ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


From red shirt survivor person

 

Record the truth today , ... ,
from shirt red survivor person is from the Government House ,


Since , on (day) 26 March 2552 congregating of 76 shirt red both of province crowds , the symbol of the fight for governs in the democracy , broadcast live change the television station changes the artificial satellite , D-STATION , from middle Government House stage , both of Thai has and the worldwide follow the movement of Thailand from , television this station , at information straight report follows TRUE situation , but , every channel television in the government dictates a soldier beneath the lead of the Mr. Apisit Wetchacheewa  , the physician feels numb the life , with a report distorts the truth , thus then cause both of people in Bangkok and provincial flow in to come to at the Government House more and more , and more and more continually count many hundred thousands person for come to see that , what is the truth is ? , both of Thai in the country and the foreign countries that love the democracy , differ testify support donate money comes in by continuously ,

Broadcasting live of the television station , D-STATION , from fungus stage , and news picture that appear to public worldwide sight , be every gender person , every the age , every education source level totals up the power in political expression , the power of people person love double democracy goes up continually , the situation that happen to make the government of the Mr. Apisit Wetchacheewa , the physician feels numb the life , the symbol of the administration in a regime teases to come to kidney medicine , person like the power dictates a soldier must become to support , thus the tactics in the fight for destroys shirt red faction then is full-flavoured go up by is bound for attack , D-STATION , not discharge truth air gives a Thai and worldwide person receive to know ,

The tactics of the faction teases to come to kidney medicine , be have the arrangement stands water-demon money masses of Mr. Newin Chidchob , be close like , come to injure shirt red person , while , travel get back from go to deliver [ protuberant ] a book arrives at foreign countries ambassador , the source shares to meet an uncle staggers not at Pattaya , Chon Buri , for show the vegetarian food [ J letter ] desires to give Association of Southeast Asian Nations leader receives to know , the government of the Mr. Apisit Wetchacheewa  , the physician feels numb the life , No, Your Excellency from the majority vote of people , but , be from government demolition that people chooses to come to , and establish the government succeeds because , there is an army takes part ,

Since , date 8 -14 April 2552 until now , the government has still to create a situation , by lead bake yellow shirt of people Allied for the democracy , the symbol of the crowd that likes the ideology faith teases to come to kidney medicine , come to take someone's place wrongfully shirt red person who move to come out out of list the government in peace , without a weapon , for come to press the claim the fairness from the government , but , the situation gets back to worsen extremely , because , there is a person adds red shirt comes out to stage an uprising injure area triangular laterite people , bulky pot , shoot , rob and burn a bus , lead gas car comes to stop for threaten that , burn , the government has to the notice , gram blessing , in emergency situation , make a soldier leads a tank and a weapon come out to clear people , already go out news that , Thai people in Bangkok thinks to are the righteousness , because , shirt red person has builted the riot , and the government has notice will crumble congregating in the Government House ,

Shirt red both of person in Bangkok and provincial begin to flow in come to join at the Government House , but , get touch [ cheap ] separate not give come in in the official residence , on night , shirt red person who travel to get back to a house was ambushed a lot of , the notice warns from the mainstay not discharges out of list , a person in the official residence is like imprison and begin to know the fate of oneself , that , ? at a signal of , D-STATION , stop broadcast , then the attack should happen , the administration sends news to change , D-STATION , give shirt red person at [row] pour glass hole , the Pathum Thani is going to enhance for take care the station , D-STATION , and artificial Thai sharp satellite , every kind measure that the government applies then is severe and cruel more and more , there is troops lead that don't know the faction arms the war , bring take action with shirt red person , havingno weapon equally go to fight , then do make straight for the blessing and die to is the vegetables are the fish , corpse part , touch [ cheap ] a soldier leads to get in a car go to hide , and one way will to dispose of a war shirt red person are complete , be the slitting torns the truth from outside world , Mr. Satit Wongnongtaey , swamp screw pine dynasty , cabinet permanent Prime Minister's office minister has a book cut artificial satellite Thai sharp signal , but , be inefficient , finally then command give a soldier controls not can discharge the air , until , late at night of on (day) 12 April 2552 the station , D-STATION , get stop broadcast completely ,

Thereafter , both of people has and the worldwide then see but , every news channel picture , at the government presents one-sided just that , shirt red person , get built the riot , use force against injure the people and burn to destroy a bus , the official place is all , a soldier has used force against to reach subdue , although , card fact has of shirt red person weak down already , and can not protect shirt red person has in the Government House again , because , take action cruel of a soldier and shirt blue group ,

The official residence has other group wears red shirt comes in to are mixed up , for wait for seek a chance tugs go to kill each a person , around the official residence , there is a soldier comes to blockade , the sound bursts to terrorize , nobody dares to depart the group , the water no bathe , rice no eat , do not dare even will walk go to reach a bathroom in the Marble Temple , there is mobilizing soldier leads barbed wire fence comes to blockade the doorway totally and close continually , a card of shirt red person is musting enhance to take care the doorway not gives a soldier comes in to injure the mainstay and shirt red person have in the Government House , but , can not prohibit -ing and a weapon that have advantage over , shirt red both of person in Bangkok and provincial will try to travel come in help join in the official residence but , touch [ cheap ] separate every the way , with hope that , if , there are will how much are a lot of persons ? the government don't dare to kill a group ,

Morning on (day) 14 April 2552 the sound bursts to talk at one time around the official residence , the government informs to give the mainstay and shirt red person in the official residence reach to surrender oneself , there are 6 wheel cars come to take , and the thing that is unexpected is , the government wants to give a person in the official residence walks to go out each a person , already give shirt red group that arm to shoot each a person , for paint that , shirt red person is communist rioter , the command in the government is like the sound of the Satan , make Mr.Veera Musikapong , Nattawut Saikuar and Dr. Weng Tojirakarn  , big something , you are the mainstay person have the spirit of compatriot love and the democracy actually , request the government liberates 5,000 persons in the Government House about a person , free and glad will responsible the travelling expenses , only request very car government comes to give , 100 amounts itch , for return a house , by 3 both of you mainstays , be glad reach surrender oneself for acknowledge accuse , tears of all shirt red person has in the Government House pours to pour continuously , hurt , the pressure in the injustice that robber government gives a technician is cruel , as a Thai nevers to have a chance acknowledges to come to before that , a regime teases to come to kidney medicine , cruel cruel such , we a Thai never to know that , a hand of Ummart , will wicked stained with the blood of the hero had person to love the democracy long ago many ten year already , because , news that appear from mass media of the state when , 14 - 15 October 2516 or , the fight for the democracy of student undergraduate time builds [ wasp ] to come to , as a result , have only news student picture builts the riot , throw burst , burn a house burns a city , be beyond one's power at a soldier will liberate to give can cost more money in the end , then must use force against reach crumble congregating , villagers or the mind that sees a person builts the riot was subdued , at this moment person congregate in Songkran festival the will blood year 2552 just now bright say to is the truth , ? the lie , and the fight for the democracy this time , the land will might is stained with the blood most because , dare go to eliminate Ummart boss ,

The government agrees to follow proposals , but , although , walk come out out of list get already , as a result , still touch [ cheap ] menace the freedom , there is troops lines up to line don't give can pass by , until , will yield transfer the identity card , the people begins taut from hot very air , and the exhaustion , although , when , pass can come to , if , do not crowd and be alert , might tuged go to , or , there is a car not trustworthy come to take go to , everybody survives can come to must live sagacious wit , and the protection from a car protects of the policeman , because , seem safe more , the events has in this time discourage of person love the democracy unforgettably , meanwhile , as a result , enhance the hate goes to still the government in a regime teases to come to kidney medicine ,

We shirt red crowd in every survivor province from reaches of tease to come to kidney medicine , be anxious everybody mainstay that arrested detain by don't let to bail out , and stand beg for seek increase continually , want the assistance from a friend shares democracy worldwide ideology , United Nations Organization , foreign countries ambassador , please help a person loves the democracy with , because , the process of judgement in Thailand has no again , have only robber location charges government and imprison people by under the belt with the revelation , king's order , emergency , in provincial have signal radio community slitting , prohibit express political although , be calm , peace , without a weapon , must caught , with hope will change governments the country to the administration by a soldier permanently , this the truth in fight history for the democracy of shirt red person , the part that miss , when , the information from the station , D-STATION , get touch [ cheap ] eliminate down with the power of robber government and an army are ruthless of tease to come to kidney medicine .
    
The survivor from 15 Government Houses April 2552

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.