ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


บึมส์ถล่มบุตโต ตายเกลื่อน 20 ศพ

บึมพลีชีพถล่ม ฆ่าสยอง'ภุตโต' 20ศพเละเกลื่อน [28 ธ.ค. 50 - 04:06]

หลังมีชีวิตแขวนอยู่บนเส้นด้ายท้าทายความตายชนิด “เส้นยาแดงผ่าแปด” มาหลายครั้งหลายหน ในที่สุด นางเบนาซีร์ ภุตโต แกนนำฝ่ายค้านของปากีสถาน ที่ต้องลี้ภัยการเมืองระเห็จไปอยู่ต่างประเทศนานถึง 8 ปี ก็หนีไม่พ้นมฤตยูที่ตามไล่ล่าเอาชีวิตมาตลอด ถูกคนร้ายใช้ระเบิดพลีชีพสังหารดับดิ้น หลังเสร็จสิ้นการปราศรัยเพียงไม่กี่นาที 

คดีการเมืองนองเลือดสะท้านโลกครั้งนี้ เปิดเผยโดยสำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ว่า เกิดเหตุระเบิดพลีชีพในเมืองราวัลพินดี ประเทศปากีสถาน ขณะนางเบนาซีร์ ภุตโต ผู้นำฝ่ายค้านเพิ่งเสร็จสิ้นการชุมนุม ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เห็นมือระเบิดพลีชีพ ยิงกระสุนปืนเข้าใส่นางภุตโต ขณะกำลังออกมาจากการชุมนุมที่สวนสาธารณะของเมืองดังกล่าว จากนั้นคนร้ายได้กดระเบิดพลีชีพตนเอง เบื้องต้นยังไม่มีรายละเอียดแน่ชัด เกี่ยวกับรายงานข่าว ซึ่งระบุเพียงว่า มีผู้เสียชีวิตจากระเบิดพลีชีพ 20 ศพ จากนั้นไม่นานจึงค่อยมีข่าวทยอยออกมา ว่า นางภุตโตเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้ว เมื่อเวลา 18.16 น. ตามเวลาท้องถิ่น หลังถูกนำส่งโรงพยาบาล โดยสถานีโทรทัศน์อารี-วัน รายงานว่า เธอถูกยิงเข้าที่ศีรษะอย่างน้อย 1 นัด และต่อมาได้รับการยืนยันจากกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานถึงการเสียชีวิตของนางภุตโต

ขณะที่บรรยากาศที่โรงพยาบาลที่นางภุตโตถูกส่งตัวไปก่อนถูกประกาศว่าเสียชีวิต ประชาชนจำนวนมากพากันกอดกันร่ำไห้ เมื่อทราบข่าวนางภุตโตถึงแก่ชีวิต และยังเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายที่โรงพยาบาล เมื่อบรรดาผู้สนับสนุนนางภุตโตพากันส่งเสียงตะโกนด่าทอประธานาธิบดี เปอร์เวซ มูชาราฟ ด้วยถ้วยคำหยาบคาย ก่อนจะทุบกระจกประตูทางเข้าห้องฉุกเฉิน หลายคนระเบิดน้ำตาอย่างบ้าคลั่ง บ้างนำธงประจำพรรคนางภุตโตมาผูกมัดรอบศีรษะพร้อมตีอกชกตัวแสดงความเสียใจ ที่ต้องสูญเสียนางภุตโตไปอย่างไม่มีวันกลับ

เหตุลอบสังหารนางภุตโตมีขึ้นขณะนางภุตโตเดิน สายหาเสียง สำหรับเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 8 ม.ค. ปีหน้า นายบาบาร์ อาวัน ทนายความนางภุตโต กล่าวว่า นางภุตโตเสียชีวิตเพื่ออุดมการณ์ ส่วนนายโมฮัมหมัด ชาฮิด เจ้าหน้าที่ตำรวจปากีสถาน เปิดเผยโดยอ้างคำบอกเล่าของพยานที่เห็นเหตุการณ์ว่า เห็นคนร้ายเป็นชาย สาดกระสุนเข้าใส่รถยนต์ของนางภุตโต ซึ่งนางภุตโตได้ก้มหน้ามุดลงหลบกระสุน และแล้วไม่มีใครทันคาดคิด คนร้ายได้ กดระเบิดพลีชีพเข้าใส่รถของนางภุตโตด้วย ส่งผลให้นางภุตโตพบจุดจบอย่างน่าอนาถ ปิดฉากความใฝ่ฝันที่จะเข้ามาปฏิรูปการปกครองในปากีสถาน หลังลี้ภัยในต่างชาตินาน 8 ปี

ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่พรรคฝ่ายค้านของนางภุตโต เปิดเผยว่า นางภุตโตปลอดภัยจากเหตุระเบิดพลีชีพล่าสุด โดยพยานในเหตุการณ์ผู้หนึ่งเผยว่า เห็นศพผู้เสียชีวิตกระจัดกระจายบนท้องถนน ศีรษะมนุษย์ แขนขา ฉีกกระจายเกลื่อน เลือดนองเต็มพื้นมองไม่เป็นชิ้นดี ซึ่งเหตุร้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อ 18 ต.ค. ได้เกิดระเบิดพลีชีพพุ่งเป้าโจมตีนางภุตโต ในเมืองการาจี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 150 ศพ

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของพรรคของภุตโตกล่าวว่า การลอบโจมตีนางภุตโตครั้งนี้มีเป้าหมายทำให้ปากีสถานแตกเป็นเสี่ยงๆ เพราะเธอเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพของประเทศปากีสถาน การสังหารนางภุตโตครั้งนี้ ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถกำจัดตระกูลภุตโตได้ กลุ่มคนร้ายเป็นศัตรูของประเทศปากีสถาน

ด้านนานาชาติรวมทั้งสหรัฐฯต่างรุมประณามเหตุ ลอบสังหารนางภุตโต ขณะที่นักการทูตระดับสูงของรัสเซีย ออกมาให้ความเห็นว่า การจากไปของนางภุตโตอาจจุดชนวนให้เกิดคลื่นการก่อการร้ายในประเทศปากีสถาน โดยนายอเล็กซานเดอร์ โลซูคอฟ รมช.ต่างประเทศรัสเซียชี้ว่า ปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายเป็นสัญญาณเลวร้าย เราขอแสดงความเสียใจ สิ่งนี้จะก่อให้เกิดคลื่นการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายอย่างแน่นอน พร้อมเรียกร้องให้ทางการปากีสถานสร้างความมั่นคงขึ้นในชาติ 

ประวัติของนางเบนาซีร์ ภุตโต เป็นบุตรสาวของนายซุลฟิการ์ อาลี ภุตโต อดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีชื่อ เสียงของปากีสถาน เกิดเมื่อปี 2496 ที่จังหวัดซินห์ในปากีสถาน ปัจจุบันอายุ 54 ปี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและออกซฟอร์ด ช่วงแรกนางภุตโตมีความลังเลใจที่จะก้าวเข้าสู่การเมือง แต่ในที่สุดก็ชนะเลือกตั้งได้เป็นนายกรัฐมนตรี นับเป็นผู้นำหญิงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของโลก 

นางภุตโตได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 2 สมัย (ระหว่าง 2 ธ.ค. 2531-6 ส.ค. 2533 และ 19 ต.ค. 2536-ธ.ค.2539) ก่อนจะถูกปลดจากตำแหน่ง ด้วยข้อกล่าวหาคอรัปชันทั้ง 2 ครั้ง ต้องเนรเทศตัวเองไปลี้ภัยที่ดูไบนานถึง 8 ปี แต่ในที่สุด นางภุตโตก็บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลทหารของประธานาธิบดีเปอร์เวซ มูชาราฟ จนสามารถเดินทางกลับประเทศได้ แต่ในวันเดินทางกลับเมื่อ 18 ธ.ค. ก็ตกเป็นเป้าโจมตีด้วยระเบิดพลีชีพ ขณะนำขบวนแห่เดินทางกลับบ้านที่เมืองการาจี ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 126 ศพ บาดเจ็บอีกกว่า 100 คน ซึ่งกลุ่มที่จ้องโจมตีเธอมีอย่างน้อย 4 กลุ่ม คือกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงที่สนับสนุนนายโอซามา บิน ลาดิน หัวหน้าเครือข่ายผู้ก่อการร้ายอัล เคดา จำนวน 3 กลุ่ม และกลุ่มตาลีบัน อดีตรัฐบาลเคร่งศาสนาของอัฟกานิสถาน ซึ่งถูกพันธมิตรนำโดยสหรัฐฯ บุกโค่นล้ม โดยกลุ่มตาลีบันเคยประกาศว่าถ้านางภุตโตกลับประเทศ พวกตนรอสังหารอยู่ ด้วยเหตุผลว่าภุตโตฝักใฝ่สหรัฐอเมริกามากเกินไปและทำตัวเป็นข้ารับใช้ของสหรัฐฯ

ตระกูลภุตโตของปากีสถาน ก็เช่นเดียวกับตระกูลเนห์รูและคานธีของอินเดีย บิดาของภุตโตคืออดีตนายกฯ ซุลฟิการ์ อาลี ภุตโต ถูกนายพลเซีย อุล ฮัก ปฏิวัติยึดอำนาจ และถูกส่งเข้าคุกด้วยข้อหาฆาตกรรมเมื่อปี 2520 และถูกตัดสินประหารชีวิต หลังจากนั้น 2 ปี ตัวนางภุตโตก็ถูกจับขังคุกและถูกขังเดี่ยวนานถึง 5 ปี ซึ่งภุตโตกล่าวว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต ในช่วงที่ได้ออกไปรักษาตัว นางภุตโตก็สามารถตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคประชาชนปากีสถาน (พีพีพี) ขึ้นมาได้ มีสำนักงานอยู่ในกรุงลอนดอน อังกฤษ ทำงานรณรงค์ต่อต้านระบอบเซีย อุล ฮัก นางภุตโตได้กลับปากีสถานอีกครั้งในปี 2529 และมีแนวร่วมทางการเมืองจำนวนมาก ต่อมานายพลเซีย อุล ฮัก เสียชีวิตในอุบัติเหตุเครื่องบินระเบิดกลางอากาศ และผลการเลือกตั้งในปี 2530 ทำให้เธอได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลกอิสลาม ที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย แต่นายอาซิฟ ซาร์ดารี สามี กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นบุคคลที่ชั่วร้าย ใช้อำนาจหน้าที่ของภรรยาแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ถูกคณะรัฐมนตรีกล่าวหาว่ายักยอกเงินของรัฐหลายล้านดอลลาร์ 

ข่าวแจ้งว่า การที่นางภุตโตเดินทางกลับประเทศครั้งล่าสุดได้ เพราะสามารถตกลงเรื่องการแบ่งปันอำนาจ กับประธานาธิบดีมูชาร์ราฟได้ โดยเขายอมแก้กฎหมายเพื่อนิรโทษกรรมให้ เพื่อเปิดทางให้นางภุตโตมีสิทธิ์นำพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งมีกำหนดในวันที่ 8 ม.ค.ปีหน้า และคาดหวังว่าการจับมือกับเธอ จะสามารถโดดเดี่ยวพวกหัวรุนแรง แต่ประชาชนบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงเห็นว่า การร่วมมือระหว่างเธอกับรัฐบาลทหารของมูชาร์ราฟเป็นการทรยศต่อประชาธิปไตย และช่วยค้ำจุนอำนาจของเขาให้แข็งแกร่งขึ้น ดังนั้น การลอบสังหารเธอจึงอาจมีมูลเหตุมาจากเรื่องดังกล่าว

ในเวลาต่อมา ประธานาธิบดีมูชาร์ราฟจัดประชุมฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ทำเนียบประธานาธิบดี พร้อมกับเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบ รักษาสันติภาพภายในประเทศไว้ 

ขณะที่นายนาวาซ ชาริฟ อดีตนายกฯปากีสถานอีกคน ที่เพิ่งเดินทางกลับประเทศเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งเช่นกัน กล่าวต่อฝูงชนถึงความรู้สึกต้องสูญเสียนางภุตโตว่า หัวใจของตนต้องหลั่งเลือดออกมาและก็โศกเศร้าไม่แพ้ชาวปากีสถานทุกคน 

มีรายงานด้วยว่า ตำรวจปากีสถานใช้แก๊สน้ำตาและไม้กระบองสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงในเมืองเปชวาร์ ซึ่งมีบรรดาผู้สนับสนุนนางภุตโตกว่า 100 คน ออกมาแสดงความโกรธแค้นกับข่าวการลอบสังหารนางภุตโต โดยมีการเผาแผ่นป้ายโฆษณา แผ่นโปสเตอร์ ระบายความแค้น  

สำหรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยว่ามีจำนวน 56 คน หลายคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลายแห่ง 

สำนักข่าวเอพีรายงานว่า หลังเกิดเหตุลอบสังหารนางภุตโต รัฐบาลสหรัฐฯตกอยู่ในสภาพสับสนและพยายามหาทางรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ เพราะสหรัฐฯทุ่มเททั้งทรัพยากรทางการทูตและงบประมาณมหาศาล เพื่อให้รัฐบาลประธานาธิบดีมูชาร์ราฟช่วยกวาดล้างผู้ก่อการร้าย ทั้งกลุ่มอัล เคดา และกลุ่มตาลีบัน รวมทั้งพยายามช่วยให้ฝ่ายค้านภายใต้การนำของนางภุตโตและรัฐบาลมูชาร์ราฟปรองดองกัน เพื่อเสถียรภาพของปากีสถาน ซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครอง 

ด้านทำเนียบขาวแถลงประณามการสังหารนางภุตโต ระบุเป็นการกระทำที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและว่าประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช มีแผนจะแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย ขณะที่นายเดวิด มิลิแบนด์ รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ กล่าวว่า รู้สึกตกใจอย่างยิ่งต่อข่าวการลอบสังหารนางภุตโต พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรวมกันเป็นหนึ่งเดียว นายกฯโรมาโน โปรดิ นายกฯอิตาลีประณามการสังหารอดีตนายกฯปากีสถานว่า   เป็นการกระทำที่บ้าคลั่ง เรียกร้องให้ชาวปากีสถานมุ่งสู่กระบวนการสันติภาพต่อไป เช่นเดียวกับสำนักวาติกันที่ออกแถลงประณามผู้ก่อเหตุร้ายครั้งนี้ด้วย ส่วนกระทรวงต่างประเทศอินเดีย ระบุการลอบสังหารนางภุตโต เป็นการกระทำที่เลวร้ายอย่างมาก  

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีเปอร์เวซ มูชาร์ราฟ แห่งปากีฯ แถลงเรียกร้องให้คนในชาติอยู่อย่างสงบ ขณะผู้นำปากีฯกำลังจัดประชุมฉุกเฉินกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนเกี่ยวเนื่องเหตุร้ายดังกล่าว ทั้งนี้ ยังไม่มีกลุ่มบุคคลใดออกมาแถลงรับผิดชอบต่อเหตุลอบยิงสังหารและระเบิดพลีชีพโจมตีนางภุตโต
ศูนย์รวมข่าว คนสำคัญ คดีสำคัญ สำคัญ ๆ จากนสพ.รายวัน ฯลฯ

คดี พธม.ล่าสุด 13 พ.ค.2553
แดงชุมนุมใหญ่ 27 มิ.ย.2552
ไทยรัฐ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ มรณภาพสิริอายุได้ 100 ปี [19 ก.ค. 51 - 18:21]
พศ.ชงกฎหมายเอาผิด แต่งกายเลียนแบบพระ-ปลุกเสก [2 ก.ค. 51 - 04:39
กกต. มีมติยกคำร้องคดีนอมินี เหตุไม่มีกม.รองรับ
มหาประชาชนประกาศต้านสนธิ-จำลอง ทุกนัด
ประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 400 สำนัก
175 years Thai-American relation
จตุคามรามเทพเสื่อมความนิยมแล้วเททิ้งข้างถนนนับแสนองค์
พระเล่นไฮไฟว์ทางอินเทอเนต นัดสาวไปพบที่วัด
ทักษิณกลับไทย ก้มกราบแผ่นดินสุวรรณภูมิ
แกนนำอาร์เคเคแห่มอบตัวสู้คดี
พระธุดงค์ถูกยิงมรณภาพ สกลนคร
แหกห้องขังคดีความมั่นคง ยะลา
บึมรถฮัมวี่ ทหารตาย 8 ตัดหัวไป1 ชุดคุ้มครองครู อ.จะแนะ นราธิวาส
จำคุกประชัย เลี่ยวไพรัช หน.พรรคมัชฌิมาธิปไตย
จำคุกสนธิ ลิ้มทองกุล 3 ปีไม่รอการลงอาญา ฐานหมิ่นทักษิณ
รายงานจาก กกต. ผลการเลือกตั้ง 2550
เวบไซท์ทำเนียบขาวขอให้ไทยเลือกตั้งโดยยุติธรรมCopyright © 2010 All Rights Reserved.