางออกหรือเสียชีวิต)   จึงควรระวังการปะทะกันบางเรื่องบางหย่อม บางจุด แต่ไม่กระทบกระเทือนส่วนใหญ่  ๆ ยังมั่นคง   ระยะที่น่าระวังว่าจะเกิดเหตุการณ์องเวงดังกล่าวจะเป็นต้นปีใหม่ ระหว่าง 14-15 มกราคม 2553 มีแนวโน้มสูงของการเกิดเหตุดังกล่าว  รูปดาวค่อนข้างจะบ่งไปถึงฝ่ายรัฐบาลผู้ปกครองประเทศ ที่จะใช้อำนาจไม่เป็นธรรม ขึ้นก่อน (อาทิตย์(๑)จรเป็นกาลกิณีจรในภพที่ 10 ของดวงเมือง บ่งไปถึงฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายปกครองบ้านเมือง ความเป็นกาลกิณีบ่งถึงความอำมหิตของฝ่ายบ้านเมือง  เมื่อเป็นดวงอาทิตย์กาลกิณี จึงน่าจะหมายถึงระดับสูงสุดคือรัฐบาล และรมว.ฝ่ายความมั่นคง เป็นต้น ที่อำมหิต ไม่หมายถึงระดับผู้น้อย) รัฐบาลจึงควรจะต้องระวังรอบคอบกอปรด้วยเมตตาด้วย อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้จะผ่านไปโดยเร็วและครั้นถึงวันที่ 13 ก.พ. 2553 เหตุการณ์อลเวงก็จบสิ้นลง   และประเทศไทยเริ่มมีความหวังดีขึ้นในเดือนเมษายน 2553 ต่อไปจนถึง ปี 2554 และต่อไปอีก รวมเป็น 3 ปีเต็ม ๆ
·         ชลัมพุช โหรชนบท 
28 ธ.ค.2552
 
 
 
 
 
 
บทวิเคราะห์ของโหร 
บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญบางประเด็น ณ  วันที่ 23 พ.ค.2553

 
1.     การชุมนุมของประชาชนในนาม นปช.แดงทั้งแผ่นดินเรียกร้องประชาธิปไตย  เริ่มการเคลื่อนตัวทั้งประเทศเข้าสู่กรุงเทพฯ โดยกำหนดการเคลื่อนพล ตามที่แกนนำกำหนดเป็น วันศุกรที่ 12 มี.ค. 2553 เวลา 12.12 น.  (บังเอิญเช้าวันนั้นคิดว่าขอดูดวงฤกษ์เคลื่อนทัพใหญ่หน่อย..... ดูแล้วตกใจ ....ให้คนสนิทกับแกนนำโทร.ติดต่อ ณํฐวุฒิ ใสยเกื้อ ให้ โดยเบอร์โทรศัพท์หมายเลข  081 989 8666  ติดต่อได้ แต่ผู้ที่พูดบอกว่าเป็นเลขานุการของ ณัฐวุฒิ พระอาจารย์มีอะไรจะพูดก็พูดได้  จะนำเรียนณัฐวุฒิอีกทีหนึ่ง...... บอกว่า นี่เป็นพระอาจารย์จากศรีสะเกษ...... อยากขอให้การเคลื่อนพลแดงทั้งแผ่นดิน เลื่อนกำหนดเวลาออกไปอีกสักหน่อยนะ....ไม่นานหรอก  ให้เป็นเลยบ่ายโมง(13.00 น.ไปเสียก่อน  ฯ )  เขาบอกว่าครับ ๆ  ผมจะนำไปเรียนให้ทราบ ...........   ได้ติดตามไป  คิดว่าขอให้เกิดการล่าช้าไปบ้าง  พอถึงเวลา 12.40 น.ได้ก็จะบอกถึงความรอด   พบว่า  วีระ  มุสิกพงษ์  ทำพิธีเคลื่อนทัพเสร็จ ในเวลาเดิมคือประมาณ 12.12 น.  .................  จะได้วิสัชนาภายหลัง  และนี่เป็นการยืนยันความสำคัญยิ่งใหญ่ของดวงฤกษ์อีกครั้งหนึ่ง  การเคลื่อนทัพแต่ละครั้งนั้น นักรบไทยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวด .....  คราวนี้ก็ไม่ต่างจากการเคลื่อนทัพใหญ่มหิมาเลย      และน่าคิดว่ามีผู้กำหนดดวงฤกษ์ให้หรือไม่  เหตุใดจึงกำหนดให้ตัวเองเป็นฝ่ายพ่ายแพ้.......????   เหมือนดวงตั้งพรรคไทยรักไทย  ก็ปานกัน..ที่กำหนดให้พรรคถูกยุบอย่างง่ายดาย.....หรือใช้โหรหน้าโง่คนเดียวกัน ????)
2.      เราประเมินน้ำหนักตรงนั้นเบาเกินไป  แท้จริง ประเด็นนั้นถูกต้องตรงเผง  นั่นคือ  การที่พฤหัสบดี(๕)จรออกไปจากความสมดุล ระหว่างดาวเสาร์(๗)จรกับดาวอังคาร(๓)เดิมในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 นั้น ผลก็คือสถานการณ์ที่เครียดอยู่เดิมก็จะพังทลายลงไปบ้าง  แต่คำว่า  พังทะลายลงไปบ้างนั้น  ไม่ถูก   ที่จริงน่าจะเป็น พังทะลายลงไปแทบทั้งหมด  เหมือนทำนบแตกเลยทีเดียว    ก็เลยมีเหตุการณ์ร้ายแรง การตาย 101 ศพ  เผากรุงเทพวอดหลายแห่ง   และศาลากลาง ต่างจังหวัดวอดไปหลายจังหวัด(เฉพาะเหตุทหารบุกสลายการชุมนุมที่ราชประสงค์  14-20 พ.ค. 2553  ไม่นับเหตุการณ์ 10 เม.ย. 2553)   นั่นก็เพราะประเมินพลังดาวพฤหัสบดี(๕)ผิดไป
3.      การที่พบความจริงว่าในขณะนั้นพฤหัสบดี(๕)จรเป็นนิจอยู่ คือดับแสงระดับเป็นนิจ     (ซึ่งโดยปกติพลังดาวก็จะอ่อนมาก สมกับความเป็นดาวดับแสงสนิท)     แต่ยังมีทฤษฎีที่รับรองเอาไว้ โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยเหตุด้านดาวดับแสงเลย   จึงพบว่า  แม้ว่าจะดับแสงพฤหัสบดี(๕)ก็จรเป็น 10 แก่ลักคนาในราศีเมษ  อันเป็น ปัสสวะราศี   พฤหัสบดี(๕) นิจ เป็นเกณฑ์ 10 แก่ดวงเมือง      นี่คือความสำคัญของดาวพฤหัสบดี(๕)     ที่คุ้มครองอยู่   และครั้นดาวพฤหัสบดี(๕)จรออกไปจากภพที่ 10 แก่ดวงเมือง ในวันที่  14 ธ.ค. 2552  ซึ่งเป็นผลให้  ความสมดุลเสียไป  ระหว่างดาวเสาร์(๗)จรกับดาวอังคาร(๓)เดิม   และผลก็คือ อังคาร(๓)  กับเสาร์(๗)  จึงเข้าห้ำหั่นกันอย่างแตกหัก  โดยไม่มีดาวพฤหัสบดี(๕) คอยห้ามปรามยึดยื้อไว้  และ  ผลก็ไม่ใช่เพียงคำว่า  "พังทะลายลงไปบ้าง"   แต่คือ    คือ  "พังทะลายลงไปแทบทั้งหมด"   นั่นคือ  การปราบปรามอย่างโหดร้าย  ของทหาร หลายหน่วย  โดยเฉพาะหน่วยแม่นปืนที่ซุ่มยิงประชาชนมือเปล่า ๆ  เพื่อหวังผลทางการเมือง  คือตัดหัวคะแนนสำคัญ ๆ ในชนบทลงไป   แม้กระทั่งในวัดปทุมคงคา  อันเป็นเขตอภัยทาน  หน่วยซุ่มยิงนี้ก็ยังฆ่าได้ลงคอ  มีรายงานเสียชีวิตในวัดถึง 15 ศพ  รวมทั้งหมดมีรายงานตายด้วยอาวุธปืนถึง 101 ศพ  โดยไม่มีทหาร เจ้าหน้าที่เสียชีวิตแม้แต่คนเดียว  (นั่นก็เพราะประชาชนมิได้ก่อการร้าย  มือเปล่า  ไร้อาวุธ   จึงไม่อาจจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ให้เสียชีวิตได้)
  • ชลัมพุช โหรชนบท บันที่ไว้เมื่อ 23 พ.ค.2553เวลา 14.50 น. 

 

4.    การประมาณช่วงเวลาของเหตุการณ์  ที่ประมาณเอาไว้ว่า    .... ระยะที่น่าระวังว่าจะเกิดเหตุการณ์อลเวงดัง    กล่าวจะเป็นต้นปีใหม่ ระหว่าง 14-15 มกราคม 2553 มีแนวโน้มสูงของการเกิดเหตุดังกล่าว......     แต่ความจริงเหตุร้ายแรงมากถึงสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของชาติอย่างหนัก นั้นเกิดขึ้นในช่วง  14 - 19 พ.ค.2553   อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่า  การคำนวณตามล๊อคคำนวณปฏิทินโหรมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่????(หากเป็นเช่นนี้ จะเป็นปัญหาใหญ่ทางการพยากรณ์ทีเดียว)

มีการพยากรณ์เช่นเดียวกันนี้  กรณี พล.ต.ขัตติยะ  สวัสดิผล (เสธ.แดง)  ที่พยากรณ์ไว้ว่า   .......3.     กำลังมีปัญหาระหว่างหมู่เหล่า เพื่อนทหารด้วยกันเอง อย่างหนัก และตรงนี้จะเนิ่นนานหมางใจกันไปถึง 5 ปี   แต่ระยะนี้จะปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง พิทักษ์  ครั้นเข้าเดือนพฤษภาคม 2553 ไปแล้ว จะแตกหัก รุนแรงขึ้น น่าติดตามเหตุการณ์ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.- 5 มิ.ย. 2553 ......... ซึ่งความจริงปรากฎว่า เสธ.แดง  ได้ถูกฝ่ายตรงข้ามใช้สไนเปอร์ซุ่มยิง ในเย็นวันที่ 14 พ.ค. 2553 และเสียชีวิต ในวันที่  16 พ.ค. 2553   จะเห็นว่าการพยากรณ์เหตุการณ์แม่นยำ ตรงเผง 100 %  แต่พยากรณ์ช่วงเวลาผิดพลาดไป     นั่นเป็นเพราะสาเหตุอย่างเดียวกับ  กรณีบ้านเมืองคราวนี้หรือไม่???    ขอให้ทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกทีหนึ่ง  และบันทึกไว้ ณ บทความนี้

อย่างไรก็ตาม  มีคำพยากรณ์ที่แม่นยำตรงเผงหลายกรณี ที่ควรเอามาประกอบการพิจารณา  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(1.)       พยากรณ์ล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน ว่า วันที่นั้น  จะมีขบวนเจ้าบ่าวยกมาที่บ้านและขอแต่งงาน      ครั้นถึงวันนั้น  ก็มีเหตุการณ์ขึ้นจริง   ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดมากขนาดนั้น ซึ่งแสดงว่าปฏิทินก็ยังคงใช้ได้   

(2.)       พยากรณ์ให้กำนันคนหนึ่ง ล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน  ว่าวันที่นั้น  จะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้น  แต่ไม่ต้องตกใจหรอก  เพราะไม่ใช่อุบัติหตุร้ายแรง  ไม่ถึงเจ็บหรือเสียหายอะไร    ปรากฎว่า ครั้นถึงวันนั้น กำนันคนนั้นก็ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ว่าได้รับพยากรณ์ไว้อย่างไร.... คิดว่าจะเกิดได้อย่างไร  เพราะเราขับรถระวังมากเช่นนี้..... ทันใดก็มีรถขนไม้ยูคาลิปตัส เร่งแซงขึ้นไปข้างหน้า  เลยไปได้ประมาณ 200 เมตร   เชือกที่มัดไม้ไว้เกิดขาดออก  ท่อนไม้หล่นโครมครามลงมาจากรถบรรทุก   .....   กำนันเบรครถทัน แล้วเลี้ยวลุยลงไปข้างถนนในป่าละเมาะ  รอดตัวไปได้  ไม่เป้ฯอันตรายหรือเสียหายแต่อย่างใด     ก็แสดงว่าปฏิทินใช้ได้  และ

(3.)    ทายฝรั่งนักธุรกิจอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลาถึง 5- 6 เดือนเลย      ว่าวันนั้น  ที่เท่านั้นจะหกล้มระวังหน่อย   แต่ไม่ต้องตกใจไม่ร้ายแรงอะไรหรอก   พอถึงวันนั้น ตามที่พยากรณ์ให้   ก็ระมัดระวัง    แต่ครั้นลงบันไดเลื่อนลงมาชั้นล่าง  พอเท้าแตะพื้น  เกิดเข่าอ่อนขึ้นกระทันหัน เขาเสียการทรงตัว  หกล้มลงไปกลิ้งโค่โร่ที่เชิงบันไดนั้น  คนทั้งหลายก็พากันมองดู  หัวเราะกัน    เหตุเกิดที่ห้างสรรพสินค้า  ประเทศอังกฤษ     ภรรยาคนไทยเขาเล่าให้ฟัง และเขาเองยังได้อีเมลมารายงานให้ทราบด้วย (โปรดดูเรื่องนี้ในสารบาญโหราศาสตร์)   นี่ก็พอจะเห็นได้ว่า  ปฏิทินยังแม่นยำ  .......... 

แต่ส่วนที่ไม่แม่นยำ  คลาดเคลื่อนไปเป็นเพราะอะไร?    ขอให้วิจัยออกมาดู........

  • ชลัมพุช โหรชนบท 
    24 พ.ค. 2553/16.40 น.

5.    เห็นควรเพิ่มเติม กรณีตัวอย่างเพื่อให้ทราบกันหลายฝ่าย โดยเฉพาะนักปราชญ์ผู้จัดทำปฏิทินโหราศาสตร์ไทย (สำนักท่านอาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว ฯลฯ)    กรณีที่พยากรณ์เหตุการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำมาก อย่างกับตาเห็น  แต่ช่วงเวลาคลาดเคลื่อนไป (ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับล๊อกการคำนวณทำปฏิทินโหรหรือไม่?)

(4)     ผู้รับการทำนายมาถามเรื่องศาสนธรรมก่อน ถกปัญหานี้อยู่ถึง 3 วัน  จึงเลื่อนมาพูดกันเรื่องโหราศาสตร์   แน่นอนเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาธรรม  มีตำแหน่งการงานสูง  มีการสังคมสูง  ได้นามสกุลพระราชทาน    เป็นผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมต่างๆ ทางพุทธและไสยศาสตร์   รวมทั้งมีประสบการการอบรมธรรมะในวงการเยาวชน ทั่วประเทศ   และทั้งเป็นนักศึกษาเกี่ยวกับวงการพระสงฆ์องค์เจ้าได้บทสรุปเกี่ยวกับวงการนี้อย่างน่าเชื่อถือ    เห็นว่าเป็นคนมีปัญญาจึงบอกตรงไปตรงมาเป็นการสอบภูมิธรรมภูมิปัญญาไปในตัว   (การทำนายครั้งนี้มีขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2546)  ทายว่า จะมีเคราะห์ร้ายขนาดหนักรออยู่ข้างหน้า  เขาถามว่า  เคราะห์ร้ายหนักขนาดไหน  บอกว่าถึงแก่เสียชีวิตเลยทีเดียว  ดวงถึงฆาฏน่ะ   เขาถามว่าเมื่อไร    ตอบว่า  จะเสียชีวิตในวันที่ 21 สิงหาคม 2546  เขาเชื่อ  และถามถึงพิธีกรรมแก้ดวง (เขาเป็นนักพิธีกรรมจึงคิดว่าจะแก้ไขได้ด้วยพิธีกรรม)   เขาให้หาฤกษ์ยามทำพิธีกรรมแก้ดวงให้    กำหนดให้เป็นวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2546  เวลา  06.19 น.     จากนั้นเขาเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร  ไม่ได้ข่าวเขาอีกเลย   จนกระทั่งวันที่ 27 พฤษภาคม  2546  ลูกศิษย์คนหนึ่งของเขาได้โทรศัพท์มาแจ้งให้ทราบว่าเขาเสียชีวิตแล้ว  ขณะทำพิธีกรรมอยู่ โดยได้เกิดเพลิงไหม้ครอกเขากับลูกศิษย์อีก 2 คน เสียชีวิต    กรณีนี้ก็บอกอีกว่าการพยากรณ์เหตุการณ์ตรงเผง แม่นยำมาก   แต่ช่วงเวลาของเหตุการณ์ไม่ตรง  กรณ๊นี้พยากรณ์วันเสียชีวิตไว้วันที่  21 ส.ค. 2546  แต่ประสบเคราะห์ก่อนในวันที่ 27 พ.ค. 2546  ก่อนเวลาทำนายไว้ถึง เกือบ 3 เดือน   ........   เป็นเพราะอะไร???   ให้ตั้งเป็นหัวข้อการวิจัยยกสำคัญต่อไปเลย 

(5)     กรณีใหม่ล่าสุด  เป็นพระสงฆ์   ให้การพยากรณ์ไว้ ณ วันที่ .....  เดือนมีนาคม  2544   โดยเห็นว่าเป็นพระสงฆ์ จึงบอกไปตรง ๆ  ว่าดวงชะตาร้ายแรงมากจะป่วยจนถึงจะต้องสิ้นชีวิตใน เดือนกันยายน 2552   (อีก 8 ปีข้างหน้าจะเสียชีวิตเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วย)  บอกเขาว่าทฤษฎีเป็นอย่างนี้ ผลก็จะเป็นอย่างที่บอก ไม่ผิดหรอก  จะทำอย่างไร???   เขาไม่แสดงความรู้สึก  ต่อมาเก่งสอบเป็นเปรียญได้ถึง 4 ประโยค  ได้เป็นครูสอนบาลีของวัดใหญ่ในเมืองศรีสะเกษ คือวัดมหาพุทธาราม นี่เอง  และยังเป็นองค์แสดงปาฏิโมกข์ทุกวันกึ่งเดือนเป็นประจำ  ผลของการพยากรณ์ เมื่อปีที่ 8 ตามคำพยากรณ์  ตรงกับวันที่ 24 ต.ค. 2552  เจ้าชาตาได้ขอลาสิกขาออกไป (พระในวัดกล่าวว่าพยากรณ์แม่น  เพราะเท่ากับเสียชีวิตไปจากพระศาสนาเหมือนกัน  แต่ที่จริงยังไม่ใช่  เพราะคำว่าลาสิกขากับ  เสียชีวิต เป็นคนละเรื่องกัน  เมื่อทายว่าเสียชีวิตก็จะต้องเป็นเรื่องเสียชีวิตจริง จึงจะถูก)      และที่สุดเจ้าชาตาเสียชีวิตในวันที่ 23 พ.ค. 2553    ด้วยอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์    กรณีนี้ก็บอกอีกว่าการพยากรณ์เหตุการณ์ตรงเผง แม่นยำมาก(ถึงจะผิดไปบ้างที่ว่าจะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บ  แต่ตายเพราะอุบัติเหตุ  ก็ถือว่าอยู่ในเรื่องเดียวกัน อนุโลมได้ว่าอยู่ในรายละเอียด แต่หมวดเดียวกัน  อันนี้ถือว่าไม่ผิด)     แต่ช่วงเวลาของเหตุการณ์ไม่ตรง  กรณีนี้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้านานถึง 8 ปี 1 เดือนเศษ ๆ  โดยพยากรณ์ว่าจะเสียชีวิตในเดือนกันยายน 2552   แต่ประสบเคราะห์ภายหลัง คือ ลาสิกขาในวันที่ 24 ต.ค.2552  และเสียชีวิตในวันที่ 23 พ.ค. 2553  หลังเวลาทำนายไว้ 1 และ 8 เดือน   ........   เป็นเพราะอะไร???   ให้ตั้งเป็นหัวข้อการวิจัยยกสำคัญต่อไปเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการคลาดเคลื่อนของปฏิทินโหร มีหรือไม่????

  • ชลัมพุช โหรชนบท
    31 พ.ค.2553/00.50 น.

 

 
สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.