ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


บทบก2 จำลอง ศรีเมืองต้านเบียร์ช้างเข้าตลาดหลักทรัพย์

2.     จำลอง ศรีเมืองต่อต้านเบียร์ช้างเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์


ในขณะที่เขียนบทบรรณาธิการนี้มีการต่อต้านของประชาชนจำนวนหนึ่งนำโดย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง, สันติอโศก และพระอาจารย์พยอม  กลฺยาโน เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2548 ขณะจะมีการประชุมของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต) เพื่อพิจารณาเบียร์ช้างเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ก็มีการปลุกระดมว่า ประชาชนไม่เห็นด้วยและคัดค้านการเข้าตลาดตลาดหลักทรัพย์ด้วยเหตุผลว่าสุราเป็นอบายมุขไม่ควรสนับสนุนให้เข้าตลาดหลักทรัพย์ จนกระทั่ง ก.ล.ต.ต้องเลื่อนการประชุมไปไม่มีกำหนดเราเห็นว่าเรื่องนี้ควรมองให้สูงเกินกว่าจะเป็นเพียงเรื่องศีลธรรม แต่ควรมองว่าเป็นเรื่องของปุถุชนชาวโลก ปุถุชนคนทั้งหลายย่อมมีภาระในการทำมาหากิน เป็นเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพของคนโลกๆเป็นวิถีทางของคนธรรมดาอย่างนั้น กล่าวคือธรรมดาวิถีชีวิตของคนทั้งหลายเมื่อมีชีวิตก็ดิ้นรนหาอยู่หากินเพื่อปากท้อง เป็นวงจรห่วงโซ่อาหารของตนโดยระบบธรรมชาติ ที่ผันแปรไปตามรอบของชีวิต เช่น ตื่นขึ้นมาก็ทำมาหุงหา หน้าฝนก็หาปลา กบ เขียด เต่ามาเป็นอาหาร ทำการเลี้ยงสัตว์ เพื่อกินเนื้อ ฯลฯ เมื่อจะพิจารณาในแง่มุมทางศาสนาก็น่าจะมองให้ครบรอบด้าน และมองที่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน อย่างถูกเหตุผลเชิงสัปปุริสธรรม 7 ประการคือมองเหตุ,ผล,ตน,บุคคล,กาล,ประมาณ และสังคม โดยรอบคอบในแง่สังคม หรือ ปริสสันยุตาธรรม ควรมองว่านี่เป็นสังคมปุถุชน ไม่ใช่สังคมพระอริยะเจ้า ไม่ใช่สังคมพระอรหันต์ เพราะศาสนาพุทธ เรามอง 2 ด้าน คือด้านมืดและด้านสว่างเราควรหันมามองอีกด้านหนึ่งอย่างพินิจพิเคราะห์เสียบ้างคือมองด้านที่เป็นธรรมดาๆของปุถุชนคนธรรมดาที่ยังไม่สิ้นกิเลส วิเคราะห์ความเป็นธรรมดาของสังคมปุถุชนที่ย่อมมีความหิวโหย ย่อมมีการแก่งแย่งแข่งขันกัน รุกรานกันและความจำเป็นในการต่อสู้ เมื่อเราไม่มองกรอบที่กว้างขวางคือมองโลกที่เชื่อมโยงกันหมดแล้ว มองแคบๆเหมือนกบในกะลาเสียแล้ว ก็เสียผลประโยชน์เราเอง เคยอยู่มาอย่างไรตลอดกาลยาวนานก็จะอยู่ต่อไปเช่นนั้น ฉะนั้นควรมองเรื่องนี้ว่าเป็นวิถีทางทำมาหากิน เพื่อความอยู่รอดเพื่อการแข่งขันในระดับที่กว้างขวางเป็นสากลของปุถุชน เพื่อชนะในการแข่งขันในโลกวัตถุนิยมต่างประเทศที่นับวันรุนแรงขึ้น เราปุถุชนจึงไม่ควรที่จะลืมตัวหลงตัวยกตนเป็นสังคมพระอรหันต์ นั่นคือการผิดฝาผิดตัว ประเทศชาติจะเจริญจะสามารถแข่งขันในธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างไร เมื่อเราพยายามจำกัดทางทำมาหากินของเราที่เป็นวิถีทางปุถุชนลงอย่างไม่จำเป็นเลย ส่วนการบรรลุมรรคผลเป็นเรื่อง ปัจจัตตัง เป็นเรื่องปัจเจกบุคคล บุคคลคิดจะทำความดี อยู่ในศีล ละเว้นสุรา อบายมุขกี่ข้อๆ ก็ทำได้โดยลักษณะส่วนปัจเจกบุคคล เพื่อประโยชน์ส่วนปัจเจกบุคคล คือมรรคผลนิพพาน ไม่มีใครปิดกั้นเอกสิทธิ์เฉพาะตนได้ในสังคมชาวพุทธ


อีกประการหนึ่ง น่าพิจารณาความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ให้ความเป็นธรรมแด่นักธุรกิจไทยเราเองหรือไม่ ? เรื่องสุราทำไมต่อต้านกิจการของเราเอง ไม่พิจารณาสุราต่างประเทศ ที่เข้ามาในประเทศไทยที่มีหลายหลากยี่ห้อ ทั้งยี่ห่อราคาถึงขวดละเป็นแสนบาท(อย่างที่เสธ.หนั่นท่านนิยมเสพเป็นประจำ) แม้ราคาถูกๆก็มีเต็มบ้านเต็มเมือง ก็สร้างปัญหาเช่นเดียวกันนี้ ไม่เพ่งเล็ง ไม่คิดหาวิธีการต่อต้านบ้าง ไม่ไปเดินขบวนต่อต้านสุราที่มาจากต่างประเทศบ้างโดยเหตุผลเช่นเดียวกันนี้ เราไม่เคยคิดกันมานานแล้ว ในเรื่องความไม่เป็นธรรมเช่นนี้ เราไม่เคยต่อสู้กับคนอื่น ประเทศอื่น แต่กับพวกเราเองเข้มจัดเหลือเกินและมักอ้างเหตุผลว่าเป็นชาวพุทธ แต่ถ้าชาวพุทธไม่ระวังสติ เพราะสับสนไปหมดระหว่างเรื่องโลกๆคือธุรกิจการทำมาหากินของชาวบ้าน กับการบำเพ็ญ ตปะธรรมเพื่อความหลุดพ้น แต่เมื่อผิดฝาผิดตัวไปเช่นนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การก้าวก่ายหน้าที่จนเกินไป และมองอย่างไม่เป็นธรรมกับคนไทยกันเองในเชิงธุรกิจ หรือ การบริหารเศรษฐกิจระดับสากล กลายเป็นการมัดมือเรากันเองไว้ แล้วปล่อยให้ต่างชาติฉกฉวยประโยชน์ไป กอบโกยเงินทองไปอย่างไม่มีคู่แข่งเช่นนี้เสมอไป เป็นเวลานานมาแล้ว ชาวนาจึงไม่เคยร่ำรวย แต่ชาวต่างชาติร่ำรวยเร็วเหลือเกิน เพราะเราห้ามชาวนาต้มเหล้า คอยแต่ส่งสรรพสามิตไปจับกุมกวาดล้าง ปรามไว้ตลอดไม่ให้กิจการเติบโตออกไป แต่ไม่ห้ามชาวต่างชาติๆกลับทำได้โดยถูกกฎหมายจนเขาร่ำรวยขึ้นไปตามๆ กันนี่เป็นข้อเท็จจริงที่น่าจะมองเสียก่อน เราขาดคนกล้าไปต่อต้านความไม่เป็นธรรมจากต่างประเทศ แล้วความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนท่านไม่มีความกล้าหาญสม่ำเสมอตัว แต่กล้าในบางเรื่องบางราว กล้ากับคนนั้น คนนี้ซึ่งเป็นคนเราเอง แต่พอเจอฝรั่งกลับถอยหัวหดเข้าในกระดอง ไม่กล้าเงย เรายังพอมีข้อคิดในเรื่องนี้ไว้ที่ปกหลังของหนังสือพิมพ์ดีเล่มนี้ โปรดติดตามหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 34

หน้าบอกสถานะของเรา ดีเล่มที่ 34
บทกวีนิพนธ์ แด่ คุณครูแสงเทียน article
บทความพิเศษ การพัฒนาประชาธิปไตย โดยพระเทพวรมุนี article
บทบก1 วิเคราะห์เพลงชาติไทยควรปรับปรุง
บทบก3 บันทึกคนเก่งเด็กไทยชนะโอลิมปิกวิชาการ 4 เหรียญทอง
บทบก4 เตรียมเสนอร่างกฎหมายสงฆ์ 2 ฉบับเข้าสภา ผ่านรัฐบาลก่อน
บทบก5 โหราศาสตร์น่าสนใจในดีเล่มที่34
บทบก6 เสนอตั้งกระทรวงข่าวสาร และกรมโหร
บทบก7 สันตะปาปา สิ้นพระชนม์ อิรัคยังคงฆ่ากันหลังตั้งรัฐบาลได้แล้ว
บทบก8 อินเทอเนตของเราเป็นที่ลับสมองคมกริบเพียงอ่านบทวิเคราะห์ไปตามลำดับเท่านั้น
ร่างยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คำวิพากษ์และข้อเสนอแนะ
โหราศาสตร์ ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน ดี34:1 ส.ค.2548
ดี10 ฉบับทบทวน (คอลัมน์ประชาธิปไตยสงฆ์) จะปฏิรูปสงฆ์ไปทำไม ต่อ
ดี9 ฉบับทบทวน{คอลัมน์ประชาธิปไตยสงฆ์} จะปฏิรูปสงฆ์ไปทำไม
ข้อคิดสันติกโรภิกขุ คนอเมริกันไม่น้อยคิดว่าตนเป็นชาวพุทธที่ดีกว่าCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----