ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
คอลัมน์โหราศาสตร์
ในทัศนะของโหราศาสตร์ บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ?
โดย  ชลัมพุช โหรชนบทจาน ประครองจิต ได้มีคำถามมาทาง บก.นสพ.ดี ทางเวบไซต์ของเรา วันที่ 27 พ.ค. 2551 ขอให้ชลัมพุช โหรชนบท พยากรณ์เหตุการณ์ที่เป็นอยู่ ขณะนี้ว่าเป็นอย่างไร  จะจบลงอย่างไร1.    ประเด็นสำคัญที่เราพยากรณ์ไว้เดิม  กรณีการเศรษฐกิจของประเทศ และการเป็นอยู่ของประชาชนที่จะต้องฝืดเคืองอย่างยิ่งใน 1 ปี ดังได้พยากรณ์ไว้ว่า


ระหว่างเดือน เมษายน 2551- เมษายน 2552 เวลา 1 ปีเต็มนี้ ดาวเสาร์(๗) จรเป็นกาลกิณี จะมีอะไรเกิดขึ้น เมื่อดาวพระเสาร์ตรึงเมืองอยู่แล้วทำให้สถานการณ์รุ่มร้อนและฝืดเคืองอยู่แล้ว  ยังฉายรังสีร้ายทวีไปอีกถึง 2 เท่า เพราะต้องบวกกับดาวเสาร์(๗) เดิมที่ราศีธนู    จึงเป็น 1 ปีที่จะหมายถึงการเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ขยับเขยื้อน  ความเป็นอยู่ของประชาชนพลเมืองไม่ดีขึ้น

แต่เราก็ได้ยืนยันไว้ว่า  

... สถานการณ์ก็จะไม่ตกต่ำถึงขั้นเป็นอันตราย เพราะขวัญและกำลังใจของประชาชนไทยจะดีเยี่ยม  จะได้ผลดีในด้านความมั่นคงภายในประเทศ ผู้ก่อการร้ายจะหลบ โผล่เป็นครั้ง ๆ คราว ๆ เบาบางลงไป  จะมีความคิดริเริ่มในทางที่ดีมีประโยชน์เกิดขึ้น ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการธรณีวิทยา จะมีอะไรบุกเบิกออกไป หรือมีการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ วิชาการใหม่ ๆ สินค้าใหม่ ๆตลอดเวลา 2-3 ปีข้างหน้านี้    

 

 

 

2.    ข้อพิจารณาเพิ่มเติมในเชิงวิชาการโหราศาสตร์


เราต้องการบันทึกเชิงวิชาการโหราศาสตร์ไว้สักหน่อยเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ว่า  ดาวพระเสาร์จรเป็นกาลกิณีจร ระหว่าง เม.ย.2551- เม.ย. 2552 นั้น นับว่าร้ายแรงทีเดียว  เพราะเพียงเสาร์(๗)จรปกติมาเข้ามุมร่วมธาตุกับลักคณาเมืองเช่นนี้ ก็ย่อมร้ายแรงอยู่แล้ว ในเชิงความหมายความทุกข์ยาก อดหยากของปวงประชาชน และเมื่อแปรกระแสเป็นกาลกิณีจรไปอีกย่อมร้ายแรงเป็นทวีคูณ  เท่านี้ยังไม่พอ ยังสมทบกับเสาร์(๗)เดิมที่ราศีธนูอีกแรงหนึ่ง เป็นดาวร้ายขนาดใหญ่ที่สุดในระบบโหราศาสตร์ไทย-สากล 2 ดวงร่วมกระทำร้ายแก่ดวงชะตาเมืองและประชาชนไทย  อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และจะไม่น่ามีอีกต่อไป  (ยังมี ช่วงเวลาระหว่าง 10 ธ.ค. 2555-30 มิ.ย.2557 โดยประมาณอีกครั้งหนึ่ง ที่โหรจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนให้การพยากรณ์ออกไป) 

แต่เราก็ได้มองแล้วว่า ถึงอย่างนั้นสถานการณ์ก็จะไม่ตกต่ำถึงขั้นเป็นอันตราย โดยมองว่าถึงเสาร์(๗)จรเป็นกาลกิณี ร่วมกับเสาร์(๗)เดิมอย่างร้ายแรงเพียงใดก็ตาม เสาร์(๗)กาลกิณีจรตัวร้ายก็นั่งเรือนพระอาทิตย์(๑)ซึ่งมีพลังสูงสุดในดวงเดิมเพราะเป็นมหาอุจ+บริวารในราศีเมษกุมลักคณาดวงชาตาเมืองซึ่งส่งกระแสถึงดาวเสาร์(๗) จรกาลกิณี  แล้วในมุมร่วมธาตุอีกมุมหนึ่งดาวเสาร์(๗) เดิมนั่งเรือนดาวพฤหัสบดี(๕) และมีดาวพฤหัสบดี(๕)เดิมกุมอยู่ ณ ราศีธนูอีกด้วย  ดาวพฤหัสบดี(๕)ในราศีธนูหมายถึงพลังเกษตร ได้องศา 10 องศา 35 ลิปดา เกือบทับองศาเสาร์เดิมสนิท เพราะเสาร์เดิมได้ 08 องศา 24 ลิปดา จึงควบคุมเสาร์เดิมได้ค่อนข้างสนิท   ดาวทั้งหมดที่กล่าวมานี้อยู่ในมุมร่วมธาตุไฟกันทั้งสิ้น   และในเชิงร่วมธาตุ  เมื่อร่วมในธาตุไฟ ย่อมร้อนและตึงเครียดสักหน่อย แต่โดยเนื้อแท้ย่อมหมายถึงสันติ การรอมชอม  และในทางดีหมายถึงวิชาการ การริเริ่มบุกเบิกในเรื่องหลัก ๆ ที่สำคัญ  และหมายถึงการเกษตร ในความหมายของดาวเสาร์(๗)  และเรื่องเศรษฐกิจ ในความหมายของดาวพฤหัสบดี(๕) 

 

 

 

 

 

3.    อีกไม่นานชาวไทยก็จะพบแสงแห่งความหวังอันเจิดจ้าด้านเศรษฐกิจ

ความหวังอันเจิดจ้าจะอยู่ในปี พ.ศ.2552  ประชาชนจะมีความสุข เมื่อดาวเสาร์แปรทักษาจรเป็นศรีจร ระหว่าง เดือน เมษายน 2552 เมษายน 2553  เป็นต้นไป  อีกหลายปี  ความหมายคือการเกษตร นาไร่ การอุตสาหกรรม  การธรณีวิทยา  หรือเรื่องราวทั้งหมดของประชาชนและของแผ่นดินจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่  ตักตวงกันไม่หวาดไม่ไหว  จุดสุดยอดจะอยู่ระหว่าง 20 เม.ย. 2552 -15 ส.ค.2552  ในช่วง 5 เดือนนี้ จะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดี(๕)เป็นมูละจรเข้าสู่ภพที่ 11 แก่ดวงเมือง ร่วมพลังกับเสาร์(๗)จรที่ราศีสิงห์ จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง รายได้เข้าประเทศเพราะผลิตผลทางการเกษตร ไร่นา อย่างมหาศาล 

 

 

 

 

 

4.     ข้อพิจารณาเพิ่มเติมในด้านการเมือง

ตามคำพยากรณ์เดิมที่ให้ไว้ว่า

 

ในวันที่ 16 พ.ย.2550 ดาวดาวพฤหัสบดี(๕)ย้ายราศีจากพิจิกสู่ราศีธนู ทับพฤหัสบดี(๕)เดิมในดวงชาตาเมือง  เป็นเกษตรซ้อนเกษตร อยู่ในภพที่ 9 ของเมือง  มีพระอาทิตย์(๑)เดิมที่ราศีเมษประสานพลังร่วมอยู่  ทำให้คาดได้ว่าด้านการเมืองการปกครองจะเรียบร้อยดี  การเลือกตั้งจะค่อนข้างเรียบร้อยลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเลือกตั้งระหว่างปลายเดือนธันวาคม2550ต่อกับเดือนปีใหม่ มกราคม 2551 จะเรียบร้อยดีเป็นพิเศษ เชื่อได้ว่าระหว่างวันที่ 16 พ.ย.2550 ถึง 21 เม.ย.2551 จะมีการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล สำเร็จลงอย่างสะดวกสบาย มีความดีและเกียรติยศพอที่ต่างประเทศเชื่อถือและชื่นชม แต่ครั้นเลยเดือนเมษายน 2551 ไปแล้ว  จะเริ่มมีความปั่นป่วนในวงการบริหารและการเมือง  รัฐบาลจะทำนโยบายผิดพลาดเป็นเหตุให้ประเทศไทยสูญเสียผลประโยชน์ของชาติอย่างมากมาย ในเดือนมีนาคม2551จะเกิดอลเวงในสภาผู้แทนราษฎร  แล้วเกิดวุ่นวายขึ้นในวงการเมืองระหว่าง2-3เดือนนี้คือเดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2551  ซึ่งเป็นระยะที่ดาวพระพุธ(๔)ศรีจรผ่านดาวพระราหู(๘)จร และดาวอังคาร(๓)จรลงสู่ราศีกรกฎที่ดับแสงดาวอังคาร(๓) ลงอย่างสนิท แล้วเคลื่อนสู่ราศีสิงห์ปะทะกับดาวดาวเสาร์(๗) กาลกิณีจรอย่างแตกหัก 

 

เมื่อผ่านช่วงเดือนสิงหาคมไปได้แล้วก็มาถึงช่วงเดือนธันวาคม 2551 คราวนี้เป็นด้วยอิทธิพลดาวพฤหัสบดี(๕)จรเข้าภพที่ 10 ของเมือง เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2551 และอยู่ ณ ราศีมกรนี้ไปเป็นเวลา 4 เดือน จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2552 พฤหัสบดีแปรจักรมนในราศีกุมภ์ เชื่องช้าลงไปอีกจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2552 หยุดและพักร เดินถอยหลังคืนมาสู่บริเวณที่ดับแสงอีกครั้งหนึ่ง พฤหัสบดี(๕)จรอ่อนกำลัง ดับแสงลงณราศีมกร แต่กระนั้นพฤหัสบดีก็ยังให้คุณอุดมเกณฑ์แก่ดวงเมืองอยู่เพราะเป็นปัสสวะเกณฑ์ให้แก่ลัคณาราศีเมษ  จึงคาดว่าน่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี หรือมีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารบ้านเมืองกันครั้งใหญ่

 

เราขอเพิ่มเติมในรายละเอียดไป ซึ่งจะเป็นประเด็นสำคัญ ดังนี้

 

แท้จริงเมื่อดาวอังคาร(๓)จร ยกจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่ 21 มิถุนายน 2551 นั้น หมายถึงดาวอังคาร(๓)นิจ ที่ดับแสงในราศีกรกฎก็ฟื้นคืนแสงเจิดจ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมพลังแรงรุดกว่าเดิม  กล่าวอีกนัยหนึ่ง บัดนี้อังคาร(๓)เดินปกติแล้วพร้อมพลังแสงแรงรุด เนื่องเพราะอังคารจรเข้าราศีสิงห์ จุดที่อังคาร(๓)เข้มแข็งที่สุดจุดหนึ่ง ตามทฤษฎีต้น ๆ ของโหราศาสตร์ที่ว่า ภุมเมษแลสิงห์กันย์ จะอนันต์ซึ่งศักดิ์ศรี  (ถ้าดาวอังคาร(๓)กุมลักคณาอยู่ใน3ราศีนี้คือราศีเมษ ราศีสิงห์ และราศีกันย์ แล้วจะได้เป็นใหญ่ มีอำนาจวาสนาบารมีสูง ) และ ณ ราศีสิงห์ อังคาร(๓)ย่อมร่วมธาตุกับลักคณาดวงเมืองที่ราศีเมษ  และประเด็นสำคัญของความหนักแน่นมั่นคง เอาจริงจังทางการเมือง ก็คือ ณ ราศีสิงห์นี้ อังคารแลกเรือนกับอาทิตย์เดิมที่ราศีเมษ หมายถึงดาวทั้งคู่นี้ ที่ต่างมีความหมายถึงประเทศไทยนี้แลกเรือนกัน นั่นคือมีอำนาจเหมือนเกษตรทั้งคู่ จึงย่อมได้รับผลในด้านดีของอังคาร และอาทิตย์ จึงย่อมได้รับผลในด้านดีของอังคารตามทฤษฎีนี้อย่างสมบูรณ์ และในขณะนั้นดาวพฤหัสบดี(๕)จรถอยลงมารอที่ราศีธนูตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.2551แล้ว ในอาการแปรวิถีจักรพักร(ถอยหลัง) นั้นดาวพฤหัสบดี(๕)ที่พักรย่อมทรงพลังแรงมากกว่าปกติและในบริเวณที่พักรอยู่เป็นแดนเกษตรหมายถึงพลังเต็มสมบูรณ์ของดาวพฤหัสบดี(๕)อีกด้วยในฐานะเจ้าเรือนเจ้าปกครองของราศีธนู และยิ่งไปกว่านั้น ดาวพฤหัสบดี(๕)เดิมก็สถิตอยู่ที่นี่ในฐานะเจ้าเรือนอยู่ด้วย จึงเป็นพฤหัสบดีจรซ้อนพฤหัสบดีเดิม ณ เรือนเกษตรตนเอง คือที่เราระบุไว้ครั้งก่อนแล้วว่า  พฤหัสบดีเป็นเกษตรซ้อนเกษตร นั่น ย่อมมีพลังถึง 3 เท่า ฉะนั้นเมื่ออังคาร(๓)จรปะทะเสาร์(๗)จรอย่างแตกหักในเวลาต่อมา  (ระยะที่อังคารจรสัมผัสรัศมีดาวเสาร์จะเริ่มในวันที่ 27 มิ.ย.2551 เมื่ออังคารเคลื่อนเข้าสู่ 4องศา 6 ลิปดา ในขณะที่เสาร์เดินอยู่ข้างหน้า ณ 6 องศา 59 ลิปดา  อังคารตามทันและทับเสาร์สนิทองศา เมื่อ 3 กรกฎาคม 2551 ณบริเวณ 7 องศา 37 ลิปดา และกว่าจะพ้นรัศมี ดาวเสาร์ไปได้ก็เป็นวันที่ 9 ก.ค.2551เมื่อเสาร์อยู่ที่ 8 องศา 18 ลิปดา และอังคารล้ำหน้าไปที่ 11 องศา 22 ลิปดา และตีฝีจักรห่างดาวเสาร์ออกไปเรื่อย ๆ )  นั่นหมายถึงมีการแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยและชัยชนะ และการเมืองไทยคืนมาสู่ความสงบเรียบร้อยอีกทีหนึ่ง

เมื่อแปลความหมายออกมาตรง ๆ เป็นคำพยากรณ์ จึงแปลได้ว่า หลังวันที่ 21 มิถุนายน 2551 ไปแล้ว การเมืองไทยก็จะค่อยสงบลง  แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ยุ่งยากทอดไปไกลอีก ก็ตาม  ก็เป็นเพียงความยุ่งยากเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถแก้ไขจัดการได้ และครั้นถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2551 ก็น่าเป็นวาระที่สบายใจ จากนี้ไปจะเป็นวาระของความสุข เมื่อการไร่นา การเกษตรไทย ประชาชนไทยกำลังจะพบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่  

 

อย่างไรก็ตาม  ยังมีประเด็นอื่น ๆ ในด้านลบ เราจักพิจารณาภายหลัง รวมทั้งดวงชาตานักการเมืองที่เราพยายามจะให้การพิจารณาไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่การศึกษาวิจัยเชิงโหราศาสตร์โดยตรง

 

 

 

 

หมายเหตุ บันทึกดวงดาวโคจร

 

ดาวพระเสาร์(๗)

10 ส.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2552      สิงห์ 2.5ปี

                                                          เป็นกาลกิณีจรระหว่าง 21เม.ย.51-21เม.ย.52

                                                          กระแสร้ายส่งถึงทั้งลัที่เมษ และตนุลัที่พฤษภ

30 ก.ย.2552 7 ธ.ค.2554 กันย์            เป็นศรีจรระหว่าง 21เม.ย.52-21เม.ย.53

7ธ.ค.2554-27 พ.ย.2557 ตุล

27พ.ย.2557-1 ธ.ค.2560 พิจิก

ดาวพระพฤหัส(๕)

22 ต.ค. 2549 16 พ.ย. 2550                 อยู่ในราศีพิจิก  เป็นมหาจักร

16 พ.ย. 2550 - 21 เม.ย. 2551                ย้ายราศี และเป็นเกษตร ในราศีธนู เดินปกติ

21 เม.ย. -  6 มิ.ย. 2551                         จรเข้าราศีมกรและมณฑ์ + เป็นนิจ

6 มิ.ย. - 17 ก.ย. 2551                           ถอยสู่ราศีธนู เดินพักร 

                                                          เป็นเกษตรพักรจาก 29.59 19.40 องศา

17 ก.ย. -  4 ธ.ค. 2551                           เดินปกติในราศีธนู  เป็นเกษตร

4 ธ.ค. 2551 - 20 เม.ย. 2552                   มกร  เป็นนิจ

20 เม.ย. 2552 - 15 ส.ค. 2552                 กุมภ์ มณฑ์

15 ส.ค. 2552  -  14 ธ.ค. 2552                มกร เป็นนิจ 

                                                          พักร จาก 29.55 ประมาณ 27.52 องศา

14 ธ.ค. 2552 - 26 เม.ย. 2553                 กุมภ์

26 เม.ย. 2553 - 4 พ.ค. 2554                  มีน เป็นเกษตร  มณฑ์

4 พ.ค. 2554 - 15 พ.ค. 2555                   เมษ  มณฑ์ เป็นราชาโชค

 

ดาวพระอังคาร(๓) 

15 ก.ย. 2550  -  28 เม.ย. 2551  อยู่ราศีมิถุน เป็นเดชจร

28 เม.ย.  -  21 มิ.ย. 2551  ณ ราศี            กรกฎ

21 มิ.ย.  -  9  ส.ค. 2551                        สิงห์

9  ส.ค.  -   24 ก.ย. 2551                       กันย์

24 ก.ย.  -  7 พ.ย. 2551                         ตุล

7 พ.ย.  -  18 ธ.ค. 2551                         พิจิก

18 ธ.ค. 2551 -  27 ม.ค. 2552                 ธนู

 

 

 

ชลัมพุช โหรชนบท

1 มิถุนายน 2551

 

  • แฟ้ม โหราศาสตร์ ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรหลังพ.ค.2551.doc

 


 
สารบาญโหราศาสตร์

คำพยากรณ์เกี่ยวกับไวรัสอู่ฮั่น โควิด-19
บทวิเคราะห์หลักวิชาคำพยากรณ์พรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค
ดาวพฤหัสย้ายสู่ธนูโหรว่าฝ่ายค้าน ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ จะดีขึ้นผิดจากที่ท่านทำนายไว้ ประยุทธจะเจอดาวดับ5ดวง ความหมายคืออะไรแน่?
ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2559 นี้แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.