ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านต่อระบบสงฆ์ปัจจุบัน(ต่อ)

 

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านต่อระบบสงฆ์ปัจจุบัน

จากแบบสำรวจออกในเดือนส.ค.-ต.ค.2540

 

 

 

 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ 8

 

“ควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้น”

“ระบบสงฆ์น่าจะมีการควบคุมบังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันดูจะอยู่กันตามใจชอบ จะอยู่วัดไหนวัดใดก็ได้ จึงเกิดปัญหากับระบบสงฆ์อยู่เสมอ และเสื่อมเสียศาสนา เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองน่าจะมีการกลั่นกรองที่ดี คณะสงฆ์มีวิทยาลัยสงฆ์อยู่แล้ว น่าจะมีเฉพาะสาขาวิชาบ้างเกี่ยวกับหลักสูตร จร., จต., เพราะปัจจุบันใช้เจ้าอาวาสพื้นบ้าน มองดูแล้วมาจากอิทธิพลนอกวัด”

 

·                     ผู้อ่านไม่ระบุชื่อ เพศ

 

 

 

 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ 9

 

“ควรรปฏิรูป ควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้น”

“ขออนุญาตกราบนมัสการดังนี้ 1. อยากให้ทางคณะสงฆ์มีการศึกษาธรรมวินัยอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะตามชนบท วัดที่เป็นสำนักสงฆ์ ก็ควรดำเนินการให้ถูกต้องไม่ใช่เป็นสำนักสงฆ์ตลอดกาล เช่นการดำเนินการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา สำนักสงฆ์จะไม่มีโอกาส ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา สำนักสงฆ์จะไม่มีโอกาสขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ฯลฯ

1.         อยากให้ท่านเสนอแนะวิธีปฏิบัติธรรมะ ให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงมรรค4ผล4 แลนิพพาน โดยทางง่าย ๆ หรือมีวิธีวัดผู้ปฏิบัติธรรมะ อย่างไร ว่าอยู่ในระดับไหน เช่นโสดาบัน เป็นต้น”

 

·                     ข้าราชการบำนาญ ขอปกปิดชื่อ

 

 

 

 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ 10

 

“ควรปฏิรูป”

“ฆราวาสพึงประพฤติธรรมในหน้าที่ของตน ๆ ให้ดี พร้อมทั่วทุกคน เพื่อเป็นแรงสนับสนุนการปฏิรูประบบสงฆ์ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้”

 

·                     ข้าราชการบำนาญ ขอปกปิดชื่อ

 

 

 

 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ 11

 

“ควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้น”

“ขอชื่นชมและให้กำลังใจกับสิ่งที่กำลังกระทำ อยากเขียนอยู่ แต่ยังคิดอะไรไม่ออกครับ”

 

·                     นักวิชาการศึกษา ขอปกปิดชื่อ

 

 

 

 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ 12

 

“ควรปฏิรูป”

“การบริหารงานคณะสงฆ์ควรกระจายอำนาจการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการต่าง ๆ ให้เป็นสัดส่วน มีผู้บริหารรับผิดชอบการงานการศึกษา- การเผยแผ่ และการสาธารณูปการโดยตรง และกระจายงานลงมาสู่ระดับล่างอย่างทั่วถึง ไม่ใช่เป็นงานฝากกับตำแหน่งปกครองดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน”

 

·                     พระครูเจ้าอาวาส เจ้าคณะอำเภอ ขอปกปิดนาม”

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ 13

 

“ควรปฏิรูป”

“ทำอย่างไรจึงจะให้ชาวบ้านไหว้พระสงฆ์โดยสนิทใจ อย่างคนที่ไม่ดีบวชอยู่ก็ไม่ใช่พระ สังเกตดูคนใกล้วัด ไม่ค่อยนับถือพระใกล้ ๆ บ้าน แต่คนจังหวัดอื่นมานับถือเพราะอะไร จะช่วยกันแก้ไขอย่างไร”

 

·                     ผู้อ่านระบุชื่อ ไม่ระบุอาชีพ ขอปกปิดนาม

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ 14

 

“ควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้น”

“การร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่มีคำว่า “พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย” กระผมวิตกว่าในอนาคตสถาบันศาสนาและมหากษัตริย์เรา จะค่อย ๆ เลือนหายไป ถูกลิดรอนไปเรื่อย ๆ

สงฆ์จังหวัด……..ช่วยกันลงนามไปนับ 100 รูปช่วยกันลุ้นก็เงียบ”

“1. เรื่อง การออกข้อสอบธรรมศึกษาปี 2539 ออกแบบปรนัย จะยากหน่อย หนังสือหลักสูตร ธ.ศ.ตรี จังหวัด…….ได้รับนับพันชุด หาในข้อสอบไม่ค่อยเจอ

2.         เรื่อง พระสงฆ์เราเองปัจจุบันมักประพฤติผิดวินัยบ่อย ๆ เกี่ยวกับการเสพยาบ้า อย่าหาว่ากระผมขายจังหวัดเลยนะครับ ปี 40 นี้พระถูกจับกรณียาบ้าแล้ว 3 รูป

ที่น่าเป็นห่วง ยาบ้ากำลังเข้าสู่ทุกวงการ เราจะทำอย่างไรกันดี จังหวัด……..จัดประชุมสงฆ์ ไวยาวัจกร กรรมการวัด 9 อำเภอ ได้ทำ “เรื่องการแพร่ระบาดสิ่งเสพติดฯไว้ด้วย ประชุมอำเภอละ 2 วัน 3-30 ก.ย.40

3. เรื่อง การศึกษา ปัจจุบัน น.ธ.-บาลี ลดน้อยลง วัดที่เรียนปริยัติสามัญจะมีมาก(60-90) อนาคตพระ-เณรที่สนใจเรียนนักธรรม-บาลีจะลดลงเรื่อย ๆ เพราะบางรูปเห็นว่าเรียนก็ยากกว่าทางโลก เรียนไปจะนำไปประกอบอาชีพ(สมัครงาน)ก็ยาก”

 

·                     เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด….ขอปกปิดนาม

 

 

 

 

 ความคิดเห็นของบุคคลที่ 15

 

“ควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้น”

“ควรดำเนินตามแนวทางแห่งพระอริยบุคคล 8 จำพวกที่พุทธองค์ทรงวางหลักการและกฎเกณฑ์ไว้แล้ว”

 

·                     นายกพุทธสมาคมจังหวัด ขอปกปิดนาม

 

 

 

 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ 16

 

“ควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้น”

“อยากเห็นนักบวช เป็นนักบวชที่แท้จริง ไม่ใช่พระปลอมแค่เพียงภายนอก ควรจะจำกัดคนมาบวช สอบถามประวัติละเอียด ไม่อยากเห็นแบบที่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ ;พระข่มขืนเด็ก พระกินเหล้า พระอันธพาล อยากให้เป็นพระที่ทันสมัยด้วย ร่วมกันช่วยพัฒนา สังคมประเทศชาติ ไม่ใช่เอาแต่สวดมนต์ที่คนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ ไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลย”

 

·                     พนักงานธนาคาร ขอปกปิดนาม

 

 

 

 

 

 
หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 12

อาศิรวาทราชินิสดุดี
หน้าบอกสถานะของเรา
สัญลักษณ์ของเรา ภาพนกขาว เราจะบิน บิน บิน และบินไป
พุทธทำนาย เดือนสี่ปีกุน
คอลัมน์บันทึกการท่องเที่ยว : ลายมือของท่านพุทธทาสภิกขุ
บทบรรณาธิการ
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว
ประชาธิปไตยสงฆ์ จะปฏิรูปอย่างไร?
ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระพุทธรูปปางเหยียบโลก
ท่านยังไม่รู้จักพุทธทาสภิกขุ
นิทานธรรมะ มานุสสาสุรสงคราม ภาค 1Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----