ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552

 

 

แฟ้มบันทึกพิเศษโหราศาสตร์
ดวงชาตาที่ควรสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
โดย ชลัมพุช โหรชนบท

 

 

 

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางโหราศาสตร์
โดยชลัมพุช โหรชนบท ให้ไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน 2552
เพิ่มเติมบทวิเคราะห์ดวงพล.อ.เปรม ณ 4 เม.ย.2552

 

 

 

1.    พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
2.    พล.อ.สุรยุทธ  จุลานนท์
3.    นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ
4.    นายเสนาะ  เทียนทอง
5.    พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา
6.    นายชวน  หลีกภัย
7.    นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
8.    นายเนวิน  ชิดชอบ

9.    นายสนธิ  ลิ้มทองกุล
10.    พล.ต.จำลอง  ศรีเมือง
11.  นายพิภพ  ธงชัย
12.  นายสมเกียรติ์  พงษ์ไพบูลย์
13.  นายสุริยะใส  กะตะศิลา

 

14.  บทวิเคราะห์
14.  ประเด็นที่น่าศึกษาน่าสนใจในดวงชาตาพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

  

 

 

 1.    พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

 

                       

 

                  *          *          *
                     พ.                                     
                 น. ๔
                                        * 
                    ลั ๑๕๖๗                        ๒๙
                            *                  

 ดวงที่ 1

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานอง์มนตรี และรัฐบุรุษ อดีตนายกรัฐมนตรี
วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2463  เวลาย่ำรุ่ง สงขลา

(จาก  ชิเชโร : ดวงคนดัง  ดวงใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป, ต.ค.2527 หน้า 1)

ข้อควรสังเกต
1.   เสาร์(๗)อายุจร จรในราศีสิงห์ อังคาร(๓)เป็นกาลกิณีจร เล็งอาทิตย์(๑)ศรีเดิม+เสาร์(๗)เดิม+เสาร์(๗)จร+ศุกร (๖)กรรม+สหัสชะเดิม + พฤหัสฯ(๕)ปุตตะ+มรณะเดิม
2.   ราหู(๘)ปัตนิ-ศรีจรในภพที่6-อริ เล็ง พุธ(๔)มนตรี-กดุมภะ-ลาภะเดิมในภพที่12-วินาสน์

 

 

 

 

 

 2.      พล.อ.สุรยุทธ  จุลานนท์

 

 

 

                           ๐๓๗        *         *

                      *                                       *

                 ๒๕๘๙                                   *

                                                             *

                                ๔๖        *         *

                                                        

 

 

ดวงที่ 2  
พล.อ.สุรยุทธ  จุลานนท์
วันเกิด  
28 สิงหาคม  2486  วันเสาร์ แรม 13 ค่ำ เดือน 9 ปีมะแม

ข้อควรสังเกต  
1.   เสาร์(๗)จรในราศีสิงห์ ทับอาทิตย์(๑)เดิม ถึง มฤตยู(๐)+อังคาร(๓)+เสาร์(๗)
2.   ราหู(๘)จร ถึงพุธ(๔)กาลกิณีเดิม  ถึง มฤตยู(๐)+อังคาร(๓)+เสาร์(๗)
      เล็งจันทร์(๒)เดิม+พฤหัสบดี(๕) เดิม+ราหู(๘)เดิม+เกตุ(๙)เดิม
3.   
พฤหัสบดี(๕)กาลกิณีจรถึงพุธ(๔)กาลกิณีเดิม

 

 

 

 

 3.      นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ
             

 

                                ๙๓       *        

                         ๔๑๐                              *

                                      17/14                ๒ จะย้ายเวลา 07.57 น.
                          ๗๒                              *

                                   *       *         *                                            

 

 

ดวงที่ 3

นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ,
วัน๗/2 กรกฎาคม 2492 ล.20/52

ข้อควรสังเกต
1.   เสาร์(๗)กาลกิณีจรทับเสาร์(๗)บริวารเดิม+จันทร์(๒)เดิม ถึงอังคาร(๓)+เกต(๙)

 

 

 

 

 4.     นายเสนาะ เทียนทอง

 

                                *          ๐๖        ๑๔

                           *                                   ๒๗

                         *               18/18                ๘๙  

                            *                                      *

                                            *                                                      

 

 

 

ดวงที่ 4

นายเสนาะ เทียนทอง,หน.พรรคประชาราษฎร์,วัน๑/ 1 เมษายน 2477 ล20/150

ข้อควรสังเกต  
1.   เสาร(๗)จรเล็งจันทร์(๒)อายุเดิม+เสาร์(๗)เดิม

 

 

 

 

 5.  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา  ผบ.ทบ.

 

                                 *                  *

                                                               *

                        *                 23/46               *               (๒จะย้ายสู่มกร17.41น.)

                           ๗๖                               ๒๕

                                   ๑๔                                                          

 

 

 

     ดวงที่ 5

     พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา  ผบ.ทบ.,ล.20/64, 10 ต.ค.2492
ข้อควรสังเกต
1.  เสาร์(๗)บริวารจรทับเสาร์(๗)เดิม+ศุกร์(๖)กาลกิณีเดิมถึงจันทร์(๒)เดิม
2.  ราหู(๘)จรถึงอาทิตย์(๑)บริวารเดิม+พุธ(๔)ศรีเดิม

 

 

 

 

 6.    นายชวน หลีกภัย

 

                                 *         ๐๙        

                           *                                   

                       ๓๑            11/44                 *    (๒=18.38น.)

                       ๖๔๒                                 *

                                   *                   *                                            

 

 

 

ดวงที่ 6

นายชวน หลีกภัย, วัน๕/28 กรกฎาคม 2481 ล20/96

ข้อควรสังเกต
1.    อังคาร(๓)กาลกิณีจรทับเสาร์(๗)กาลกิณีเดิม
2.    เสาร์(๗)อายุจรทับจันทร์(๒)เดิม+ศุกร(๖)เดชเดิม+พุธ(๔)เดิม
3.    ราหู(๘)จรเล็งอาทิตย์(๑)เดิม+อังคาร(๓)เดิม

 

 

 

 7.     นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ

 

 

                               ๕๒                *

                         ๘๖๓                             

                                         17/42             *  

                          ๔๐                                   *

                                    ลั       *         *                                            

 

 

 

ดวงที่ 7                               
นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ, วัน๒/3 สิงหาคม 2507 ลักันย์ ล20/152
ข้อควรสังเกต
1.   เสาร์(๗)กาลกิณีจร+อริเดิมเป็นกาลกิณีทับพุธ(๔)ตนุลัคถึงจันทร์(๒)เดิม+พฤหัสบดี(๕)เดิม
2.   ราหู(๘)จรเล็งอาทิตย์(๑)กาลกิณีเดิม

 

 

 

 8.   นายเนวิน ชิดชอบ

 

                               ๒๓        *           *

                                                                 *

                                      17/14                  *  

                           *                                       *
                           ๑๔๖๘                                                          

 

 

ดวงที่ 8
นายเนวิน ชิดชอบ,วัน๗/4 ตุลาคม 2501
ข้อควรสังเกต
1.    ราหู(๘)จรถึงราหู(๘)เดิม+พุธ(๔)กาลกิณีเดิม+ศุกร(๖)เดิม+อาทิตย์(๑)เดิม

2.     เสาร์(๗)กาลกิณีจรถึงจันทร์(๒)เดิม+อังคาร(๓)เดิม

 

 

 

 

 

 9.   นายสนธิ ลิ้มทองกุล

 

                                                      *

                         ลั๐                                      *

                        ๗๓              20/57               *  

                                                                 *

                                   *         ๑๔      ๕๖                                            

 

 

 

ดวงที่ 9

นายสนธิ ลิ้มทองกุล (ตั๊บ แซ่ลิ้ม),วัน6/7 พฤศจิกายน 2490  ล20/53 (ลัมิถุน!!!?)

ข้อควรสังเกต  วิเคราะห์ไว้แล้วในดวงฯแกนนำม็อบโปรดคลิก

 

 

 

 

 10.   พล.ต.จำลอง ศรีเมือง

 

 

 

                                 *                   *

                         ๔๑                                    

                       *                19/42                   *  

                           ๖๒                                ๘๙

                                                     *                                            

 

 

 

ดวงที่ 10

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง, วัน๖/5 กรกฎาคม 2478 ล20/97

ข้อควรสังเกต  วิเคราะห์ไว้แล้วในดวงฯแกนนำม็อบโปรดคลิก

 

 

 

 

 11.     นายพิภพ ธงไชย

 

                                ๐๖                 *

                       ๘๗๑                                   *

                        ๒๔๙           24/53             *      (๒=05.22น.)
                                                               *

                                    *          *         *                                            

 

 

 

ดวงที่ 11                               

นายพิภพ ธงไชย,  วัน๓/10 กรกฎาคม 2488 ล20/98

ข้อควรสังเกต  วิเคราะห์ไว้แล้วในดวงฯแกนนำม็อบโปรดคลิก

 

 

 

 

 12.   นายสมเกียรติ์ พงษ์ไพบูลย์

 

 

                                 *           *         

                                                               

                         *                28/40             ๕๖  

                                                             ๑๔

                                                     *                                            

 

 

 

  ดวงที่ 12

  นายสมเกียรติ์ พงษ์ไพบูลย์,วัน๕/12 มกราคม 2493 ล20/99

  ข้อควรสังเกต  วิเคราะห์ไว้แล้วในดวงฯแกนนำม็อบโปรดคลิก

 

 

 

 

 

 

 

 13.   นายสุริยะใส กะตะศิลา

 

 

 

                                ๓๗               ๑๔๙

                          *                                      *

                         *                13/45                 

                                                               

                                            *         *                                            

 

 

ดวงที่ 13

นายสุริยะใส กะตะศิลา, วัน๒/27 มีนาคม 2515 ล20/100
ข้อควรสังเกต  วิเคราะห์ไว้แล้วในดวงฯแกนนำม็อบโปรดคลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.   บทวิเคราะห์
          ประเด็นที่น่าศึกษาน่าสนใจในดวงชาตาพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์14.    ดวงเสาร์(๗)จรเข้าราศีสิงห์รอบแรก

 

 

 

                               *                 *

 

                        ๖๐                                 *

 

                                     28/22                 *

 

                       ๗๔                                 

 

                                        *       ๕๙    

 

 


ดวงที่ 14         
ดวงระบบดาววันที่14 ส.ค.2491  
ดาวเสาร์(๗) จรเข้าราศีสิงห์ อยู่ในราศีสิงห์ ระหว่าง 5 ต.ค.2491 5 ต.ค.2493  

ข้อสังเกต
1.     อายุย่าง 29 ปี  พฤหัสบดี(๕)ปุตตะ-มรณะเดิมทับลัคน์ เป็นกาลกิณีจร
2.     เสาร์(๗)อริ-กาลกิณีเดิม เป็นมนตรีจร  จันทร์(๒)เป็นศรีจร

 

 

 

 

 

 

 

 

   15.    ดวงเสาร์(๗)จรเข้าราศีสิงห์รอบที่ 2

         

 

 

 

                                        *         *

 

                       ๕๔                                   

 

                                      9/10                   *

 

                       ๗๓                                   *

 

                                        ๙๐        *

 

 

   ดวงที่ 15         
ดวงระบบดาววันที่ 24 มิ.ย. 2521    
ดาวเสาร์(๗) จรเข้าราศีสิงห์ อยู่ในราศีสิงห์ ระหว่าง 24 มิ.ย.2521 30 พ.ย.2522    

ข้อสังเกต
1.     อายุย่าง 59 ปี  อาทิตย์(๑)ตนุลัคน์ศรีเดิม เป็นกาลกิณีจร
2.     เสาร์(๗)อริ-กาลกิณีเดิม เป็นศรีจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   16.    ดวงเสาร์(๗)จรเข้าราศีสิงห์รอบที่ 3

                                               

 

 

 

                                          *         *

 

                                                             ๐๘๙

 

                     ๔๑               23/19                *

 

                       ๗๖                                   *

 

                                  *        *         

 

                                                        

 

ดวงที่ 16         
ดวงระบบดาววันที่ 10 ส.ค.2550  
ดาวเสาร์(๗) จรเข้าราศีสิงห์ อยู่ในราศีสิงห์ ระหว่าง 10 ส.ค.2550 30 ก.ย.2552

ข้อสังเกต
1.     อายุย่าง 88 ปี  พฤหัสบดี(๕)ปุตตะ-มรณะเดิมทับลัคน์ เป็นศรีจร
2.     เสาร์(๗)อริ-กาลกิณีเดิม เป็นเดชจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.    ดวงเสาร์(๗)จรเข้าราศีสิงห์รอบที่ 3 ปัจจุบัน 26 ส.ค.2551

                                               

 

 

 

                               *        ๔๙      ๐๑๖

 

                       *                                     

 

                                      21/6                ๕๘

 

                                                           *

 

                                  *        *         *

 

                                                        

 

ดวงที่ 17         
ดวงระบบดาววันที่ 4 เม.ย. 2552    
ดาวเสาร์(๗) จรเข้าราศีสิงห์ อยู่ในราศีสิงห์ ระหว่าง 10 ส.ค.2550 30 ก.ย.2552

ข้อสังเกต
1.     อายุย่าง 89 ปี  ราหู(๘) ปัตนิเดิม เป็นศรีจร แต่อยู่ในมุม 150 องศากับเสาร์(๗)จรในราศีสิงห์
2.     เสาร์(๗)อริ-กาลกิณีเดิม เป็นอายุจร
3.     อังคาร(๓)เกษตรพันธุ-ศุภะ+อุตสาหะเดิม เป็นกาลกิณีจร 
4.     วันที่ 5-6-7 เม.ย.2552 จันทร์(๒)วินาสน์ในปุตตะเดิมจรอยู่ในราศีสิงห์ ทับเสาร์(๗)เดิม+เสาร์(๗)จร ทั้งหมดนี้ถึงจันทร์(๒)เดิม+เกตุ(๙)เดิม  ในราศีธนู

 

 

 

 

ข้อพิจารณา


1.     ดวงชาตา พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีความยิ่งใหญ่  มีความเหนียว แข็งแกร่ง เยือกเย็นมาก พร้อมความเฉลียวฉลาดมีปัญญาสูงลุ่มลึก และบุคลิกภาพผู้นำ  โดยการกำเนิดมาเพื่อเป็นผู้นำโดยตรง  ในส่วนของความเหนียว มองจากสูตร ดาว อาทิตย์(๑)ตนุลัคน์-ศรี-เกษตร+พฤหัสบดี(๕) +ศุกร์(๖)  กุมลัคน์  แต่กระนั้นก็ขาดการสนับสนุนจากดาวอีกสักดวงใดดวงหนึ่งคือ จันทร์(๒) และหรืออังคาร(๓)  ที่จะต้องยืนอยู่อย่างถูกที่ถูกทาง  เพราะนั่นจะเป็นความยิ่งใหญ่ที่จะปราศจากการคลอนแคลนอย่างแท้จริง  แต่ขาดไปในดวงนี้อย่างน่าเสียดาย

 

2.     เมื่อถูกเวลา ดาว 2 ดวงนี้จะกลายเป็นจุดตายและจุดอ่อนของชาตานี้อย่างยิ่ง  นั่นคือพฤหัสบดี(๕)เป็นมรณะ  และเสาร์(๗) กาลกิณีเดิมเป็นอริ แซกอยู่ในหมู่ดาวในราศีสิงห์   จึงเป็นจุดเลว จุดเสื่อม จุดอ่อน และจุดตายในดวงชะตาอย่างยิ่ง  กระนั้นก็รอดมาได้ 2 ครั้งแล้ว คือคราวอายุเจ้าชาตาได้ 29 ปีย่าง ในเดือนสิงหาคม 2491 (ตามระบบดาวดวงที่ 14)  และคราวที่เจ้าชาตามีอายุย่างได้ 59 ปี เดือน สิงหาคม 2521 (ตามดวงระบบดาวดวงที่ 15)

3.       นับตั้งแต่ 26 สิงหาคม 2551 อายุย่างเข้า 89 ปีเป็นต้นมา (ตามดวงระบบดาวดวงที่ 17) เป็นระยะที่ชาตาเสื่อมอย่างสุดขีด   แต่จะรอดหรือไม่  (การมีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติ์ และการรอดจากความเจ็บป่วยไข้ ที่ถึงชีวิต) เมื่อมองจากปฏิบัติการของเสาร์(๗)  ที่คราวนี้ไม่เหมือน2คราวที่ผ่านมา เพราะขาดจากราหู(๘)ศรีจรคู่มหามิตร ที่บังเอิญยืนอยู่ผิดมุมไปอย่างน่าเสียดาย(ราหูปัตนิ+ศรีจร จรอยู่ในมุม 150 องศาแก่เสาร์จร)  และที่สำคัญมีดาวพิฆาต ที่โคจรมาจากพิจิกเดิมเกษตรเดิมที่เข้มสุดเพราะเป็นเกษตร บัดนี้ทำหน้าที่ปฏิบัติการเสริมของดาวร้ายเจ้าแห่งสงครามคือดาวอังคาร(๓) ที่จรมาเป็นกาลกิณีจรในปีนี้แล้ว  ก็ดูจะยากจริง ๆ  ที่จะหลีกรอดไปได้  ต้องคอยติดตามการจรของดาวอังคาร(๓)อย่างใกล้ชิด  และระยะนี้เอง (7 มี.ค. 15 เม.ย.2552) เป็นระยะที่ปฏิบัติการของดาวอังคาร(๓)กาลกิณีจรรุนแรงที่สุด

และถึงแม้จะรอดไปจากช่วงตอนนี้ ก็ยังมีเวลาข้างหน้าไปอีกจนแทบตลอดปี 2552

 

  • ชลัมพุช โหรชนบท
    4 เม.ย.2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบาญ
บันทึกดวงชาตาที่น่าสังเกตในรอบปี 2552

 

 

 

 


  • ชลัมพุช โหรชนบท
    2 เมษายน 2552
     สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.