ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


15. การเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549

รายงานข้อมูลการศึกษา 15 หัวข้อ

 

เรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในยุครัฐบาลทักษิณ

 เรื่อง การศึกษาการโฆษณาชวนเชื่อล้มล้างรัฐบาลทักษิณ 15 หัวข้อการศึกษานี้  เป็นผลงานการวิจัยสนาม โดยมีสื่อที่ถ่ายทอดข้อมูลโดยตรง สำหรับการรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วนพอสำหรับการวิเคราะห์สรุปความหมาย ก็คือโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ในขณะนั้น  นี่เป็นงานการบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองอีกงานหนึ่งที่เราได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือพิมพ์ดี  และ เวบไซท์ของเราในขณะนั้น (http://www.newworldbelieve.com) และเวบไซท์ของเราในขณะนี้  (https://www.newworldbelieve.net) อย่างค่อนข้างสมบูรณ์   เรายังคงต้องติดตามเพื่อพิศูจน์ ว่าเราได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติเพียงไร  สำหรับท่านผู้อ่านที่ยังไม่ทราบไม่เข้าใจวิธีการและความมุ่งหมายของเราที่สุจริต อาจจะถือว่า ขณะนี้ที่เรามั่นใจ คือความเป็นกลาง ปราศจากอคติ เป็นเพียงสมมติฐานก็ได้ โปรดติดตามพิศูจน์ไปพร้อม ๆ กับเรา   ด้วยเหตุการณ์ใหม่ ที่กำลังเริ่มขึ้นต่อรัฐบาลสมัครอย่างคล้ายคลึงกันมากกับรัฐบาลทักษิณในขณะนั้น  โปรดติดตามต่อไป

 

รายงานข้อมูลการศึกษาเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในยุครัฐบาลทักษิณ

 

 15. การเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549

 

รายงานบทที่ 15    บทวิเคราะห์พิเศษ   บานไม่รู้โรย อะไรคือสิ่งที่ทุกคนต้องการหลังการเลือกตั้ง?

 

การเลือกตั้งทั่วไป ภายหลังรัฐบาลทักษิณถูกกดดันจากกลุ่มการเมืองและกลุ่มต่าง ๆ  จนต้องยุบสภา และเลือกตั้งใหม่ เมื่อ 2 เมษายน 2549  แต่การ ชุมนุม ต่อต้านรัฐบาลยังคงก่อหวอดต่อไป  และ องค์กรอิสระเพื่อการเลือกตั้งคือ กกต.กำหนดเลือกตั้งซ่อมไปจนกว่าจะได้สมาชิกสภาผู้แทนเขต ครบ 500 เขต

 

ทางรัฐบาลทักษิณ มีความหวังว่า  ดร.ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับเข้ามาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อบริหารประเทศต่อไปอีกครั้งหนึ่ง   และการที่ดร.ทักษิณตั้งความหวังไว้เช่นนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ระเคืองระคายใจอย่างยิ่งของคนอีกกลุ่มหนึ่ง และทำให้เกิดการต้านทานจากกลุ่มดังกล่าวที่ไม่ต้องการให้ดร.ทักษิณ  กลับเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองต่อไปอีก

 

ตราบจนกระทั่งบัดนี้  คนทั้งหลายก็ยังไม่เข้าใจ  ไม่กระจ่างใจว่าเพราะเหตุใด  กลุ่มต่อต้านทักษิณ จึงมองว่ารัฐบาลทักษิณเป็นระบอบที่ได้ทำลายชาติบ้านเมืองมาอย่างหนักแล้วและจักทำลายชาติบ้านเมืองอย่างย่อยยับต่อไปจนพวกเขาต้องออกมากู้ชาติ และ เรียกร้องให้ชาวไทยทั้งประเทศ เอาประเทศไทยของเราคืนมาจากทักษิณ

 

อย่างไรก็ตาม  เมื่อมองฝ่ายต่อต้านทักษิณว่าด้วยความชอบธรรมของฝ่ายนั้นบ้าง ก็จะพบเค้าร่องรอยหลายประการดังต่อไปนี้

 

ประการที่ 1   ดูเหมือนจะมีความนัยกันระหว่างกลุ่มต่อต้านทักษิณ ที่รู้ ๆ กันอยู่โดยสามัญสำนึก  ว่าระบอบทักษิณหรือ ทักษิโนมิกส์  เป็นระบอบการผูกขาดทางการค้า ระดับมโหฬาร  ระดับข้ามโลก  โดยเครือญาติตระกูลชินวัตร เป็นผู้เสวยผล  จริงอยู่ระบอบทักษิณ ได้แจกจ่ายผลกำไรออกไป มีการกระจายกำไรออกไป  แต่ก็เป็นเพียงเสี้ยวส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ  เสมือนของอ่อยเหยื่อ   ถ้าปล่อยให้ทักษิณบริหารการประเทศต่อไปก็จะล่มจมกันทั้งประเทศ  ประชาชนทั้งประเทศจะเสียหาย  เสียรู้แก่ระบอบทักษิณ

 

ระบอบทักษิณ จะกอบโกยผลประโยชน์จากประเทศชาติใส่ตัวใส่เครือญาติของตนอย่างไม่รู้อิ่ม

 

นี่ใช่หรือไม่ ?

 

 

ประการที่ 2   กลุ่มศาสนา กลุ่มหนึ่งที่มาร่วมในการต่อต้านอย่างเปิดเผยตลอดมา ทั้งก่อนการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้ง  คงจะมองเป็นว่า  ระบอบทักษิณ เป็นระบอบทุนนิยม และวัตถุนิยมเต็มตัว เป็นระบอบที่ห่างไกลไปจากหลักการศาสนา  นับตั้งแต่ส่งเสริมกิจการอบายมุข  โดยนำเอานโยบายเหล้าเถื่อนขึ้นมาเป็นนโยบายบนดิน  นโยบายเล่นการพะนันลอตเตอรี่  นโยบายเบียร์ช้าง  และในไม่ช้าก็จะนำนโยบายการพะนันอื่น ๆ เข้ามา  เช่นที่เล็ง ๆ อยู่ก็คือ  บ่อนกาสิโน   เป็นต้น  อันเป็นระบอบที่ขัดแย้งการศาสนาโดยสิ้นเชิง   ต่อไปหากระบอบทักษิโนมิกส์ เดินต่อไป ประเทศไทยจะเป็นเมืองป่าเมืองเถื่อน  ไร้ศาสนธรรมที่แท้จริง และจะทำลายพระพุทธศาสนาลงไปโดยสิ้นเชิง

 

นี่ใช่หรือไม่?

 

ถ้าการมองของฝ่ายต่อต้านทักษิณเป็นความจริงตามนี้  ก็นับว่ามีเหตุผล ย่อมเห็นเป็นการสมควรอย่างแท้จริงที่ประชาชนชาวไทยจะต้องร่วมมือกันกำจัดระบอบทักษิณ ให้สิ้นสุดลงอย่างถาวร ไม่ให้ผุดเกิดอีก

 

แต่จนกระทั่งกาลเวลาผ่านมาถึงปัจจุบันนี้ นับตั้งแต่มีการกล่าวหาขึ้น ฝ่ายต่อต่านทักษิณก็ดูจะยังไม่มีข้อพิศูจน์โดยชัดแจ้งว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายตนเป็นความจริง

 

ในขณะเดียวกันที่ประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งกลับพิศูจน์ได้ว่ารัฐบาลทักษิณ มีความเป็นธรรมแล้ว โดยมีข้อควรสังเกตเบื้องต้นจาก

 

ข้อสังเกตที่ 1  ความนิยมของดร.ทักษิณ ยังสูงอยู่มาก  จากการที่เห็นในการเลือกตั้ง 2 ครั้งหลังที่ผ่านมา ครั้งแรกกว่า 19 ล้านเสียง และครั้งสุดท้ายที่เพิ่งผ่านมาเมื่อ 2 เม.ย. 2549  นั้นอีก 16.2 ล้านเสียง   ซึ่งหมายความว่า ในระบอบประชาธิปไตยเรา มีเสียงประชาชนเป็นเสียงสวรรค์  หากเคารพในการเลือกของเสียงเหล่านั้นในฐานะเสียงของมนุษย์เช่นเดียวกับเรา ก็เห็นได้ว่า ทางรัฐบาลทักษิณ มีความชอบธรรมแล้ว  

 

นอกจากนั้น รัฐบาลทักษิณยังแสดงถึงจริยธรรมที่สูงส่ง  คือแสดงจิตใจที่สูงส่งด้วยการยอมอนุโลมตามฝ่ายต่อต้านทุกอย่าง นับตั้งแต่ยอมจัดให้ประชาชนตัดสิน โดยเอาเสียงประชาชนเป็นเสียงสวรรค์  แล้วครั้นพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายค้านรวมหัวไม่ลงเลือกตั้งด้วย บอยคอตการเลือกตั้ง ทักษิณก็ประกาศแต้มต่อให้อย่างแฟร์เพล  โดยหากไม่ได้รับเลือกเกินกว่าครึ่งจะไม่ขอรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  แล้วครั้นเมื่อได้ผ่านการเลือกตั้งแล้ว  ผ่านแต้มต่อไปแล้ว  ฝ่ายต่อต้านยังไม่พอใจ  ทักษิณก็ประกาศไม่ขอรับตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลในการเลือกของสภาครั้งต่อไปยอมเว้นวรรคทางการเมืองให้  ทั้งนี้จะเห็นว่าเป็นการแสดงถึงจิตใจที่สูงส่ง  และเห็นแก่ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์โดยแท้จริง      จนไม่น่าจะมีรัฐบาลใดในโลกที่สามารถเอื้อให้ได้เท่านี้  แต่ฝ่ายต่อต้านก็ดูจะไม่มองความดีนี้เลย กลับเหลิง จนเกิดการกำเริบต่อไปอีก  จนลืมศึกษาจากกรณีประเทศฟิลิปปินส์  อเมริกา และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศฝรั่งเศสในขณะเดียวกันนี้  แล้วจะเห็นความชอบธรรมตามภาษิตที่ว่า  ในที่สุดสงครามนั่นเองเป็นบ่อเกิดแห่งสันติภาพ, สันติภาพเองมักรักษาตัวเองไว้ไม่ได้  ดูกรณีสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วจะเห็นสัจธรรม คือเมื่อต้องปฏิบัติการปรมาณูถล่มญี่ปุ่นไปถึง 2 ลูก  จึงกลับคืนสู่ความสงบ เป็นต้น

 

ข้อสังเกตที่ 2   โปรดมองบทบาทของคนกลุ่มอื่นบ้าง  โดยเฉพาะคนที่เลือกตั้ง อนุมัติให้ทักษิณเข้ามาบริหารประเทศซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่   และขณะนี้ลองมองไปที่บทบาทของม็อบอีกกลุ่มหนึ่ง  ที่มาชุมนุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ ที่สวนจตุจักร อย่างไร

 

เราเห็นว่านักวิชาการคงจะมองระบอบประชาธิปไตยไม่ถูกต้องจากการมองกลุ่มคาราวานคนจนไม่ถูกต้องนี่เอง 

 

และจากกรณีที่มีคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้วิพากษ์กลุ่มคาราวานคนจนอย่างลับหลังและเป็นข่าวออกมาว่า  เป็นกลุ่มคนจนที่ไม่มีความรู้ในทางการเมืองอะไร ที่ออกมาชุมนุมเพราะมีการรับอามิสสินจ้างจากผู้ว่าจ้าง  ทำให้กลุ่มรักทักษิณ และคาราวานคนจนไม่พอใจ ยกกองคาราวานไปยื่นหนังสือประท้วงที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งนั้น

 

ซึ่งการมองด้วยสายตาเช่นนี้ ไม่น่าจะมีขึ้นในหมู่ชนปัญญาชนในมหาวิทยาลัย เพราะโดยหลักรัฐศาสตร์พวกเขาเป็นกลุ่มผลประโยชน์(interest group)กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่แสดงบทบาทโดยชอบธรรมอย่างถูกต้องตามธรรมชาติและวัฒนธรรมการเมืองในระบยอบประชาธิปไตยโดยแท้จริง   จากเหตุผลหลายประการ ดังนี้ 

 

ประการที่ 1   คาราวานคนจน  อ้างความชอบธรรมในการชุมนุมว่ามาต่อสู้เพื่อนโยบาย ของรัฐบาลทักษิณที่ให้คุณกระทบโดยตรงแก่พวกเขา  ได้แก่ นโยบาย  30 บาททุกโรค,    หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,  ทุนการศึกษาคนจน- ผู้อยากเรียนได้เรียน, เรียนก่อนจ่ายทีหลัง, ทุนแพทย์ 1 อำเภอ, นโยบายบ้านเอื้ออาทร,  นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง, สหกรณ์การเกษตร,  ระดับราคาที่มีเสถียรภาพ, ราคาข้าว การประกันราคาข้าว เสถียรภาพของราคาข้าว,  ราคายางและพืชผลทางเกษตรกรรมที่มีเสถียรภาพ,  การไฟฟ้าสาธารณูปโภค,  การคมนาคมของท้องถิ่น,  ระบบน้ำดื่มน้ำใช้,  ระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรม,  ขจัดความยากจนทั่วประเทศ, เมกกะโปรเจกต์เพื่อการมีงานทำ, กองทุนหมุนเวียน,  แปลงสินทรัพย์เป็นทุน,  เบี้ยเลี้ยงชีพสำหรับคนชราภาพ และคนว่างงาน,   SML,   ฯลฯ

 

ซึ่งจะเห็นโดยปราศจากข้อสงสัยว่า ในยุคทักษิโนมิกส์  รัฐบาลทักษิณได้คิดนโยบายการบริหารขึ้นมาอย่างมากมายเป็นประวัติการณ์  ที่ไม่เคยมีมาก่อน (ในขณะที่ฝ่ายค้านยุคนี้ไม่เคยเสนอนโยบายอะไรเลยแม้แต่ข้อเดียว)  ซึ่งนโยบายเหล่านี้  ได้กระทบให้คุณประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบทอย่างแรงจนรู้สึกเองเป็นธรรมชาติ  เมื่อพวกเขาเห็นว่า มีคนที่ไม่เข้าใจคนจน ไม่เข้าใจในเรื่องนโยบาย  จะไล่รัฐบาลหรือคนทำนโยบายเหล่านี้ไปเสีย  ซึ่งจะเป็นผลให้พวกเขาเดือดร้อน เพราะไม่มีพรรคการเมืองใดเสนอนโยบายเช่นนี้อีก   พวกเขาจึงออกมาให้กำลังใจแก่รัฐบาล  และทั้งแสดงพลังมวลชนกลุ่มผลประโยชน์เพื่อต่อต้านผู้จะทำลายนโยบายเหล่านี้    เพื่อให้คงนโยบายเหล่านี้ไว้ต่อไป

 

ซึ่งสำหรับผู้ใดก็ตามที่รักประชาธิปไตยแล้ว น่าจะพิจารณากันว่า  นี่เป็นการต่อสู้โดยความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ตามกฎกติกาของระบอบประชาธิปไตยสากล

 

ประการที่ 2    การเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย หมายถึงการเรียนรู้หลักการของความเป็นมนุษย์  เราจึงให้สิทธิในการออกเสียงเท่ากัน  คงไม่มีนักวิชาการคนใดเรียกร้องว่าตนจะต้องมีเสียงมากกว่าคนอื่น เพราะเหตุที่ตนเป็นนักวิชาการมีความรู้มากกว่า  ฉะนั้นจึงไม่น่าจะมองว่า ต้องเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยมีปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมาอ้างเท่านั้น  และไม่เพียงการเรียนรู้จากทฤษฎีของตะวันตกอย่างเดียว  แต่ควรเรียนจากหลักการพระพุทธศาสนาด้วย  เพื่อที่จะได้เข้าใจความเป็นมนุษย์      หรือหลักปรัชญาว่าด้วย เสรีภาพ  ภราดรภาพ และ เสมอภาค  อย่างลึกซึ้ง

 

การขัดแย้งของคนสองกลุ่ม  ด้วยเหตุผลทั้งสองฝ่ายต่างยกมาอ้าง บัดนี้จึงน่าที่ทุกฝ่ายจะได้หวลไปพิจารณาอย่างจริงจังอีกทีหนึ่งว่า  มีเหตุผลตามที่ตนนึกคิด และหวาดระแวงอยู่หรือไม่  มีอะไรเป็นข้อพิศูจน์  โดยเราจะต้องหาวิธีการพิศูจน์ที่สมกับความเป็นมนุษย์  และหากเป็นฝ่ายวิชาการก็ควรจะตระหนักอย่างยิ่งว่า  ต้องทำตนเป็นตัวอย่าง  ทำการต่อสู้อย่างถูกต้อง ให้สมกับความเป็นนักวิชาการ 

 

ขณะนี้เราได้พิศูจน์แล้วหรือยังว่า  ข้อกล่าวหาของเราเรื่องทักษิโนมิกส์  มีความเลวทรามต่ำช้าเช่นนั้นจริง ๆ  โดยทดสอบว่า เราได้เคยเข้าใจคนจน  หรือประชาชนระดับรากหญ้าที่แท้จริง  ว่าพวกเขาได้ประโยชน์จากนโยบายทักษิโนมิกส์  ต่อสู้เพื่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขา และจรรโลงระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างไร?   หรือไม่?

 

ถ้ารัฐบาลไทยรักไทยนี้ออกไป  รัฐบาลอื่นโดยพรรคการเมืองอื่นเข้ามา รัฐบาลนั้นโดยพรรคการเมืองนั้น จักมีนโยบายใดที่ชดเชย ที่ให้ประโยชน์แด่คนระดับรากหญ้าเหล่านี้?

 

จะสามารถสร้างนโยบายให้หลายหลากอย่างยุคทักษิโนมิกส์ได้หรือไม่?

 

 

 

บานไม่รู้โรย                                               

www.newworldbelieve.com

3 เม.ย. 2549

 

* ชื่อแฟ้ม : critic on politic after thai election 2549 no 1

 

 

 
รายงานการศึกษา การโฆษณาชวนเชื่อล้มล้างรัฐบาลทักษิณ 15 หัวข้อการศึกษา

1. ไม่เหมือนสถานการณ์ 14 ต.ค.16
2. ไม่มีโอกาสต่อรอง-ไม่ชนะไม่เลิก
3.ข่าวลือยุคอุตสาหกรรมข่าวมาพร้อมอันตราย
4. หลอกเด็กเยาวชนมาร่วมงานสกปรก
5. อย่าให้เป็นเหมือนอิรัควันนี้
6. เคลื่อนจากลานพระบรมรูปสู่สนามหลวง
7. ปลุกระดมเอาประเทศไทยของเราคืนมา
8. สงครามจิตวิทยา-Psychological warfare
9. ปลุกระดมให้ต่อสู้อย่างยาวนานถึงชาติหน้า
10. สถานการณ์ของชนชั้นนักวิชาการ
11. มองแง่การศาสนา
12. จากสนามหลวงสู่ทำเนียบรัฐบาลนายกฯหนี
13. สยามพารากอน
14. วิเคราะห์จำแนกประเภทกลุ่มม็อบCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----