ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-

 

ดวงชะตานักการเมืองไทย แฟ้ม (3)
 
 

แฟ้มโหราศาสตร์ : เพื่อการศึกษาวิจัยโหราศาสตร์ภาคพิสดาร
 

 
สารบาญ
 
 
I9.       สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซน  
 
 


 A๑.   ดวงชะตาพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 

 
 
                       
 
                         ๔๓           ๐     


             ๖                                                         ๘

                                     1/31                         ๗ ลั


             ๙๒                                                      *

 
                             *             *              *
 ดวงที่ ๑
นาม พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๗๕
จังหวัดลำปาง เวลา 00.20 น.  
ลัคนา   สถิตราศี มกร 
 • จาก ชิเชโร ดวงคนดัง ดวงใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป 2527
 
 
บันทึกระบบดาว
ลั    มกร  กุม ๗ ; 1  31’  
    พฤษภ
๒    สิงห์ กุม ๙
    เมษ กุม ๔  
    เมษ กุม ๓ 
๕    กรกฎ  
    มิถุน  
   มกร กุมลั 
   (มีน กุม ๐) กุมภ์    
๙   สิงห์ กุม ๒  
๐    มีน กุม ๘
 
 
หมายเหตุ
-          ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย 2 ต.ค.2552
-    ปปช.ชี้มูลความผิด 7 ต.ค.2551 เมื่อ 7 ต.ค. 2552 ว่ามีความผิด
 
 
 
 
 
 
 
ข้อพิจารณา
 
1.    ราหู(๘)ตามชิเชโร อยู่ราศีมีน 0 องศา 12 ลิปดา น่าจะไม่ถูกต้องตามทองเจือ อ่างแก้ว ราหู(๘)ได้      ยกย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมภ์ ในวันที่ 10 พ.ค. 2475 เวลา 13.30 น. แล้ว (พิมพ์ผิด?)
2.    ชิเชโร ระบุว่า เวลาเกิดเป็นเวลาหลังจาก 24.00 น. แต่ไม่น่าจะมากเกินกว่า 20 นาที (โหรญาณโชติว่าไม่เกิน 24.13 น.) ลัคนาก็จะเลยไปเกาะราศีกุมภ์ “ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้...”
3.   อาจจะเป็นไปได้ที่จะเกิดก่อน 24.00 น.และเป็นวันเสาร์ ไม่ใช่วันอาทิตย์
4.    อาจจะเป็นไปได้ที่จะเกิดหลัง 24.13 น. หรือ หลัง 24.20 น. และ ลัคนา อยู่ราศีกุมภ์ กุมราหู(๘)เกษตร เป็นวันอาทิตย์ 
5.    เหตุผลสำหรับลัคนาอยู่ราศีมังกร ที่พอจะชัดเจน ก็คือ เมื่อเปรียบเทียบเชิงความสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าชาตานี้ กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่มีความจริงว่า ได้มีความสัมพันธ์เชิงความอุปถัมภ์กันมาแต่เดิมเริ่มชีวิตในวงการเมืองของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร   ซึ่งความจริงนี้ สอดคล้องกับดวงชะตาของทั้ง พล.อ.ชวลิต และ พ.ต.ท.ทักษิณ 2 ประการสำคัญคือ(1.) ลัคนาของบุคคลทั้งสอง ร่วมธาตุกัน ในราศีธาตุดิน มุม 150 องศา โดยลัคนาของ พล.อ.ชวลิต อยู่ที่ราศีมกร ลัคนาของ พ.ต.ท.ทักษิณ อยู่ที่ราศี กันย์ (2.) ดาวตนุลัคน์ คือ เสาร์(๗) ของ พ.อ.ชวลิต กับ พุธ(๔) ของ พ.ต.ท.ทักษิณ เล็งกัน หมายถึงเป็นปัตนิหรือหุ้นส่วนชีวิตซึ่งกันและกัน  แต่หากพล.อ.ชวลิต มีลัคนาอยู่ราศีกุมภ์แล้ว ไม่น่าจะสนิทสนมเอื้อกันได้ขนาดนี้ แต่จะหมายถึงความเป็นอริ-มรณะซึ่งกันและกันทันที ไม่อาจเอื้อเฟื้อหรือร่วมงานกันได้  ฉะนั้นจึงน่ายุติได้ว่า ลัคนาของดวงชะตาพล.อ.ชวลิต ควรอยู่ที่ราศี มกร และน่าจะเกิดเวลาเกินกว่า  24.20 น.เล็กน้อย ณ จ.ลำปาง (ลำปางหักเวลาออกไป 22.00 นาที) เพื่อที่จะได้วันเกิดเป็นวันอาทิตย์ เพื่อที่คำนวณทักษาแล้ว ปีอายุ 77 ปีเต็ม 78 ปีย่างนี้ ดาวพุธ(๔)เป็นกาลกิณีจร บอกไปถึงเรื่องการถูกกลั่นแกล้งทางคดีความ จึงจะสมกับเหตุการณ์จริง กรณี 7 ต.ค. 2551 ในการตัดสินชี้มูลความผิดของ ปปช. ในวันที่ 7 ต.ค.2552
6.    ฉะนั้น เมื่อมองอนาคต ตามดวงชาตานี้ นับแต่ 30 กันยายน 2552 ถึง 27 พฤศจิกายน 2557 ไปเป็นช่วงเวลาที่บอกไปถึงการติดตรึงอยู่กับภาระหน้าที่ การแบกขนภาระหน้าที่ที่ต้องทุ่มเทให้อย่างมีความเหน็ดเหนื่อย เป็นเวลาเนิ่นนานต่อเนื่องถึง 5 ปีเต็ม ๆ เริ่มด้วยการเคลื่อนตัวเดินหน้าไปอย่างช้า ๆ ปีต่อปี เดือนต่อเดือน  โดยมีช่วงเวลาระหว่าง 17 มิถุนายน 2557 ถึง 11 กรกฎาคม 2558 ของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นช่วงที่น่าจะบอกถึงความรุ่งโรจน์สุดขีด   วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 น่าจะเป็นวันสำคัญที่น่าติดตามศึกษาในเชิงวิชาโหราศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง
 
 • ชลัมพุช โหรชนบท
  ให้การพยากรณ์ไว้เมื่อ 14 ต.ค. 2552

 

 

 

 

 
 
 
B2.   ดวงชะตา นายวีระ มุสิกพงศ์

 
 
                       
 
                 ๔๑            ๘              *


                   ๖๐                                                          *

 
๗                         10/23                               ๒ จะย้ายเวลา 19.35 น.


                  ๓                                                             ๕

 
                                  *              *               
 
 
 


ดวงที่ 2


นาม วีระ มุสิกพงศ์
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2491 
สถานที่เกิด   จ.สงขลา
 
 
ลัคนา   - 
 
 
 
 
บันทึกระบบดาว


ลั    -
1    พฤษภ กุม ๔
๒    พิจิก จะย้ายสู่ธนูเวลา 19.35 น.
    สิงห์
๔    พฤษภ กุม 1
๕    ธนู
๖    ตมิถุน   กุม ๐
   กรกฎ
    เมษ
๙   มกร
๐    มิถุน กุม ๐
 
 
 
ข้อพิจารณา
1.     จันทร์(๒)เดิม ควรจะอยู่ที่พิจิก นั่นหมายถึงสูติกาลก่อนเวลา 19.35 น. อันเป้ฯเวลาที่จันทร์(๒)ย้ายออกไปจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนู โดยเหตุผลที่ว่า จันทร์(๒)ตำแหน่งนี้ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจันทร์(๒)ในดวงชะตาของมิตร(นายจตุพร พรหมพันธ์ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ)
2.     รูปชาตาโดยพุธ(๔) กับ ศุกร(๖) บ่งถึงการกลับคืนมาสู่ความเด่นดังอีกครั้งในบั้นปลายของชีวิต (ซึ่งตรงกับเหตุการณ์จริง) ฉะนั้น จะสมกับบทบาทงานพลเสื้อแดง(เป็นประธาน นปช. ขบวนการประชาธิปไตยอันยิ่งใหญ่ของมวลชนมหาศาล คือแดงทั้งแผ่นดิน) ที่เริ่มเด่นดังมาแต่ปลายปี 2551 แล้ว
3.     การที่เสาร์(๗)จรมาทับอังคาร(๓)เดิมในราศีสิงห์อยู่เป็นเวลานานถึง 2 ปี 6 เดือน (ระหว่าง 10 ส.ค. 2550 – 30 ก.ย.2552) ขณะที่ราหู(๘) จรสู่ราศีมกรเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน (ระหว่าง 17 เม.ย.2551 ถึง 4 พ.ย.2552) บ่งถึงการต่อสู้รอบด้านภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งแตกหักบรรลัยกันไปข้างหนึ่ง ชนิดที่ร่วมแผ่นดินกันไม่ได้ โดยเน้นการต่อสู้ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัยอย่างหนักหน่วงตลอดเวลาช่วงนี้
4.     แล้ว 4 พ.ย.2552 แสดงถึงแนวรบที่ลดกระแสรุนแรงลงไป เจ้าชาตาควรจะได้มีเวลาเสวยสุขสำราญและการพักผ่อนสบายบ้าง
5.    จนกว่าจะถึง 26 เมษายน 2553 เป็นต้นไปแล้ว อันเป็นเวลาของความสำเร็จและชัยชนะอันยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C3.        ดวงชะตา จตุพร พรหมพันธ์
 
 
 
                       
 
                 ๘                 *                *


                    ๕                                                               ๗

 
  *                           18/24                             


                    ๙๐                                                             
*


                                 
 ๑               ๔๖              ๓
 

ดวงที่ 3


นาม จตุพร พรหมพันธ์ 
วันอังคาร ที่ ๕ ตุลาคม 2551


 
ลัคนา   - 
 
 
 
 
 
บันทึกระบบดาว


ลั    -
   กันย์
๒    มกร
    พิจิก
๔    ตุล   กุม ๖
๕    มิถุน
๖    ตุล กุม ๔
   กุมภ์
    พฤษภ
๙    สิงห์ กุม ๐
๐     สิงห์ กุม ๙
 


ข้อพิจารณา
1.  
  บ่งถึงภาระงานอันหนักยืดเยื้อต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน (นับจาก 30 ก.ย.2552 – 7 ธ.ค.2554) ซึ่งจะประกอบด้วยชื่อเสียงเกียรติคุณอันโลดโผนทะยานโดดเด่นตลอดไป
2.    จะโดนศัตรูพุ่งเป้าหมายทำลายอย่างแตกหัก ต่อเนื่อง เนิ่นนาน ระหว่าง 14 ธ.ค.2552 – 26 เม.ย.2553 โดยที่จะโดนการใส่ความให้ร้าย ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย
3.          ตราบ 26 เม.ย.2553 เป็นต้นไป เป้นช่วงชาตาที่พบความสำเร็จ ยั่งยืน มีเกียรติ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D4.   ดวงชะตา ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

 
 
                       
                      ๔๑                         ๒๓๕


           ๙๗                                                         *

                                  19/57                            *                      


           *                                                                 *


                      *                   ๐                
 


ดวงที่ 4

นาม ณัฐวุฒิ ใสเกื้อ 
วันพุธ ที่ 4 มิถุนายน ๒๕๑๘ 
สถานที่เกิด   จ.นครศรีธรรมราช
 
 
ลัคนา   - 
 
 
 
 
บันทึกระบบดาว


ลั    -
    พฤษภ กุม ๔
๒    มีน กุม ๓๕
    มีน กุม ๒๕
๔    พฤษภ กุม๑ 
    มีน กุม ๒๓ 
๖    กรกฎ
   มิถุน กุม๙ 
    พิจิก
    มิถุน กุม๗ 
     ตุล
 
 
 
ข้อพิจารณา
1.     ดาวเสาร์(๗)เป็นศรีจรในราศีกันย์ จรถึง ราหู(๘) มหาอุจ ศรีเดิมในราศีพิจิก โดยราหู(๘)เดิมอยู่หน้าโดนกระแสเสาร์(๗)จรเต็มตัว โดยเป็น 3 แก่เสาร์(๗) จร   ราหู(๘)อุตสาหะจร จะยกเข้าราศีธนูในวันที่ 4 พ.ย.2552 เล็งเสาร์(๗)อายุเดิมในมิถุน อิทธิพลระบบดาวใหญ่เช่นนี้บ่งถึงว่า นับแต่นี้ไปหมายถึงเจ้าชาตาต้องรับภาระและความรับผิดชอบงานขนาดหนักและใหญ่โตกว้างขวางไปกว่าเดิม ซึ่งเจ่าชาตาจักบริหารไปอย่างมีประสิทธิภาพอันสมบูรณ์
2.     ระหว่าง 26 เม.ย.- 4 มิ.ย. –2553  น่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือการเคลียร์เส้นทางที่ชัดเจนขึ้นไปกว่าเดิมอีก ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะเพิ่มความรู้สึกเชิงชิงชังขัดแย้งของศัตรูให้สูงขึ้นไป งานจะเผชิญอุปสรรคมากขึ้น
3.     ครั้น 26 เม.ย. 2553 มาแล้ว นั่นหมายถึงพฤหัสบดี(๕)โคจรเข้าเกษตรภพตนเอง เป็นศรีจรแก่เจ้าชาตา และเข้าทับจันทร์(๒)มนตรีเดิมชาตา  เป็น 11 แก่อาทิตย์(๑)อุตสาหะเดิม นั่นเป็นวาระของความสำเร็จ ความสุขสมหวัง และความเจริญไปอย่างงดงาม
 

 

 
 
 
 
 
 
E5.   ดวงชะตา นายเนวิน ชิดชอบ 

 
 
                       
 
                   ๓๒            *             *

 
                  ๙                                                              *

 
                             17/14                           *       ๒ จะย้ายเวลา 12.19 น.


                  *                                                                *


                              ๑๔๖๘         ๕           ๗
  

ดวงที่ 5นาม เนวิน ชิดชอบ
วันเสาร์ ที่ 4 ตุลาคม 2501  
สถานที่เกิด   -
 
 
ลัคนา   - 
 
 
 
 
บันทึกระบบดาว


ลั    -
1    กันย์ กุม ๔๖๘
๒    พฤษภ กุม ๓   จะย้ายสู่มิถุน เวลา 12.19 น.
    พฤษภ กุม ๒ 
๔    กันย์ กุม ๔๖๘ 
    ตุล
๖    กันย์ กุม ๑๔๘ 
   พิจิก 
    กันย์ กุม ๑๔๖ 
    มิถุน 
     กรกฎ
 
 
 
 
ข้อพิจารณา
1.    เมื่อ 26 ก.ย.2552 คดีกล้ายาง ยกฟ้อง เนวิน หลุด, ฉะนั้น จันทร์(๒)เดิมจึงน่าจะอยู่ณราศีพฤษภ เป็นจันทร์(๒)อุตสาหะมหาอุจเดิมที่เจิดจ้า, ก่อนที่ยกย้ายไปสู่ราศีมิถุนในเวลา 12.19 น.
2.    เสาร์(๗)บริวารเดิม เล็งจันทร์(๒)เดิมมหาอุจ   ครั้นเมื่อเสาร์(๗)ศรีจรยกเข้าสู่ราศีกันย์ในวันที่ 30 ก.ย.2552 นั่นหมายถึงร่วมกับเสาร์(๗)บริวารเดิม กระทำให้เกิดสถานการณ์ทีม พรรค หุ้นส่วนทางการเมือง อลเวง ปริ่มจะแตกทำลาย แต่ด้วยอานุภาพเสาร์(๗)จรทับราหู(๘)เดิม ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ให้เดินไปได้     แต่แม้ไม่ถึงแตกทำลายก็ปริ่ม ๆ เดินไปได้อย่างระมัดระวังจนกว่าจะไปถึงเดือน ต.ค.2553 เป็นต้นไปดูจะดีขึ้นและปกติ ภายใต้สถานการณ์ใหม่ 
3.    เวลา 1 ปีเต็ม ระหว่าง 26 เม.ย.2553 ถึง 4 พฤษภาคม 2554 น่าเป็นช่วงการต่อสู้ที่มีลักษณะต้องหักกลบลบออกจากส่วนที่ได้ หรือมีทั้งได้และเสียพอ ๆ กัน เมื่อหักกลบแล้วแทบไม่เหลืออะไรเลย แต่ก็บ่งถึงการประคองตัวไปรอดได้ในระดับเรี่ย ๆ พอเอาตัวรอดไปได้ แต่ครั้นเลยเวลานี้ไปแล้วก็มีแต่เสีย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   ดวงชะตา ชัย ชิดชอบ  


 
 
                       
 
                  ๘                *             ลั๐๑๔๕


                    *                                                              ๓๖

 
 *                                23/2                             *           ๒ จะย้ายเวลา 21.07 น.


                 
 *                                                                  *


                                ๒                ๙             ๗๙
 

ดวงที่ 6


นาม ชัย ชิดชอบ  
วันพฤหัสบดี 5 เมษายน 2471 


 
ลัคนา   - 
 
 
 
 
 
บันทึกระบบดาว


ลั    -
    มีน กุม ๐๔๕
๒    กันย์    ๒ จะย้ายเวลา 21.07 น.
    กุมภ์ กุม ๖ 
๔    มีน กุม ๐๑๕  
    มีน กุม ๐๑๔ 
๖    กุมภ์ กุม ๓
   พิจิก กุม ๙
    พฤษภ 
    พิจิก กุม ๗ 
     มีน กุม ๑๔๕
 
 
 
 
 
ข้อพิจารณา

1.    ราหู(๘)อายุเดิมเป็นนิจ แต่ถูกแก้คืนด้วยเสาร์(๗)ที่เข้มแข็ง การที่มีอายุยืนนานมาได้ถึง 81 ปีเต็ม 82 ปีย่างในวันที่ 5 เมษายน 2552อันเป็นวันเกิด จึงน่าจะบ่งบอกไปถึงตำแหน่งลักคณาว่า น่าจะอยู่ที่ราศี มีน โดยมีพุธ(๔)มนตรีปัตนิเป็นนิจ, อาทิตย์(๑)อริเป็นศรีกุมอยู่พร้อมพฤหัสบดี(๕)เกษตรเป็นบริวารเดิม มีมฤตยุ(๐)กุม   และน่าจะต้องมีจันทร์(๒)เล็งจากราศีกันย์ (อายุจึงจะยืนได้ขนาดนี้) นั่นหมายถึงเวลาเกิดน่าจะอยู่ระหว่าง 06.00-06.26 น.
2.     เมื่ออายุเข้า 82 ปีเต็ม ย่างเข้า 83 ไปแล้ว นับจากเวลานี้ไป ชีวิตทั้งหมดก็จะเข้าสู่ความโดดเดี่ยว อ้างว้าง จะเป็นเวลามากกว่า 7 ปี ครึ่งของความโดดเดี่ยว อ้างว้าง
3.     เดือนเมษายน 2553 บ่งถึงความเอาตัวรอด เป็นความสำเร็จแบบพอประคองตัวรอดไปได้เท่านั้นเอง แล้วหลังจากนั้น น่าเป็นความชราภาพ และ อวสาน


 • ชลัมพุช โหรชนบท
  ให้การพยากรณ์ไว้เมื่อ 16 ต.ค.2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G7      ดวงชะตานายสุเทพ เทือกสุบรรณ
 
 
 
                       ๙๓        *        
                      ลั๔๑๐                                *
                                      17/14                         ๒ ย้ายเวลา 07.57 น.

   
                      ๗                                     *
                                ๒         *            *                                            
 
 
 
 
 ดวงที่ 7
1.7.          นายสุเทพ เทือกสุบรรณ,
วัน๗/2 กรกฎาคม 2492, ล.20/52 ร.5647
 
 
 บันทึกระบบดาว  (โปรดดูดวงเดิม คลิก) 
 
 
ข้อสังเกต และข้อพิจารณา
 
1.       จุดที่จันทร์(๒)สถิตค่อนข้างเป็นประเด็นสำคัญ ครั้น พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี นำพยาน 2 คน กรณียุบพรรคไทยรักไทย ออกมาแถลงแก่สื่อมวลชน เมื่อ 18 พ.ย.2552 ทำให้มีเหตุผลพอที่จะให้น้ำหนักว่า จันทร์(๒)เดิม สถิตราศีกันย์   ทำให้ไปเพิ่มพลังให้แด่พฤหัสบดี(๕)อายุเดิม ดีขึ้น(ไม่งั้นอายุคงไม่ยืนมาถึงขณะนี้ ที่มีอายุเต็ม 60 ปี ย่าง 61 แล้ว)

2.       มีเหตุผลมากพอที่จะสรุปได้ว่าลักคณาน่าจะอยู่ราศีมิถุน และเวลาเกิดควรเป็นเวลาหลัง 07.57 น. และซึ่งวันเกิด เป็นวันเสาร์ ซึ่งทำให้ดาวตนุลักคณ์พุธ(๔)ที่กุมลั เป็นเกษตรกาลกิณี และปีอายุเต็ม 60 เมื่อ 2 ก.ค.2552 ดาวตนุลั พุธ(๔) จรเป็น เดชจร     (จำลองรูปดวงชะตาตามนี้แล้ว ได้ดั่งดวงชะตาข้างต้น)

3.         บนพื้นฐานตาม 1 และ 2 ทำให้อาจจะพยากรณ์อนาคตได้ว่า ระหว่าง 26 พ.ย. 2552 ถึง 4 ก.พ. 2553 เจ้าชะตานี้พร้อมทั้งพรรค คณะ พวก หุ้นส่วนการงาน จะประสบปัญหาในประเด็นกฎหมายอย่างหนัก   โดยมีช่วงเวลาระหว่าง 16 ธ.ค. 2552 ถึง 14 มกราคม 2553 เป็นระยะที่วิกฤต รอบด้านแทบไม่มีทางออก
 
 • ชลัมพุช โหรชนบท
  ให้การพยากรณ์ไว้ ณ 20 พ.ย.2552

 

 

 

 

 

 

H8.   ดวงชะตา พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี

 
 
                       
 
        ๔๓๑          ๐๖             *


            ๙                                                      ๗

 
       ๒                          10/44                        *


            ลั                                                      ๕๘

 
                      *                 *               *
 
 
 


ดวงที่ 8
นาม พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี  
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2479 
สถานที่เกิด   จ.นครปฐม
 
ลัคนา   - 
 
บันทึกระบบดาว

ลั     สิงห์
1    พฤษภ กุม ๓ ๔
๒    กรกฎ
    พฤษภ กุม ๑ ๔  
๔    พฤษภ กุม ๑ ๓  
    ธนู กุม ๘
๖    เมษ กุม ๐
   กุมภ์  
    ธนู   กุม ๕  
    มิถุน  
     เมษ กุม ๖
 
 
 
ข้อสังเกตและข้อพิจารณา

1.     พื้นฐานประวัติชีวิตหลัก ๆ พ่อเป้นทหาร เกิดในค่ายทหาร เติบโตในค่ายทหาร เรืยนวิชา  จปร.รุ่นเดียวกับ พล.อ.มนุญกฤต รูปขจร พล.ต.จำลอง ศรีเมือง เลือดเนื้อเชื้อไขทหาร รักทหาร รักศักดิ์ศรีของทหาร(เจ้าตัวเล่าเอง เมื่อ 29 พ.ย.2552 ทีวี พีเพิ่ลแชแนล)
 
 1.  กรณีมัสยิดกรือเซะ เมื่อ 28 เมษายน 2547 มีบันทึกสรุปดังนี้
ขบวนการก่อการร้ายประกอบด้วยกลุ่มเยาวชนหนุ่มฉกรรจ์อายุ 18 ขึ้นไปที่ถูกมอมเมา ด้วยยา เสพติด มีการก่อตั้งเป็นขบวนการอย่างชัดเจน และวางแผนปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง 3 จังหวัด(สงขลา ปัตตานี และยะลา) ทั้ง 11 จุด แต่จุดที่เจ้าหน้าที่ต้องอดทนอดกลั้นที่สุด ก็คือ มัสยิดกรือเซะ อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องมุสลิมไทยใต้ ที่เดิมเริ่มต้นขึ้นจากการโจมตีจุด ตรวจกรือเซะ มุ่งหมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน แล้วผู้ก่อการร้ายถูกตอบโต้ทันควัน และ หนีเข้าไปยึดมัสยิดกรือเซะไว้ทางหน่วยเหนือไทยขอให้ปิดล้อมไว้จนกว่าจะยอมแพ้ จนถึงกับผู้บังคับบัญชามีคำสั่งย้าย พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี ออกจากพื้นที่เข้ากรุงเทพฯ โดยด่วนฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา เหตุการณ์จึงยืดเยื้อไปถึง 9 ชั่วโมง เวลาเย็น ต่อเมื่อเกิดสถานการณ์มวลชนที่ ไม่น่าไว้วางใจ จนทางเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจบุกเข้าเคลียร์พื้นที่ภายในมัสยิด และฝ่ายก่อการร้ายต่อสู้แบบหน่วยกล้าตาย ไม่ยินยอมมอบตัว ทำให้สถานการณ์ที่จุดมัสยิดกรือเซะ เป็นจุดที่อ่อนไหวที่สุดของเหตุการณ์ทั้งสิ้นและน่าจะเป็นจุดที่ต้องสังเกตติดตามต่อไป”   (นสพ.ดี เมื่อ 28 เม.ย.2547)
 
 
รูประบบดาวเมื่อ 28 เม.ย.2547 เป็นดั่งนี้ โปรดดูดวงที่ 9
 
 
ดวงที่ 9   ดวงชะตาระบบดาวสถานการร์ กรือเซะ 28 เม.ย.2547 

 
 
                       
 
                *            ๑๘             ๔


                ๗๖๓                                                    ๐

 
*                          14/51                          *


                   ๕                                                       *

 
                              *              *               
 
 
 


ดวงที่  9
นาม       ดวงระบบดาว สถานการณ์กรือเซะ
วัน
         พุธที่ 28 เม.ย.2547    
สถานที่ 
จ.ปัตตานี
 
ซึ่งบ่งความหมายถึงประเทศไทย ที่เข้มแข็ง มีสติดีและกล้าหาญ กับฝ่ายตรงข้ามที่รวมตัวด้วยอุดมการณ์แต่อ่อนและอยู่ในอันตรายร้ายแรง (ในความจริงคือ เสียชีวิตไปถึง 107 คน) ตรงนี้มีส่วนของ พล.อ.พัลลภอยู่ แต่จะอยู่ตรงไหน? (หมายถึงลักคณาควรจะอยู่ตรงไหนจึงจะตรงกับความเป็นจริง)
 
3.     ถ้าช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ๗ จรทับ จันทร์(๒)เดิม แล้วเข้ามา ทับลั   ก็สมเหตุผล
 
ฉะนั้น ลักคณา ของดวงชะตา พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี จึงน่าจะอยู่ ณ ราศี สิงห์ ธาตุไฟ โดยปัสสวะราศี จักได้คุณอันยิ่งใหญ่จาก ทั้ง อาทิตย์(๑) ตนุลั และทั้งอังคาร(๓)   ย่อมประสบความสำเร็จได้ เป็นได้ทั้งทหารและ การเมือง (โดยเฉพาะในช่วงปลายของชีวิต)   แม้ว่าดวงชะตานี้จะเข้าได้ไม่สนิทนักกับ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (หรือขัดกันบ้างในบางประเด็นปัญหา)   ในระยะต้น ๆ ของงาน แต่ในระยะปลายของชีวิตจะมาร่วมงานกันได้อย่างค่อนข้างแน่นแฟ้น และเป็นช่วงความสำเร็จของชะตานี้ (จันทร์ พฤหัส อาทิตย์ ในชาตา ทำมุมไม่กลมกลืนกัน แม้จันทร์ พฤหัสฯจะเข็มแข็งมาก เพราะต่างเป็นเกษตร บอกถึงตำแหน่งที่ปรึกษามากกว่าเป็นตำแหน่งในไลน์โดยตรง)
 
4.      เมื่อลักคณาอยู่สิงห์ น่าพยากรณ์ว่า ญาติผู้ใหญ่บางคนอาจจะกำลังป่วยหนักอยู่ หรืออาจจะสูญเสียไปแล้วก็ได้   ชะตานี้มีรายจ่ายมากมายในขณะนี้   จะประสบความสำเร็จทางการเมืองอย่างสูงสุดเมื่อเข้าเดือนพฤษภาคม 2554  ไปแล้ว   โดยจะได้ตำแหน่งงานการเมือง เป็นที่น่าพอใจของตัวเอง
 
 • ชลัมพุช โหรชนบท
  ให้การพยากรณ์ไว้ ณ 29 พ.ย.2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I9.   ดวงชะตา สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซน  
 
 
 
                           ๖๔๓    ลั๑๕
                         ๙๐                          ๒๘

                 *               21/6                *

                           *                            *
                                 ๗      *        *    
 
 
 ดวงที่ 9
นาม สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซน  
วันพุธที่ 4 เมษายน 2494
สถานที่เกิด  ณ นิคมเปียม เกาะเสนา (Peam Koh Sna)
                   อ.สะเติงตะราง (Stoeng Trang) จังหวัด กำปงจาม ประเทศกัมพูชา
 
ลัคนา  -  
 
 
 
บันทึกระบบดาว
ลั     มีน
    มีน กุม ๒ ๕
    กุมภ์  กุม ๘
    เมษ กุม ๔ ๖   
    เมษ กุม ๓ ๖   
   มีน กุม ๑ ๒  
    เมษ กุม ๓ ๔  
   กันย์  
   กุมภ์   กุม ๒
   มิถุน กุม ๐   
    มิถุน กุม ๙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสังเกต
 
1.      เนื่องจากไม่ทราบเวลากำเนิด เมื่อคำนึงว่าสถานที่เกิดของ ท่านฮุนเซน นั้น อยู่ ณ ระหว่างเส้นรุ้งที่ 105-107   ซึ่งอยู่แนวเดียวกับ จ.อุบลราชธานี ประเทศไทย อันเป็นจุดที่ดวงอาทิตย์ ขึ้นจุดแรกของประเทศไทย  จึงน่าจะใช้การคำนวณจากปฏิทินโหรไทยได้ แทบว่าไม่น่าจะแตกต่างจะประเทศไทยเลย
2.      เพื่อที่จะวางลักคณากำเนิด จึงมีข้อพิจารณาจากเหตุการณ์สำคัญ 2 เหตุการณ์คือ   วันที่ 7 มกราคม 2522 (โปรดดูดวงที่ 10 ) กับ เหตุการณ์ วันที่ 18-27 ต.ค.2550 (โปรดดูดวงที่ 11)
 
 
 
 
 
I10.   ดวงระบบดาว วันที่ 7 มกราคม 2522 
 
 
                                 *                   *
                           *                                   *
                ๙๕                23/0                   *
                         ๘๗                                ๑๓๔  
                                 *          ๐               
 
 
 
 
 ดวงที่ 10 ดวงระบบดาว วันที่ 7 มกราคม 2522 
                    ฮุนเซน พากองทัพปฏิวัติยึดกรุงพนมเปญได้ สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา
  
 
 
 
บันทึกระบบดาว
ลั     -
   ธนู กุม ๔ ๓
    เมษ
    ธนู กุม ๑ ๔     
    ธนู กุม ๑ ๓   
   กรกฎ กุม ๙   
    พิจิก  
   สิงห์ กุม ๘  
   สิงห์ กุม ๗    
   กรกฎ กุม ๕     
    ตุล  
 
 
 
 
 
I11.   ดวงชะตาระบบดาว วันที่ – ต.ค. 2550  
 
                       ๒               *          *
                                   ๓                                    ๐๘
                        *                     /                      ๙
                                    ๗๖                                   *  
                                          ๑๔      ๑๔        ๕    
 
 
 ดวงที่ 11 ดวงระบบดาว ตุลาคม ๒๕๕๐  
                ฮุนเซน เป็นสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซน
    
 
 
 
บันทึกระบบดาว
ลั     -
   กันย์ ก่อน 18 ต.ค. 2550 กุม ๔ ตุลหลัง 18 ต.ค. 2550 กุม ๔ 
    เมษ ณ ๗/27 ต.ค.2550
    มิถุน      
    กันย์ กุม ๑ ก่อน 18 ต.ค.2550 ตุล หลัง 18 ต.ค.2550
   พิจิก    
    สิงห์ กุม ๗    
   สิงห์ กุม ๖   
   กุมภ์ กุม ๐     
   มกร    
   กุมภ์ กุม ๘    
 
 
                   
 
ข้อพิจารณา
 
1.              จะสังเกตเห็นได้ว่าดาวพฤหัสบดี(๕) เป็นดาวที่มีอิทธิพลต่อดวงชาตานี้ค่อนข้างสูง ดังปรากฏดังนี้ (๑) ในดวงกำเนิดพฤหัสบดี(๕)เป็นเดชเกษตร ณ ราศีมีน (๒) ในดวงที่ 10 พฤหัสบดี(๕)เดชเดิมเป็นอายุจร จรในราศีกรกฎเป็นอายุจรมหาอุจ (๓) ปรากฏในดวงที่ 11 ว่าพฤหัสบดี(๕) นี้เป็นบริวารจรมหาจักรในราศีพิจิก ซึ่งตามนี้ ลักคณาอาจจะอยู่ 2 แห่งพอ ๆ กัน จึงจะได้รับแสงพฤหัสบดีอย่างเต็มที่ คือ ราศีพิจิก และราศี มีน
2.              ดวงที่ 10 ที่มีความหมายถึงชัยชนะ ยึดพนมเปญได้ ตั้งประเทศขึ้นได้ จากราศีพิจิก มีดาวเสาร์(๗) เป็น 10 แก่พิจิก และยังกุมราหู(๘) อีกด้วย น่าเป็นจุดที่ตั้งลักคณา หากแต่ดาวอังคาร(๓) เป็นกาลกิณีจรอยู่ ณ ราศีธนู แต่เป็นจุดที่อังคารไร้ศักดิ์
3.              แต่ถ้ามองจากราศีมีน จะพบว่าเด่นกว่า เมื่อพฤหัสบดี(๕) ตนุลั เป็นมหาอุจเป็น5แก่มีน ย่อมเป็นอุดมเกณฑ์แก่ลัมีนด้วย และทั้งภพที่ 10 จากมีน มีดาวอาทิตย์(๑)อุตสาหะจร อังคาร(๓)กาลกิณีจร และพุธ(๔)บริวารจร กุมกันอยู่  ซึ่งเรือนนี้เป็นเรือนของพฤหัสบดี(๕) ที่กำลังเปล่งแสงเจิดจ้าเป็นเดชมหาอุจ ขณะนั้น ซึ่งบ่งบอกถึงกำราบศัตรู สู่ชัยชนะ อย่างกึกก้องกระฉ่อนไปทั้งแผ่นดิน
4.              ข้อ 1+2+3 ให้น้ำหนัก ลักคณา อยู่ราศีมีน
5.              ดวงที่ 11 ดาวอังคารจร ไร้ศักดิ์ เป็นอุตสาหะจร ในภพมรณะแก่ราศีพิจิก แทบจะชี้ชัดว่า พิจิก ไม่ใช่  แต่เมื่อมองจากราศีมีน เห็นว่า พฤหัสบดี(๕)ตนุมีน ไปเป็นมหาจักรอยู่ภพที่ 9 เป็นบริวารจร ซึ่งมีความหมายสมบูรณ์ในแง่เกียรติยศ ชื่อเสียง คุณงามความดี สมควรแก่รางวัลที่ยกย่องอย่างสูง 
6.               จึง ค่อนข้างจะชี้ขาดได้ชัดเจนว่า ลักคณา ควรอยู่ราศีมีนจริง ๆ นั่นหมายถึงเวลาเกิด 06.34-07.28, - 08.21 น. ราชาฤกษ์, - สมโณฤกษ์  จำลองรูปดวงชาตา สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซน แล้ว ได้ดังปรากฏในดวงที่ 9
 
 
 • ชลัมพุช โหรชนบท
  ให้การพยากรณ์ไว้ ณ 21 ธ.ค.2552
 
 

 
สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.