ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล

 

ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล 
โดย ชลัมพุช โหรชนบท

เรื่องเดิม  ขอให้พยากรณ์ดวงชะตาของแกนนำม็อบ  จากจานประครองจิต
เรียน บก.นสพ.ดี
 
ผมอยากขอร้องให้ท่านชลัมพุช โหรชนบทพยากรณ์ดวงชะตาแกนนำม็อบด้วยนะครับ อยากทราบว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไร
  ขอเอาใจช่วยการต่อสู้ของนสพ.ดี ให้สำเร็จนะครับจากผม จาน ประครองจิต
27 ส.ค. 2551

 

คำปรารภของผู้พยากรณ์

ดวงชาตาของแกนนำม็อบฯที่เรามีอยู่จำนวน 5 คนโดยกูเกิลคือ  สนธิ ลิ้มทองกุล, พล.ต.จำลอง ศรีเมือง, พิภพ ธงชัย, ผช.ศ.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ และสุริยะใส กะตะศิลา  ส่วนสมศักดิ์ โกศัยสุข ไม่มีประวัติในกูเกิล จึงได้ดวงชาตามาเพียง 5 ดวงชาตา  ตามที่เราได้นำลงไว้ในทำเนียบดวงชาตานักการเมืองแล้ว  ดังนี้1.   ดวงที่ 1  
ดวงชะตาของสนธิ ลิ้มทองกุล

 

 

                                                     *

                         ลั๐                                   *

                        ๗๓              20/57            *  

                                                              *

                                   *        ๑๔      ๕๖                                            

 

 

 

                                            ดวงที่ 1

                            สนธิ ลิ้มทองกุล (ตั๊บ แซ่ลิ้ม),
                        วัน6/7 พฤศจิกายน 2490  ล20/53
                                          (ลัมิถุน
)

 

 

ข้อสังเกต 

1.     สำหรับดวงชะตา สนธิ ลิ้มทองกุล นั้น เราได้ให้ข้อพิจารณาไว้ก่อนนี้แล้ว หากสนใจโปรดติดตามไปดูเรื่องเดิม คลิกเข้าไปดูได้เลยที่นี่  และ

2.   จากดวงชะตาสนธิ นี้เราได้ระบุถึงช่วงวันอันตรายไว้ 3 ระยะคือ วันที่ 21 ก.ย.2551  วันที่ 14 พ.ย.2551 และวันที่ 4 ธ.ค.2551 

3.   แต่บัดนี้มีเหตุผลว่าจะเพิ่มวันสำคัญเป็นอีกวันหนึ่งคือวันที่ 23 ก.ย.2551 ซึ่งจะสอดคล้องเป็นวันสำคัญของแกนนำทั้ง5คนนี้ด้วยเลยทีเดียว

 

 

 

 

2.    ดวงที่ 2  
ดวงชะตาของพล.ต.จำลอง ศรีเมือง

 

                                 *                   *

                         ๔๑                                  

                         *                19/42               *  

                           ๖๒                                ๘๙

                                                      *                                            

 

 

 

                                         ดวงที่ 2

                                พล.ต.จำลอง ศรีเมือง,
                         วัน๖/5 กรกฎาคม 2478 ล20/97
                             (ยังไม่ทราบลักคณากำเนิด)

 

 

 

 

ข้อสังเกต

 

1.    เรายังไม่ได้นำลักคณามาวิเคราะห์ด้วย วิเคราะห์จากระบบดาวล้วน ๆ

2.    ชะตานี้มาสู่ภาวะตึงและเสี่ยงตั้งแต่ดาวเสาร์(๗)ย้ายสู่ราศีสิงห์เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2550 แล้ว ครั้นเมื่อดาวพุธ(๔)จรเข้าราศีกันย์เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2551 และยังจะอยู่ที่ราศีกันย์นี้ไปถึง 29 ต.ค.2551  เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงที่ตึงสุดขีด  และวันที่ 23 ก.ย.2551 บ่งความหมายที่ไม่ดีที่สุดต่อเจ้าชะตานี้   กระนั้นดูเหมือนมีทางออก เพราะราศีมีนเปิดอยู่ แต่เมื่อมองจากปฏิบัติการของดาวเสาร์(๗)และปฏิบัติการของราหู(๘)แล้ว ก็น่าจะยาก

3.   มองสำรวจชะตานี้เลยไปอีกพบว่า วันที่ 26 พ.ย.2552 ซึ่งชาตานี้อายุได้74 ปีเต็ม  จะประสบปัญหาทางสุขภาพอย่างค่อนข้างแรงและเนิ่นนาน ด้วยโรคทางเดินอาหาร ลำไส้ และภายใน  เป็นระยะที่น่าระวังสุขภาพ

 

 

 

 

3.    ดวงที่ 3  
ดวงชะตาของพิภพ ธงไชย

 

 

                                ๐๖                 *

                       ๘๗๑                                   *

                        ๒๔๙           24/53             *      (๒=05.22น.)
                                                               *

                                    *          *         *                                            

 

 

 

                                            ดวงที่ 3                               

                                         พิภพ ธงไชย,
                             วัน๓/10 กรกฎาคม 2488 ล20/98
                                  (ยังไม่ทราบลักคณากำเนิด)

 

ข้อสังเกต

1.    ชะตานี้บ่งถึงความทรหดอดทนอย่างสูงมากและทั้งมียุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่แน่นอนมั่นคงของชีวิต แต่น่าเสียดายที่ดาวอาทิตย์(๑)อยู่ผิดตำแหน่งไปหน่อย หากอาทิตย์(๑)มนตรีมาสถิตที่ราศีสิงห์โดยกุมพฤหัสบดี(๕)ศรีกำเนิดแล้ว  เขาจะต้องเป็นผู้นำมวลชนที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงในบั้นปลายของชีวิต แต่เมื่ออาทิตย์(๑)สถิตราศีมิถุนมีดาวเสาร์(๗)กุมอยู่จึงน่าเสียดายมาก  ถึงแม้ว่าอาทิตย์(๑)และเสาร(๗) เป็นคู่ธาตุไฟ แต่เสาร์(๗)ก็เป็นมรณะแก่อาทิตย์  จึงน่าเสียดายมาก

2.    วันนี้เขาอยู่ระหว่างความยุ่งยากมากในเชิงกฎหมาย เชิงคดีความที่ไม่น่าจะมีทางที่แก้ไขอย่างไรให้หลุดรอดไปได้  เพราะทั้งดาวพุธ(๔)เดิม และดาวพุธ(๔)จร เปล่งกระแสในทางร้ายถึงชะตานี้ บ่งความหมายถึงการลงโทษเขาถึงตาย  และวันที่มีความหมายถึงความยุ่งยากที่สุดก็ตรงกับวันที่ 23 กันยายน 2551 เช่นเดียวกับพล.ต.จำลอง ศรีเมือง

 

 

 

 

 

4.   ดวงที่ 4  
ดวงชะตาของผช.ศ.สมเกียรติ์ พงษ์ไพบูลย์

 

 

 

                                 *           *         

                                                               

                         *                28/40             ๕๖  

                                                             ๑๔

                                                     *                                            

 

 

 

                                            ดวงที่ 4

                               ผช.ศ.สมเกียรติ์ พงษ์ไพบูลย์,
                            วัน๕/12 มกราคม 2493 ล20/99
                               (ยังไม่ทราบลักคณากำเนิด)

 

 

 

ข้อสังเกต

1.      พื้นชาตาค่อนข้างจะเตือนให้ระวังไว้แล้วต่อการคิดผิด หลงผิด และโทษจากการหมิ่นแคลน  มีเชิงความฉลาดมีปัญญาในด้านการปฏิวัติความคิดและวัฒนธรรมค่อนข้างเด่น แต่อย่างไรก็ตาม ชาตานี้เหมือนถูกลงโทษมาแต่ชาติอดีต เพราะกำหนดว่าเขาจะหาความสบายไม่ได้เลยตลอดชีวิต เพราะเงินทองข้าวของจะขาดแคลนอยู่ตลอดไป เหมือนกรรมาชีพปากกัดตีนถีบไปตลอดชีวิต แต่อะไร ๆ ก็ต้องเป็นไป

2.      วันที่ 23 กันยายน 2551 เป็นต้นไป เป็นวันที่ระบบดาวรุมดวงชาตานี้อย่างร้อน  และเขายังต้องต่อสู้กับกาลเวลาอันสาหัสเนิ่นนานไปข้างหน้าถึงประมาณ 3 ปีครึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

5.    ดวงที่ 5  
ดวงชะตาของสุริยะใส กะตะศิลา

 

 

                              ๓๗                  ๑๔๙

                          *                                      *

                         *                13/45                 

                                                              

                                           *          *                                            

 

 

 

                                            ดวงที่ 5

                                     สุริยะใส กะตะศิลา
                             วัน๒/27 มีนาคม 2515  ล20/100
                                  (ยังไม่ทราบลักคณากำเนิด)

 

ข้อสังเกต

1.     ชะตาที่ดาวอาทิตย์ชาตา(๑) กับจันทร์ชาตา(๒)เป็นอริและมรณะแก่กันและกัน แต่มีพฤหัสบดี(๕)มูละเกษตรเป็น10แก่อาทิตย์และเป็น5แก่จันทร์ เขาจึงเอาตัวรอดมาได้อย่างดี ด้วยสติปัญญาความสามารถเฉลียวฉลาด  แต่อาทิตย์(๑)และจันทร์(๒) ที่เป็นอริและมรณะแก่กันและกันนั้นบอกเตือนว่า ชาตาเช่นนี้ยากที่จะดำรงความปลอดภัย วันหนึ่งจะพลาดจนได้

2.     มีชีวิตเสี่ยงอันตราย  มีการแวดล้อมที่มีองค์ประกอบของความเร็ว รุนแรง และอุบัติเหตุ  เมื่อชาตานี้พ้นไปจากระบบที่คุ้มครอง ก็จะเกิดอุบัติเหตุ[คือดาวพฤหัสบดี(๕) เกษตรร่วมธาตุจันทร์(๒)เป็น10แก่อาทิตย์ แต่มิได้สัมพันธ์แก่หมู่ดาวในราศีธาตุดินทั้ง3ราศีธาตุดินนั้นเลย]    

 

3.     ดวงชาตาวันที่ 23 ก.ย.2551 ค่อนข้างให้ความหมายถึงความจำยอม ไม่มีทางออก

 

 

 

 

 

ข้อสรุปการพิจารณาโดยรวม

ดวงชาตาคนทั้งหมดนี้  โดยมองจากระบบดาว ไม่ได้นำลักคณากำเนิดมาพิจารณาด้วย เพราะไม่ทราบเวลาเกิด  ได้พบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงสอดคล้องกันทั้ง 5 ดวงชาตานี้อย่างมาก  ซึ่งแสดงถึงการร่วมกิจกรรมเดียวกัน และรับผลอย่างเดียวกัน  วันเดียวกัน  ในช่วงแรกดวงชาตาทั้งหมดลงกันในวันที่ 23 กันยายน 2551 ซึ่งนับจากวันนี้เป็นต้นไป ชาตาของคนเหล่านี้ก็จะพบกับการพลัดพราก ฯลฯ  สำหรับพล.ต.จำลอง ศรีเมือง พบว่าจะมีปัญหาสุขภาพค่อนข้างแรงในวันที่ 26 พ.ย. 2552 เป็นต้นไป (จะป่วยด้วยโรคทางเดินอาหารและอวัยวะภายใน) ขณะนั้น พล.ต.จำลอง จะมีอายุเต็ม 74 ปี

 

เพื่อการตรวจทานโดยการมองดูเหตุการณ์ที่จะเป็นผลดีแก่ชาตาเหล่านี้บ้าง ก็ได้พบว่า ไม่ได้มีประเด็นสำคัญขึ้นมาเลยในดวงชาตาทั้ง 5 ดวงนี้  จึงมีข้อสรุปว่า  อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดและย่อมเป็นไป  

 

 

โปรดดูดวงที่ 6  รูปดวงระบบดาววันที่ 23 กันยายน 2551 และโปรดดูดวงที่ 7 ดวงระบบดาววันที่ 26 พ.ย.2552

 

 

 

 

 

6.   ดวงที่ 6
ดวงระบบดาววันที่ 23 กันยายน 2551

 

                                 *          *          *

                                                               

                                        5/31                 

                                                              

                              ๑๓๔               *                                            

 

 

 

                                            ดวงที่ 6

                         ดวงระบบดาววันที่ 23 กันยายน 2551

 

 

 

 

 

 

 

7.    ดวงที่ 7                          
ดวงระบบดาววันที่ 26 พ.ย.2552

 

 

                                  *          *          ๐๒

                          *                                      *

                                        9/6                    

                           *                                    ๔๘

                                                 ๑๙                                            

 

 

 

                                         ดวงที่ 7

                         ดวงระบบดาววันที่ 26 พ.ย.2552

 

 

หมายเหตุ  ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล เราได้พยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โปรดคลิกเพื่อตามไปดูคำพยากรณ์ที่ให้ไว้แต่เดิม  อนึ่งเราต้องขอขอบคุณเจ้าของดวงชาตา ทั้งหมดนี้ และขออภัยหากการพยากรณ์ผิดพลาด และโปรดอย่าคิดว่าเป็นการให้ร้าย อยากขอให้เข้าใจว่า ศาสตร์การพยากรณ์ยังมีอีกหลายส่วนที่เป็นความดำมืด ไม่กระจ่าง  และเราพยายามทำงานวิจัยในปัญหานี้โดยสุจริตโดยไม่ลำเอียง เพื่อให้ได้สูตรและทฤษฎีแห่งวิชาโหราศาสตร์ไทยอย่างกระจ่าง นั่นเองเป็นเหตุผลหลักที่ได้นำข้อมูลดวงชาตาที่โดดเด่น ๆ ที่หายากอย่างดวงชาตาของท่านเหล่านี้มาทำการวิจัย

 

 

 

  • ชลัมพุช โหรชนบท
    3 ก.ย.2551

 

 
สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.