ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


Muslim บทวิเคราะห์กองทัพนักรบศักดิ์สิทธิ์จิฮัดส์อิสลามอาหรับ6ประเทศแพ้อิสราเอลอย่างไม่ทันนกกระจอกกินน้ำ

 

 

 

 Muslim บทวิเคราะห์

กองทัพนักรบศักดิ์สิทธิ์จิฮัดส์อิสลามอาหรับ6ประเทศแพ้สงครามอิสราเอล

อย่างที่ไม่ทันนกกระจอกกินน้ำ 

จากไลน์กลุ่มการศึกษาไร้พรมแดน 

 

 

 

ภาพนี้มาจากข่าวต่างประเทศ การเปิดตัวของ ISIS ปีพ.ศ.2556 ด้วยการเคลื่อนรถถัง ถล่มหมู่บ้านและมวลชนมุสลิมเอง เพื่อประกาศตนยืนหยัดเพื่ออัลเลาะห์ ใครทรยศจะต้องโดนแบบนี้ ...นั่นเป็นการเข่นฆ่าคนที่ไร้อาวุธ คนธรรมดา ๆ จนเกิดการตายและการอพยพของประชาชน ซีเรีย อิรัค ฯลฯ กว่า 11 ล้านคน ตายไปแล้วกว่า 2.5 แสนคน ยังคงตายและอพยพกันไปเรื่อยๆ  ....แต่เมื่อพบอิสราเอล ประเทศเล็กนิดเดียว แพ้ไปในพริบตาแบบนกกระจอกไม่ทันกินน้ำ ทั้ง ๆ ที่รวมทัพอิสลามฉกรรจ์ถึง 6 ประเทศ 

 

 

 

 

ผมจะขออธิบายรวม ๆสั้น ๆ นะครับคุณ Tavivat การสร้างกลุ่มแบ่งแยกทางเชื้อชาติและความเชื่อ 1,   การตั้งกฎหมายอิสลามหรือ ที่โลกสนใจกัน ว่าอิสลามเห็นแก่ตัวอย่างผิด ๆ 1,  การแบ่งแยกดินแดน 1,  การใช้อำนาจควบคุม 1,  ต่อต้านอำนาจรัฐ(ที่มิใช่อิสลาม) 1,    นี้   เนื่องมาจาก  มุฮัมมัดสอนว่า  ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม  เป็นกลุ่มชนคนประเสริฐ ที่เข้าข้างเดียวกับพระเจ้าอัลเลาะห์ เป็นลูกรักขององค์อัลเลาะห์ ที่องค์อัลเลาะห์จะไม่มีวันทอดทิ้ง  และ  เป็นคนผู้เชื่อมจิตวิญญาณกับพระเจ้าอัลเลาะห์   เป็นผู้ดี  บริสุทธิ์  และ ให้เรียกพวกตนว่า  มุอ์มิน (ผู้ประเสริฐสุด),  ผู้ประเสริฐสุดบุตร บุตรีขององค์อัลเลาะห์เป็น มุอ์มิน เช่นนี้ จึงได้รับคำสั่ง  ไม่ให้อยู่ร่วามกับคนพวกอื่นที่ไม่ได้เป็นมุสลิม,   พวกคนอื่น ที่ไม่นับถือศาสนาอิสลาม  จะถูกตั้งชื่อว่า เป็น  กาฟีร์  คนป่าเถื่อน ทั้งโลก  และห้ามมิให้มุอ์มินคบหาสมาคม  กับกาฟีร์ คนป่าเถื่อน  ให้แยกแผ่นดินออกไปอยู่เฉพาะตน คนผู้ประเสริฐ 

 

ฉะนั้น  ในพม่า มีปัญหามาแต่ต้น ก็เนื่องจากพวกกระยาจกอพยพโรฮิงยา นับแสน ในพม่า ถูกสอนมาว่าตนเป็น มุอ์มิน  ห้ามคบกับพุทธพม่า  ห้ามอยู่ร่วมบ้านกัน  ก็เลยพอพวกมากเข้า ก็พากันแยกแผ่นดินอยู่เฉพาะพวกตนเอง  พม่าไม่ยอม  ก็เลยเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น   ในสามจังหวัดภาคใต้ไทย  ความคิดแบ่งแยกดินแดน ก็เนื่องมาจากเหตุที่ มุฮำมัดสอนปลุกใจไปอย่างไร้เหตุผล เช่นนี้  จึงมีการไล่คนพุทธออกจากหมุ่บ้าน ว่าเป็นคนสกปรกไม่ให้อยู่ร่วมแผ่นดิน ร่วมหมู่บ้านด้วย  มีการแยกตัวออกไปเป็นกลุ่มคนผู้บริสุทธิ์ ที่รักของพระเจ้าอัลเลาะห์ อยู่เฉพาะพวกตน  และพยายามแยกเป็นประเทศปัตตานีรายา  เป็นสามจังหวัดมุสลิมล้วน ๆ     

 

 

นี่แหละครับ สอนกันมาผิด ๆ  มาถึงคราวที่อิสราเอลตั้งประเทศขึ้นปีนั้น ประกาศตั้งประเทศขึ้น  พวกมุสลิม 6 ประเทศรอบ ๆ  ก็ยอมไม่ได้  มองว่า กาฟีร์จะมาตั้งอยู่ในดินแดนมุสลิมไม่ได้ ต้องกวาดล้างให้เกลี้ยง   ยกทัพกัน 6 ประเทศจะเข้าถล่มกวาดล้างกาฟีร์ ยะฮูดี ให้เกลี้ยง  ซึ่งหมายถึงฆ่าชาวอิสราเอลให้ตายหมดทั้งประเทศ นั่นเอง จริง ๆ  ให้หมดเผ่าพันธ์ ให้ตายราบทั้งประเทศอิสราเอล ตามคำสั่งพระเจ้านั่นเอง  แต่เพียงเคลื่อนทัพ  อิสราเอลก็เปิดฉากรุกใหญ่ตอบโต้ทันที และปฏิบัติการกวาดล้าง  ด้วยอาวุธและพลังทหารที่เฉียบไวเฉียบคมกว่า ท่ามกลางสายตาชาวโลกขณะนั้น  เห็นกันว่า หกประเทศมุสลิมอาหรับพ่ายอิสราเอล ประเทศเล็กนิดเดียวกลางฝูงล้อมของคนในแผ่นดินพระอัลเลาะห์ พ่ายไปในเวลาอันรวดเร็ว ดังที่หนังสือพิมพ์ไทยพาดหัวข่าวว่า  เพียงนกกระจอกกินน้ำก็พ่ายเสียแล้วอย่างนั้น นี่หรือกองทัพพระเจ้าอัลเลาะห์  ถึง 6 ประเทศล้อมเข้ามา จะกวาดล้างอิสราเอล  แต่พ่าย และพ่าย แพ้มาจนถึงทุกวันนี้   ทั้ง ๆที่ในพระคัมภีร์บอกว่า  เวลารบกับศัตรูชาติใดก็ตาม อัลเลาะห์จะไม่ทอดทิ้ง จะส่งกองทัพพระเจ้าอัลเลาะห์ ที่ตามพระคัมภีร์เรียกว่า ทัพฟ้ามลาอิกะ มาช่วยรบ  และจะไม่มีวันแพ้เลย  นั่นเป็นคำบอกของอัลเลาะห์ในคัมภีร์อัลกูรอาน(ที่จริง มุฮำมัด เป็นคนพูดแต่อ้างว่าเป็นคำพูดของพระเจ้าอัลเลาะห์)

 

 

 

แต่แล้ว จนบัดนี้  มุสลิมอาหรับ 6 ประเทศนั้นก็ยังแก้ตัว เอาชนะอิสราเอลไม่ได้  ซึ่งตรงนี้เอง  ที่เป็นการขายหน้าพระเจ้าอัลเลาะห์ อย่างที่ไม่มีอะไรจะเทียบเท่าได้ เพราะเรียกตนเองว่า  กองทัพศักดิ์สิทธิ์  นักรบศักดิ์สิทธิ์  หรือ  จิฮัดส์   และอย่างที่ทหารนักรบศักดิ์สิทธิ์ หรือ จิฮัดส์ ของพวกมุสลิม  ไร้ค่าไร้ศักดิ์ศรีลงไปโดยสิ้นเชิง(เป็นพวกเดียวกับที่รบอยู่ พวก  ISIS ที่ประกาศสร้างโลกอิสลามขึ้นมาใหม่ในซีเรีย ต่ออิรัคนั่นเอง)    เนื่องจากพระเจ้า (โดย นะบีมุฮำมัด) สั่งว่า  หากรบแพ้ จะเท่ากับการทำลายพระเกียรติยศอันสูงสุดของพระเจ้าอัลเลาะห์  ต้องแก้ตัว กลับมาอีกครั้งหนึ่ง  เอาชนะ แก้แค้นให้จงได้ จึงจะไม่ถูกพระองค์ลงโทษ 

 

 

นี่แหละ  การที่จะไปบัญญัติว่าตนเป็นมุอ์มินผู้ประเสริฐ  เจริญกว่าชนใดใดในแผ่นดินโลก จึงเป็นการบัญญัติที่ไร้เหตุผลจริง ๆ   ทุกวันนี้  การ์ฟีร์ ที่ยิ่งใหญ่  ก็ล้วนแต่ยิ่งใหญ่  เป็นประเทศมหาอำนาจ มาเอาประเทศตะวันออกกลางเป็นเมืองขึ้นไปถึง 300-400 ปี  นับแต่สหรัฐอเมริกา อังกฤษ  ฝรั่งเศส  จีน  รัสเซีย  ล้วนแต่คนชั้นต่ำ ป่าเถื่อนที่ทรงอำนาจเหนือประเทศมุสลิมไปหมด  ...แต่เขาก็ยังสอนกันต่อไป   ไม่ให้คบหาสมาคม  ไม่ให้ร่วมกิจกรรม กิจการด้วย  ห้ามอยู่ร่วมแผ่นดิน  มุอ์มิน ต้องอยู่กันกับมุอ์มินเท่านั้น และต้องไล่กาฟีร์ออกไปไม่ให้ร่มแผ่นดินด้วย หากบอกแล้วไม่ไป ก็ให้ฆ่าทิ้งเสีย ....มุฮำมัดสั่งถึงขนาดนั้นเลย   ซึ่งนี่แหละเป็น   การสอนที่ผิดพลาด    

 

 

 

 

ก็ ที่ Tvivath  ว่ามา 6- 7 ข้อนั่นแหละ  ที่มุสลิมแกนหลักพยายามบังคับให้มุสลิมอื่น ๆ ปฏิบัติตาม โดยที่เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ เอามาปฏิบัติต่อ  ซึ่งทำให้โลกเบื่อหน่ายกันอย่างที่สุด  ที่ผู้นำอิสลามไม่ยอมรับจริยาสังคมคนยุคใหม่กันเลย  และนั่นแหละ จะให้โลกทั้งโลกยอมรับกฎหมายอิสลาม คือ ซะกะรียา ที่ถือว่า  มหาคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นกฎหมายโลกทั้งโลก  นี่แหละที่เล่ามานี้    มุฮำมัด  เป็นคนสร้างคนทำ  คนที่อ้างคำสั่งพระเจ้า มาหลอกลวงคนมุสลิม  ให้ตายไปเป็นเบือ ในการรบ  ในสงคราม   เพราะอิสลาม แผ่ศาสนาออกไปด้วยสงครามด้วยกองทัพ ...จนมารบกับคริสต์อยู่ถึง300 ปี ครูเสดนั่นไง อย่างที่ว่าสร้างคัมภีร์ขึ้นมา เป็นยุทธศาสตร์การสงครามโดยตรง   ซึ่งไม่เหมือนพุทธ เลย  ...........  

 

 

 

ประเด็นต่อไปก็คือ   การอ้างว่าพระคัมภีร์อัลกูรอาน เป็นคำสอนของพระเจ้าอัลเลาะห์  อะไร ๆ พระเจ้าก็สอนไว้หมดแล้ว ในพระคัมภีร์  จึงไม่ให้เด็ก ๆ  ไปเข้าโรงเรียนอื่นนอกจากปอเนาะ  เรียนเอาความรู้จากพระมหาคัมภีร์ที่เดียวก็พอแล้ว  ฉะนั้น  ในสามจังหวัดภาคใต้จึงมีการเผาโรงเรียน โดยปลุกระดมว่า  อะไร ๆ ก็พระเจ้าสอนไว้หมด   อย่าไปเรียนวิชาโลก ๆ   เป็นวิชาชั้นต่ำ   พระเจ้าไม่ให้สอน ........   ซึ่งประเด็นนี้แหละที่เป็นการสอนความรู้ หรือวัฒนธรรมผิด ๆ ไปอย่างมาก ทำให้ไม่มีการสอนชนชาวโรฮินยา  สอนแต่คำสั่ง ที่ล้าหลัง และไร้เหตุผลของพระเจ้าอัลเลาะห์  ....นี่แหละคัมใภีร์ที่สอนอย่างผิด ๆ แก่ชาวมุสลิม ก็เป็นการสอนผิดไปอีก  .............อย่างนี้แหละครับ  เรื่องมุสลิม   ประเด็นปัญหาจึงมาจาก มุฮัมมัด ทั้งสิ้น  ที่เป็นผู้นำ  แอบอ้างคำสั่งของตนว่าเป็นคำสั่งของพระเจ้า    เมื่อคนในโลกรู้มากขึ้น  ก็จะเห็นเองว่า นี่ไม่ใช่ศาสนาแต่อย่างไร  ก็ค่อยวอดไปเอง ตามลำดับ   คนที่เขารู้เรื่อง รู้ความจริงดี เขาก็จะค่อย ๆ บอกออกมา  ว่าเป็นเรื่องโกหกพกลม  หลอกคนมุสลิมนั่นเอง ให้ทำสิ่งที่ผิด ๆ  มาจนเท่าทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่...ซึ่งผู้ที่รู้ เขาก็จะค่อย ๆ บอกออกมา อย่างที่ผมบอก ๆ มา  หรือในหมู่พวกเรา ก็ฟังอาจารย์พัชราพูดด้วยนะครับ

 

 

 

02:44 พยับ ปัญญาธโร สำหับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับ เรื่องคริสต์กับอิสลาม  ผมจะค่อย ๆ เล่าให้ฟังนะครับ  เรื่องตรงมาจากคัมภีร์อิสลามโดยตรงเลยครับ

 

 

 

02:47 พยับ ปัญญาธโร ซึ่งยุคโลกเจริญทางวิทยาศาสตร์มาก ๆ แล้วนี่แหละ  เขาก็จะรู้เรื่องราวของศาสนาดี   โดยรู้ว่าอะไรไม่ใช่ศาสนา  และอะไรเป็นศาสนา

 

 

Phayap Panyatharo 

จากท่าน Tavivat....................

 

ส่วนคำสอนอิสลามที่สอนคนมุสลิมถือว่าเป็นหลักการใหญ่ของศาสนานี้เหมือนกัน  เพราะมีสอนแบบนี้ตลอดทั้งคัมภีร์ คือ

 “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย  พวกเจ้าจงทำศึกกับบรรดาพวกไร้ศรัทธาที่อยู่ใกล้เคียง  และจงทำให้พวกเขาได้พบกับความแข็งแกร่งในหมู่พวกเจ้า  ” ( 9: 123 )

 “พวกเจ้าจงฟาดฟันลงไปบนต้นคอทั้งหลายของข้าศึกเถิด  และจงฟาดฟันทุกปลายนิ้วมือของพวกมัน  นั่นเป็นคำบัญชาจากพระอัลเลาะห์  เพราะเหตุพวกเขาได้ต่อต้านอัลเลาะห์และ ศาสนฑูตของพระองค์” ( 8 :12-13 )

 

 

ภาพนี้เห็นได้ว่า เป็นภาพที่หลุดลอดออกมาจากพวกนักรบอิสลามนั่นเอง เอามาขู่คนทั้งหลายว่า ผู้ไม่นับถืออิสลาม จะได้รับโทษบั่นคอตามที่องค์อัลเลาะห์สอน แบบนี้  ไม่มีใครทราบว่าผู้ห่มเหลืองในภาพ เป็นพระจริง หรือการสร้างภาพ และดูเหมือนให้เป็น พระไทยเสียด้วย..ซึ่งพร้อมกันนี้ ก็มีการลงโทษนักบวชคริสต์อีกร่วม 10 คนด้วย

 

ผลจากคำสอนทั้งสองโองการ    ศาสนานี้ .....  อิสลามไปถึงประเทศใด ประเทศนั้นหายนะ  ดังที่ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอยู่ทุกวันนี้ แม้แต่เป็นประเทศต้นกำเนิดอิสลามเองด้วย  ก็มีแต่ซากบ้านเรือนที่พังทลาย อนาถใจแท้............จริงเลย  นั้นแหละที่โลกเริ่มจะรู้จัก  ......   หมายถึง โลกที่เจริญ  เริ่มจะรู้จักอิสลามกันดี   แบบที่ท่านสรุปลงไว้นี่เลยละ .....และเมื่อรู้จักแล้ว  อย่างประเทศแองโกลา  เขาก็เป็นประเทศแรกที่ไม่รับนับถือศาสนาอิสลาม  ให้ออกไปจากประเทศเขา เลย  ...คานาดา  รัสเซีย   ฝรั่งเศส อังกฤษ   เขาไล่อิสลามกันทั่วไปแล้ว ................ส่วนที่ไม่เข้าใจศาสนาอิสลามเลย  ก็คือ พวกมุสลิม หรือ  คนที่นับถือศรัทธาในอิสลาม นั่นเอง  โดยเฉพาะมุสลิมไทยเรานี่แหละ  ไม่เข้าใจอิสลามเลย  .............

 

อันเนื่องมาจาก   ไม่ได้อ่านคัมภีร์  นั่นเอง   เพราะ มุฮำมัด  ไม่ให้คนทั่วไปอ่าน  คนที่จะอ่านคัมภีร์ได้ ต้องเฉพาะ หัวหน้าใหญ่  หรือพวกนักบวชอิสลามเท่านั้น    พวกเขาจึงเก็บคัมภีร์เอาไว้ในหิ้งสูง ๆ หรือตู้สำหรับสักการะ  คัมภีร์มีไว้เพียงเพื่อสักการะ  ไม่ใช่ให้อ่าน ให้ศึกษา   คนมุสลิมเลยไม่รู้ว่า  คัมภีร์เขียนอะไรไว้  เขียนไว้อย่างไร    ต่อเมื่อคนฉลาดขึ้น   อยากรู้ว่าเขียนอะไรไว้   จึงเริ่มมีการเอาคัมภีร์มาอ่าน    เช่นที่ท่านพุทธทาสภิกขุท่านเคยบอกไว้ว่า   พระคัมภีร์นั้น ไม่ใช่ให้เอามาเก็บไว้ในตู้ หรือบนหิ้งสำหรับบูชา   แต่ให้อ่าน  เอามาอ่าน หาความรู้ ว่าเขียนอะไรไว้   ให้ความรู้อะไร    ก็เลยเริ่มมีคนมุสลิมอยากอ่านพระคัมภีร์และเริ่มเอา อัลกุรอาน ออกมาอ่าน   และเมื่ออ่านก็ได้พบว่า   ที่จริง  มุฮำมัด  นั้นเขียนแต่เรื่องที่เกี่ยวกับการเข่น การฆ่า   ดังที่ท่านยกมาให้ดูข้างต้นนั้นเอง ...........ในความจริงเราก็จะเห็นความจริงว่า  มุสลิมเป็นคนที่น่าสงสาร  เพราะเชื่ออย่างเดียว  และ  ทำตามอย่างไม่ต้องคิด   มุฮำมัดบอกอย่างไรทำหมด  เช่นในบทนี้   มุฮำมัดบอกว่า   พวกเจ้าจงฟาดฟันลงไปบนต้นคอทั้งหลายของข้าศึกเถิด  และจงฟาดฟันทุกปลายนิ้วมือของพวกมัน  นั่นเป็นคำบัญชาจากพระอัลเลาะห์  เพราะเหตุพวกเขาได้ต่อต้านอัลเลาะห์และ ศาสนฑูตของพระองค์” ( 8 :12-13 ) 

 

 

 

พวกมุสลิมก็ทำตามไปตาม ๆ กัน  ทำอย่างเป็นสิ่งที่ต้องทำ อย่างเป็นคำสั่งของพระเจ้า....และนั่นแหละ ต่อมา ๆ  ก็จึงได้รู้ความจริงไปเรื่อย ๆ  ถึงความโกงของ  มุฮำมัด   ที่หลอกลวงคนมุสลิมไปรบ  เพื่อตนเองได้เป็นใหญ่  เป็นนบี มีอำนาจเหนือคนทั้งหลาย ....นี่แหละครับ  มีอะไรที่ค่อย ๆ  ทะยอยออกมาจากโลกอิสลามเรื่อย ๆ  แบบที่ล้วนแต่เรื่องที่หลอกลวงประชาชน   จึงที่จริงแล้ว  มุสลิมเองนั้นแหละที่ควรจะศึกษาศาสนาตนเอง  อย่างจริงใจและจริงจังแบบวิชาการ เพื่อรู้ความจริง  ที่ว่า แท้จริง  คนมุสลิมถูกหลอกไปรบ  ไปทำงานเพื่อคน ๆ หนึ่งเท่านั้นเอง

 

Thavivat

ท่านพยับ ปัญญาธโร ครับ กรุณาอย่า code ชื่อผม เพราะผมก็นำมาจากผู้รู้ท่านอื่นครับ

 

Phayap Panyatharo

 

 

 

8 มี.ค.2561

 

สิ่งที่อาตมภาพเห็นว่าท่าน Tavivat เสนอมา ต่าง ๆ  นั้น  เป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ ป้องกัยภัยพระพุทธศาสนา นะ  จริงไหม อะไร ๆ ที่เสนอมาจึงออกมาแบบว่าเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรจะได้รับทราบ นับแต่เรื่องของมุสลิม ประการต่าง ๆ และล่าสุด ก็เอาเรื่อง ที่นักโบราณคดี เรียกว่า  มรดกโลก มรดกอัฟกานิสถาน มาลิ้งค์ให้เข้าไปดู  ซึ่งอาตมภาพก็ได้เข้าไปดู  และพบว่าเรื่องเหล่านี้  เพิ่งเสนอเข้ามาในสื่อโลก  โดยเฉพาะ เรื่อง  The Art Of Compassion : Buddhist Heritage of the Western and Eastern Deccan  ซึ่งเมื่อเข้าไปจะพบเรื่องราวมากมายที่พบ มรดกพุทธะ  น่าตื่นเต้นตะลึงมาก  ซึ่งเรื่องเหล่านี้ เพิ่งออกเผยแผ่มาเมื่อ เร็ว ๆ นี้เอง  คือเรื่องที่ว่า เมื่อ 27 ก.ค. 2558 นี่เอง  ซึ่งแปลว่า โลกเริ่มจะรู้จักความใหญ่โตมโหฬารของพระพุทธศาสนาในอดีตกันแล้ว   โดยวิถีทางสื่อนี่เอง  ..............  แต่อย่างไรก็ตาม  โดยวิถีทางสื่อ โดยเฉพาะ  คลิปวีดิโอ แบบนี้  นั้นแหละ เป็นสิ่งที่เกิดปรากฎการณ์อย่างใหญ่ในสังคมมนุษย์อยู่ขณะนี้  โดยเฉพาะ  สังคมศาสนา   เพราะสื่อถึงกันได้หมดทั่วโลกแบบง่ายดายมากด้วยเทคนิกโลกใหม่  

 

อย่างเรื่อง ที่ BBC เอามาออกไปทั่วโลก เกี่ยวกับพระเยซูว่า  แท้จริงพระเยซูเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า  เพราะ มีหลักฐานของนักวิจัย  พบว่า พระเยซูหนีจากเยรูชาเล็มช่วงที่โดน ปีลาต ออกคำสั่งให้เฆื่ยน โบย อย่างหนัก(เดิมปิลาตไม่เห็นเลยว่าพระเยซูทำความผิดอะไร และจะไม่ตัดสินให้  แต่พวกนักบวชใหญ่ เยรูซาเล็ม ไม่ยอม ปลุกระดมคนมาบีบปีลาต ให้ออกคำสั่งลงโทษ อย่างหนัก โดยก่อนตรึงกางเขน  ให้เฆี่ยนอย่างหนักเสียก่อน  แล้ว  ให้แบกกางเขนที่หนักแสนหนักไปด้วยตนเอง  แล้ว ไปถึงเนินเขาห่างเมืองไป  ก็จึงให้ตอกมือทั้งสองข้างกับปีกกางเขน  และ ตอกเท้าทั้งสองทับกันบนเสา  เสร็จแล้ว ยกขึ้นตั้งลงบนหลุม  รอให้ตาย   แต่พระเยซูไม่ตาย  ทหารจึงใช้หอกแทงเข้าไปที่สีข้าง...  ตาย...อันนี้เล่าตามไบเบิลนะ ไม่ใช่โวหาร)  ซึ่งน่าคิดว่า  คนที่ปล่อยพระเยซูไป  ก็ต้องเป็นปีลาต  นี่เองซึ่ง มุฮัมมัด เอาไปเป็นเรื่องโฆษณาชวนเชื่ออย่างใหญ่โตในศาสนาอิสลามของตน  ในคัมภีร์อัลกุรอาน ที่ว่า พระเจ้ายะโฮวา ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริง เป็นมารที่หลอกลวงพระเยซูมาตลอด   พระอัลเลาะห์ต่างหากที่รักพระเยซูจริง  เพราะ  แม้พระเยซูพร่ำหาพระบิดา ยะโฮวา ตลอดตอนถูกตรึงกางเขนอยู่ พระยะโฮวา ก็ไม่มาช่วย  แต่พระเจ้าที่แท้ มาช่วย  คืออัลเลาะห์  นั่นคือสิ่งที่มุฮำมัด เอาไป อวดอ้าง  ตอนพระเยซูถูกตรึงกางเขน  ให้ตายด้วยการตรึงกางเขนโดยให้แบกกางเขนไปเนินเขานอกเมืองด้วยตนเอง  แล้วให้ตรึงกางเขนนั้นแหละ.............ซึ่งสิ่งที่ปรากฎออกมาทางสือก็คือ ...ความคิดเห็นใต้คลิปต้นเรื่อง ๆ ต่าง ๆ  แม้เรื่องของชาวพุทธเอง  เช่นเรื่อง  ศาสนาพุทธจะอยู่ไปได้แค่ 500 ปี  ไม่ใช้ 5000 ปี...เป็นต้น   ก็มีความคิดเห็นตามมา  ยาวเฟื้อย  ไม่รู้จบ...............และนั่นแหละ  ปรากฎการณ์ใหม่ทางศาสนาโลกในยุคปัจจุบันนี้เอง.....................ซึ่งสิ่งที่เราน่าจะได้พบ  ได้เห็น  ได้รับทราบ  ก็คือ   มีศาสนิกของศาสนา 3 ศาสนานี้มาบรรเลงวาทะตอบโต้กันอย่างหนักหน่วงจริง ๆ (ในความคิดเห็นใต้เรื่อง) โดยเฉพาะคน คริสต์ กับ  อิสลาม  ใส่กันแหลก(คริสต์บอก กรุณานะ  ทรงพระเมตตาเสมอ ให้ถ่ายบาป...แต่อิสลามบอก  ต้องลงโทษในนรก  วันสิ้นโลกอย่างหนัก  ออกทางรุนแรงเสมอ  นี่คือ  อิสลาม) .........ไปศึกษาประเด็นนี้ร่วมกันนะ อนุโมทนา   อย่างที่คุณ ทวีวัฒน์ ท่านติดตามนี่แหละ

 

 

 

....    แต่มีสิ่งที่น่ายินดี  คือมีคนพุทธ ของเรา  ไปตอบโต้กับมุสลิม ได้อย่างเฉียบขาดและเต็มไปด้วยเหตุผลของพุทธ   มีคนเก่งในพุทธเรายุคนี้มาช่วยอธิบายสัจธรรมพุทธ ให้คนต่างศาสนา โดยเฉพาะมุสลิม มีคนเก่งทรงปัญญาพุทธมาทำงานตรงนี้หลายคน   จนมุสลิมที่เข้ามาตอบโต้  เริ่มหาย ๆ ๆ ไป  (มุสลิมพูดไม่เก่ง  เป็นศาสนิกแบบกด  เก็บกด เถียงสู้คริสต์ไม่ได้ ...แล้วพอเข้าล๊อคเขา ก็ออกมาทางแรง ถึงทุบนิ้ว ทุบตัว  ทุบหัว  ปาอิฐ ปาหินใส่ ไปเลย  ออกทางรุนแรงโดยที่คิดว่าพระอัลเลาะห์ให้ทำกับศัตรูได้.........มุสลิม ไม่รู้จักคำว่า ประนีประนอม   ขอให้สังเกตความจริงนี้ให้เห็นนะครับ) แล้วหายไป   ............   มีอีกมากที่เราจะต้องมองแบบว่า มอง  1.  มิตร   2.  มองศัตรู  ให้ออก  และวันนี้   มิตรของเรา ขอให้เชื่อได้เลยว่า  มิตรใหญ่ของเรา พุทธะ  คือ  BBC. นั่นเอง  เขาไม่ได้ตั้งใจเป็นมิตรกับเราหรอก  แต่เขารักเหตุผล  และรักสัจธรรม(เขาเป็น ข่าว ที่แท้จริง  การข่าวต้องรายงานเรื่องจริงเท่านั้น และ บีบีซี  นี่แหละของจริง)   ทนไม่ได้ ที่เห็นอสัตยธรรมเผยแผ่ออกไป....(เช่นบีบีซี.นี่แหละทนไม่ได้ที่เห็นรัฐบาลอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ฆ่าประชาชน  93 เสื้อแดงปีนั้น ....เขาก็เลยออกโพสต์ออกมาทางบีบีซี  ว่า  นี่คือ  เผด็จการทรราชคนใหม่ ของโลก  อภิสิทธิ เวชชาชีวะ(....ที่กล้าพูด  เพราะเห็นจากบีบีซีเองเลยว่าอย่างนี้จริง มีหลักฐาน อ้างไว้แล้วในนสพ.ดี)...BBC.  นี่แหละ ที่เขาได้สร้างผลงาน  ต่อต้านอย่างเปิดเผย  พระเจ้าของอินเดีย  พระเจ้าของคนโง่อินเดียทั้งประเทศ นับแต่รัฐบาลอินเดียลงมา  พระเจ้ายุคใหม่ของอินเดีย  คือ  ไสยบาบา ..............มาตลอดเลย  พร้อมกับทีวีเหตุผลของอินเดียช่องหนึ่ง  ...ขณะที่คนไทยยังกลัว  ที่จะไปพูดอะไรในทางที่ปฏิเสธ  ไสยบาบาว่าเป็นพระเจ้า (ไม่ต้องมองไกลหรอก   กลุ่มเรานี่แหละ  ก็มีแบบอินเดียนพวกนั้น...) แม้กระทั่ง  เขาบอกว่า  เขาเป็น  พระพุทธเจ้าองค์ใหม่  ซึ่งเขาตั้งชื่อเขาว่า  องค์ภควันต์ ศรีสัตยา ไสยบาบา(คำว่าภควันต์  แปลว่าอะไร ?...แปลว่า พระพุทธเจ้า)  คนไทย...พุทธ   แม้พุทธที่มีการศึกษาชั้นสูงของพุทธศาสตร์ ก็ยังไม่รู้เรื่อง   รู้ตามเขาไป  ว่า  ไสยบาบาคือ  พระเจ้า  กฤษณะอวตารองค์ใหม่ คือพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ของชาวพุทธ  อย่างนี้ไม่เรียกว่าโง่บรมแล้วจะเรียกว่าอะไรครับ  คุณทวีวัฒน์ ? ...............แต่  บีบีซี  นี่แหละ  เป็น  สื่อแห่งสัจธรรม เขาพยายามบอกและพิศูจน์  ที่ไสยบาบาแสดงอภินิหาริย์(เช่นเอื้อมมือขึ้นไปกำเอาแหวนบนอากาศมาให้เศรษฐี  ที่ให้เงินนับร้อยล้าน) ว่า ไสยบาบาเล่นกล ชั้นตื้น ๆ เท่านั้นเองในทัศนะของมือกลอาชีพ และซึ่งคนก็รู้ตามไปเรื่อย  และซึ่งไปสอดคล้องกับ สัจธรรมแห่งพุทธเข้าเอง   นี่แหละ   ขอให้มอง   เอาละ มีอีกเยอะแยะ  เอาเท่านี้ก่อน ...และขอให้ท่านทวีวัฒน์ เอาเรื่องมาเสนอต่อไปนะเพื่อ  สัจธรรม.

 

 

 

 

 

  • ·    จากแฟ้ม:   Muslim บทวิเคราะห์กองทัพอิสลามอาหรับ6ประเทศแพ้อิสราเอลอย่างไม่ทันนกกระจอกกินน้ำ

 

 
เทศนาธรรมปัญญาธโรภิกขุ ปฐมเทศนาธรรมบทแรกๆ ......

Muslim จากไลน์กลุ่มการศึกษาไร้พรมแดน อิสลามสอนให้เนรคุณ
สรภัญญะสุดยอด แห่งแผ่นดินอีสานโอวาทธรรมแห่งสรภัญญะ
โอวาทธรรมในเรือนจำ การทำบุญตักบาตร เทศกาลสงกรานต์ 11 เม.ย.2561
โอวาทธรรม พิธีรับประกาศนียบัตรการศึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษา เอสแบค ศรีสะเกษ
ส.ค.ส.2561 โอวาทธรรม ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
บทเทศนาหลักพุทธธรรม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 26 ต.ฅ.2560
โอวาทธรรม เปิดประชุมอบรมสัปดาห์แห่งศีลธรรม ครูอาจารย์พนักงานรร.วัดมหาพุทธาราม
ธรรมะสำหรับข้าราชการเข้าวัดเทศกาลเข้าพรรษา 2560
เทศนาธรรม วันข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดศรีสะเกษ 1 ต.ค.2560
เทศนาธรรม งานศพคุณแม่วิมลวรรณ พรรณโรจน์ เมรุวัดมหาพุทธาราม 20 ส.ค.2560
สัมโมทนียกถา วันแม่ แด่คณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง รร.วัดมหาพุทธาราม 11 ส.ค.2560
เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ 6 วันอาสาฬหบูชา 6 ก.ค. 2560 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ 2 งานศพพระครูวิธานวัชรกิจ 25 พ.ค.2560 วิหารวัดมหาพุทธาราม
เทศนาธรรม กัณฑ์แรก งานศพคุณพี่สุบรรณ มัคคสมัน วันที่ 11 เม.ย.2560 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----