ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?

 

 

โหราศาสตร์  การวิจัยเชิงโหราศาสตร์

บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร?  ประเด็นการรัฐประหาร 20 มิ.ย.2551 และคำพยากรณ์เดิม

โดย  ชลัมพุช โหรชนบท  พยาการณ์ในเดือน มิถุนายน 2551


 

โหราศาสตร์  บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร?

ถาม  สถานการณ์ประเทศไทยวันนี้ขณะนี้ เป็นอย่างไรในทัศนะของโหราศาสตร์ จะมีการปฏิวัติรัฐประหารอีกครั้งหรือไม่ในเร็ว ๆ นี้?

คำตอบ  ขณะที่ตอบนี้เป็นวันที่ 19 มิถุนายน 2551 เมื่อถามถึงประเด็นว่า จะมีการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่   คำตอบนี้สามารถตรวจสอบโดยวิธีการโหราศาสตร์ จาก

 

 

                                 ๓๙      ล๑    ๔๖๘

                                                               *

                                        10/42               *

                           *                                  ๗๕

                                  *          *          *                                          

 

                                                      ดวงที่ 1
                                           ดวงชาตาประเทศไทย

 

 

                                           *         *

                         ๖๑                                  

                         *                6/34             ๒๘   ดาวจันทร์(๒)ยกสู่มกรเวลา 23.28 น.

                           ๓๗                              

                                             *         *                                            

 

 

 

                                            ดวงที่ 2

                                วันศุกรที่ 20 มิถุนายน 2551
        วันที่ม็อบสนธิ-จำลอง-ประชาธิปัตย์นัดปิดล้อมทำเนียบรัฐบาล

            ดาวอังคาร(๓)จะยกสู่สิงห์ในเวลา 08.28 น.วันที่ 21 มิ.ย.2551

 

 

 

 

 

1.    ลักษณะดาวจรเมื่อ 20 มิ.ย.2551

- ดาวเสาร์(๗) กาลกิณีจร อยู่ราศีสิงห์ นั่งเรือนดาวอาทิตย์เดิม มหาอุจ ส่วนหนึ่ง   - ดาวเสาร์(๗)เดิมในราศีธนู - มีพฤหัสบดี(๕)จรเป็นเกษตรซ้อนเกษตรดวงเดิมในราศีธนูนี้ด้วย ส่วนหนึ่ง    - มีดาวอาทิตย์(๑)เดิม มหาอุจ ในราศีเมษ   ซึ่งระบบดาวส่วนนี้จะคงที่อยู่เช่นนี้ไปตลอดปี   การสถิตในมุมร่วมธาตุของกลุ่มดาวธาตุไฟ ในราศีธาตุไฟ โดยมีดาวเสาร์(๗)จรเป็นกาลกิณีจร 
-  ดาวราหู(๘)อายุจร อยู่ราศีมกร ภพที่ 10 ของดวงเมือง-  ดาวอาทิตย์(๑) ศรีจร ยกเข้าราศีมิถุน ไปจนถึงราศีสิงห์ระหว่าง 15 มิ.ย. – 17 ก.ย.2551

 

2.    ข้อพิจารณา

ตามระบบดาวขณะนี้  ค่อนข้างยืนยันว่า ประเทศไทยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดใดเลย  กลับจะมั่นคงและหยุดยั้งสถานการณ์ไว้อย่างตรึงแน่นเสียอีก  กระนั้นอิทธิพลของอังคารบวกกับเสาร์โดยมีมฤตยูเล็งสมทบเข้ามาอีก   น่าจะบอกถึงความรุนแรงกันเล็ก ๆ น้อย ๆ  มีแตกหักได้เจ็บ(แต่ไม่น่าจะถึงเลือดตกยางออก)

กระนั้น ราหูจะบอกไปถึงตำรวจ และอังคารน่าจะบอกไปถึงทหาร  น่าจะมีการเคลื่อนไหวทางการตำรวจและพร้อมทั้งทหารเข้ามาตรึงพื้นที่ ตรึงเหตุการณ์ อย่างสงบ  และเห็นได้ว่าพื้นฐานของชาตานี้ ตั้งอยู่ที่ความทรหดอดทนอย่างถึงที่สุด (เสาร์จร+เสาร์เดิม+พฤหัสบดีเดิม+พฤหัสบดีจร+อาทิตย์เดิม+อังคารจร)

(หมายเหตุ   ตรงนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายทฤษฎีโหราศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เป็นโอกาสของการศึกษาวิจัยทางโหราศาสตร์โดยแท้จริง  หากการณ์ไม่เป็นไปตามที่พยากรณ์มานี้ ย่อมหมายถึงการหักล้างทฤษฎีเดิมของโหราศาสตร์ ที่วงการโหรต้องปรับทฤษฎีกันครั้งใหญ่  แต่ ณ เวลานี้ ไม่น่ามีการพยากรณ์ผิดพลาด  ประเทศไทยต้องสงบ ไม่เสียเลือดเนื้อ  อันน่าจะมาจากความตั้งอยู่ในความทรหดอดทนคือตปะและขันติธรรมกันอย่างยิ่งยวด  แต่น่ามีการเคลื่อนไหวของกองกำลังเพื่อรักษาความสงบกันทั้งตำรวจและทหารบางส่วน)3.    ดวงชะตา ผบ.ทบ.

เมื่อถามถึงการรัฐประหาร ก็ต้องมองดูที่ดวงชะตา ผบ.ทบ. ด้วย  เพราะเป็นผู้คุมกำลังและมีอำนาจพอที่จะทำการนั้น  และเมื่อตรวจดวงชะตา ผบ.ทบ. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เมื่อค้นจาก กูเกิล
Google แล้วพบว่าเกิดวันที่  10 ตุลาคม 2492 (ซึ่งมีหมอดูมาออกรายการช่อง 11 เมื่อ 5 เม.ย.2551 ว่า ท่านจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป โดยอาจจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกครั้งในต้นปี 2551 นี้) 
จากระบบดาวในดวงชะตา พบว่า ระยะที่ดีที่สุดของท่านได้ผ่านไปแล้ว ตั้งแต่ 17 เม.ย.2551  ระยะที่ดีที่สุดนั้นยังผลให้ท่านได้เป็น ผบ.ทบ. ต่อจาก พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน  ขณะนี้ น่าเป็นเวลาที่ ชะตาตกลงมาหน่อยและน่าจะกำลังประสบความยุ่งยากบางประการทางกฎหมายอยู่   และยังมีข้อยุ่งยากใจในระหว่างหมู่ทหารด้วยกัน  จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่ท่านจะอาสาทำการปฏิวัติรัฐประหาร
  แต่ระบบดาวจรของท่านวันนี้ ดูจากดาวเสาร์(๗)อายุจรในราศีสิงห์ และพฤหัสบดีจร(๕)เดชจรในราศีธนู อังคาร(๓)กาลกิณีจรทับศุกร(๖)เดิม และราหู(๘)ศรีจร ในราศีมกร  ค่อนข้างเอื้อแด่ดวงชะตาประเทศไทย  และเอื้อแด่ดวงชะตาสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี

จึงยืนยันอีกกระแสหนึ่งว่าจะไม่มีรัฐประหาร  แต่น่าจะมีอะไร ๆ เกี่ยวกับทหารอยู่บ้าง ซึ่งวันเวลาของเหตุการณ์น่าจะเป็นไปตามที่พยากรณ์ไว้เดิมที่ว่า

 

4.    คำพยากรณ์เดิม

“แท้จริงเมื่อดาวอังคาร(๓)จร ยกจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่ 21 มิถุนายน 2551 นั้น หมายถึงดาวอังคาร(๓)นิจ ที่ดับแสงในราศีกรกฎก็ฟื้นคืนแสงเจิดจ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมพลังแรงรุดกว่าเดิม  กล่าวอีกนัยหนึ่ง บัดนี้อังคาร(๓)เดินปกติแล้วพร้อมพลังแสงแรงรุด เนื่องเพราะอังคารจรเข้าราศีสิงห์ จุดที่อังคาร(๓)เข้มแข็งที่สุดจุดหนึ่ง ตามทฤษฎีต้น ๆ ของโหราศาสตร์ที่ว่า “ภุมเมษแลสิงห์กันย์ จะอนันต์ซึ่งศักดิ์ศรี”  (ถ้าดาวอังคาร(๓)กุมลักคณาอยู่ใน3ราศีนี้คือราศีเมษ ราศีสิงห์ และราศีกันย์ แล้วจะได้เป็นใหญ่ มีอำนาจวาสนาบารมีสูง ) และ ณ ราศีสิงห์ อังคาร(๓)ย่อมร่วมธาตุกับลักคณาดวงเมืองที่ราศีเมษ  จึงย่อมได้รับผลในด้านดีของอังคารตามทฤษฎีนี้อย่างสมบูรณ์ และในขณะนั้นดาวพฤหัสบดี(๕)จรถอยลงมารอที่ราศีธนูตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.2551แล้ว ในอาการแปรวิถีจักรพักร(ถอยหลัง) นั้นดาวพฤหัสบดี(๕)ที่พักรย่อมทรงพลังแรงมากกว่าปกติและในบริเวณที่พักรอยู่เป็นแดนเกษตรหมายถึงพลังเต็มสมบูรณ์ของดาวพฤหัสบดี(๕)อีกด้วยในฐานะเจ้าเรือนเจ้าปกครองของราศีธนู และยิ่งไปกว่านั้น ดาวพฤหัสบดี(๕)เดิมก็สถิตอยู่ที่นี่ในฐานะเจ้าเรือนอยู่ด้วย จึงเป็นพฤหัสบดีจรซ้อนพฤหัสบดีเดิม ณ เรือนเกษตรตนเอง คือที่เราระบุไว้ครั้งก่อนแล้วว่า  พฤหัสบดีเป็นเกษตรซ้อนเกษตร นั่น ย่อมมีพลังถึง 3 เท่า ฉะนั้นเมื่ออังคาร(๓)จรปะทะเสาร์(๗)จรอย่างแตกหักในเวลาต่อมา  (ระยะที่อังคารจรสัมผัสรัศมีดาวเสาร์จะเริ่มในวันที่ 27 มิ.ย.2551 เมื่ออังคารเคลื่อนเข้าสู่ 4 องศา 6 ลิปดา ในขณะที่เสาร์เดินอยู่ข้างหน้า ณ 6 องศา 59 ลิปดา  อังคารตามทันและทับเสาร์สนิทองศา เมื่อ 3 กรกฎาคม 2551 ณ บริเวณ 7 องศา 37 ลิปดา และกว่าจะพ้นรัศมี ดาวเสาร์ไปได้ก็เป็นวันที่ 9 ก.ค.2551เมื่อเสาร์อยู่ที่ 8 องศา 18 ลิปดา และอังคารล้ำหน้าไปที่ 11 องศา 22 ลิปดา และตีฝีจักรห่างดาวเสาร์ออกไปเรื่อย ๆ )  นั่นหมายถึงมีการแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยและชัยชนะ และการเมืองไทยคืนมาสู่ความสงบเรียบร้อยอีกทีหนึ่ง

เมื่อแปลความหมายออกมาตรง ๆ เป็นคำพยากรณ์ จึงแปลได้ว่า
หลังวันที่ 21 มิถุนายน 2551 ไปแล้ว การเมืองไทยก็จะค่อยสงบลง  แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ยุ่งยากทอดไปไกลอีก ก็ตาม  ก็เป็นเพียงความยุ่งยากเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถแก้ไขจัดการได้ และครั้นถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2551 ก็น่าเป็นวาระที่สบายใจ จากนี้ไปจะเป็นวาระของความสุข เมื่อการไร่นา การเกษตรไทย ประชาชนไทยกำลังจะพบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่”  โปรดดูคำพยากรณ์เดิม

 

5.      และโปรดดูคำพยากรณ์ดั้งเดิมที่พยากรณ์ไว้ในเดือนพ.ย.2550ว่า

“1.        นอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศแล้ว  ยังมีเรื่องการทหาร จะมี    อะไรเกิดขึ้นในวงการบุคคลในเครื่องแบบ ระหว่างปี 2551 นี้ โดยเฉพาะในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2551 

2.        เรื่องราวในวงการพระสงฆ์องค์เจ้า จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในระหว่างช่วงเวลาเม.ย.-มิย.2551 และต่อจากนี้ไปอีกหลายเดือน

3.        นอกจากเรื่องรัฐบาล ยังมีเรื่องบุคคลสำคัญของประเทศ  จะเป็นอย่างไรบ้าง เมื่ออิทธิพลของดาวเสาร์(๗) ออกฤทธิ์ครอบไปอย่างกว้างขวางเป็นพิเศษในช่วงปี 2551 ต่อ 2552 นี้

4.        จะมีคดีอะไร ๆ สำคัญ ๆ หรือไม่ ในช่วงต้นปี 2551?”  (ทำนายวันที่ 29 พ.ย. 2550 โปรดดูเรื่องเดิม)

 

 

 

  • ชลัมพุช โหรชนบท
    19 มิถุนายน 2551

 
สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.