ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2566
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี บุคคลที่ 1 - 188 ปัจจุบัน
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


บทกวีไว้อาลัยหลวงพ่อ พระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)

บทกวีไว้อาลัย

หลวงพ่อเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

มรณภาพ ณ วันศุกรที่๒๐มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕

(ลงพิมพ์ไว้หลายแห่ง เช่น ส.ค.ส.จากหลวงพี่ ๒๕๓๖)

 

 

 

 

 

หลวงพ่อท่านถามหาพารานี้

ใครเห็นมีราชธิปัตย์กษัตริย์ส่วย

เทพวรมุนีนี้มิร่ำรวย

แต่สำราญนักด้วยบริวาร

 

 

 

 

๑.   ตะวันรอนอ่อนแผ้ว          ผืนนภา พ่อเอย

สำเหนียกสุโนกนกกา             ว่อนแล้ว

สัญญาณผ่านปราณปรา         กฎสู่ ชนเฮย

แสงดับลับฤาแคล้ว                สงัดพื้นดินหาว ฯ

 

  

.  พราวแผ่นพิภพฟ้า              ฟูฟอง

ถนัดหนึ่งเวหนผอง                  ตื่นต้าม

เมฆาเลื่อนลมลอง                  ลิวลิ่ว  ลิวลิ่ว

ลมชีพจรใดห้าม                     โลกร้อนแรงขาม ฯ

 

 

.  เขามานามท่วมฟ้า             อนัตตา  ท่านเอย

จึ่งอาจเด็ดชีวา                      พ่อดิ้น

เขามาห่อนมีปรา                    นีโลก  ใดเฮย

ปกชีพทวยสัตว์สิ้น                   โลกรื้อรังสรวง ฯ

 

 

.  มีแต่ปวงพิชิตเชื้อ              สังสาร  ท่านนา

สำเร็จกิจพิชิตญาณ                 ผ่องแผ้ว

จักไปปราศตามาร                   เล็งครอบ  ข่ายเฮย

ทรงมกุฎธรรมแก้ว                  อยู่ค้ำเวียงบุญ ฯ

 

 

.  พระคุณหลวงพ่อเพี้ยง         สาคร

คือน่านธรรมนิกร                    กว่ากว้าง

นภากาศกลายกระจร               ถึงถิ่น  ใดนา

รสพระธรรมใดอ้าง                  อื่นล้ำฤาหวาน ฯ

 

 

.  อนันตนานท่านเลี้ยง           แดนธรรม

พ่าพฤกษาลดาพรำ                  แผ่นชื้น

พระคุณย่อมควรคำ                  หลังเล่า  ฤาเล่า

ยามแดดแผดดายพื้น               ห่อนเว้นวายถวิล ฯ

 

 

.  ดุจดาวรินรื่นห้อง               หนคราม  พู้นนา

ใครอาจยุดดวงงาม                 สู่อ้อม

คือธรรมลุ่มลึกหลาม                หลายหลาก

แนวปราชญ์ฉลาดน้อม              อาจเอื้อมมาขุน ฯ

 

 

.  พระคุณหลวงพ่อเพี้ยง ทินกร

แผ่พิภพพรมดอน                    ด่านด้าว

ดุจจันทร์สโมสร                     แสยงเยียบ  เย็นนา

อุกฤษฤทธิ์อะคร้าว                  เขตแคว้นขุนธรรม ฯ

 

 

.  จำพระจารึกล้ำ                  เหลือตรา

ผิวผ่ายเพรงชรา                     ล่วงแล้ว

เจ็ดสิบสี่พระพรรษา                 แสนโหด  พระเอย

มัจจุราชฤาแคล้ว                    หลีกเว้นเวรวาง ฯ

 

 

๑๐. ปางนำผองเพื่อนกล้า         สิงห์หาญ

คลี่เหยียบปฐพีลาญ                 แหลกคลุ้ง

ชิงมกุฎธรรมบาล                    สมเด็จ ปู่เฮย

เสนาะสรยุทธฟุ้ง                     เฟื่องหล้าลือขาน ฯ

 

 

๑๑.  สิงห์อีสานหนึ่งผู้              เอกนา  ยกเฮย

เพียงหนึ่งนิรนามตรา                แผ่นใต้

คำรณราชสีหา                       หวลป่า  แลฤา

สยบมฤคขวัญไท้                    เที่ยวลี้แรมหึง ฯ

 

 

๑๒.  หนึ่งนักรบเลิศผู้               สวามี

เหนือเอกอาสนรุจี                   เกษตรกว้าง

กลสัปรยุทธวาที                     ธรรมาสน์  ใดเลย

ปราบทั่วถิ่นไทยคว้าง               ถนัดเพี้ยงตะวันผลาญ ฯ

 

 

๑๓.  พระภิบาลภูเบศรด้าว สยามินทร์

ดุจนคราเรืองอินทร์                 แต่งแต้ม

คือธรรมภิบาลชิน                    วรราช  ธรรมเฮย

พระพูคลี่แย้มแย้ม                   โลกเรื้องรังสรรค์ ฯ

 

 

๑๔.  สมัญญาพระเทพชั้น          ราชา  ยศเฮย

สบกษัตริย์ส่วยปรีดา                กริ่งก้อง

ถนัดหนึ่งอินทร์นรา                  สูรย์ส่วย  ชนเฮย

ฤาห่อนมีสองซ้อง                   มกุฎท้าวธรรมเสถียร ฯ

 

 

๑๕.  จำเนียรมาเนิ่นหน้า          เมืองเข็ญ

ทุรโยคฤาเย็น                        แผ่พ้อง

อยู่ยุคทุกข์ลำเค็ญ                   เขลาโฉด  พระเอย

เนิ่นแต่ยินฟ้าร้อง                    ห่อนน้ำพรำฝน ฯ

 

 

๑๖.  ทรหนเหตุช้า                  สาธารณ์

ทรราชสามาญ                       หมู่กว้าง

เสียงฤาเล่าเขาขาน                 เครงครึ่ม

ออกอรรถบัดสีอ้าง                  ข่าวล้ำลึกหลาย ฯ

 

 

๑๗. ทุรนทุรายโรคร้าย             รุมรอน

โถมท่วมทัพพยาธิ์ฟอน             ฟาดเฟ้น

ปานประดุจสังหรณ์                  มัจจุราช  แลเฮย

มือทะมึ่นมาเคล้น                    ชีพเมื้อเมือไว ฯ

 

 

๑๘.  ยังภัยมัจจุราชเมี้ยง           มาลบ  เล่านา

มือโฉดมาปองจบ                   จักย้ำ

องครักษ์หากทันทบ                 ทรชาติ  ชนนา

บังอาจข้ามข่ายล้ำ                  ท่านรื้อฤาเฟือน ฯ

 

 

๑๙. สามเดือนไคลห่างห้อง       หนรา  ชาเฮย

ขอนแก่นหมายมือมา               ปกป้อง

มัจจุห่อนคลายตรา                  ตรวนชีพ  เลยพ่อ

ใครอาจเห็นข่าวข้อง                เขตไว้วังขัง ฯ

 

 

๒๐.  คืนหลังลงแหล่งม้วย         มรณ์ชนม์  แลนา

สู่วิสัญญีจน                           มืดม้วน

ผู้เดียวด่าวแดตน                    ถอนถีบ  อยู่เฮย

โอ้อนาถนักถ้วน                     เท่าไร้ใครเหลียว ฯ

 

 

๒๑.  ไป่ยืนเยียวยิ่งท้า              ทายหาญ

ไป่ล่วงบรรลุปาน                    โอ่อ้าง

หากคะนองพจีฉาน                  เชิงเล่น  ดายนา

ใครอาจหยั่งฤทธิ์ช้าง               มัจจุท้าวยมขุน ฯ

 

 

๒๒.  ฤาบุญบ่คู่เคี้ยง                สมภาร  แลนา

ฤาบาปพาอวตาร                    เลี่ยงลี้

ฤารอนเกลสมาร                     ผลาญชาติ

ฤาเกี่ยงบุพกาลกี้                    หน่ายเร้นแรมศรี ฯ

 

 

๒๓.  ยังวิโยคยิ่งแม้น               เมืองคน

ซุ่มซับนัยนาชล                      รั่วแก้ม

จำด่วนไฉนดล                       จำพราก  ฉะนี้นอ

ภารกิจก่อนเคยแย้ม                 ห่อนแล้วฤาขีน ฯ

 

 

๒๔. ยี่สิบมีนมาสแม้น              วันเมือ

ท่านหากไกลคืนเขือ                อยู่เศร้า

จากห่อนสั่งลาเผือ                  สักหยาด  คำเล่า

ไปลิ่วไปล้ำเท้า                      เมื่อนี้ฤายิน ฯ

 

 

๒๕.  สิ้นสหายเสี่ยวเชื้อ            มาโฮม

พิลาปพิไรโหม                       เห่โอ้

เสี่ยวกู่สุดแรงโรม                   เสียงสั่ง

เสี่ยวผู้สั่งก็โถ้                        หน่อยได้ตามกราย ฯ

 

 

๒๖.  เสียดายสิงหชาติเชื้อ วีรชน

แต่เกิดกอปรกรรมผล               ห่ามห้าว

เสียดายเวทวิทยมนต์               แรงเรี่ยว

ดุจดั่งเพชรเม็ดร้าว                  บ่ได้ทอแสง ฯ

 

 

๒๗. เสียแรงเพียรผ่ายเบื้อง        โบยบุญ

สบสู่มรรคาหนุน                     ส่งเชื้อ

เสียแรงดำรงจุน                     ตำแหน่ง  ยิ่งเล่า

บอาจอำนวยเอื้อ                    สุขได้ดังหมาย ฯ

 

 

๒๘. เสียดายดุริยศัพท์ซ้อง สาธุการ

นฤโฆษิตพิศดาร                     ดุ่งด้าว

เชิงปราชญ์อาจไพศาล             เสมอเมฆ

บ่อาจส่งใช้ท้าว                      ฝ่าร้อนแรกมหนาว ฯ

 

 

๒๙.  เสียแรงทาวอุทิศทั้ง          ชีวี

ครองศาสน์สุวรรณรตนี             แห่งห้อง

สนนสนุกทุกข์ทวี                    ฉานซ่าน

ดุจชดพี่น้องพ้อง                    เพื่อนไซร้ใจหาญ ฯ

 

 

๓๐.  ผิว์ชนพาลเล่ห์เลี้ยง          โลกันต์

แสนเศิกคุมประจัน                  เข่นข้าง

ปวงรักรักหนักผัน                    พลช่วย  รับฮา

ชังหากชุมอริล้าง                    เกลื่อนพื้นดินหยาม ฯ

 

 

๓๑.  นานนามเทพวรมุนินี้          ตูจาร  ลงแล

เสมอปราชญ์เมธีชาญ               ชื่อไว้

สืบอนาคตกาล                              ยาวโยชน์  พู้พ่อ

ผิดชอบชั่วดีไซร้                     หากเร้นเกินเห็น ฯ

 

 

๓๒.  เป็นหนึ่งบรรณรุจิไว้          เวียงกวี ท่านเอย

เพียงกิ่งกาญจนมณี                 โชติช้อย

ประกายพรึกพริบพรี                 เพียงรุ่ง อรุณเฮย

กว่าสุริยงยศคล้อย                  เคลื่อนฟ้ามาเฉลิม ฯ   

 

 

 

 

 

 

  • พระ ร.อ.พยับ ปญฺญาธโร

        อดีตเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

 

        สวัสดีปีเก่า

 

 

 
กวีนิพนธ์ : บทกวีแห่งความสว่างใจ

เบื้องต้นแห่งกวีนิพนธ์
บทกวีนิพนธ์แห่งความรัก
บทกวีเสรีภาพ
บทกวีแห่งความสะท้อนจากใจ
ศรีสะเกษกำศรวล2527
ราชินยาเศียรพาทมหาราชินีนาถสดุดี 2551
เถลิงรัฐ200ปีรัตนโกสินทร์ บทที่ 1-130
เถลิงรัฐ200ปีรัตนโกสินทร์ บทที่130-200
๕ ธันวามหาราชสดุดี 2554
บาลีนิพนธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----