ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2566
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี บุคคลที่ 1 - 188 ปัจจุบัน
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ศรีสะเกษกำศรวล2527
 

 ศรีสะเกษกำสรวล ศรีสะเกษ ๒๕๒๗     

      ไพบูลย์ ขัณฑเขต       

 

  •  เรื่องราวของประชาชนกับเมืองที่ยากไร้  ลงตีพิมพ์ใน น.ส.พ.เสียงศรีสะเกษ ฉบับที่ 27,28 และ 29  ออกระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2527 - 31 มกราคม 2528  ร้อยกรอง ในนาม  ไพบูลย์ ขัณฑเขต ฯ

 

 

  ศรีสะเกษกำสรวล ศรีสะเกษ ๒๕๒๗     
      ไพบูลย์ ขัณฑเขต       
 
•  เรื่องราวของประชาชนกับเมืองที่ยากไร้  ลงตีพิมพ์ใน น.ส.พ.เสียงศรีสะเกษ ฉบับที่ 27,28 และ 29  ออกระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2527 - 31 มกราคม 2528  ร้อยกรอง ในนาม  ไพบูลย์ ขัณฑเขต ฯ
 
 

 

 

 


            เมืองไม่ตื่นคืนค่ำนี้ศรีสะเกษ         
          จะหลับเนตรสนิทนิทราที่อาศัย      
          พรุ่งจะปลุกลุกเขาอื่นขึ้นหน้าไป     
          ไวไวไววิ่งวิ่งวิ่งดั่งลิงลม                 
 
          ขอคืนเหลียวดูข้างหลังสักครั้งหนึ่ง 
          ดูแล้วคิดคิดให้ซึ้งจึ่งสาสม            
          คำหยามหน้าว่าที่โหล่ใครโง่งม     
          ไม่รู้ขมขื่นได้ไข้อายคนจร             

 

 


 
           ไม่เคยฝันสักครั้งหนึ่งถึงศักดิ์ศรี     
           ไม่เคยมีสักความหมายอันไถ่ถอน   
           ความยากล้นคนไร้ค่าอนาทร          
           แท้การสอนสิ้นค่าครูดูจงดี              

 


 
           เขาที่ไหนใครกันเล่าจักเข้าจิต       
           นอกจากมิตรทั้งมวลหมู่อยู่เมืองศรี 
           ลุกลุกขึ้นเร็วไวไวไขลานที             
           เร่งขัดสีเจ้าเนื้อแก้วแล้วยาตรา       
 
          ข้างหน้าไกลใช่แถวทิวเขาลิ่วล้ำ     
           เจ้าเพิ่งคลำด้ำหวีวางสางเกศา      
           อย่าอับจนร่นหลังถอยด้อยปัญญา  
            เร็วเร่งรบลบดวงตราอันอัปรีย์      

 

 

 


 
            เมืองอื่นหลายเลี้ยงปลาดีนามีข้าว   
            อุดมด้าวแดนรุ่งเรืองยิ่งเมืองศรี      
            เคยมีปลาก็ล้วนผอมไม่อ้วนพี         
            เคยข้าวดีก็เพียงได้ขายคืนทุน      

 

 

    
 
            มาบัดนี้สิแผ่นดินสิ้นทุกอย่าง             
            นาก็ร้างด้วยฝนแล้งแรงลมกรุ่น         
            จวบเดือนเก้าเข้าพรรษาจึ่งมาจุน      
            พอตกกล้าได้กระชุ่นอุ่นอกใจ            


 
            ถึงหน้าดำน้ำบ่ามาปลาเหลือร้อย         
            ด้วยดินทรามใส่ปุ๋ยคอยข้าวเติบใหญ่   
            ปลาก็แพ้เคมีฆ่าชลาลัย                     
            ตายเกลื่อนไปในนาข้าวทั้งราวธาร      

 


 
            สิ้นความคิดสิ้นปัญญาประชาราษฎร์    
            ถึงคราวยากเพราะยิ่งขาดธาตุอาหาร  
            เคยหน้าน้ำทำปลาร้านับทะนาน          
            บัดนี้สิสุดกันดารปั้นจิ้มเกลือ            

 

 

    
 
           จะเอาแรงที่ไหนกันไปสรรสร้าง            
           จะพลิกฟื้นผืนแผ่นร้างก็ล้าเหลือ           
            ยาฉีดซ้ำน้ำปลาเหม็นตายเป็นเบือ       
            ช่างเหลือเชื่อชาวศรีสู้อยู่อย่างไร          


 
            ถัดมาถึงคราวข้าวเขียวเยียวความเข็ญ 
            พายุมาฟ้าบนเป็นดั่งป่วยไข้                 
            หลายวันคืนลมกระหน่ำซ้ำหนำใจ         
            น้ำท่วมใหญ่มิดข้าวขาวดั่งดาวราย       


 
            อนิจจาอาเพทพังทั้งแผ่นด้าว               
            ก็ถึงคราวปลากลับฟื้นคืนชลสาย           
            น้ำดั่งน้ำเนตรประชามากล้ำกราย         
            ได้ปลาหมายแทนข้าวล้มเป็นตมโคลน  


 
           รอน้ำลดจึ่งได้ลงนาดำใหม่                    
           แล้วก็ใส่ปุ๋ยฆ่าปลาตายอีกหน                
           น่าอนาถความรักสองในท้องชล             
           ต้องพิกลขาดขั้นคราวข้าวกับปลา       

 

    
 
           สาวสาเหตุอาเพทใหญ่ในเมืองนี้           
           ทวยราษฎร์ร้อนห่อนเห็นมีที่แลหา         
           นายประมงอยู่จังหวัดเต็มอัตรา             
           ก็เฉื่อยชาไม่สมศักดิ์รักษาการณ์   

        
 
           ชมพ่อเมืองเคยเลื่องลือระบือยศ          
           ไฉนกาลนี้จึ่งหดไม่ห้าวหาญ                
           หาใครเล่าเหล่าผู้กล้าประชาบาล         
           สมสมภารสานฝั่งแก้วแผ้วเมืองดอย     

 

 

 

 

 


 
           ครั้นหน้าเกี่ยวคมเรียวเคียวขวั้นข้าวล้ม 
           ควรภิรมย์ก็ไม่สมดั่งเอื้อมสอย             
           ด้วยความหวังทั้งตาปีที่รอคอย             
           ก็คือผลแม่รวงพร้อยพรั่งผืนนา        

            
     
           แต่อนาถศักดินาเพียงข้าทาส              
           น่าประหลาดล้วนแคล้วคลาดวาสนา      
           เมืองไทยน้อยด้อยทุกสิ่งสินปัญญา      
           จึ่งสมค่าเป็นเจ้าของท้องนาไทย        

 

 

   
 
 
           ลดค่าเงินเพียงจะพังทั้งท้องทุ่ง           
           มิเห็นใครอีกแล้วมุ่งมาแก้ไข              
           มิเห็นใครอีกแล้วผู้จะเห็นใจ                
           มิเห็นใครอีกเป็นเพื่อนยามยากเย็น     
 
 

 


 
           ราตรีล่วงห่วงลูกน้อยละห้อยไห้              
           จะหาฟืนฝืนฝ่าไปมองไม่เห็น             
           ใช้ชีวิตผิดมนุษย์สุดจะเป็น                
           ดั่งไว้เซ่นลิขิตฟ้าดาราโดม                
 
 
           ก่อนอรุณจะรุ่งรางสางแผ่นหล้า             
           หมอกก็หมายสายหมอกหนามาห่มโหม 
           กลั่นเป็นน้ำค้างใบตองต้องลมโลม          
           ปูพรมโซมสุดแผ่นเฉียบยะเยียบเย็น   

   
 
           มิเห็นใครเช็ดน้ำตาประชาราษฎร์         
           โพธิสัตว์มาสืบชาติก็คงเข็ญ                
           วิบากกรรมซ้ำทรุดสุดลำเค็ญ               
           เหมือนเดือนมืดมิดไม่เห็นเดือนตะวัน  

 

 


 
 
           ช่วงต่อมาห่าลงซัดฝูงสัตว์เลี้ยง            
           ไก่ตายเกลี้ยงทั้งหมู่บ้านสะท้านขวัญ   
           เมืองเมื่อนี้น่าวังเวงเพลงโลกันต์        
           ช่างน่าพรั่นหวั่นอกช้ำกล้ำน้ำตา          
 

 


           ถึงคราวนี้หนี้ก็รุมสุมท่วมหัว              
           ต้องเสียตัวสาวสาวร้อนนอนผวา         
           วัวควายข้าวเข้าของกินถิ่นที่นา         
           เสียน้ำตาเหลืออกชาติทาสที่ดิน        
 
 

 

 

           เมื่อกระนี้แม้เคยเรืองเมืองก็ล่ม       
           ตระหง่านเหลือก็ถล่มล่องลอยสินธุ์    
           แต่เมืองศรีใช่ร่ำรวยสวยโสภิน         
           เหมือนแมงเม่าเหล่าไรริ้นบินสู่เพลิง 
 
           หมู่หน้าตายหมู่หลังว่อนวะวู่วุ่น           
           ตื่นตามกันไป่รู้คุณโทษเถลิง             
           ปลายธันวานาข้าวเตียนเลี่ยนโล่งเลิง  
           ข้าวก็เกลี้ยงยุ้งยุ่งเหยิงป่วนเปิงใจ      
 
    

 


           พ่อค้าโหดกดราคาห้าสลึง                        
           ขายข้าวเหนียวเกลี้ยงแต่พึ่งเก็บเกี่ยวใหม่ 
           มะลิหอมอย่างดีแย่งแข่งขนไป                 
           แม้เพียงได้เก้าสลึงหนึ่งกิโล                    
 
           ยังไม่สิ้นเดือนธันวาหมดปลาข้าว           
           นายทุนห้าวกระหยิ่มยิ้มอยู่อะโห            
           เตรียมตุนข้าวเขมือบกล้ำคำโตโต        
           คราพวกโง่ประกาศประกันเดือนกุมภา  

 

 

 


 
           เมืองศรีมีที่เขาเรียกว่าสอสอ                
           แต่ละหน่อล้วนเกลี้ยงกลมคมหนักหนา  
           โก้เมืองดอยด้อยเมืองกรุงตุงสภา         
           อนิจจาหน้าที่ทำไร้สำนึก

                       
 
           รอโลกหน้าสบบุญญาประชาราษฎร์      
           คราศรีอาริย์มาโปรดชาติยามดึกดึก     
           คงสมปองได้บัณฑิตความคิดลึก          
           มานิยมสมใจนึกตรึกการเมือง     

 

 

        
 
           แต่ชาตินี้น่าสิ้นหวังว่าชีวิต                  
           จักไพจิตรขจรจนคนลือเลื่อง              
           ผู้นำล่าช้าประชาค่าเปล่าเปลือง         
           กังวลเคืองขื่นความยากซ้ำซากชา  

 

     
 
           ขอเพียงได้เลี้ยงชีวิตอย่างคนอยู่         
           ได้กินขี้ได้ขี่คู่ได้คู้ขา                         
           ได้เดินทางทั่วแผ่นใกล้ไกลโลกา        
           ภูเก็ตกล้ำมะลายาค้าแรงงาน              
 
 

 

 

 

 

 


           เข้าเดือนอ้ายลมแล้งรัวทั่วขัณฑ์เขต    
           หมอกเช้าหนาดั่งน้ำเนตรเนืองสนาน   
           บัดถึงคราวคนทิ้งถิ่นดินกันดาร           
           ทั่วอิสาณหนาวลมเหลียวแห้งเหี่ยวใจ 

   
 
           เหมือนดั่งมีสัญชาตญาณกาลกำหนด   
           แม้กำสรดต้องกลืนกล้ำน้ำตาไหล        
           เหมือนพ่อนกโผจากคาสู่ฟ้าไกล          
           ทิ้งลูกไว้ชะแง้หาตั้งตาคอย     

 

             
 
 
           ขอบฟ้าไกลกว้างกว่ากว้างห้วงเวหาสน์ 
           เพียงขุมทองผ่องพิลาสน์สาดฝั่งฝอย    
           แต่ชีวิตใต้ครอบคาค่าแสนน้อย            
           เหมือนต่ำต้อยติดดินดาลด่านโลกันต์  

 

   
 
           ดึกลมลิ่วหวิวหวิ่งหวีดกรีดลำไผ่            
           เพียงกรุ๋งกริ่งหริ่งเรไรโลมไล้ขวัญ        
           หม่าวแมวครางแต่แฝกข้างสระฝั่งชัน   
           ลมยิ่งผันยามดึกเดือนเลื่อนโพยม      

 

   


 
           แว่วพิณฟ้าพญาว่าวขึ้นสาวเมฆ                
           ฟังวิเวกลอดผ้าห่มคราวลมโหม                
           ธนูลมสมสั่งฟ้ามาประโคม                        
           ปลอบประโลมความขื่นแค้นให้แคลนคลาย 

 

 

 

 


 
 
           ใครเล่าเหลียวเยียวยาไข้ยามได้ยาก                
           ใครเล่าเหลียวเคี้ยวคำหมากยากจักหมาย        
           ใครเล่าเหลียวเหลือบหน้าเปื้อนเกลื่อนตาตาย  
           ใครเล่าเหลียวกองฟอนฟายพิไรลา                 
 
           ใครเล่าเหลียวเยียวทั่วทุกข์ทวยธเรศน์    
           ใครเล่าเหลียววนประเวศน์วนาหนา         
           ใครเล่าเหลียวเยียวอกช้ำคราบน้ำตา       
           ใครเล่าเหลียวเลี้ยงประชายากยาจน        
 
           ใครเล่าเหลียวหลิ่วตาถามยามยากไร้       
           ใครเล่าเหลียวที่นาไร่ไร้รวงผล                
           ใครเล่าเหลียวชาวอกแค้นแน่นกมล         
           ใครเล่าเหลียวความคลั่งท้นทนเพื่อธรรม  
 
           ใครเล่าเหลียวเที่ยวทางยากฝากสั่งถ้อย    
           ใครเล่าเหลียวหน่อยนิดน้อยหน้าขื่นขำ     
           ใครเล่าเหลียวชื่นอกช้ำกลืนระกำ            
           ใครเล่าเหลียวรับขวัญคำพร่ำอาทร          
 
            ใครเล่าเหลียวเปลี่ยวจิตว้าล้าความคิด    
           ใครเล่าเหลียวแล้งลูกศิษย์สิ้นครูสอน       
           ใครเล่าเหลียวอวิชชาสู่ชูนคร                 
           ใครเล่าเหลียวเด็กเร่าร้อนค่อยผ่อนเย็น  
 
           ใครเล่าเหลียวชุบชีวาสามารถอาจ               
           ใครเล่าเหลียวเลี้ยงชีวาตม์หวาดความเข็ญ  
           ใครเล่าเหลียวปลุกคุณค่าค่าคนเป็น            
           ใครเล่าเหลียวสองตาเห็นคนเช่นคน           
 
           ใครเล่าเหลียวฉ่ำนัยนาดั่งฟ้าหยาด           
           ใครเล่าเหลียวรักโลมราษฎร์ดั่งธารฝน      
           ใครเล่าเหลียวชื่นอกแท้แด่ทวยชน           
           ใครเล่าเหลียวศรัทธาท้นท่วมภักดี           
 
           ใครเล่าเหลียวเขียวหน้าคร่ำคลำนิ่วหน้า      
           ใครเล่าเหลียวล้าหลังล้าเฒ่าทาสี                
           ใครเล่าเหลียวเร่งลบร้ารอยราคี                  
           ใครเล่าเหลียวโซ่ตรวนตีหนี้นายไท              
 
           ใครเล่าเหลียวเฉื่อยเชือนชาหน้าแห้งเหือด      
           ใครเล่าเหลียวเซียวเซียวเลือดโหยหอบไห้       
           ใครเล่าเหลียวพุงโรเรียวเขียวคราบไคล          
           ใครเล่าเหลียวเหลืองเหลืองไข้ผ่ายความตรอม 
 
 
             ไพบูลย์  ขัณฑเขต  
             นิพนธ์เมื่อปีพุทธศักราช 2527

 
 

 
กวีนิพนธ์ : บทกวีแห่งความสว่างใจ

เบื้องต้นแห่งกวีนิพนธ์
บทกวีนิพนธ์แห่งความรัก
บทกวีเสรีภาพ
บทกวีแห่งความสะท้อนจากใจ
ราชินยาเศียรพาทมหาราชินีนาถสดุดี 2551
บทกวีไว้อาลัยหลวงพ่อ พระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
เถลิงรัฐ200ปีรัตนโกสินทร์ บทที่ 1-130
เถลิงรัฐ200ปีรัตนโกสินทร์ บทที่130-200
๕ ธันวามหาราชสดุดี 2554
บาลีนิพนธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----