ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


Wellcome to My Temple ขอต้อนรับสู๋วัดของเรา article

 

 

 

 Wellcome to MY TEMPLE    

ขอต้อนรับสู่วัดของเรา  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It's your own home.  

มันเป็นบ้านของท่านเองเลยละ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It's the land of friendship.  
มันเป็นแดนแห่งมิตรภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Welcome to our temple. What we want to understand is This word of my temple We want to mean All of us are our temples, even though they write that my temple.
 
When he came here, this land of true friendliness Friendship is something that exists completely in our temple for sure.  
 
We have written our aspiration on Facebook, which will see how great we see this friendship or friendship as a good thing. For humans who seek compassion Wholeheartedly wishes to all mankind Walk to the land of the Lord Nirvana as follows 
 
 
 
  
 
ขอต้อนรับสู่วัดของเรา  สิ่งที่เราอยากให้เข้าใจก็คือ คำว่าวัดของฉันนี้ เราอยากให้หมายถึง พวกเราทั้งหมด เป็น วัดของเรา แม้ว่าจะเขียนว่า วัดของฉัน ก็ตาม   
 
ในเมื่อเข้ามาแล้ว ก็ที่นี่แหละ  แดนแห่งความเป็นมิตรที่แท้จริง  มิตรภาพเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ในวัดของเรานี้แน่นอน  
 
เราได้เขียนปณิธานของเราไว้ ในเฟสบุ๊ค ซึ่งจะเห็นว่าเราได้มองความเป็นมิตรหรือมิตรภาพนี้ ว่าเป็นของดี ยิ่งใหญ่เพียงไร สำหรับมนุษย์ผู้มุ่งหมายความเมตตา ความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจแด่มวลมนุษย์ พาเดินสู่แดนนิพพานของพระพุทธเจ้า ดังนี้ครับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 

Phayap Panyatharo Phayap และ พรพรรณ กำลังฉลอง 7 ปีแห่งมิตรภาพบน Facebook!  
[October 4,2017]
 
To get a life. To live together in the same world, in the same society, or in the same family, FRIENDSHIP is the all of a happy life. ENEMY is what in the contrary, what is trying to make damages. But the wise told that the real cause is to make friend even with our enemies. Buddha tells that this is the way for the one to arrive NIRVANA.
 
 
 
การได้มีชีวิตชีวิตหนึ่งขึ้นมาได้ การมีชีวิตอยู่ร่วมกันในโลกใบเดียวกัน ในสังคมเดียวกัน หรือในครอบครัวเดียวกัน ความเป็นเพื่อน นั้น เป็นทั้งหมดของชีวิตที่มีความสุข แต่ความเป็นศัตรูเป็นอะไรที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม มันเป็นอะไรที่มุ่งสู่การทำลายล้างผลาญอยู่เสมอ แต่ผู้ฉลาดได้บอกไว้ว่า จงสร้างเหตุที่แท้จริง นั่นคือจงสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้น แม้กับศัตรูของเรา พระพุทธเจ้าตรัสว่า นี่แหละเป็นเส้นทางสำหรับบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามเดินทางไปสู่โลกนิพพานได้ [4 ต.ค.2560]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phayap Panyatharo อยู่กับ Saby Mamba  
(30 สิงหาคม 2562)  
 
 
Far away across the wide seas and the high mountains and the large wind sky. But join you by heart with tendernes of friendship. So the far is the near and'm happy to realize the day begin our friendship and hope to be long long long in the no future. Thank you Saby Mamba the name pleases me all time. 
 
 
ไกลแสนไกลข้ามทะเลกว้างใหญ่ไปหลายทะเลเลย ข้ามเขาสูงหลายเทือก และข้ามท้องฟ้าและลมกระจายไปกว้างใหญ่ แต่ก็เชื่อมถึงคุณได้ด้วยดวงจิตแห่งมิตรอันนิ่มนวล ก็เลยทางที่ไกลก็กลายเป็นใกล้ และ ข้าเองมีความสุขที่ได้รำลึกถึงวันแห่งมิตรภาพของเรา และหวังว่า มิตรภาพนี้จะนาน นาน นาน ในอนาคตที่ไม่มีจบลง ขอบใจนะ ซาบี แมมบา ชื่อที่ทำความสุขสบายใจแด่ฉันตลอดเวลา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Nantasarn และ Phayap กำลังฉลอง 8 ปีแห่งมิตรภาพบน Facebook!   
 
Yes, life is better with friends. Because friendship is life and life is friendship. To die from the world with friendship in heart the death itself is the most happiness. And to bond again in the new world friendship still born with the one's heart. Yes, to get a friend is to get a noble heart. And this is what I would like to tell the Thai politicians today
 
 
 
ถูกแล้วครับ ชีวิตย่อมดีขึ้นจากการมีมิตรนั้นเอง เพราะว่ามิตรภาพคือชีวิตและชีวิตก็คือมิตรภาพ เมื่อคน ๆหนึ่งตายไปจากโลกนี้ พร้อมมีมิตรภาพอยู่ในหัวใจเขา ความตายนั้นเองกลับเป็นสิ่งที่นำความสุขที่สุดมาสุ่เขา และเมื่อมาเกิดใหม่ในโลกใหม่อีกครั้ง มิตรภาพนั้นก็ยังคงตามมาเกิดอีกพร้อมกันในดวงจิตของเขาคนนั้น ถูกแล้วครับ การที่เราได้เพื่อนรักหนึ่งคนมานั้นก็เสมือนว่าเราได้ดวงจิตที่ประเสริฐมาหนึ่งดวงเลยทีเดียว นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนักการเมืองไทยวันนี้ให้รู้จักความเป็นเพื่อนกันเสียที
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 

 

Phayap Panyatharo  
6 ตุลาคม 2017 ·
 
To get a life. To live together in the same world, in the same society, or in the same family, FRIENDSHIP is the all of a happy life. ENEMY is what in the contrary, what is trying to make damages. But the wise told that the real cause is to make friend even with our enemies. Buddha tells that this is the way for the one to arrive NIRVANA. [October 4,2017]
 
 
 
การได้มีชีวิตชีวิตหนึ่งขึ้นมาได้ การมีชีวิตอยู่ร่วมกันในโลกใบเดียวกัน ในสังคมเดียวกัน หรือในครอบครัวเดียวกัน ความเป็นเพื่อน นั้น เป็นทั้งหมดของชีวิตที่มีความสุข แต่ความเป็นศัตรูเป็นอะไรที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม มันเป็นอะไรที่มุ่งสู่การทำลายล้างผลาญอยู่เสมอ แต่ผู้ฉลาดได้บอกไว้ว่า จงสร้างเหตุที่แท้จริง นั่นคือจงสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้น แม้กับศัตรูของเรา พระพุทธเจ้าตรัสว่า นี่แหละเป็นเส้นทางสำหรับบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามเดินทางไปสู่โลกนิพพานได้ [4 ต.ค.2560]
 
 
 
There is the one who has been from NIRVANA. What he speaks is : There is not a friend, there is not a foe in NIVARNA. No friend and no enemy in NIRVANA. No people in NIRVANA. No thing in NIRVANA. There is no land, There is no water, There is no wind, There is no fire in NIRVANA. No sun, no moon, no star and no god. No happiness with no sickness. There is nothing in Nirvana. And, Buddha and the one from NIRVANA are the same with NIRVANA. Buddha is NIRVANA. The one from NIRVANA is NIRVANA.
 
Aren't you interesting with what's now called NIRVANA?[October 6,2017]
 
 
 
มีบุคคลหนึ่ง ผู้ที่ได้มาจาก นิพพาน ได้บอกว่า ในนิพพานนั้น ไม่มีคน และไม่มีผู้คิดร้าย ไม่มีมิตร ไม่มีศัตรู ไม่มีคน ในนิพพาน ไม่มีมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในนิพพาน ไม่มีดิน ไม่มีน้ำ ไม่มีลม ไม่มีไฟ ไม่มีดวงอาทิตย์ ไม่มีดวงจันทร์ ไม่มีดวงดาว และไม่มีเทวดา ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ความสุข ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ความเจ็บไข้ได้ทุกข์ ไม่มีอะไรเลยในนิพพาน และพระพุทธเจ้ากับบุคคลหนึ่งที่มาจากนิพพานนั้น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับนิพพาน พระพุทธเจ้าคือ นิพพาน บุคคลหนึ่งที่มาจากนิพพานนั้น ก็คือ นิพพาน.   
 
 
ท่านสนใจกับสิ่งที่บอกขณะนี้ว่า นิพพาน แล้วรึยัง? [6 ต.ค.2560]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วัดของเรา MY TEMPLE วัดอินเทอเนตแห่งแรกของโลก

สัญลักษณ์ของวัดของเราคือ ดอกบัว ภาพนี้ สุดยอดความหมายแห่งชีวิต
ความเป็นมาของวัดของฉัน หรือวัดของเรา
อ.พัชรา กอปรทศธรรม
ท่านพุทธทาสภิกขุCopyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.