ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 400 สำนัก

ประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ๔๐๐ สำนัก ๒๓-๒๕ เม.ย.51

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จำนวน ๔๐๐ สำนัก  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑    อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร   รายละเอียดตามหนังสือราชการต่อไปนี้

 

 

ที่ พศ. ๐๐๐๒/๒๕๙๗                                                       

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐

 

 

    เมษายน   ๒๕๕๑

 

เรื่อง   อาราธนาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๑

นมัสการ   เจ้าสำนักปฏิบัติประจำจังหวัดศรีสะเกษ  แห่งที่ ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  กำหนดการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๑

                      ๒.  แผนที่การเดินทางไปวัดยานนาวา

 

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จำนวน ๔๐๐ สำนัก  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑    อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ที่หลายหลากหลาย  หาข้อยุติปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะปัญหาต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดให้เป็นที่พึ่งทางใจแก่มนุษยชาติ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงอย่างยั่งยืนของพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ วัดยานนาวา ถวายการอุปถัมภ์ค่าภัตตาหารและค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ ตามระเบียบราชการ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบถวายมาพร้อมนี้

 

จึงนมัสการมาเพื่อกราบอาราธนาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเมตตานุเคราะห์ด้วยดี  จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

 

ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

 

 

(นางบุญศรี พานะจิตต์)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

กองพุทธศาสนศึกษา

โทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๕๓

โทรสาร    ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๕๑

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จำนวน 400 รูป ประจำปี 2551

เรื่อง “การบริหารสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อมนุษยชาติ”

ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2551

ณ ศาลามหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 

 

วันพุธที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2551

 

เวลา 08.00 – 09.30 น.        – ลงทะเบียน รับกระเป๋าเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

 

เวลา 10.00 – 11.30 น.       -  สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  องค์ประธาน       ในพิธี เดินทางถึงห้องประชุม

-          ประธานจุดธูป เทียน นำบูชาพระรัตนตรัย

-          ประธานนั่งอาสนะ

-          เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และ ผอ.พศ. ถวายเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมตามลำดับ

-          ผอ.พศ. กล่าวถวายรายงาน

-          ประธานกล่าวให้โอวาทเปิดการประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

-          นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง  “นโยบายรัฐบาลด้านการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา”

-          เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กล่าวปฏิสันถารแก่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

-           

เวลา 11.00 – 12.00 น.  -      พักฉันภัตตาหารเพล

 

เวลา 13.00 – 14.30 น.  -      บรรยายถวายความรู้พิเศษ เรื่อง “พ.ศ.กับการรับสนองงานคณะสงฆ์”

                                         โดย นางบุญศรี พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

เวลา 14.40 -  15.30 น.  -      บรรยายถวายความรู้พิเศษ เรื่อง  

                                          “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ   โดย   พระอาจารย์วรศักดิ์ วัดพุทธธรรม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา     

 

เวลา 14.40 – 15.45 น.  -      พักฉันน้ำปานะ

 

เวลา 15.45 – 17.30 น.           -      ปาฐกถาวิชาการเรื่อง “การบริหารสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อมนุษยชาติ” โดย พระ      ครูอาทรประชากิจ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง วัดทุ่งบ่อแป้น อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง        

 

เวลา 17.00 – 18.00 น.           -       พักฉันน้ำปานะ พักผ่อนอิริยาบถ – จำวัตร ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2551

 

เวลา 07.00 – 08.00 น.        -    ฉันภัตตาหารเช้า

 

    เวลา 08.30 – 11.00 น.       -    คณะอภิปรายแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และ               ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำหน้าที่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผู้แทนสำนักปฏิบัติธรรมจากหนต่าง ๆ หนละ 1 รูป และคณะธรรมยุต 1 รูป รวม 5 รูป ดำเนินการอภิปรายโดย อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล

 

เวลา 11.00 – 12.00 น.           -     พักฉันภัตตาหารเพล

 

เวลา 13.00 – 18.00 น.           -     การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อยดังนี้

                                                   (1) การบริหารสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อมนุษยชาติ

                                                   (2)  การบริหารสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

                                                   (3)  การจัดหาและบริหารงบประมาณสำนักปฏิบัติธรรม

                                                   (4)  การสร้างแรงจูงใจให้คนเข้าวัดปฏิบัติธรรม

                                                   (5)  การสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ

 

                                             บริหารกิจกรรมกลุ่มย่อย  โดยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และเลขานุการอธิการบดี มจร.

 

เวลา 18.00 – 19.00                -    พักฉันน้ำปานะ  พักผ่อนอิริยาบถ  -  จำวัตร ณ วัดยานนาวา

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2551

 

เวลา 07.00 – 08.00 น.           -   ฉันภัตตาหารเช้า

 

เวลา 08.00 – 10.30 น.           -   นำเสนอผลงานการประชุมกลุ่มย่อย และสรุปรายงานผลการประชุม

-               มอบผลการประชุมกลุ่มย่อยให้ผู้ดำเนินการประชุม

 

เวลา 10.30 – 11.30 น.               -    ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ถวายรายงานต่อองค์ประธาน โดย  พระ                   พรหมวชิรญาณ ให้โอวาทปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประจำปี 2551

 

เวลา 11.30 – 12.00 น.           -    พักฉันภัตตาหารเพล

-               เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทุกรูปเดินทางกลับสังกัดวัดโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

ผู้ดำเนินรายการ : พระปลัดวีรภัทร์ ปริมุตฺโต วัดยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงานรับผิดชอบโครงการ : นายวิศิษฎ์ พงศ์พัฒนจิต  นักวิชาการศาสนา 6 ว

ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โทร.  0 2441 4553,  083 6151649  โทรสาร  0 2441 4551

Email: visit_2495@hotmail.com

หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

รถเมล์วิ่งผ่านวัดยานนาวา

สาย 1, 75,  15,  35

ปอ.  504,  544,  547

เรือด่วนเจ้าพระยาทุกลำจอดที่ท่าสาทร

 

                       
ศูนย์รวมข่าว คนสำคัญ คดีสำคัญ สำคัญ ๆ จากนสพ.รายวัน ฯลฯ

คดี พธม.ล่าสุด 13 พ.ค.2553
แดงชุมนุมใหญ่ 27 มิ.ย.2552
ไทยรัฐ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ มรณภาพสิริอายุได้ 100 ปี [19 ก.ค. 51 - 18:21]
พศ.ชงกฎหมายเอาผิด แต่งกายเลียนแบบพระ-ปลุกเสก [2 ก.ค. 51 - 04:39
กกต. มีมติยกคำร้องคดีนอมินี เหตุไม่มีกม.รองรับ
มหาประชาชนประกาศต้านสนธิ-จำลอง ทุกนัด
175 years Thai-American relation
จตุคามรามเทพเสื่อมความนิยมแล้วเททิ้งข้างถนนนับแสนองค์
พระเล่นไฮไฟว์ทางอินเทอเนต นัดสาวไปพบที่วัด
ทักษิณกลับไทย ก้มกราบแผ่นดินสุวรรณภูมิ
แกนนำอาร์เคเคแห่มอบตัวสู้คดี
พระธุดงค์ถูกยิงมรณภาพ สกลนคร
แหกห้องขังคดีความมั่นคง ยะลา
บึมรถฮัมวี่ ทหารตาย 8 ตัดหัวไป1 ชุดคุ้มครองครู อ.จะแนะ นราธิวาส
บึมส์ถล่มบุตโต ตายเกลื่อน 20 ศพ
จำคุกประชัย เลี่ยวไพรัช หน.พรรคมัชฌิมาธิปไตย
จำคุกสนธิ ลิ้มทองกุล 3 ปีไม่รอการลงอาญา ฐานหมิ่นทักษิณ
รายงานจาก กกต. ผลการเลือกตั้ง 2550
เวบไซท์ทำเนียบขาวขอให้ไทยเลือกตั้งโดยยุติธรรมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.