ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


บทบก.: คน ๆ เดียวเป็นต้นเหตุความวุ่นวายทั้งชาติ

บทบรรณาธิการ

 

 

นี่คือ  หนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต)                : วิเคราะห์ข่าวในวงการเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดและสหธรรมิก ฉบับพิเศษ  ประจำเดือน มีนาคม- มิถุนายน  พุทธศักราช 2549  ฉบับนี้เป็นเล่มที่ 36  และเป็นปีที่  10 ของหนังสือพิมพ์ดี

 

เราจะบินบินบินและบินไป       สู่ขอบฟ้าสดใสในเบื้องหน้า

 

สำหรับเรื่องราวในหนังสือพิมพ์ดีเล่มนี้ แท้จริงแล้วเราได้เผยแผ่ไปทางอินเทอเนตwww.newworldbelieve.com ของเราไปแล้วอย่างควบทันสถานการณ์ทุกระยะ จึงเริ่มจะเป็น       ดีอินเทอเนตโดยแท้จริง  และในวันนี้  เราก็ยังคงทำหนังสือพิมพ์ดี อินเทอเนตอย่างเต็มรูปแบบของอินเทอเนต  คือ  เรายังคงเฝ้ามองควบทันสถานการณ์ทุกชนิดต่อไปและสะท้อนออกโดยตรงทางอินเทอเนต  ช่องของเราคือ  www.newwo rldbelieve.com  ต่อไป

 

ในการจัดทำเล่มนี้ เราได้เลือกเอาเพียงบางเรื่องที่เราออกในอินเทอเนต  และเพื่อเป็นตัวอย่างว่า  เราได้ตามทันสถานการณ์อยู่ตลอด  และเราวิเคราะห์ให้ข้อคิด เพื่อความเป็นธรรมแด่สังคมตลอดมาและตลอดไป  โดย       มีจุดยืนอย่างมั่นคงบนข้อเท็จจริง(Fact) และสัจจธรรม(Truth)

 

อย่างที่เราเป็นมาแล้ว เป็นอยู่ขณะนี้ และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป

 

สถานการณ์ม็อบต่อต้านรัฐบาล

 

สถานการณ์ขณะที่เป็นอยู่ขณะนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นสถานการณ์การเมืองที่สับสนอย่างมาก ๆ   เท่าที่เราได้ติดตามมาโดยตลอด  เรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นแล้วขยายบานปลายออกไปอย่างไร้สาระขณะนี้ ก็มีเหตุมาจาก เพียงมีคน ๆ หนึ่ง ในวงการธุรกิจการสื่อสารมวลชนนี่เอง  ออกมาต่อสู้แบบที่เรียกว่า  สู้ตายถวายชีวิต  แบบเดินหน้าชนลูกเดียว เพราะถอยไม่ได้อีกแล้ว  (ตายเป็นตาย เจ๊งเป็นเจ๊ง)  เพราะได้เสียมาแล้วจนไม่มีอะไรจะเสียอีก  แม้ชีวิตจะเสียไปก็ยอมเสียได้  ลองเสี่ยงตายดู  เท่านั้นเอง    แล้วเอาเรื่องจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง  หรืออย่างน้อยก็ไม่มีใครทราบอย่างแน่ชัดว่าเรื่องที่เขาพูดอยู่นั้นมีความจริงอยู่เพียงใด มาเป็นกลยุทธในการต่อสู้  อาศัยประชาชนก็ไม่เข้าใจ อ่อนในความเข้าใจในสถานการณ์เศรษฐกิจ  โดยเฉพาะสถานการณ์การแข่งขันยุคธุรกิจข้ามชาติ

 

ครั้นมีผู้ตั้งตนเป็นประดุจผู้รู้แจ้งขึ้นมาพูดถึงเรื่องราวต่าง ๆ  ดังว่ารู้ไปหมด  ทั้งเหตุผลที่แยบคายว่า  เขาเป็นเพียงคนธรรมดาที่กล้าพูดสิ่งที่เป็นความโกง ชั่วช้าของรัฐบาลนี้ในขณะที่คนอื่น ๆ ไม่กล้าพูดเท่านั้น

เอง เขาก็กลายเป็นวีรบุรุษขึ้นมา คนก็นิยมว่า   เมื่อเขากล้าพูดความจริงโดยเฉพาะความจริงที่ประเทศไทยถูกผู้นำรัฐบาลชุดทักษิณ นี้ โกงกินไปจนสิ้นชาติอยู่แล้ว  เขาจึงขอยืนขึ้นเพื่อทวงเอาประเทศไทยคืนมา  คนก็แตกตื่นตะลึงในการได้รับรู้ข่าวสารใหม่และทึ่งในความกล้าของเขาและเกิดกระแสขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

ซึ่งแท้ที่จริงเป็นเรื่องที่ไร้สาระ ในสายตาของรัฐบาลอย่างยิ่ง  เพราะเรื่องราวที่เขายืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงนั้น แท้จริงเป็นเพียงการคาดเดาเอา จริงบ้างไม่จริงบ้าง แต่ใช้ศิลปะทางตรรกวาทะทำให้น่าเชื่อ  น่าเลื่อมใสว่ารู้เท่าทันกันจริง  แต่บัดนี้ก็ นับวันได้พิศูจน์ว่าไม่เป็นความจริงไปเรื่อย ๆ 

 

เป็นการก่อเรื่องของคน ๆ หนึ่งผู้ที่โชคร้ายและล้มเหลวในชีวิตจนกระทั่งไม่มีอะไรจะเหลือแล้วก็เสี่ยงตายไปเท่านั้นเอง

   

แล้วครั้นเกิดเป็นกระแส  สังคมก็ไม่ได้ยั้งคิด  ไม่ได้ระงับอารมณ์  ปล่อยตัวปล่อยใจไหลตามกระแสไปทั้งสิ้น  แม้กระทั่งสถาบันการเมือง  และสถาบันวิชาการบางส่วน เช่น  พรรคการเมือง  และนักวิชาการบางส่วนเป็นต้น

เราหวังว่ากระแสนี้ก็จะค่อยสิ้นอ่อนแรงไป  เพราะความจริงย่อมพิศูจน์ความเท็จ

โดยเฉพาะการโฆษณาชวนเชื่อ  ข่าวลือที่ถูกปั้นแปลงให้ร้าย  ก็จะสลายลงไปด้วยความจริงที่ค่อยปรากฏ

 

 

            ........................

        .................

        

 

เรื่องราวที่เรา หนังสือพิมพ์ดี(The Good Paper) ประสงค์ เป็นเรื่องที่เราพยายามให้ข้อคิดเห็นในการสร้างความเป็นธรรมขึ้นแด่สังคม มองที่ความเป็นธรรมและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา  และองค์พระมหากษัตริย์และสถาบัน  และระวังเรื่องการเศรษฐกิจยุคใหม่  ที่ระวังว่าหากตามไม่ทันไม่ระมัดระวังแล้วอาจจะพลิกสถานการณ์ทุกอย่างให้ยุ่งยากไปอย่างใหญ่โตได้   เราต้องการคนที่เก่งจริงในเรื่องนี้มาสร้างพื้นฐาน  หรือมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้ได้ระดับที่เป็นระบบและวัฒนธรรมที่เป็นสากลให้ได้เสียก่อน 

 

เรามองว่าเรื่องราวเกิดขึ้นเนื่องจากการข่าวสาร เป็นปัญหาการข่าวสารยุคใหม่  ที่เราเองได้เคยให้ข้อสังเกตเอาไว้ และได้เสนอรัฐบาลให้ตั้งกระทรวงข่าวสารขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้  ตั้งแต่ดีฉบับที่แล้ว

 

และเรายังมีสมมติฐานว่า  การต่อสู้กัน เป็นการต่อสู้ในเชิงสงครามนอกแบบ  ที่ประชาชนและนักวิชาการทางข่าวสาร  มักไม่เคยประสบมา  นั่นคือ  สงครามการโฆษณาชวนเชื่อ  คือสงครามจิตวิทยา(Psychological warfare)  แง่หนึ่งนั่นเอง

 

เราพยายามชี้ข้อสังเกต  และพยายามเอาประโยชน์จากสถานการณ์มาทำการวิจัยในเชิงการโฆษณาชวนเชื่อบางลักษณะ และได้สรุปผลการวิเคราะห์นำเสนอไปตามลำดับวันต่อวัน จนเป็นบทวิเคราะห์ถึง  12 บทในดีอินเทอเนตแล้ว

 

(โปรดติดตามบทวิเคราะห์ทั้งหมดได้ในดีดินเทอเนต  www.newwo rldbelieve.com)

 

ซึ่งเราคัดเอามาเพียงบางบท  ที่จะเป็นเรื่องสำคัญในดีฉบับนี้

 

เรามีอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้ออกในดีฉบับนี้  แต่ได้ออกไปแล้วทางอินเทอเนต หรือ  ดี(อินเทอเนต)  เช่นเรื่อง  ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน(4)  โปรดติดตามจากอินเทอเนตของเรา

 

เราออกดีฉบับนี้อย่างค่อนข้างเร่งด่วน  เพื่อรณรงค์ร่วมกันในการให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิหน้าที่เพราะตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้  การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน  หากไม่ไปเลือกตั้งมีบทลงโทษตามเงื่อนไข  และมีตัวอย่างมาแล้ว  คือ ไม่ไปเลือกตั้ง  แต่ไปสมัคร สส.  กกต.จับได้แล้ว  ก็ไล่ออก  เช่นกรณี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะนี้ นั่นเอง 

 

และเราขอเสนอต่อหมู่สงฆ์ทั้งปวงว่า  เมื่อมีสถานการณ์การปรับปรุงรัฐธรรมนูญกันอีกครั้ง  ได้โปรดช่วยกันต่อไปอีกด้วยตามสมควรแก่กรณี และแก่สถานะ  ความเป็น  ความอยู่  ของสงฆ์ ให้ดูงามตามสถานะของสงฆ์ของเรา  และแม้สถานการณ์ขณะนี้  ก็น่าจะติดตามดูในส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับศาสนจักร อย่างไรอย่างใกล้ชิดด้วย

 

และในดีฉบับนี้ หวังว่าท่านจะไม่พลาดการอ่านเรื่องสำคัญ ดังมีรายละเอียดในสารบาญ ตามอัธยาศัยเรื่องอื่นๆทันกาลสมัยโปรดติดตามเวบไซท์ของเราคือ    www.newworldbelieve.com  

 

ในที่สุดเราขอขอบคุณทุก ๆ ส่วนทุกสถาบัน ผู้จะไปทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ คือการออกเสียงเลือกตั้ง วันที่ 2 เมษายน 2549 

 

 

 

                                                                                  บรรณาธิการ

                                                   22  มี.ค. 2549
หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 36

บทบก.: ประเด็นปฏิรูปการเมืองและร่างรัฐธรรมนูญใหม่
บทกวีเสรีภาพ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----