ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


แกนนำอาร์เคเคแห่มอบตัวสู้คดี

กลุ่มแกนนําใต้ อาร์เคเค แห่มอบตัวสู้คดี [31 ม.ค. 51 - 11:33]

เมื่อเช้าวันที่ 30 ม.ค. ร.ต.ท.สุเทพ จันทรมาส ร้อยเวร สภ.ยะหา จ.ยะลา พ.ต.อ.สวัสดิ์ เตียวิรัตน์ ผกก. พ.ต.ต.อัครโยธิน บุญวิโรจน์ สว.สส. นำกำลังไปสอบสวนเหตุยิงกันตายบนถนนสายบ้านบูเก๊ะลูโฆ-บาโง หมู่ 4 ต.กาตอ พบศพนายมูฮำหมัดคอริ บาโงสะนอ อายุ 34 ปี เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อยู่บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ 4 ต.กาตอง ถูกยิงด้วยปืน .38 ซุปเปอร์ที่แก้มซ้ายทะลุขวาและศีรษะ นอนตายจมกองเลือดคารถ จยย.ที่ล้มตะแคง สอบสวนทราบว่าขณะที่ขี่ จยย.ไปร้านน้ำชา ถึงที่เกิดเหตุถูกคนร้าย 2 คนซ้อน จยย.ประกบยิงจนรถล้ม และตามจ่อยิงซ้ำ เชื่อว่าเป็นฝีมือโจรใต้สร้างสถานการณ์

อีกรายเมื่อคืนวันที่ 29 ม.ค. ร.ต.ท.โอฬาร จานนาเพียง ร้อยเวร สภ.ปะแต อ.ยะหา พ.ต.ท.สุทัศน์ หนูสีคง สวญ. นำกำลังไปสอบสวนเหตุยิงกันตายที่บ้านเลขที่ 29 หมู่ 5 บ้านมูนุง ต.ปะแต พบศพนายดอเลาะ เจ๊ะอุมา อายุ 43 ปี เจ้าของบ้าน ถูกยิงด้วยปืน 9 มม. และ .38 ซุปเปอร์ที่หน้าอกและชายโครงขวารวม 4 นัด นอนตายจมกองเลือดหน้าทีวี สอบสวนทราบว่า ขณะผู้ตายนั่งดูทีวีถูกคนร้าย 2 คนบุกจ่อยิงแล้วซ้อน จยย.หลบหนีไป

ส่วนการเสียชีวิตของ จ.ส.ต.ศรศักดิ์ รักนาย ผบ. หมู่ ป.สภ.บันนังสตา จ.ยะลา จากการปะทะกับกลุ่มโจรนั้น นายธีระ มินทราศักดิ์ ผวจ.ยะลา เปิดเผยว่า ทาง ศูนย์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ความไม่สงบ จ.ยะลา ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัว จ.ส.ต.ศรศักดิ์ โดยมอบเงินเยียวยาให้ 5 แสนบาท ส่วนของบุตรจะให้ความช่วยเหลือเรื่องการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี

ผวจ.ยะลากล่าวอีกว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุก ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเบาะแสให้ทราบในหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา จนสามารถจับกุมคนร้ายได้ และบางครั้งก็มีการสูญเสียกันทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม เพื่อความสงบสุขของประชาชน เจ้าหน้าที่จะพยายามทำงานกันอย่างเต็มที่

ส่วน จ.ปัตตานี พ.ต.ท.อาคม บัวทอง รอง ผกก. สภ.โสร่ง อ.ยะรัง นำกำลังไปสอบสวนเหตุยิงกันบนถนนชลประทาน บ้านลาโต๊ะ หมู่ 2 ต.กอลำ พบศพนายเจ๊ะบือราเฮง บาเหะ อายุ 53 ปี อยู่หมู่ 2 ต.กอลำ นอนตายอยู่ข้างรถ จยย. ถูกยิงด้วยปืน 9 มม. เข้าลำตัว 3 นัดสอบสวนทราบว่า ผู้ตายทำงานเป็น รปภ.ของบริษัทแห่งหนึ่งในตัวเมืองปัตตานี ขณะขี่ จยย.ไปทำงานถูกคนร้าย 4 คนใช้ จยย. 2 คันประกบยิง

ที่ห้องประชุม บก.ภ.จ.ปัตตานี นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผวจ.ปัตตานี พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ รอง ผบช. ภ.9 พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว ผบก.ภ.จ.ปัตตานี และ พล.ต.ธวัชชัย สมุทรสาคร รองแม่ทัพภาค 2 ทำหน้าที่ ผบ.ฉก.2 ปัตตานี นำผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคง ในพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 10 คน มาแถลงข่าว หลังมอบตัวสู้คดี ประกอบด้วย 1. นายอิบราเฮง การี 2. นายคอเละ เจ๊ะแม็ง 3. นายไยมาร สาเหาะ 4. นายอับดุลมานัพ หะแม 5. นางรอเมาะ สาแม็ง 6. นายยีดือเระ เจะบา 7. นายอารง เจะบา 8. นายอับดุลเลาะ ตาเละ 9. นายอาหะมะ ปูเตะ และ 10. นายสะแม สาและ

สอบสวนทราบว่า ทั้งหมดเป็นกลุ่มแกนนำอาร์เคเคที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ อ.สายบุรี ทำหน้าที่ปลุกระดมชาวบ้านและเยาวชนให้หลงผิดออกมาก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชน พร้อมจัดเก็บเงินสนับสนุนให้กับกลุ่ม ส่วนการออกมามอบตัวครั้งนี้ เนื่องจากทางการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่กระทำผิด หรือผู้ที่มีหมายจับออกมาสู้คดี ขณะที่ พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว ผบก.ภ.จ.ปัตตานี กล่าวว่า ได้ให้นโยบายทุกสถานีประสานผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่นพื้นที่ 12 อำเภอ ประกาศให้ผู้ที่มีหมายจับคดีความมั่นคง หรือผู้ที่หลงผิดให้ออกมามอบตัวสู้คดีในโครงการมอบตัว วางใจ เพื่อไทยสันติสุข เพื่อที่จะให้ผู้ที่หลงผิด หรือมีหมายจับสามารถแสดงความบริสุทธิ์ใจของตนเอง โดยจะสร้างความมั่นใจให้บุคคลกลุ่มนี้โดยใช้ ความยุติธรรมและการช่วยเหลือเต็มที่

ที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยา เขต 12 เขตเทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ.อ.สมชาติ แน่นอุดร รอง ผบ.ฉก.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ “ญาลันนันบารู ทางสายใหม่” รุ่นที่ 18 จำนวน 44 คน วัตถุประสงค์เพื่อทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงจากการถูกหลอกให้เข้ากับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่สงบ ช่วยเหลือสนับสนุนให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโทษและภัยของยาเสพติด โครงการนี้มีสำนัก งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมดำเนินการ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
ตร.ล้อมจับ แกนนําโจรป่วนใต้สู้ โดนยิงดับ [30 ม.ค. 51 - 05:25

 

 

 

 

]

ตร.ล้อมจับ แกนนําโจรป่วนใต้สู้ โดนยิงดับ [30 ม.ค. 51 - 05:25]

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 29 ม.ค. พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา ผกก.สภ.บันนังสตา จ.ยะลา นำกำลังร่วมกับทหารและ อส.เข้าปิดล้อมขนำกลางสวนทุเรียนหลังหมู่บ้านอูแบ หมู่ 1 ต.บาเจาะ หลัง สืบทราบว่านายสุไลมาน อภิบาลแบ อายุ 27 ปี แกนนำกลุ่มอาร์เคเค อยู่บ้านเลขที่ 73 ในท้องที่ดังกล่าวนำลูกสมุนย้อนกลับมากบดานเพื่อวางแผนเตรียมก่อเหตุร้าย ขณะเจ้าหน้าที่กระจายกำลังเข้าปิดล้อมกลุ่มคนร้ายได้ไหวตัวใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิด ปะทะกันอย่างดุเดือดนานกว่า 20 นาทีก่อนฝ่ายคนร้ายจะล่าถอยขึ้นเขาหลบหนีไปได้ จากการเคลียร์พื้นที่พบศพ จ.ส.ต.ศรศักดิ์ รักนาย อายุ 44 ปี ผบ.หมู่ ป.สภ.บันนังสตา ถูกกระสุนของคนร้ายเสียชีวิต 1 นาย ส่วนคนร้ายถูกยิง นอนตายคาจุดปะทะ 1 ศพ ทราบชื่อนายสุไลมาน อภิบาลแบ หัวหน้ากลุ่มโจร สภาพศพมือขวากำระเบิดสังหารเอ็ม 67 หนึ่งลูก  

ต่อมาเมื่อเวลา 15.30 น.ที่ศาลาบำเพ็ญกุศล วัด พุทธภูมิ อ.เมืองยะลา พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผช.ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ จ.ส.ต.ศรศักดิ์ ที่ถูกคนร้ายยิงพลีชีพ มีนายธีระ มินทราศักดิ์ ผวจ.ยะลา พล.ต.ต.สายัณห์ กระแสแสน ผบก.ภ.จ.ยะลา และเพื่อนข้าราชการตำรวจร่วมพิธีจำนวนมาก บรรยากาศเป็นที่เศร้าสลด พล.ต.ท.อดุลย์กล่าวว่า จ.ส.ต.ศรศักดิ์ มีความกล้าหาญและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนของผู้บังคับบัญชาจะดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยจะได้รับเงินสวัสดิการต่างๆจำนวน 2,100,000 บาท และจะปูนบำเหน็จอีก 9 ขั้นได้รับยศพลตำรวจโท และจะรับทายาทเข้ารับราชการตำรวจด้วย

พล.ต.ท.อดุลย์กล่าวอีกว่า สำหรับนายสุไลมาน คนร้ายที่ถูกจับตายนั้นเป็นคนร้ายคนสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังต้องการตัว เคยร่วมกับนายมะแอ อภิบาลแบ พี่ชายซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มโจรค่าหัว 2 ล้านบาท ลอบวางระเบิดและยิงถล่ม พ.อ.สุรศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.ฉก.1 ยะลา เสียชีวิตเมื่อปี 2549 และยิงถล่มรถตู้โดยสารสายเบตง-หาดใหญ่ในท้องที่ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา  

รายงานแจ้งว่าเมื่อเวลา 08.30 น.คนร้ายสร้างสถานการณ์นำระเบิดปลอมไปวางสร้างความปั่นป่วน 2 จุดบริเวณสามแยกบ้านวังพญา หมู่ 2 ต.วังพญา และบริเวณเชิงสะพานบ้านกะสะแม หมู่ 1 ต.วังพญา เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาไปเก็บกู้ อีกรายเมื่อคืนวันที่ 28 ม.ค.กลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า 3 คน ใช้รถปิกอัพเป็นพาหนะประกบยิงนายอับดุลรอแม สาแม อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 145 หมู่ 4 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา เสียชีวิตขณะขี่รถ จยย.มาจอดบริเวณหน้ามัสยิดบ้านบาตูคอเพื่อจะเข้าไปละหมาด

ที่ จ.ปัตตานี เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบก.ภ.จ.ปัตตานี นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ รอง ผวจ.ปัตตานี พร้อม พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว ผบก.ภ.จ.ปัตตานี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลาม จ.ปัตตานี นำผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคง 4 คน คือ 1. นางรอเมาะ สุหลง อายุ 38 ปี 2. น.ส.นาปีซะ การี อายุ 28 ปี 3. น.ส.ยามีล๊ะ สุหลง อายุ 37 ปี และ 4. นายบารอรี สุหลง อายุ 23 ปี ที่เข้ามอบตัวสู้คดีมาแถลงข่าว โดยผู้ต้องหาทั้ง 4 ทางชุดสืบสวนสอบสวนระบุว่าเป็นกลุ่มแนวร่วมเคลื่อนไหวในพื้นที่บ้านป่าทุ่ง หมู่ 4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี โดยแนวร่วมที่เป็นหญิงทั้ง 3 คน ทำหน้าที่ปลุกระดมชาวบ้านและเยาวชนให้ออกมาชุมนุมประท้วงเจ้าหน้าที่รัฐและจัดเก็บเงินสนับสนุนให้กับกลุ่มก่อความไม่สงบ ส่วนนายบารอรีเป็นกลุ่มก่อเหตุในพื้นที่ อ.สายบุรี

ด้าน จ.นราธิวาส เมื่อเวลา 11.30 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. พร้อม พล.อ.วีรวิทย์ คูสำราญ รองผบ.ทบ. พล.อ.ธีระวัฒน์ บุญยประดับ พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.อ.มนตรี ชมภูจันทร์ เสธ.ทบ. พล.ท.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ท.สุจิตร สิทธิประภา แม่ทัพภาคที่ 2 พล.ท.สำเริง ศิวาดำรงค์ แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางไปยัง บก.ฉก.นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส มี พล.ท. วิโรจน์ บัวจรูญ แม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ฉก.นราธิวาส ให้การต้อนรับ จากนั้น พล.อ.อนุพงษ์ และคณะเข้าร่วมประชุม โดย พล.ต.ธีรชัยได้รายงานสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า จุดมุ่งหมายของกลุ่มก่อความไม่สงบไม่เกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนหรืออุดมการณ์ แต่มาจากปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ 1. ผลประโยชน์ในท้องถิ่น 2. ยาเสพติด 3. ต้องการการแสดงออกเพื่อเป็นที่ยอมรับในกลุ่มที่เข้าทำการสาบานตน หรือซูเปาะ และ 4. เป็นเรื่องของมุสลิมชนชั้นที่ต้องการมีอำนาจเหนือผู้ที่ด้อยกว่าตน 

ผบ.ฉก.นราธิวาสกล่าวอีกว่า ในส่วนของความไม่สงบ ที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามที่จะแสดงศักยภาพเหนือเจ้าหน้าที่ เพื่อดึงกลุ่มผู้ที่หลงผิดให้ฮึกเหิมและเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของกลุ่มว่าสามารถที่จะต่อกรกับเจ้าหน้าที่ได้ ล่าสุดภาพรวมผู้ก่อความไม่สงบเริ่มระส่ำระสาย เนื่องจากประชาชนหันมาให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสกับทางการ ส่งผลให้ กลุ่มก่อความไม่สงบถูกจับกุมเป็นจำนวนมากและไม่สามารถที่จะรวมเป็นกลุ่มก้อนเพื่อเคลื่อนไหวก่อเหตุร้ายได้

หลังการประชุม พล.อ.อนุพงษ์ได้มอบนโยบายเชิงรุกให้แก่กองกำลังทั้ง 13 อำเภอใน จ.นราธิวาส นำไปปรับใช้ให้ทันกับยุทธวิธีการก่อเหตุร้ายของฝ่ายตรงข้าม โดยยึดหลักการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อของประชาชนด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจและให้แนวทางที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การถอนซูเปาะหรือถอนคำสาบาน รวมทั้งการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดอย่างเป็นธรรมที่สุด การปฏิบัติการทางทหารอย่างเด็ดขาดเพื่อให้ผู้ที่หลงผิดมีโอกาสกลับตัวกลับใจ และขั้นสุดท้ายคือการออกหมายจับผู้ก่อความไม่สงบ 

ต่อมา เวลา 17.30 น. พ.ต.ต.ธวัช สุนทรพจน์ สารวัตรเวร สภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ไปสอบสวนเหตุยิงกันหน้าโรงเรียนบ้านตันหยง หมู่ 7 ต.โคกสะตอ พบศพนาย ฮาเซ็ง อูแซดอเลาะ อายุ 47 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.โคกสะตอ อยู่บ้านเลขที่ 123 ถูกยิงด้วยกระสุนปืนพก 11 มม. และขนาด .357 เข้าศีรษะ 4 นัด สอบพบผู้ตายถูกคนร้าย 4 คน ขี่รถ จยย. 2 คัน ไล่ยิงขณะขี่รถกลับจาก ธุระเสียชีวิตคาที่แล้วชิงรถหลบหนีไป

ด้าน จ.สระแก้ว เมื่อเวลา 10.00 น. ขณะ ร.อ.สมปอง บุญชัย ผบ.ร้อย ทพ.ที่ 1207 ฉก.กรม.ทพ.ที่ 12 กกล.บูรพา กับพวกลาดตระเวนถึงบริเวณริมคลองพรมโหด พบชายฉกรรจ์ 7 คน เดินลัดเลาะในป่าละเมาะริมตะเข็บแนวชายแดน จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น แต่กลุ่มชายดังกล่าว ได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในเขตกัมพูชาสามารถจับกุมไว้ได้เพียง 1 คน พบบัตรประชาชนระบุชื่อนายอุสมี อูเซ็ง อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 62 ถนนทรายทอง 4 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือของมาเลเซีย 1 อัน บัตรเอทีเอ็ม 5 ใบ บัตรเครดิตธนาคารอิสลาม 1 ใบ ตั๋วรถทัวร์นราธิวาส-กรุงเทพฯ 7 ใบ คัมภีร์ กุรอาน หมวกมุสลิม และสมุดจดบันทึกการโอนเงินเป็นภาษาเขมรหลายรายการ สอบสวนนายอุสมีให้การวกวนและยอมรับว่าเป็นชาวเขมรมุสลิมชื่อนายซึม ซารี อายุ 28 ปี บ้านอยู่ จ.กัมปงจาม มีเพื่อนชาวเขมรมุสลิมมาชักชวนไปอยู่ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส มา 2-3 ปี ได้ฝึกพูดภาษาไทยและไปทำบัตรประชาชนกับพาสปอร์ตใช้ชื่อนายอุสมี อูเซ็ง และส่งไปเรียนที่โรงเรียนปอเนาะในมาเลเซีย เดินทางเข้าออกทางชายแดน อ.สุไหงโก-ลก เป็นประจำ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สงสัยอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มแนวร่วมได้คุมตัวไว้สอบขยายผล

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
ทหารปิดล้อมเขา ไล่ล่า5อาร์เคเค [29 ม.ค. 51 - 05:23]

 

ทหารปิดล้อมเขา ไล่ล่า5อาร์เคเค [29 ม.ค. 51 - 05:23]

เมื่อเวลา 23.00 น. คืนวันที่ 27 ม.ค. พ.ต.ท.ธนสิทธิ์ มัทยาท สวญ.สภ.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา พร้อมด้วย พ.ต.ต.ณรงค์ ทองขาว สวป. และ ร.ต.ท.สุนทร อัมโร ร้อยเวร รุดไปตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องหนักประมาณ 2 กก. บรรจุในกล่องเหล็กจุดชนวนด้วยรีโมตกันขโมยรถยนต์ ซุกซ่อนไว้บนเกาะกลางถนนสาย 409 (บ้านเนียง-นาประดู่) หน้าโรงโม่หินมนู หมู่ 1 บ้านลิดล ต.ลิดล อ.เมืองยะลา 

โดยขณะที่ทหารชุดลาดตระเวน ร้อย ร.5032 ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี จำนวน 4 นาย ขี่รถ จยย. 2 คัน ผ่านมาถึงจุดเกิดเหตุ คนร้ายที่ดักซุ่มอยู่ข้างทางได้กดรีโมตจุดชนวนระเบิดทันที ทำให้พลฯพงษ์พัฒน์ รัตนมุสิก อายุ 22 ปี ได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวา นอกจากนี้ กลุ่มคนร้ายยังเปิดฉากยิงเข้าใส่กลุ่มทหารทั้ง 4 นายจนเกิดการยิงปะทะกันนาน 15 นาที ฝ่ายคนร้ายจึงล่าถอยไป   ทิ้งไว้แต่ปลอกกระสุนปืนอาก้าและปืนลูกซองจำนวนมาก ส่วนพลฯพงษ์พัฒน์ถูกนำส่ง รพ.ศูนย์ยะลาในเวลาต่อมา เบื้องต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับนายอิสมาแอล ปะจู แกนนำโจรใต้กลุ่มอาร์เคเคที่มีค่าหัวถึง 2 ล้านบาท ซึ่งหนีรอดจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.50 และเคยนำกำลังลอบวางระเบิดซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารมาแล้วหลายครั้ง 

ที่ จ.นราธิวาส เมื่อเวลา 15.10 น. วันที่ 28 ม.ค. ร.ต.ท.แดนชัย  มูลป้อม  ร้อยเวร สภ.รือเสาะ  รับแจ้งมีเหตุคนร้ายลอบฝังระเบิดแสวงเครื่องบริเวณเชิงสะพานบ้านสุเปะ หมู่ 2 ต.เรียง ถล่มทหารชุดลาดตระเวนร้อย 2 พัน ม. 138 ฉก.นราธิวาส 39 จึงรุดไปตรวจสอบพบหลุมระเบิดกว้าง ประมาณ 1 เมตร ลึก 80 ซม. คาดว่าคนร้ายลอบฝังระเบิดแสวงเครื่องหนักประมาณ 5 กก. จุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือ  แต่โชคดีที่ทหารชุดดังกล่าวไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ คาดว่าเป็นฝีมือแนวร่วมโจรใต้กลุ่มอาร์เคเค  ชุดเดียวกับที่ถูกวิสามัญฯ ไป 2 ศพ ที่บ้านธารน้ำทิพย์ 2 หมู่ 7 ต.โคกสะตอ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหวังแก้แค้นแทนพรรคพวกที่เสียชีวิต  

ส่วนการติดตามไล่ล่ากลุ่มคนร้ายอีก 5 คน ที่ยังหลบหนี เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน ร.อ.อภิวุฒิ จุลกลับ ผบ.ร้อย ม. 1 ฉก.นราธิวาส 39 พร้อมกำลังและทหารพรานที่ 4601 กรม.ทพ.ที่ 46 รวมกว่า 300 นาย กระจายกำลังโอบล้อมเทือกเขาบ้านกาแบตีกอ  หมู่ 5  และเทือกเขาบ้านตะปิ้งปูโต๊ะ หมู่ 8 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นรอยต่อกับหมู่บ้านธารน้ำทิพย์  2  เพื่อติดตามไล่ล่านายมาโซ มานะ นายเจ๊ะมาเต๊ะ ลาแล นายรอนิง ลาแล นายอิงริง อับดุลมามะ และนายยะโก๊ะ ฮะซา โดยพบหยดเลือดเป็นทางยาวหายขึ้นไปบนเทือกเขาทั้ง 2 จุดคาดว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะมีคนได้รับบาดเจ็บด้วย  ส่วนกลุ่มโจรใต้ที่ถูกจับตาย 1 ใน 2 ศพตรวจสอบทราบชื่อนายชูวาระดี  เด็งสาแม  อายุ  23  ปี  มีหมายจับคดีฆ่าคนตายท้องที่ สภ.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา และข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร เมื่อเดือน ก.ย.ปีที่ผ่านมา 

ต่อมาเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ม.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมยะลาชางลี อ.เมืองยะลา นายธีระ มินทราศักดิ์ ผวจ.ยะลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้มีความเข้าใจในเจตนารมณ์และความจริงใจของภาครัฐ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ และการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชุมชน ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยยึดหลักแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ การรู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันเดียวกัน เมื่อเวลา 09.00 น. ที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ รอง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการทีมสืบสวนพิเศษติดตามจับกุมแกนนำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี” โดยมีปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน จาก 12 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจากหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เข้าร่วม เน้นการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการสืบสวนติดตามจับกุมแกนนำ หรือคนร้ายที่สำคัญๆที่ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตาม พ.ร.ก. หรือตามหมายจับ

ที่ห้องประชุมโรงแรมเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเวลา 10.30 น. วันเดียวกัน นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบทุนช่วยเหลือให้แก่ อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2551 โดยแบ่งออกเป็นกองทุนสวัสดิการชมรม อสม.จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 กองทุน เป็นเงิน 2,225,000 บาท, เงินทุนช่วยเหลือครอบครัว อสม. ที่บาดเจ็บและเสียชีวิต จำนวน 54 ครอบครัว ครอบครัวละ 5,000 บาท เป็นเงิน 270,000 บาท, เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร อสม. จำนวน 140 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท รวมเงินกองทุนทั้งหมด 2,915,000 บาท ซึ่งได้มีพิธีมอบเงินกองทุนต่างๆ ให้แก่ อสม. ตามจำนวนดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
จับตาย2อาร์เคเค ฉก.ปะทะเดือด-หนีไปได้5 [28 ม.ค. 51 - 05:54]

จับตาย2อาร์เคเค ฉก.ปะทะเดือด-หนีไปได้5 [28 ม.ค. 51 - 05:54]

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 27 ม.ค. พ.ท.ปฐวี ศรีสุข ผบ.ฉก. นราธิวาส 39 ร.อ.อภิวุฒิ จุลกลับ ผบ.ร้อย ม.1 ฉก.นราธิวาส 39 นำกำลังร่วมกับทหารพรานที่ 4601 กรมทหารพรานที่ 46 ออกไล่ล่ากดดันกลุ่มแกนนำและสมาชิกแนวร่วมกลุ่มโจรอาร์เคเค ที่แฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านธารน้ำทิพย์ 2 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กระทั่งปิดล้อมและตรวจค้นบ้านต้องสงสัย เลขที่ 9/8 พบชายฉกรรจ์ 6-7 คน มีอาวุธปืนครบมือทั้งเอ็ม 16 อาก้า ลูกซอง และปืนพกสั้น โจนทะยานวิ่งหนีออกจากบ้านเข้าป่า พร้อมสาดกระสุนใส่เจ้าหน้าที่เสียงดังสนั่น 

กำลังเจ้าหน้าที่รีบตามล่าจนเกิดยิงปะทะกันอย่างดุเดือดนานประมาณ 5 นาที หลังเสียงปืนสงบเจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่ พบคนร้ายถูกยิงเสียชีวิตจมกองเลือด 1 ศพ อยู่โคนต้นไม้ ทราบชื่อว่านายซูวาระดี เด็งสาแม อายุ 23 ปี หมู่ 3 บ้านบือมัง อ.รามัน จ.ยะลา ถูกยิงลำตัวพรุนทั้งร่าง ข้างศพมีปืน .357 ปืนลูกซองยาว มีดสปาร์ตา ตกอยู่ ในตัวมีโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง จากนั้นกำลังอีกชุดได้ยิงปะทะกับกลุ่มคนร้ายอีกระลอกห่างจากจุดเดิมราว 200 เมตร สามารถสังหารคนร้ายได้อีกศพชื่อนายนิแซ สามะ อายุ 28 ปี อยู่หมู่ 2 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ถูกยิงที่ศีรษะ ลำตัว และหลังจนพรุน ข้างศพมีเป้สนามตกอยู่ 1 ใบ กับปืน .357 และปลอกกระสุน 8 ปลอก 

ต่อมา พ.อ.สมพล ปานกุล รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ นาควิจิตร ผบก.ภ.จ.นราธิวาส พ.ต.อ. สมพงษ์ ชิงดวง รอง ผบก.ภ.จ.นราธิวาส ร.ต.ท.แดนชัย มูลป้อง พนักงานสอบสวน สภ.รือเสาะ พร้อมเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิทยาการ มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ และบ้านที่กลุ่มคนร้ายกบดาน พบในบ้านมีวิทยุสื่อสาร 1 เครื่อง เปิดข่ายดักฟังความเคลื่อนไหวของทางราชการ พร้อมสัมภาระต่างๆ รวมทั้งบัตรสมาชิกอาร์เคเคของกลุ่มคนร้าย โดยคนร้ายที่หลบหนีไปได้มี 5 คน ประกอบด้วย 1.นายมาโซ มานะ 2.นายเจ๊ะมะเต๊ะ ลาแล 3.นายรอนิง ลาแล 4.นายอิงริง อับดุลมานะ และ 5.นายยะโกะ ฮะซา ระหว่างตามไล่ล่า เจ้าหน้าที่พบชายต้องสงสัย 6 คน เดินอยู่ในป่าจึงนำตัวมาตรวจร่างกายทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่า 3 ใน 6 พบสารปนเปื้อนประเภทเขม่าดินปืนตามร่างกาย นำตัวไปสอบสวนที่ บก.ฉก.นราธิวาส 39 ก่อนส่งต่อไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี ต่อไป

นอกจากนี้ เมื่อคืนวันที่ 26 ม.ค. ร.ต.ท.เฮรามาน เจ๊ะดี พนักงานสอบสวน สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส พร้อมกำลังไปสอบสวนเหตุยิงกันที่บ้านเลขที่ 66 หมู่ 10 ต.บองอ ภายในบ้านพบสำรับกับข้าวหล่นกระจาย ส่วนเหยื่อกระสุนบาดเจ็บสาหัส ชาวบ้านนำส่ง รพ.ระแงะ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อนายรอดิง อีบูหามะ อายุ 46 ปี เจ้าของบ้าน ถูกกลุ่มคนร้ายบุกยิงคาบ้าน อีกรายขณะที่นายมะ อาแว อายุ 60 ปี เดินไปทุ่งนา หมู่ 10 ต.บองอ อ.ระแงะ ถูกคนร้ายซุ่มยิงเสียชีวิต แต่ญาติไม่ยอมให้ เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ คาดฝีมือโจรใต้สร้างสถานการณ์ 

ขณะที่ จ.ปัตตานี พ.ต.ต.วิพัฒน์ สุวรรณรัตน์ พนักงานสอบสวน สภ.ยะรัง จ.ปัตตานี พร้อมกำลังไปสอบสวนเหตุยิงกันมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย บนถนนสายปัตตานี-ยะลา บ้านต้นไผ่ ต.เมาะมาวี พบเพียงรถ จยย. ล้มอยู่ข้างทางและรอยเลือดจำนวนมาก ส่วนคนเจ็บถูกนำส่ง รพ.ยะรัง ทราบชื่อ น.ส.กมลา แซเปาะมะ อายุ 41 ปี อยู่หมู่ 2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา ถูกยิงลำตัว 2 นัด เสียชีวิตระหว่างทาง อีกคนชื่อ น.ส.นฤมล ยีมีน อายุ 33 ปี ถูกยิงที่หน้าผาก อาการสาหัส สอบสวนทราบว่า ขณะทั้งสองซ้อน จยย.ไปธุระถูกคนร้าย 2 คนตามประกบยิง

 อีกราย พ.ต.อ.นฤชา สุวรรณลาภา ผกก.สภ.ปะนาเระ นำกำลังไปสอบสวนเหตุยิงกันบนถนนสายเจาะโบ-พ่อมิง หมู่ 4 ต.พ่อมิง พบรถ จยย.ล้มอยู่และมีลิงผูกไว้กับรถ ใกล้กันพบศพนายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว อายุ 35 ปี อยู่หมู่ 3 ต.พ่อมิง ถูกยิงด้วยปืนอาก้าเข้าลำตัว 1 นัด สอบสวนทราบว่า ขณะผู้ตายขี่ จยย.กลับจากขึ้นต้นมะพร้าวโดยมีลิงนั่งมาด้วย ถึงที่เกิดเหตุถูกคนร้ายซุ่มยิง

ศูนย์รวมข่าว คนสำคัญ คดีสำคัญ สำคัญ ๆ จากนสพ.รายวัน ฯลฯ

คดี พธม.ล่าสุด 13 พ.ค.2553
แดงชุมนุมใหญ่ 27 มิ.ย.2552
ไทยรัฐ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ มรณภาพสิริอายุได้ 100 ปี [19 ก.ค. 51 - 18:21]
พศ.ชงกฎหมายเอาผิด แต่งกายเลียนแบบพระ-ปลุกเสก [2 ก.ค. 51 - 04:39
กกต. มีมติยกคำร้องคดีนอมินี เหตุไม่มีกม.รองรับ
มหาประชาชนประกาศต้านสนธิ-จำลอง ทุกนัด
ประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 400 สำนัก
175 years Thai-American relation
จตุคามรามเทพเสื่อมความนิยมแล้วเททิ้งข้างถนนนับแสนองค์
พระเล่นไฮไฟว์ทางอินเทอเนต นัดสาวไปพบที่วัด
ทักษิณกลับไทย ก้มกราบแผ่นดินสุวรรณภูมิ
พระธุดงค์ถูกยิงมรณภาพ สกลนคร
แหกห้องขังคดีความมั่นคง ยะลา
บึมรถฮัมวี่ ทหารตาย 8 ตัดหัวไป1 ชุดคุ้มครองครู อ.จะแนะ นราธิวาส
บึมส์ถล่มบุตโต ตายเกลื่อน 20 ศพ
จำคุกประชัย เลี่ยวไพรัช หน.พรรคมัชฌิมาธิปไตย
จำคุกสนธิ ลิ้มทองกุล 3 ปีไม่รอการลงอาญา ฐานหมิ่นทักษิณ
รายงานจาก กกต. ผลการเลือกตั้ง 2550
เวบไซท์ทำเนียบขาวขอให้ไทยเลือกตั้งโดยยุติธรรมCopyright © 2010 All Rights Reserved.