ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


สัจธรรมข้อที่ 7 สุขาวดีพุทธภูมิตะวันตก

คำปลอบใจรายวัน

 

 

 

 

สัจธรรมข้อที่ 7

สุขาวดีพุทธภูมิตะวันตก

 

 

 

 

พ่อจะเล่านิทานให้ฟัง  ฟังว่าเป็นนิทานนะ  ก็มีสาวรุ่นผู้เปล่าเปลี่ยว เดียวดาย และอ้างว้าง  ก็เศร้าโศก   ร่ำไรรำพันถึงชีวิตตนว่าตัวคนเดียว  อยู่ไปใยในโลกนี้

 

วันที่ถึงที่สุด สาวรุ่นก็วิ่งออกไปกลางทุ่งอันกว้างใหญ่  ในเวลาโพล้เพล้แล้ว  รำพันว่า  แม่โพสพจ๋า ข้าขอลาก่อน  โลกนี้มีแต่สัจธรรมแห่งความตาย  เมื่อไม่นานมานี้  ท้องทุ่งยังเขียวขจีด้วยต้นข้าว และไม่นานนี้ก็เหลืองอร่ามด้วยรวงทอง  แต่ไม่นานเลยข้าวก็ค่อยแก่  และแล้วชาวนาก็เกี่ยวเอารวงข้าวไปเหลือแต่ตอ และบัดนี้ท้องนามีแต่ตอฟาง  ดินแห้งแล้ง โล้นเกลี้ยง  ทุกสิ่งทุกอย่างบนท้องนาตายจากไปอย่างสนิท

 

แม้แต่ทุ่งดอกทานตะวันที่ข้าเคยวิ่งเล่นเคยโอบกอดดอกทานตะวันไว้กับอก ยิ้มหัวเราะ บัดนี้ก็แห้งเหี่ยว  หาย  ตายไปจากฉัน   ไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่อีกแล้ว  ชีวิตฉันที่ไร้ญาติ ขาดมิตร  ไร้บิดามารดา น้าอาว์ก็ไม่มีเหมือนคนทั้งหลาย   ช่าวอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหลือเกิน

 

ข้าได้ตัดสินใจแล้ว  ว่าอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์โศก  ข้าจะกลับไปหาพ่อข้า  ข้าจะขึ้นไปบนนั้น  อันเป็นยอดทะมึนแห่งขุนเขา  แล้วข้าจะฝากชีวิตไว้กับซอกอกแห่งพ่อของข้า

 

รำลึกเช่นนี้แล้ว น้ำตาก็ไหลหลั่งลงเป็นเส้นสาย  สู่ท้องนากว้างใหญ่นั้น  ตราบจนสามวันผ่านไป  ก็ยังไม่แห้งเหือดซึ่งสายน้ำตา  จนกระทั่งกลายเป็นธารน้ำตาไหลเลาะลงไปสู่หุบเหวลึกแห่งขุนเขาใหญ่

 

ครั้นเวลาโพล้เพล้ ทันใดก็มีอัศวินผู้นั่งมาบนหลังม้าขาวปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าตะวันตก  ม้าดุจเคลื่อนเข้ามาหาทันใดดั่งลิ่วลอยลม  มาถึงก็เอ่ยกับสาวรุ่นว่า  เธอเอ๋ย เธอผู้มีรูปโฉมอันงดงามโสภา ปานหนึ่งนางฟ้า  อย่าเศร้าโศกไปเลย จงหยุดร้องไห้เสียเถิด  ฉันจะให้พี่ม้าขาวของฉันอยู่เป็นเพื่อนเอาไหม  พี่ม้าของฉันจะคอยปลอบใจเธอ  เป็นเพื่อนเธอ  และป้องกันภัยให้เธอทุกอย่าง  ขอเพียงเธอเอ่ยถ้อยคำว่า  ยินดี เพียงคำเดียวเท่านั้นเอง

 

แต่สาวรุ่นก็มิได้เอ่ยถ้อยคำยินดี ยังคงร้องหลั่งน้ำตา  อัศวินจึงกล่าวว่า  ที่รัก อีกหน่อยน้ำตาเธอจักกลายเป็นสายเลือด  ที่กลั่นออกมาจากเลือดในกายของเธอ     และครั้นเลือดหมดร่างกายเธอก็จะสิ้นชีวิตไปจากโลกนี้  เอาละ  ถ้าเธอมิยินดี  ฉันก็จะกลับไป  แต่จะให้พี่ม้าอยู่ในหุบเขานี้  หากเธอคิดถึงพี่ม้าก็จงเรียกขานชื่อออกมาว่า  พี่ม้าจ๋า  มาหาน้องหน่อย   พี่ม้าก็จะปรากฏมาให้เห็น  ส่วนฉันเองจำต้องจากไปก่อน อีก 7 วันฉันจึงจะกลับมาเยี่ยมเธออีกครั้ง 

 

 

แล้วอ้ศวินก็อันตรธานหายไป  ส่วนม้าขาวก็โลดทะยานเข้าไปในหุบเขาหายลับไปจากสายตาเช่นเดียวกัน สาวรุ่นก็มารำลึกว่าเหตุใดอัศวินจึงไม่อยู่กับเราเล่า  อย่าเลยจะลองถามพี่ม้าดู  ก็ร้องเรียกว่าพี่ม้าจ๋า มาหาน้องสาวหน่อย   ทันใดม้าขาวก็ปรากฏขึ้นที่เนินเขาไกลพู้น  มันเป็นม้าที่มีเครื่องประดับสวยงามเหลือเกิน เวลาห้อเหยียดมา ดูสง่างามอย่างกับม้าเทวดา  เหมือนวิ่งมาบนยอดเขาจนถึงทุ่งนากว้างใหญ่   พอมาถึงก็วิ่งวนรอบ ๆ ตัวสาวรุ่น  พอหยุดยืนก็แหมลั่นสนั่นแสดงอานุภาพ  สาวรุ่นมองดูก็รู้สึกชื่นชม ศรัทธา  ก็ถามว่า อัศวินผู้สง่างามผู้นั้นไปอยู่เสียที่ไหนเล่า  พาฉันไปหาเขาได้ไหม  ม้าก็บอกว่า  เขาไปอยู่ไกลเหลือเกิน  ทางไปก็แสนทุรกันดาร  จะต้องข้ามทะเล ข้ามป่าเขา  และ ทะเลเพลิง  ยากที่มนุษย์ธรรมดาจะไปถึงได้ 

 

 

 

สาวรุ่นได้ฟังก็ร่ำไห้เพราะความหมดหวัง  ธารน้ำตาก็เอ่อล้นขึ้นมาอีก  พี่ม้าก็สงสารปลอบใจว่า  ทำไมจึงไม่ถามอัศวินดู  เขาจะมาหาแม่อยู่ทุก ๆ 7 วันก็คอยถามเขาดูเป็นไรเล่า  สาวรุ่นก็รำลึกได้ ก็ตั้งตาคอยไปถึง 7 วัน  อัศวินก็มา  เธอก็ถามว่า 

 

-ฉันขอให้ท่านอยู่เป็นเพื่อนฉันได้ไหม ฉันมีสมบัติพัสถานมากมายยิ่งกว่ามหาเศรษฐีในโลกนี้ พอที่จะใช้อยู่กินไปจนชั่วชีวิต?     อัศวินก็ตอบว่า

-ไม่ได้หรอก  ฉันมีภาระหน้าที่ของฉันที่ต้องทำให้แล้วเสร็จลงไป 

-ท่านมีภาระหน้าที่อะไรหรือ?  

-บอกไม่ได้หรอกเป็นความลับ  

-ท่านมาจากที่ใดเล่า?  

-มาจากที่อันไกลแสนไกล ที่ที่ข้าอยู่เหมือนแดนสุขาวดีไกลโพ้น 

-ท่านมาหาฉันเพื่อปลอบใจเท่านั้นเองหรือ?   เพราะเหตุใดจึงเป็นท่านเล่า?   

-เพราะว่าเธอและฉันมีกรรมมีเวรที่เกี่ยวข้องกันมาหลายชาติในอดีต ฉันมานี้เพื่อช่วยเธอให้พ้นทุกข์  
 

-ฉันมีกรรมเวรอย่างไรกับท่าน? 

-เมื่อก่อนเธอเป็นเทพธิดา  มาจุติบนโลกนี้ด้วยเหตุอันบังเอิญ  ส่วนฉันมีหน้าที่ดูแลเธออยู่ 

-แล้วทำไมจึงไปจากฉัน ไม่อยู่กับฉันที่นี่ รู้ไหมฉันเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างเหลือเกิน ?  

-ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอก เหมือนกับเธอนั่นแหละ ที่เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างในโลกนี้ เพราะโลกนี้ไม่เหมาะสำหรับเรา 


-ถ้าอย่างนั้นให้ฉันไปด้วยได้ไหม  ไปสู่แห่งหนใดที่ท่านไป  ขอเพียงให้พ้นไปจากโลกนี้ โลกที่ไร้สาระ? 
-เธอจะต้องสลัดอดีตให้พ้นไปเสียก่อน  

-อดีตอะไร? 

-อดีตที่เราเคยก่อกรรมร่วมกันมาอย่างไร ?
 

-เราเป็นคู่กรรมกันมาอย่างนั้นหรือ? 

-เธอยังไม่สามารถจะรู้ได้หรอก จนกว่าเธอจะมีญาณที่ระลึกชาติได้   

-ถึงอย่างไร ท่านจงพาฉันไปด้วยเถิดนะ ฉันทนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว  

 

 

 

อัศวินก็พาสาวรุ่นขึ้นหลังพี่ม้า ควบไปทางทิศตะวันตก  ไปไกลแล้วหญิงสาวก็ถามว่า  ท่านจะพาฉันไปไหน  อัศวินตอบว่า 

-สู่พุทธภูมิด้านตะวันตก 

-ที่นั่นเป็นที่อันดีประเสริฐอย่างไร? 

-ที่พ้นทุกข์  ที่พ้นจากกรรมเวรทั้งปวง  ที่นั่นมีวิมุตติภาวะ และวิมุตติญาณทัสสนะอันสมบูรณ์ 

 

 

 

 

  • บานไม่รู้โรย
    2 มิ.ย. 2550

 

 
คำปลอบใจ

สัจธรรมข้อที่ 11 วันนี้ไม่มีคำปลอบใจ
สัจธรรมข้อที่ 1 ความเมตตามีค่ากว่าความรัก
สัจธรรมข้อที่ 2 สุกรขาว
สัจธรรมข้อที่ 3 ไม่มีใครที่ไม่เคยทำความผิด
สัจธรรมข้อที่ 4 จงรู้จักยิ้มบ้างเถิด
สัจธรรมข้อที่ 5 จงรู้จักให้
สัจธรรมข้อที่ 6 นี่แหละทุกข์
สัจธรรมข้อที่ 8 เมื่ออดทนไปจนถึงที่สุดของทุกข์ก็จะพบความสุขเอง
สัจธรรมข้อที่ 9 ขอโทษ
สัจธรรมข้อที่ 10 ฝันถึงแม่แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.