ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ประชาธิปไตยสงฆ์ ประเด็น เหตุเกิด พ.ศ.๑

ประชาธิปไตยสงฆ์

 

คำถาม

หนังสือ เหตุเกิด พ.ศ.๑ ( B.E. 0001 ) เป็นเท็จจริงหรือ ? ..เมตตานนโท ภิกขุ โต้ข้อกล่าวหา พระธรรมปิฎก ( ป.อ.ปยุตโต ) ท่านมีความเห็นอย่างไร อยากฟัง ? ป.ล. พิมพ์ครั้งที่ 1 มี.ค.2547 นี่เอง

คำตอบ

1. ในเรื่องความถูกผิดนั้น เห็นว่าไม่มีข้อสงสัยอะไร เพราะท่านผู้เขียนหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ.1 คือพระมโน เมตตานนโท ท่านก็บอกแล้วว่า ท่านก็มองอีกมุมหนึ่งต่างจากคณะสงฆ์มอง คือต้องการให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการขึ้นในวงการพระพุทธศาสนา คือให้มีการแสดงความเห็นออกไปให้หลากหลายได้ อย่างนักวิชาการที่มีเหตุผลสนับสนุนอยู่

            แต่การแสดงเหตุผลของท่านพระมโนนั้น เป็นเหตุผลที่ไม่เป็นเหตุผล เพราะไม่เป็นเหตุเป็นผลกัน หรือที่ท่านคิดว่าเป็นเหตุเป็นผลนั้น แท้จริงไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผล เพราะเหตุอันนี้ไม่สอดคล้องกับเรื่องราวที่กำลังพูดอยู่นี้กลับไปสอดคล้องกับเรื่องอื่น ซึ่งในวงการปุจฉาวิสัชนาของพระนั้น ท่านว่าไม่ถูกฝาถูกตัวเพราะประเด็นสำคัญของหนังสือเหตุเกิด พ.ศ. 1 เป็นเรื่องราวของพระอรหันต์ทั้งสิ้น ท่านไปวิเคราะห์อรหันต์โดยที่ท่านไม่รู้จักพระอรหันต์เลยท่านจึงจับเนื้อหาสาระของความเป็นพระอรหันต์ไม่ถูกต้อง ซึ่งสะท้อนไปถึงภูมิรู้ภูมิธรรมของท่านว่า ยังไม่ประสีประสาอะไรเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลเลย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ท่านมองเรื่องราวที่ท่านไม่มีความรู้ความเข้าใจพอ บทวิเคราะห์ของท่านจึงคล้ายๆเป็นการเดาสุ่มไปทั้งหมด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในบรรดาคนที่ไม่ประสีประสาในพระธรรมวินัยเช่นเดียวกันระดับเดียวกันนี้ไปอย่างมากมาย และจะก่อให้เกิดความสับสนใน หลักโลกุตตรธรรม ถือว่าเสียหายต่อพระศาสนาในองค์รวม

            2. ฆราวาสผู้มีการศึกษาดีทางโลก หรือมีตำแหน่งใหญ่โตทางราชการ งานบริหารใดๆก็ตาม แต่ในเรื่องธรรมะแล้วอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจอยู่เลยก็ได้ ในขณะเดียวกันฝ่ายนักบวชมีความเข้าใจความรู้มากในเรื่องธรรมะ แต่ไม่มีความเขาใจทางโลกเลย ถ้าบุคคลสองประเภทนี้มาพบกันก็อาจจะเกิดการโต้เถียงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้ เพราะทัศนะทางโลกกับทัศนะทางธรรมะมักอยู่ตรงข้ามกันเสมอ

            3. แต่มีประเด็นสำคัญที่ซ่อนแฝงไว้ในหนังสือเหตุเกิด พ.ศ. 1 ก็คือเรื่องการปกครองของสงฆ์ในปัจจุบัน ขาดระบบที่จัดการว่า เมื่อมีบุคคลากรผู้มีพื้นฐานการศึกษาที่สูงเข้ามาสู่ระบบสงฆ์แล้ว ระบบสงฆ์จะจัดการอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์ เพื่อชดเชยการที่บุคลากรสงฆ์ส่วนใหญ่ที่สุดเองมีข้อบกพร่องอยู่ ( สงฆ์กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ มีความรู้สามัญพื้นฐานเพียงระดับประถมศึกษา และไม่ได้เรียนภาษาและวรรณคดีไทย แต่ข้ามไปเรียนวิชาแปลบาลีเลยแปลออกมาไม่รู้เรื่อง ) ดูท่าทีของระบบสงฆ์ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีความยินดีปรีดากับผู้ที่มีการศึกษาสูงๆเข้ามาสู่ศาสนานี้เลย ท่านมองไปอีกทางหนึ่ง คือมองว่าจะมาแก่งแย่งหน้าที่ตำแหน่งและสมณศักดิ์จากท่าน หรืออย่างน้อยก็แก่งแย่งชื่อเสียงเกียรติยศทางวิชาการไป สงฆ์เจ้าขุนมูลนายมีความกังวลอยู่อย่างนี้ จึงทำให้คนได้รับการศึกษาในทางโลกมาสูงๆถูกปิดกั้นไม่ให้มีบทบาทเท่าที่ควรที่ควรช่วยให้การพระศาสนาเจริญทันโลกยุคใหม่ กรณีท่านมโนนี้ ถึงขนาดท่านกล่าวออกมาอย่างขมขื่นสิ้นหวังว่า เป็นความอาภัพของพระผู้น้อยรูปหนึ่งที่โชคร้ายจบจากมหาลัยดัง..ดังนั้น การนำเสนอความคิดใหม่ๆจากพระพรรษาน้อย ไม่มีพรรคไม่มีพวก จึงแทบเป็นสิ่งที่คิดไม่ได้เลยซ้ำร้ายยิ่งไปกว่านั้น หากพระรูปนี้ไม่สังกัดค่ายความคิดใดๆเลยในสังคมพระ และมิหนำซ้ำยังเป็นพระที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศเสียอีก ซึ่งการมีปริญญาบัตรหลายใบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากบรรดาประเทศใหญ่ๆทั้งหลายนั้นอาจมิใช่ปมเด่นในสังคมบางสังคมอีกแล้ว แต่ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังเหล่านี้ อาจกลับกลายเป็นผู้โชคร้าย และอาจทำให้ถูกเป็นที่เพ่งเล็งอีกด้วย....แต่นี่เป็นเพราะความเป็นพระไทยที่มีดีกรีจากเมืองนอกแม้เก่งมาจากไหนก็ตามก็จะหาคนยอมรับเข้าหมู่พวกได้ยากลำบาก และยิ่งเฉพาะเป็นผู้ที่มีการศึกษาพื้นฐานต่างกับพระส่วนใหญ่ที่ไม่ได้บวชเรียนศึกษาธรรมะตั้งแต่เป็นสามเณร และไต่เต้าขึ้นมาเป็นมหาเปรียญประโยคต่างๆจนกระทั้งเป็นเจ้าคุณ ในที่สุดด้วย....เพราะในปัจจุบันนี้สถานการณ์ของอาตมาในสังคมสงฆ์นั้นก็แย่อยู่มากแล้ว นับตั้งแต่พิมพ์หนังสือเหตุเกิด พ.ศ.1 นี้ออกเผยแพร่ เจ้าอาวาสของวัดต่างๆ ที่รับอาตมาเข้าสังกัดถูกกลั่นแกล้งบ้าง ข่มขู่บ้างจากผู้มีอำนาจวงการดงขมิ้น จนในที่สุดทำให้ไม่มีเจ้าอาวาสวัดใดกล้าที่จะรับอาตมาเข้าในสังกัด ไม่มีวัดใดในประเทศไทยกล้านิมนต์อาตมาไปเทศน์หรือร่วมกิจกรรมทางศาสนา นักจัดรายการธรรมะทางวิทยุบางท่านใช้เวลาพูดประณามอาตมาออกอากาศเป็นชั่วโมงๆก็มีอยู่เป็นประจำ นานๆทีก็มีบัตรสนเท่ห์บ้าง มีคนโทรศัพท์เข้ามาต่อว่าหรือใช้ ผรุสวาจาบ้าง นี่เป็นสภาพทางสังคมที่อาตมาต้องเผชิญอยู่เป็นเวลาสองปีมาแล้ว

            4. ทางที่ควรจะเป็นไป ท่านควรจะนึกดูว่า พระผู้น้อยก็จริงแต่มีวิชาความรู้ผ่านการศึกษาทางโลกมาสูงขนาดนี้แล้ว ยากที่จะหามาบวชสร้างสรรค์พระพุทธศาสนาได้ น่าจะเกลี้ยกล่อมไว้ เลี้ยงให้เติบใหญ่ในทางมรรคผลของพระพุทธศาสนา แล้วที่สุดความมีวิสัยทัศน์กว้างขวางมาจากพื้นฐานการศึกษามาอย่างดีทางโลกก็อาจช่วยงานการเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ดีมากๆ การประพฤติอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะกรณี พระนโม ทำให้เคลือบแคลงว่า ระบบสงฆ์พอใจรับเฉพาะคนที่มีการศึกษาต่ำๆ รับเฉพาะลูกชาวไร่ชาวนา เพื่อที่จะง่ายในการปกครอง เหมือนการปกครองในยุคโบราณนั่นก็ได้ ซึ่งผิดวิธีการวัตถุประสงค์ขององค์พระบรมศาสดา เพราะพระองค์ได้สานุศิษย์ล้วนแต่คนมีการศึกษาสูงๆเคยเป็นเจ้าเป็นนาย หรือเป็นกษัตริย์มาก่อน มาเป็นสาวกทั้งสิ้น ระบบสงฆ์ในปัจจุบันพอใจเช่นนี้ จึงทำให้การเผยแผ่ศาสนาไม่ดีขึ้น และระบบเจ้าขุนมูลนายสงฆ์ ทำให้ประชาชนไม่มีทางเลือก เพราะระบบสงฆ์เจ้าขุนมูลนายผูกขาดหากไม่ปรับปรุงแล้วประชาชนจะไหลไปนอกทาง เช่นตั้งสำนักอิสระของตนขึ้นมา เอาพวกเอาหมู่ตนซึ่งเป็นที่ไปที่มาแห่งนิกายทางศาสนา รวมทั้งคติ การบูชา เจ้าที่ เจ้าทาง บูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่ บูชาศาลเจ้า บูชาพระแม่กวนอิม แห่ไปกินเจ แล้วงมงายกับเทพเจ้าต่างๆหรือหลงไปเข้ารีตต่างศาสนา ฯลฯ

            5. ทางท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก ( ท่านได้เลื่อนเป็นชั้นพรหมก็จริง แต่ชื่อนี้ดูขลังกว่า ) ผู้เขียนตื่นกันเสียทีจากความเท็จของหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ.๑ ในเดือนธันวาคม 2546 ดูท่านจะไม่ได้มองประเด็นดังกล่าวมานี้ ท่านจึงวิจารณ์ไปอย่างไม่ออม ถึงขนาดตามแก้ไขต้นฉบับเพื่อให้ตรงยิ่งขึ้นแม้ญาติโยมจะท้วงว่า ใช้ถ่อยคำรุนแรง ต่างจากหนังสือเล่มก่อนๆ ที่มีแต่คำแสดงเนื้อหาหรือไม่ก็อ่อนโยน ไม่กล่าวใคร ท่านกลับว่าท่านตั้งใจจะให้แรง ต้องกระทุ้งกระแทก-กระเทียบ และผลจึงออกมาอย่างแรงจริงๆสิ่งที่น่าจะเกิดก็คือ ผลในทางจิตวิทยาต่อผู้ฟังหรือพระผู้น้อยซึ่งแน่ละเมื่อมองว่าท่านเป็นพระมิใช่ระดับธรรมดาในระบบเจ้าขุนมูลนายแล้ว คำพูดของท่านเปรียบปานอาญาสิทธิ์ย่อมมีผลรุนแรงต่อเป้าหมายและทั้งบรรดาลิ่วล้อแห่งระบบสงฆ์เจ้าขุนมูลนาย ก็จะพากันออกท่าทีวาจาขรมตามไป ในเชิงประจบเจ้านายว่า เจ้านายว่าไปนั้นชอบแล้วๆและลิ่วล้อนี่แหละตัวที่น่าระวังที่สุดของระบบสงฆ์ ทุกวันนี้

            อย่างไรก็ตาม กรณีนี้มองได้ 2 ประเด็นๆแรก ท่านนโม น่าจะมีความภาคภูมิใจ ที่ได้สัมผัสกับท่านธรรมปิฎกอย่างที่ท่านไม่ยั้งมือให้ คล้ายๆกับหนังจีนกำลังภายใน ท่านปล่อยฝีมือเอากับมือ ดาบนิรนามผู้มาขอทราบฝ่ามือ ไปอย่างสุดๆแปลว่าท่านให้เกียรติเรา หรือไม่ท่านก็อาจจะเกรงเราอยู่ ไม่น้อยเหมือนกันและเมื่อผลออกมาแล้ว ก็ควรดำเนินการแก้ตัวแบบพระเอกกำลังภายในนั้นเอง ควรจะหลบไปซุ่มสร้างฝีมือขึ้นมาจนแก่กล้าเสียก่อนค่อยโผล่ออกมาใหม่

            ประเด็นที่ 2 การวิเคราะห์วิจารณ์อย่างไม่ใยดีเช่นนี้ อาจมองได้ว่าทำให้ขาดกำลังใจ ยากแก่การที่จะประสานระหว่างบุคคลและสถาบัน เป็นการไม่เอื้อแด่การที่จะแสวงหาประโยชน์จากคนที่มี การศึกษาที่แตกต่าง เราไม่ได้เปิดโอกาสให้คนประเภทนี้ได้มีโอกาสทำงานตามความคิดอ่านที่ชอบธรรม ในการบำรุงพระพุทธศาสนาทุกวันนี้ ระบบสงฆ์อยู่นิ่งหยุดกระแสมวลชนให้ไปสู่มรรคผลนิพพาน หยุดการพัฒนาในหมู่สงฆ์เองไปสู่เป้าหมายและอุดมการณ์ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา เพราะระบบมีความพอใจเพียงแค่ได้เป็นข้าราชการสงฆ์ ที่มีอุดมการณ์เพียงเพื่อการอยู่ยังชีพแบบฆราวาสแบบหนึ่งเท่านั้น คือเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เพื่อลาภสิ่งสินเงินทอง เพื่อความสรรเสริญเยินยอ เพื่อฐานันดรที่ ฆราวาสยกย่องเชิดชูให้ และระบบสงฆ์ไทยก็พอใจอยู่แค่นี้ เป็นสถานภาพที่พอเพียงแล้วสำหรับระดับชนชั้นนั้น เพราะบุคคลในระบบสงฆ์ถูกสร้างมาอย่างนั้นพวกเขามิได้รู้จักทางมรรคผลนิพพาน และมิได้มุ่งหน้าไปทางนั้น และมิได้มีความคิดอ่านริเริ่มโดยระบบสงฆ์เองที่ปรับปรุงพัฒนาตนเองหรือเพื่อการเดินไปสู่วิถีทางที่แท้จริงของหมู่สงฆ์โดยมุ่งตรงสู่มรรคผล นิพพาน ตามรอยบาทพระบรมศาสดา ก็เนื่องจากวิสัยทรรศทราม ต่ำต้อย จะต้องอาศัยวิสัยทรรศการศึกษาที่กว้างขวางรอบด้าน ทั้งในและนอก ระบบสงฆ์เอง และที่พิสูจน์ได้มาตลอดว่า บุคคลที่ริเริ่ม เริ่มการพัฒนาของระบบสงฆ์นั้น ได้มีส่วนของผู้อยู่นอกระบบสงฆ์ผู้ที่ผ่านการศึกษาทางโลกมาส่วนหนึ่ง ฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับคนมีสติปัญญาคนมีการศึกษาภายนอกระบบสงฆ์ ให้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น และนั้นหมายความว่า ระบบสงฆ์ควรเตรียมตัวเป็นอย่างดีในการที่จะต้อนรับคนมีการศึกษา เข้ามาในระบบสงฆ์ ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ อันเป็นสากลและสิ่งที่ระบบสงฆ์ควรตระเตรียมก็คือ หลักสูตรมรรคผล มิใช่หลักสูตรเปรียญเพื่อการเป็นเจ้าขุนมูลนาย แต่เป็นเปรียญเพื่อมรรคผล ที่สมบูรณ์ทั้งปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ และให้หลักสูตรนี้เป็นการต้อนรับนักการศึกษาระดับสูงเยี่ยมทั่วโลก นี่ต่างหากเป็นวิถีทางพระพุทธศาสนาจริงๆ อันเป็นวิถีทางสติปัญญาอันสูงส่ง ที่ระบบสงฆ์ควรต้องสนใจและนำเข้าไปสู่การถกเถียงและหาทางจัดการให้ดีขึ้นโดยเร็ว

            และนี่คือประเด็นของปัญหานี้ กรณีเหตุเกิด พ.ศ.๑ และหวังว่าคงจะได้จุดประกายแห่งการพัฒนาระบบสงฆ์ทั้งหมดให้เดินสู่ทิศทางของคนฉลาด มีปัญญา มีมรรคมีผลมากยิ่งขึ้น

 

 
หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 33

บทบรรณาธิการ
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว จากดีเล่มที่ 33
บันทึกโหร เกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายแรง ทสึนามิถล่มอันดามัน
สากลจักรวาลสากลศาสนา ตอนที่ 16Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----