ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2566
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี บุคคลที่ 1 - 188 ปัจจุบัน
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


นานาทัศนะ กรณีวัดพระธรรมกายอาจถึงทางตัน

นานาทัศนะ

กรณีวัดพระธรรมกายอาจถึงทางตัน

โดย  คนนอก

 

หลังจากที่คณะผู้พิจารณาชั้นต้นอันประกอบด้วยเจ้าคณะภาค 1 รองเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้ตัดสินให้ยกคำฟ้องหรือข้อกล่าวหาของสองผู้กล่าวหาวัดพระธรรมกาย และในเวลาเพียงไม่กี่วันต่อมา มหาเถรสมาคมมีมติออกมาว่า ฆราวาสกล่าวหาหรือฟ้องพระได้ ทำให้สังคมชาวพุทธงงเต็กหรือช้อกไปเลย

 

คณะผู้พิจารณาชั้นต้นยืนยันว่าได้ดำเนินการตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11(พ.ศ.2521) ว่าด้วยการลงนิคหกรรมทุกอย่าง มติมหาเถรสมาคมที่ออกมานั้นเป็นเรื่องทีหลัง ชั้นคณะผู้พิจารณาชั้นต้นถือว่ายุติแล้ว ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหาทางออกไปคนละทิศละทาง แต่วัดพระธรรมกายเตรียมฉลองชัยชนะกันแล้ว

ที่คณะผู้พิจารณาชั้นต้นตัดสินให้ยกคำฟ้อง เพราะไปถือเคร่งครัดตามข้อ 15 ที่ไม่ได้ระบุลักษณะของผู้กล่าวหาเป็นฆราวาสเอาไว้ตามข้อ4 (8) ก. แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับดังกล่าว จึงตัดสินว่าฆราวาสฟ้องพระไม่ได้ ซึ่งเป็นความบกพร่องของคนเขียนกฎ ถ้าเพิ่มในข้อ 15 ซึ่งได้อ้างถึงข้อ 4 (8) เป็น ข. ด้วย จะไม่มีปัญหาเลย

 

ที่มหาเถรสมาคมมีมติว่า ฆราวาสฟ้องพระได้นั้น เชื่อว่าถือตามความในข้อ 4 (8) ข. ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าฆราวาสผู้มีคุณสมบัติฟ้องหรือกล่าวหาพระได้ และเคยทำเป็นตัวอย่างมาแล้ว เช่น กรณีนิกร ธรรมวาที และ กรณีพระยันตระ

 

กรณีเป็นเช่นนี้แล้ว ไม่ทราบว่าจะไปยุติลงเอยกันได้ตรงไหนและเมื่อไร ทั้งรัฐมนตรี ทั้งข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เห็นวิ่งวุ่นกันไปหมด รัฐบาลเองก็ไม่สบายใจมากนักแล้ว ส่วนวงการพระเถระผู้ใหญ่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์กระหน่ำหนักเข้าไปอีก

 

หลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้ปลดเจ้าคณะภาค 1 และเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีออกจากตำแหน่งโดยอ้างเหตุสารพัดอย่าง สรุปแล้วคือช่วยเหลือคนผิด อุ้มวัดพระธรรมกายเอาไว้

 

ที่หนักหนาไปกว่านี้ คือ มีผู้ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ให้เล่นงานพระผู้ใหญ่ทั้งสอง ในฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นและประพฤติทุจริตต่อหน้าที่ ข่าวว่าเจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้แล้วตามระเบียบ

 

ที่นี้ก็มีปัญหาพูดกันต่อไปว่า

 

1. การปลดหรือถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่นั้นจะทำได้มากน้อยแค่ไหน ใครจะเป็นคนดำเนินการและกล้าหาญดำเนินการหรือไม่

 

ในสายการปกครองคณะสงฆ์ การที่จะเสนอปลดหรือถอดถอนพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัด ต้องให้ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดดำเนินการไปจนถึงมหาเถรสมาคม เพราะตำแหน่งทั้งสองมีพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะประธานมหาเถรสมาคม โดยมติเห็นชอบของมหาเถรสมาคมแล้ว

ถ้า (สมมุติ) ว่าสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดชนะสงคราม กล้าหาญเสนอปลดหรือถอดถอนต่อมหาเถรสมาคม แน่ใจได้มากน้อยเพียงไรว่า กรรมการมหาเถรสมาคมส่วนใหญ่จะเอาด้วย เพราะอะไรก็พอรู้ ๆ กันอยู่ เมื่อมหาเถรสมาคมไม่มีมติเห็นชอบ ก็ไม่อาจปลดหรือถอนได้ มันจึงไม่ง่ายอย่างที่คิดกัน

 

2. มีบางคนพูดว่า ท่านพระเถระทั้งสองรูปนั้นเป็นเจ้าพนักงานจริงหรือไม่ ? การที่มีคนไปแจ้งพนักงานสอบสวนว่า ท่านทั้งสองมีความผิดในฐานละเว้นและประพฤติทุจริตต่อหน้าที่นั้นจะมีผลหรือไม่ ?

ประเด็นเป็นเจ้าพนักงานไม่มีปัญหา เพราะในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ บัญญัติไว้ชัดว่า พระสังฆาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ยังไง ๆ ก็เป็นเจ้าพนักงานแน่ ๆ

แต่ประเด็นปัญหามีว่า ใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์อำนาจในการไปแจ้งความว่า เป็นเจ้าพนักงานละเว้นหรือประพฤติทุจริตต่อหน้าที่ และไปแจ้งความกับใคร ? ขนาดมีคนไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามแล้ว ยังมีผู้ท้วงว่าไม่ถูก ที่ถูกต้องไปแจ้งต่อมหาเถรสมาคม ยิ่งไปกันใหญ่ มหาเถรสมาคมที่ไหนจะมีหน้าที่รับแจ้งความข้อหาคดีอาญา

ข้อหานี้ถ้ามีการแจ้งความจริง เชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นว่า พระเถระทั้งสองจะต้องปฏิเสธ ในที่สุดเรื่องก็จะต้องไปสู่ศาลสถิตยุติธรรม โอย…ปวดหัว

 

3. มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า จะต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่มหาเถรสมาคม เมื่อมหาเถรสมาคมมีมติว่าฆราวาสฟ้องพระได้อีกครั้งหนึ่ง จึงให้ผู้กล่าวหาทั้งสองคนเสนอต่อผู้พิจารณาคือเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีใหม่

ปัญหามีว่าทำได้ไหม เคยมีตัวอย่างมาแล้วหรือไม่ อาจจะเหมือนกับคดีความทางโลกบางคดีก็ได้ คือเมื่อตกไปแล้วเป้นอันยุติไปเลย  เอาละ ….. สมมติว่าเริ่มต้นใหม่ได้ ก็ลองนึกภาพดูเถิด ผู้พิจารณาก็คนเก่า คณะผู้พิจารณาชั้นต้นก็คนเก่า ผลออกมามันก็คงอย่างเก่าหรือเหมือนเดิม

 

4. ยังมีทางออกอยู่อย่างหนึ่ง(ถ้ากล้าทำ)คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองดำเนินการตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ปัญหามีว่า เมื่อให้สละสมณเพศแล้วมีหลักฐานเพียงพอไหม ในการฟ้องร้องต่อศาลเอาผิดหรือลงโทษได้ เพราะเห็นคดีฟ้องร้องพระต่อศาลมาหลายคดี ที่ในที่สุดแล้วศาลยกฟ้อง เช่น กรณีพระพิมลธรรม กรณีเครื่องราชเจ้าคุณอุดม ฯ เป็นต้น ทั้ง ๆ ที่ก่อนจับกุมฟ้องร้อง เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่ามีหลักฐานแน่นหนามากทุกครั้ง

 

5. ถ้า (สมมุติว่า) จัดการตาม 4. วรรคต้น ที่ดินที่กว้านซื้อไว้เป็นจำนวนหลายพันไร่ ก็จะตกไปเป็นของส่วนบุคคล คือ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายทันที เพราะยังไม่ได้โอนให้วัดหรือเป็นของวัด

คราวนี้แหละความสับสนวุ่นวายและความแตกแยกของสังคมจะเพิ่มมากขึ้น พวกศาสนาอื่นนั่งดูไปอมยิ้มไป คอยหัวเราะก๊ากในที่สุด ถ้าไม่เชื่อก็คอยดู อย่าเพิ่งตายเสียก่อน ใคร่ขอแสดงความคิดเห็นไว้ด้วยว่า ถ้าละเลยต่อหลักพระธรรมวินัย คือ จิตใจของคนไม่ซื่อตรงต่อพระธรรมวินัย อะไร ๆ มันก็จะยุ่งยากอย่างนี้  ที่ออกกฎหมายมาใช้บังคับ เจตนารมณ์ก็บอกว่าเพื่อสนับสนุนพระธรรมวินัย หรือ เพื่อให้การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่เอาไปเอามากลับทำให้ล่าช้ายุ่งเหยิงมากขึ้น

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงนิพนธ์ไว้ชัดว่า อธิกรณ์ คือเรื่องที่เกิดแล้วจะต้องรีบจัดรีบทำ คือ ต้องจัดการทันทีอย่าปล่อยชักช้าเป็นอันขาด แต่นี่ปล่อยให้เล่นกันเป็นปี ๆ ตามเกมส์ของสิ่งที่เรียกว่ากฎหมาย มีแต่จะเอาแพ้เอาชนะกันตลอด มันจึงสับสนวุ่นวายกันอย่างไม่รู้จบสิ้น  กรณียุ่งยากเกี่ยวกับพระสาวกอย่างนี้ ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์คงทรงรำคาญที่สุด เหมือนเรื่องพระภิกษุเมืองโกสัมพีแตกกัน ทรงห้ามเท่าไรก็ไม่ฟัง พระองค์จึงต้องใช้วิธีปลีกหนีไปอยู่ป่าเลไลยกะ

 

กรณีวัดพระธรรมกายนี้ ถ้ามองในแง่ความมั่นคงปลอดภัยของชาติ ก็น่าเป็นห่วงเอามาก ๆ เพราะชนในชาติได้แตกแยกความคิดเห็นกันอย่างกว้างไกลและกว้างขวางแล้ว และมันอาจจะเป็นเหมือนกับลัทธินิกาย ฝ่าหลุน กง ที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่กำลังเร่งจัดการอยู่ในขณะนี้ก็ได้มีสิ่งที่ควรตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่ง คือว่านับตั้งแต่เกิดเรื่องเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายมาไม่ค่อยมีเถระผู้บริหารสงฆ์ระดับใดเลย ที่ออกมาแสดงบทบาทความคิดเห็น พระสงฆ์เถระทั่วประเทศมีอยู่มาก ที่คิดว่ามีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างดี แต่เห็นทั่วไปเฉย ๆ และเงียบ ๆที่ออกข่าวทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ บ่อย ๆ นั้น ก็เพียงพระสงฆ์อยู่นอกวงการบริหาร ไม่มีอำนาจหน้าที่ปกครองสงฆ์อะไรนัก ความคิดเห็นที่แสดงออกไปจึงไม่มีน้ำหนักเท่าที่ควร และบางท่านก็พูดแสดงออกตามความรู้สึกตามอารมณ์อย่างไม่ลืมหูลืมตาถึงกฎเกณฑ์ที่พระเถรผู้ปกครองหรือบริหารสงฆ์ทั่วไปไม่แสดงบทบาทความคิดเห็นอะไรเลยนั้น ต้องมีอะไรครอบงำอย่างแน่นอน.

 

 

 

 

 
หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 19

พุทธทำนาย เดือนสี่ปีกุน
กวี : ลมอนาคาริกะ
บทกวีสดุดี 5 ธันวามหาราช
บทบรรณาธิการ มองภาพรวม
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว
ประชาธิปไตยสงฆ์ ถาม-ตอบ
สากลจักรวาลสากลศาสนา ตอนที่3
หน้าบอกสถานะของเราCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----