ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


Muslim จากไลน์กลุ่มการศึกษาไร้พรมแดน อิสลามสอนให้เนรคุณ

 รายงานสดจากไลน์กลุ่มการศึกษาไร้พรมแดน

รวมเรื่องสำคัญ เดือน ส.ค.2559

พุทธ-อิสลาม

 

 

2016.08.31 วันพุธ

20:35 พัชรา กอปรทศธรรม

22:17 พยับ ปัญญาธโร OK.

 

19:06 Nantasarn Seesalab ถอดรหัสปรัชญาการศึกษาและพัฒนาคน ของหลวงปูเครื่อง ภาค 1โดยพระครูพุทธิวงศานุวัตร (พยับ เติมใจ และคณะ)

 

 คือหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท  ของเรา  ท่านได้ให้เขียนภาพเหล่านี้เอาไว้ครับ ลองมามองดู....นี่แหละครับ ตัวอย่าง  พุทโธโลยี่

 

ภาพ1-3พอเข้าใจได้แต่4-6ยังไม่กระจ่างค่ะโปรดชี้แนะด้วยค่ะ

 

ในรูปธรรมก็คือ ความหมายที่ว่า  พุทธปัญญาย่อมอยู่เหนือโลก  พุทธปัญญาย่อมเป็นกฎหมายที่สร้างความเป็นธรรมให้แก่โลก   พุทธปัญญาที่มองเห็นว่าคนแบกโลกเสมอ จึงล้วนแต่เป็นทุกข์  พุทธปัญญาที่มองเห็นความดับสิ้นลงของสังขาร ไม่ว่าของคน หรือของสัตว์ใหญ่ เช่นช้าง นั้น มีมาคู่กับโลก มีมาพร้อมกับความเกิดมีขึ้นของสังขารนั้นเอง นั่นคือ การเกิดมี  ก็มีการดับสิ้นลง พร้อมกันไปเสมอ   นี่คือ  การมองเห็นด้วย พุทโธโลยี่   ท่านดร.ก็เคยได้ปรารภกับอาตมภาพมาก่อนเลย ก่อนที่จะเริ่มสร้างเวบไซต์  www.newworldbelieve.net   .com  ซึ่งต่อมาก็มี พัชรา-สมจิตร กอปรทศธรรม มาร่วมในการเผยแผ่ พุทโธโลยี่นี้

 

ขอบคุณค่ะอาจารย์สำหรับคำอธิบายที่กระจ่างแจ้และเราจะนำพุทโธโลยีเผยแผ่ออกไปเพื่อความเข้าใจโลกตามที่เป็นจริงของผู้มีจักษุ

 

ก็ลองดูต่อไปอีกนะครับ......นี่ก็คือ  เทคโนโลยี  ครับ  ที่ท่าน ดร.พูดไว้แล้วว่า ........พุทโธโลยี คือจิตที่ฝึกด้วยปัญญา ได้กำไรมาก เทคโนโลยีคือจิตที่ฝึกด้วยสัญญา ได้กำไรน้อย".......

ความหมายที่น่าคิด น่าชื่นชมมากก็คือ   การบรรลุมรรคผลนั้น  บรรลุด้วยพุทโธโลยี่  คือบรรลุด้วย ปัญญา   ไม่สามารถบรรลุได้ด้วย  สัญญา  คือการจดจำ ท่องจำเขามา  จากหนังสือมา  พูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ การบรรลุนั้นเท่ากับการรู้แจ้งด้วยปัญญา คือ  ENLIGHTMENT

คือใช้คำภาษาอังกฤษ  คำว่า Enlightment มันครอบความหมายได้กว้างขวาง และชัดเจนกว่าภาษาไทยครับ

 

Enlightenment กับ Insight ความหมายเดียวกันไหมคะ

ฉะนั้น  จึงไม่ให้เชื่อก่อน ๆ ที่จะมีการตรึกตรอง การพิศูจน์  หรือการฝึกจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งขึ้นภายในของตัวเองจริง ๆ  ซึ่งนั่นก็คือ  การจุดตะเกียงภายในของตนสว่างขึ้นเองแล้ว   ไม่ใช่มองจากตะเกียงคนอื่น

 

คล้าย ๆ   แต่คำว่า  enlightment  บอกถึง พุทโธโยี่ หรือ ปัญญา ล้วน ๆ   แต่  Insight  ไปเน้นว่า  การมองลงไปในดวงจิต ซึ่งอยู่ภายใน  ไม่ได้อยู่ภายนอก  เป็นเรื่องสำคัญ และการบรรลุมรรคผลเกิดจากการมองในภายในล้วน ๆ  ไม่ใช่การมองออกมาภายนอกเลย

ซึ่ง  การมองภายในมองอย่างไร  นี่แหละครับ   จะต้องศึกษาไป

 

ภาพที่หลวงปู่ท่านให้เขียนขึ้นไว้นะครับ  ชุดนี้บอกเราว่า  นักบวชก็ดี  คนมั่งมีก็ดี   คนจน ก็ดี   มีสิ่งที่กั้นไม่ให้มองเป็นทางมรรคผล  ก็สิ่งเดียวกัน คือ   อัตตา  การหลงตัวตน  คิดว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่  ที่ดีที่เหนือกว่าคนอื่น......แต่การลดละอัตตานั้น  ไม่จำเป็นต้องไปมองคนอื่น  มองตนเอง

เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ  ท่านใดอยากจะเสริมมาบ้างก็ดีนะครับ

 

มองว่าเราจะละอัตตาตัวตนได้อย่างไรเมื่อมีอะไรมากระทบอัตตาก็จะเกิดความชอบใจบ้าง ไม่ชอบใจบ้าง กลายเป็นการสะสมอาสวะขึ้นในจิตใจ แต่ถ้าอารมณ์นั้นมากระทบกับความว่างจากอัตตาตัวตนก็จะทำลายอาสวะในจิตใจฝึกบ่อยๆก็จะสัมผัสอารมณ์พระนิพพานเป็นความผ่องใสภายในที่มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใดๆ

 

ก็ขออนุญาตนำข้อคิดของอาจารย์มาวางอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ "แล้ว  ก็   ลอง   เอาคำถามในใจตนเองออกมาวางให้คนอื่นเขาเห็นบ้างนะครับเผื่อมีคนตอบได้ (แต่ตอบให้แล้ว  ก็ไม่ค่อยเชื่ออีกละ) " ไม่ต้องเชื่อหรอกค่ะ แต่ถ้าท่านสมาชิกอยากพิสูจน์ว่าพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์จริงหรือไม่ก็ลองนำเครื่องกั้นจิตไม่ให้มองเห็นทางมรรคผลออกสิคะ โดยการทำลายอัตตาตัวตน

 

ขออภัย เขาใช้คำว่า  ENLIGHTENMENT

เริ่มที่นี่ เดี๋ยวนี้ ดิฉันเห็นคำนี้ติดอยู่ที่กุฏิของอาจารย์เมื่อ 16 ปีที่แล้วก็เริ่มลงมือเลยค่ะแรกๆก็ไม่เข้าใจแต่เมื่อทำแล้วก็เริ่มมองเห็นทางหลังจากนั้นก็สนุกกับการต่อสู้กับความทุกข์และอุปสรรคต่างๆ ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ที่บอกวิธีจุดตะเกียง

วันนี้ดึกแล้วขอพักผ่อนก่อน ธรรมสวัสดีค่ะ

 

19:40 พัชรา กอปรทศธรรม ท่าน.นันทสารนำปริศนาธรรมที่อ.พยับเคยเขียนไว้แล้วหวังว่าจะมีการถอดรหัสปริศนาธรรมในการพัฒนาคนก็เริ่มเลยค่ะมองที่ภายในจิตใจด้วยสติปัญญาช่วงนี้ดิฉันเจอเหตุการณ์ด้วยตนเอง จากงานศพญาติผู้ใหญ่ของพ่อบ้านมีเจ้าภาพถวายปัจจัยคืนเดียว 41 คณะเท่ากับว่าพระสงฆ์รูปหนึ่งได้ปัจจัย41ซองดิฉันก็เกิดคำถามว่าท่านจะวางใจให้เป็นกลางไม่ยินดีกับบัจจัยตรงหน้าได้หรือไม่ พอตกบ่ายก็มีเทศน์1กัณฑ์ก่อนประชุมเพลิงพี่เขาให้ดิฉันช่วยจัดซองถวายปัจจัย 3000 บาทดิฉันก็ทักว่าเทศน์แป๊บเดียวทำไมถวายเยอะจังพี่เขาบอกว่าเขากำหนดขั้นต่ำไว้เท่านี้ ดิฉันก็ว่าการบรรลุมรรคผลนี่คงจะเหมาะสำหรับคนที่เห็นคุณค่าคนที่มองเห็นวัตถุเป็นเพียงปัจจัยภายนอกที่ช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ได้เท่านั้นเกี่ยวข้องกับวัตถุอย่างเป็นไทยไม่ใช่เป็นทาส

 

19:58 พัชรา กอปรทศธรรม ผู้เห็นภัยของกิเลส กรรม วิบากย่อมหาทางพ้นทุกข์ในสังสารวัฏผู้ไม่เห็นภัยก็ย่อมมัวเมาลุ่มหลงกับลาภ ยศ สรรเสริญ สุขโดยไม่เลือกว่าเป็นบรรพชิตหรือฆราวาส กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นทุกข์ก็หมดเวลาเสียแล้ว

 

20:07 พัชรา กอปรทศธรรม แล้วระบบการปกครองสงฆ์การจัดการศึกษาสงฆ์ที่จัดอยู่ตอนนี้สนองตอบหลักพระธรรมวินัยเอื้อต่อคำสอนของพุทธะหรือไม่? พุทธะกล่าวว่าโอกาสผิดพลาดในชีวิตมี 2 ทางคือ1.ไม่เริ่มเดินทางแต่ต้น2.และเมื่อเริ่มเดินแล้วไม่เดินไปให้ถึงที่สุด"

 

20:08 พัชรา กอปรทศธรรม แล้วระบบการปกครองสงฆ์การจัดการศึกษาสงฆ์ที่จัดอยู่ตอนนี้สนองตอบหลักพระธรรมวินัยเอื้อต่อคำสอนของพุทธะหรือไม่?พุทธะกล่าวว่าโอกาสผิดพลาดในชีวิตมี 2 ทางคือ1.ไม่เริ่มเดินทางแต่ต้น 2.และเมื่อเริ่มเดินแล้วไม่เดินไปให้ถึงที่สุด"

 

22:05 พยับ ปัญญาธโร ท่าน ดร.นันทสาร ได้พูดเรื่องประเทศสวีเดน  ประเทศ Sweden กำลังเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่า Cashless society ความหมายคือประชาชนจะเลิกใช้ธนบัตรและเหรียญในการซี้อสินค้าและบริการ ทุกวันนี้ชาว Swedish ใช้เงินสดต่ำมากเพียง 20% ของ Transaction ในขณะที่ตัวเลขนี้อยู่ที่ 75% ในตลาดโลก และคน Swedish เวลาเอาเงินไปฝากธนาคาร อัตราดอกเบี้ยจะมีค่าติดลบ ความหมายก็คือธนาคารคิดค่าฝากเงินจากผู้ฝาก..................

 

22:07 พยับ ปัญญาธโร คำถาม คุณมียุทธศาสตร์ทางธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง คำถามที่สอง คุณเปลี่ยนแปลงเร็วเท่าไร ไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วเท่ากับการเปลี่ยน

 

ขอให้เตรียมความพร้อมด้วยนะคะปทท.จะเปลี่ยนไปใช้ national e-payment เร็วๆ นี้ค่ะ

 

22:10 พยับ ปัญญาธโร .......  ไม่ใช่คำถามหรอกครับ   แต่มีอีกหนึ่งความคิด   ที่น่าจะไปเกี่ยวกับสังคมแบบ นั้น .............  คือ   โลกจะเปลี่ยนไป หรือ พัฒนาไป  อย่างไร  ก็ตาม   .......เรื่อง  มรรคผล ในศาสนาพุทธ   ก็ยังจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ อย่างยิ่ง ...............  หากสามารถรับเอาได้

22:12 พยับ ปัญญาธโร ดูเหมือนว่า โลก หรือ สังคม  กำลังรอสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่  .......รออยู่    เท่านั้นเอง    .............หมายความว่า  พวกเรา ชาวพุทธ ผู้รู้จริง   คงจะมีงานหนัก   ในตอนนั้น

 

22:13 พยับ ปัญญาธโร โดย   จะต้องเริ่มบุกเบิก   ตั้งแต่เวลานี้  วันนี้  ละมั้ง  ?

 

23:06 พัชรา กอปรทศธรรม ดิฉันก็มองว่าหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งประเทศจัดอยู่ขณะนี้จะสนองตอบการบรรลุมรรคผลได้อย่างไรหมายถึงหลักสูตรที่ทำอยู่นี่จะสอนให้เกิดผู้รู้จักโลกตามความเป็นจริงได้อย่างไร เพราะ ต่อไปโลกจะมีความวุ่นวายเดือดร้อนผู้คนทั่วโลกจะมีความวุ่นวายในจิตใจทุกข์ทรมานจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ขับเคลื่อนไปด้วยความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงมนุษย์ในยุคนี้จะต้องมีปัญญาจึงจะอยู่รอดได้เพราะไม่มีใครหันหลังให้กับความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ เราจึงจำเป็นต้องมีพุทโธโลยีเพื่อเผยแผ่ความคิดที่ดีงามไปสู่สังคมและโลกทั้งหมดเพื่อออกจากความหายนะ

 

09:49 กุน คูณทอง รูปภาพ

 

10:29 พัชรา กอปรทศธรรม การพิจารณาธรรมที่ศึกษาให้เข้าใจแล้วนำไปลงมือปฏิบัติเพื่อให้เป็นผู้รู้จริงๆทักษะแบบนี้คนไทยขาดมากๆเพราะระบบการศึกษาไทยเน้นการเรียนเพื่อกระดาษแผ่นเดียวหรือไม่ก็เพื่อยศฐาบรรดาศักดิ์ไว้อวดกัน เราจึงได้แต่คุณค่าเทียมไม่เข้าถึงคุณค่าแท้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางโลกหรือทางธรรมอย่างที่ท่านชยสาโรท่านวิจารณ์

 

10:44 พัชรา กอปรทศธรรม ประมาณพ.ศ.500 ภิกษุนาคเสนได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกเป็นอย่างมากท่านมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดจดจำพระไตรปิฎกได้ดีเยี่ยม แต่จนแล้วจนรอดท่านก็ไม่บรรลุธรรมแม้แต่ระดับต้น พระธรรมรักขิตเถระอาจารย์ท่านเห็นข้อบกพร่องนี้จึงพูดเปรียบเปรยให้พระนาคเสนได้ยินว่า "ธรรมดาคนเลี้ยงโครีดนมโคขายแต่ไม่เคยลิ้มรสของนมโคก็เปรียบเหมือนภิกษุผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกแต่ไม่เคย่รู้รสของมรรคผลก็ย่อมไม่ได้ประโยชน์" พระนาคเสนได้ยินดังนั้นจึงบอกกับพระธรรมรักขิตว่าข้าพเจ้าจะค่อยๆพิจารณาให้รู้รสนั้น หลังจากนั้นไม่นานท่านก็สำเร็จมรรคผลจนถึงระดับอรหันต์ กลายเป็นผู้เป็นเลิศในธรรมกถึกสามารถโต้ตอบปัญหากับพระเจ้ามิลินทร์กษัตริย์กรีกจนพระเจ้าทิลินทร์สำเร็จอรหัตตผลและขอบวชอีกคนหนังสือมิลินทปัญหาจึงได้รับการยกย่องจากนักปราชญ์มาจนถึงปัจจุบันว่าเป็นเลิศในทางให้สติปัญญาแก่ผู้ใฝ่หาพระนิพพาน

 

 

00:19 พยับ ปัญญาธโร 1. เรื่องตำรวจเตรียมออกหมายจับชุดใหญ่ บึ้ม7จว.ใต้ ข่าว 22 ส.ค.59  2.  ข่าวพล.อ.สายหยุด พล.อ.เปรม   3.  สนธิ ลิ้มทองกุลถูกศาลฏีการจำคุก 20 ปี  ส่วนลูกน้อง หญิง2คน ก็ถูกส่งเข้าเรือนจำพร้อมกัน

 

00:31 พยับ ปัญญาธโร เรื่องที่ อ.พัชรา พูดมาก็น่าสนใจมาก  ปัญหา มุสลิมโรฮินยา พม่า จำทำอย่างไร นางอ่องซานซูจี มองว่าต้องประนีประนอมระหว่างชาวพุทธกับ มุสลิมโรฮินยา  แต่จะประนีประนอมอย่างไรก็ไม่ได้คิดอย่างจริงจัง นั่นคือ ตามหลักการประชาธิปไตยแล้ว  ก็ต้องออกกฎหมายรับรองเขาเป็น ชนพม่า  มีสิทธิ์พอ ๆ กับชาวพม่า  แต่นี่แหละคือประเด็นที่ยากจะให้ชาวพม่ารับรองได้   นางอ่องซานซูจี จึงได้ตัดสินใจแต่งตั้งคณะกรรมการโดยให้นายโคฟี อนัน อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเป็นหัวหน้าคณะ  แต่พอเดินทางมาถึงก็ถูกขบวนการประท้วง    ก็น่าคิดเหมือนกันว่า  คณะนายโคฟี อนัน จะว่าอย่างไร ........ จะกล้าบอกให้พม่ารับรองสัญชาติพวกมุสลิมโรฮินยา หรือไม่  หากเป็นเช่นนั้น พวกเขาก็จะมีแผ่นดินอยู่   แต่จะอยู่อย่าง มุอ์มิน  คนประเสริฐของพระเจ้า ไม่ยอมให้ พวกกาฟีร์พม่ามาร่วมแผ่นดินด้วย   อย่างนี้ก็คงทำไม่ได้  จึงเป็นเรื่องที่น่าอึดของรัฐบาลและชาวพม่าจริง ๆ

 

00:36 พยับ ปัญญาธโร เรื่องมุสลิมนี้ ทั้งในไทยและพม่า  น่าจำเป็นต้องทำความเข้าใจ  ในระหว่างคนไทยเรา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  พี่น้องมุสลิมไทย  ให้เข้าใจกันอย่างจริง ๆ ...คือให้เข้าใจเรื่อง  ผู้ตั้งศาสนานี้ขึ้นมา  ว่าแท้จริงเขาคิดอย่างไร   และเมื่อเข้าใจแล้ว  ก็จะมองโลกออก  มองบทบาทของอเมริกาออก  มองอิสราเอลออก

 

00:42 พยับ ปัญญาธโร ที่น่าคิดคือ  ทำไมคนไทยจึงไม่ค่อยจะมองอย่างจริงจัง   ยกตัวอย่าง  กรณีที่รัฐบาลตาลีบัน อาฟกานิสถาน   สั่งระเบิดพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เป็นขององค์การสหประชาชาติ  ที่ผาบามิยัน จนชาวโลกตกตะลึง  แต่ชาวไทยเรากลับเฉย ๆ  ไม่รู้อะไรกับมุสลิมตาลีบันเลย ............ซึ่งที่จริง น่าจะชื่นชมที่สหรัฐอเมริกา ได้ปฏิบัติการกวาดล้าง ไล่พวกนี้ออกจากรัฐบาล  ไล่ไปอยู่เขา ต่อต้านพวกตาลีบัน  มาจนถึงทุกวันนี้ ........

 

00:48 พยับ ปัญญาธโร และเมื่อต้นปีนี้เอง  โอบามา ได้ทำความตกลงกับรัฐบาลอาฟกานิสถาน   ให้ทหารอเมริกันปฏิบัติการต่อไปได้อีก  ในการกวาดล้างโจรตาลีบัน

 

00:58 พยับ ปัญญาธโร ประเด็นคือ  ทำไมตาลีบันจึงต้องทำลายพระพุทธรูปองค์ใหญ่ของชาวพุทธ ของศาสนาพุทธ  ....  ก็เพราะที่พระคัมภีร์  โดยคนเขียนคัมภีร์ เขาว่าไว้ว่า   เป็นของ กาฟีร์  พวกป่าเถื่อน  นั่นเอง  ..........   และก็ไปเกี่ยวกับ  ข่าวที่ผมบอกเป็นข่าวที่ 1 .   เรื่องตำรวจเตรียมออกหมายจับชุดใหญ่ บึ้ม7จว.ใต้ ข่าว 22 ส.ค.59..............ซึ่งผมเคยเสนอไปว่า   รัฐบาลประชาธิปไตย  ต้องดำเนินยุทธศาสตร์ทางกฎหมายให้ถูกต้อง   นั่นคือ   ผู้ร้าย  ก็คือผู้ร้าย  ไม่ว่ามุสลิม พุทธ  พราหมณ์  คริสต์  ใครทำผิดกฎหมาย  ทำลาย เผาโรงเรียน   ต้องลงโทษตามกฎหมายอย่างเสมอภาคกันอย่างเด็ดขาด   ไม่ควรมองว่า  ให้อ่อนลงสำหรับ มุสลิม   หรือทำให้ถูกกับหลักศาสนาเขา   อะไรทำนองนั้น......    ซึ่งรัฐบาลไทยที่ผ่าน ๆ มา   แม้รัฐบาลนี้  จึงไม่กล้าทำอะไรจริง ๆ   ก็มักจะไปเกรงใจประเทศมาเลเซียเขา   .......แต่ถ้าเราเข้าใจแล้ว  มันก็จะไม่ต้องกลัว   ไม่ต้องเกรงใจ .......

 

01:00 พยับ ปัญญาธโร และหากเราเข้าใจหลักศาสนามุสลิม  แล้ว  จะพบว่า  รัฐบาลยุค  มหาเธ โมฮำมัด  นั่นเอง   ที่ได้สร้างปัญหา ผู้ก่อการร้ายมุสลิม  แถบชายแดนไทย มาเลเซีย  มาจนถึงทุกวันนี้  ....เพราะนายมหาเธ โมฮำมัด   นั้นคือ  ตาลีบัน

 

01:04 พยับ ปัญญาธโร และบัดนี้  แม้ออกจากตำแหน่งไป  แต่มหาเธ  ก็มีอิทธิพลทางศาสนาอยู่  ..........   ครั้นเมื่อเข้าใจ   ก็น่าคิดว่า รัฐบาล คสช.ไทย   จะได้เอาจริงในการกวาดล้างผู้ก่อการร้าย   อย่างไม่เกรง ไม่กลัว  มาเลเซียอีกต่อไป  ทำอย่างกับที่เราทำกับกัมพูชา  ยุค  ประจักษ์ สว่างจิตร   .........ก็เลยข่าวนี้   1.   เรื่องตำรวจเตรียมออกหมายจับชุดใหญ่ บึ้ม7จว.ใต้ ข่าว 22 ส.ค.59  ....จะเป็นการนำยุทธศาสตร์กฎหมายมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยไม่เกรงกลัวตาลีบันอีกต่อไป

 

01:06 พยับ ปัญญาธโร ฉะนั้น   ในทัศนะของผม  จึงมองว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจมาก   ที่ทางตำรวจบอกว่าจะต้องเอาจริงแล้ว    ก็คอยติดตามครับ

 

01:24 พยับ ปัญญาธโร ส่วนพี่น้องมุสลิมไทยนั้น   อยากให้ไปอ่านศึกษาดูพระคัมภีร์มหาอัลกูรอาน   เอามาเปิดอ่านไปเลยครับ    ถ้าไม่อ่านก็ไม่รู้อย่างไรครับ    แต่ก่อนเขาบอกว่าพระมหาคัมภีร์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ให้วางไว้ในที่เคารพบูชา   ห้ามแตะต้อง ห้ามเอามาอ่าน  แต่มาสมัยนี้  ศักดิ์สิทธิหรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ อยู่ที่เนื้อหาของพระคัมภีร์นั้น  เท่านั้น   อ่านดูจึงจะรู้  ....แล้วก็จะเห็นว่า  มุสลิมจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่  ให้เข้าระบอบประชาธิปไตยให้ได้   และให้มองเพื่อนมนุษย์ว่า เป็นมนุษย์เสมอกัน  ไม่มี มุอ์มิน(ผู้ประเสริฐ)   และไม่มี  กาฟีร์(ผู้ป่าเถื่อนต่ำต้อยกว่)  ไม่มีคำว่า  มุอ์มินต้องฆ่ากาฟีร์ตายให้หมดโลก .... ก็จะอยู่ด้วยกันได้   ไทยด้วยกัน  เสมอภาคกัน  เป็นคนด้วยกันเสมอกัน  จะไปยกตัวสูงไปกว่าคนอื่นไปทำไม  ได้อะไรเล่า    เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ

 

22:17 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

22:18 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

22:18 พยับ ปัญญาธโร อีกข่าว 5 ก.ย.2559  บารัค โอบามา โดนด่าอย่างแรงว่า ลูกกะหรี่          เอเอฟพี - ประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตอร์เต แห่งฟิลิปปินส์ เรียก บารัค โอบามา ว่า ลูกกะหรี่ในวันจันทร์ (5 ก.ย.) ขณะที่เขาประกาศจะไม่รับคำสั่งสอนของผู้นำสหรัฐฯ ในประเด็นสิทธิมนุษยชนเมื่อทั้งสองฝ่ายมีกำหนดพบปะกันที่ประเทศลาวสัปดาห์นี้ ด้านประธานาธิบดีอเมริกาพยายามรักษาท่าที แต่ก็ส่อเค้าว่าอาจยกเลิกกำหนดการหารือแบบทวิภาคีระหว่างสองฝ่าย

 

22:18 พยับ ปัญญาธโร ดูเตอร์เตใช้ภาษาที่เผ็ดร้อนดังกล่าวเพราะหงุดหงิดต่อคำเตือนว่าเขาจะต้องเผชิญคำถามต่างๆ นานาจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับสงครามยาเสพติดในฟิลิปปินส์ที่คร่าชีวิตมากกว่า 2,400 ศพในช่วงเวลาแค่ 2 เดือน

      

       “คุณจำเป็นต้องรู้จักให้ความเคารพ ไม่ใช่แค่โยนคำถามและถ้อยแถลงออกมา ลูกกะหรี่เอ้ย ผมจะสาปแช่งคุณในที่ประชุมนั้นดูเตอร์เตแถลงต่อผู้สื่อข่าวก่อนหน้าบินไปยังลาวเพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ เราจะเกลือกกลิ้งอยู่ในโคลนอย่างกับหมู หากว่าคุณทำแบบนั้นกับผม

      

       ดูเตอร์เตมีกำหนดพูดคุยแบบทวิภาคีกับโอบามาในช่วงบ่ายวันอังคาร (6 ก.ย.) รอบนอกการประชุมของเหล่าผู้นำโลกที่มีอาเซียนเป็นเจ้าภาพ โดยคราวนี้จัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว

 

22:20 พยับ ปัญญาธโร นายดูเตอร์เต วัย 71 ปี ได้รับเลือกในเดือนพฤษภาคมจากนโยบายหาเสียงทำสงครามกับพวกค้ายาเสพติด ซึ่งจะได้เห็นผู้ต้องสงสัยหลายพันคนถูกสังหาร

      

ตัวเลขอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ (4 ก.ย.) พบว่านับตั้งแต่ที่เขาเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 2,400 รายในปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดของตำรวจและการใช้ศาลเตี้ย

 

22:20 พยับ ปัญญาธโร ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างรวดเร็วด้านคำพูดตอบโต้อันก้าวร้าวต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือความเห็นอื่นใดที่ไม่เข้าหู โดยก่อนหน้านี้เขาเคยด่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสและทูตสหรัฐฯ ประจำมะนิลาว่าลูกกะหรี่เช่นกัน

 

22:22 พยับ ปัญญาธโร ผมได้วิเคราะห์ไปท้ายข่าว  ต่อจากคนอื่นอีก 89 ความเห็น ดังนี้ครับ คือมีประวัติศาสตร์ที่น่าทราบก่อนว่า เดิมฟิลิปปินส์ อินโดเนเซีย แถบนี้ เป็นเมืองขึ้นเขาอยู่นานถึง ร่วม400 ปี ครับ นับแต่ เฟอร์ดินาล แมกเจลแลน มาถึงในปี 1521 (พ.ศ.2063) ที่เราเรียนมาว่าเขามาหาเครื่องเทศนั่นแหละครับ แต่จริง ๆ มาหาเมืองขึ้น ฟิลิปปินส์นี้เดิมนับถือศาสนาอิสลามเต็มทั้งประเทศ ทั้งเกาะ ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของสเปญ ตั้งแต่นั้นแหละครับ เป็นขี้ข้าเขาไป 377 ปี สเปญแพ้สงครามแก่สหรัฐอเมริกา ๆ ก็มาปกครองฟิลิปปินส์ต่อมา ก็เปลี่ยนเจ้าอาณานิคมไปเป็นสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 1898(พ.ศ.2441) ถึง ค.ศ.1946 (พ.ศ.2489) ตอนที่เป็นอาณานิคมสหรัฐอเมริกาอยู่ 48 ปีนั้น สหรัฐปกครองเสมือนเป็นรัฐ ๆ หนึ่งของสหรัฐเลยทีเดียว ไม่คิดว่าเป็นอาณานิคมแต่อย่างใด จนได้ชื่อว่า ฟิลิปปินส์เป็นวัฒนธรรมเดียวกับสหรัฐ สหรัฐเป็นผู้อารักขาฟิลิปปินส์อย่างไร้กังวลเลยทีเดียว และที่สำคัญ ที่ประวัติศาสตร์เน้นไว้ก็คือ อเมริกาได้อบรมสั่งสอนวิชาประชาธิปไตยให้ฟิลิปปินส์อย่างค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ถึง 48 ปี ภายหลังได้รับเอกราช จึงเป็นประชาธิปไตยมาถึงทุกวันนี้ แล้วตอนที่เป็นขี้ข้าเขา พวกตะวันตกก็ล้างสมองคนฟิลิปปินส์ จากเป็นมุสลิม และอื่น ๆ มาเป็นคริสต์ โดยที่มีสถิติปัจจุบันว่า มีคริสต์ เกือบทั้งหมด ซึ่งจะผิดกับอินโดนีเซีย ที่มีมุสลิมแทบทั้งประเทศ

 

ตรงนี้แหละครับ ที่น่าคิดว่า ประชาธิปไตยของสองประเทศนี้ ของมุสลิม กับ คริสต์ ใครจะไปได้ดีกว่ากัน แต่สหรัฐฯนั้นเขาพยายามให้สร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ เพราะเขาสอนมาตั้งแต่เป็นเมืองขึ้นเขาแล้ว ถึง 48 ปี สเปนก็สอนมาก่อน 377 ปี และพยายามให้ใช้วัฒนธรรมประชาธิปไตย อย่างชาวอเมริกัน นั่นแหละครับ .....

 

 ทีนี้ การที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์คนนี้ ใช้นโยบายที่เข้มโดยใช้วิธีการไม่สอดคล้องระบบการยุติธรรม โดยไม่จำเป็น (เพราะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตย ไม่ใช่เผด็จการ) สหรัฐก็มองว่าจะแถลออกไปนอกวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดย(ซึ่งต้องใช้ยุทธศาสตรกฎหมายเท่านั้น)ทำเนียบขาวของสหรัฐฯออกมาระบุว่าก่อนหน้านี้นายโอบามาจะพูดคุยกับนายดูเตร์เตเกี่ยวกับเรื่องการจัดการกับผู้ค้ายาเสพติดในฟิลิปปินส์รวมทั้งการวิสามัญฆาตกรรม และการตัดสินประหารชีวิตโดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายก็เลยเข้ามาแทรกหน่อยหวังจะให้ข้อคิดให้ถูกหลักประชาธิปไตย ก็เท่านั้นเองครับ เขากลัวจะเหมือนยุค สฤษดิ์ ธนะรัชต์ไทย ใช้มาตรา 17 แล้วมีเมียน้อยไป ใช้เงินแผ่นดินจ่าย ไปกว่า 100 คนโดยคนไทย 60 ล้านคนไม่รูเรื่อง(มารู้เอาเมื่อตายแล้ว) เขาก็แค่อยากจะพูดคุยด้วย ถามอะไรดู และก็เตือน ๆ บ้างในฐานะเจ้านายเก่า ก็เท่านั้นแหละครับ จะไปด่าเขาขนาดนั้น(ว่าเขาเป็นลูกกะหรี่)ทำไม ไม่คิดความหลังบ้าง และการพูดคุยก็ใช่ว่าจะไปกลัวเขา เขาบอกมา ไม่ทำตามก็บอกเขาไปด้วยเหตุด้วยผล นี่ครับ แล้วยังไง ก็จะต้องไปขอโทษเขาอีก เสียจรรยามารยาทจริง ๆ การเป็นคนด้วยกัน ก็ควรพูดกันแบบคนนะครับ

 

2016.09.09 วันศุกร์

01:27 พัชรา กอปรทศธรรม นายดูเตอร์เตนี่แกพูดไม่เป็นนักการทูตเลย ฟิลิปปินส์ดูไม่สง่างามตรงผู้นำนี่แหละแกพูดทุกอย่างที่คิด

 

06:54 Nantasarn Seesalab ถ้าหากชาวอเมริกันเลือกนาย

ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 8 พฤษจิกายน ศกนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นระหว่าง

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ที่ชิ่อว่า Donald Trump?

 

08:18 Sup Sartra  ขณะที่ผมศึกษางานด้านสิทธิมนุษยชนอยู่

08:23 Sup Sartra ระหว่างที่ผมศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เฉพาะที่ฟิลิปินส์ผมมีเวลาอยู่ 3 เดือน

08:25 Sup Sartra ผมศึกษาความขัดแย้งทางชนชาติและสาเหตุที่มาของความขัดแย้งพบว่า

08:31 Sup Sartra  ฟิลิปินส์ แม้จะเป็นกลุ่มชาวเกาะเหมือนกันแต่พื้นความเป็นมาในประวัติศาสตร์อันยาวนาน ผมสัมภาษณ์คนหลายกลุ่มอาชีพ ทั้งแต่นักการเมืองลงมาถึงชาวนากรรมกร

08:38 Sup Sartra ผมนั่งค้นคว้าความรู้สึกของคนฟิลิปินส์ที่ห้องสมุด UP และห้องขององค์การพี่เลี้ยง supervisor ที่ FLAG ถนนTimog ในย่าน Quezon city

08:40 Sup Sartra และดูงานหลายแห่งไปตนถึงหมู่เกาะทะเลใต้

08:44 Sup Sartra ผมสรุปจากภาพที่ได้เห็นและจากเอกสารที่ได้เห็นว่า ชาวฟิลิปินส์มีความตื่นตัวทางประชาธิปไตยสูงที่สุดในกลุ่มประเทศย่านนี้

08:46 Sup Sartra โดยเฉพาะเกาะ ลูซอน บาเกียว นิกรอส

08:48 Sup Sartra แต่ก็พบความอึดอัดใจจากคำถามที่ได้อ่านในเอกสารที่ถามว่าชื่อฟิลิปส์ มาจากใหน? เป็นคำถามที่พยายามค้นหารากเหง้าของชาวตากะล๊อก ที่พูดภาษาตากะล๊อก

08:55 Sup Sartra ทางด้านวัฒนธรรม ศาสนาอิสลาม ได้แพร่เข้าไปทางหมู่เกาะปาละวาน จากหมู่เกาะอินโดนีเซียและกระจายไปทั่วหมํ่เกาะฟิลิปินส์

09:00 Sup Sartra ที่หมู่เกาะทะเลใต้ผมได้พบเจดีพุทธทรงศรีลังกา มีคนเอาทียนไปจุดรอบๆแสดงว่าเป็นร่องรอยของพุทธมหายานจากบุโรบุไธมาถึงที่นั้นด้วย

09:01 Sup Sartra แต่ไม่ต้องถามว่ายังมีพุทธอยู่ใหม?

09:02 Sup Sartra ขนาดอิสลามแข็งขนาดไหนยังถูกคาทอลิกกวาดเรียบ อ่อนแอแบบพุทธจะเหลือหรึอ?

 

10:57 กุน คูณทอง รูปภาพ

 

13:07 พยับ ปัญญาธโร ขนาดอิสลามแข็งขนาดไหนยังถูกคาทอลิกกวาดเรียบ อ่อนแอแบบพุทธจะเหลือหรึอ?....Sup Satra พูด  น่าคิด  ..  คำว่า   อ่อนแอแบบพุทธ ............คือ  อ่อนแอแบบไหนนะ ?

 

13:09 พยับ ปัญญาธโร ......จะมีประวัติศาสตร์แบบนี้เกืดขึ้นหรือ   อย่างที่ท่าน ดร.พูด ว่า......ถ้าหากชาวอเมริกันเลือกนายทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 8 พฤษจิกายน ศกนี้ แล้วอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ที่ชิ่อว่า Donald Trump?

 

13:28 พยับ ปัญญาธโร ต้องขออภัยครับ  ที่เขียนชื่อ  มุสลิม อัลจาชีรา  เขียนอย่างไม่ตั้งใจจริง ๆ   เพราะ  อัลจาชีรา  นี้เป็นสถานีโทรทัศน์  สาขาของ  BBC.  ที่ทำข่าวสงครามล้วน ๆ  โดยเฉพาะสงครามตะวันออกกลาง   แม้กระทั่งสงคราม----เหตุวุ่นวายในไทย เม.ย. ยุคอภิสิทธิ์ สุเทพ  นั่นแหละครับ  ชื่อมันติดใจผม  เพราะผมตามข่าวเขามาตลอด  พอมาเขียนถึง  มุสลิมโรฮินยา (Rohingyas) เกิดจำสับไป   ก็ขอโทษทางสถานีอัลจาชีรา นะครับ  และขอโทษเพื่อน ๆ  ในกลุ่มด้วย   ไม่ใช่มุสลิมอัลจาชีร่า  ครับ   เป็น  มุสลิม โรฮิงยา   ที่เขียนไว้ว่าดังนี้ครับ

 

เรื่องที่ อ.พัชรา พูดมาก็น่าสนใจมาก  ปัญหา มุสลิม อัลจาชีรา พม่า จำทำอย่างไร นางอ่องซานซูจี มองว่าต้องประนีประนอมระหว่างชาวพุทธกับ มุสลิมอัลจาชีรา  แต่จะประนีประนอมอย่างไรก็ไม่ได้คิดอย่างจริงจัง นั่นคือ ตามหลักการประชาธิปไตยแล้ว  ก็ต้องออกกฎหมายรับรองเขาเป็น ชนพม่า  มีสิทธิ์พอ ๆ กับชาวพม่า  แต่นี่แหละคือประเด็นที่ยากจะให้ชาวพม่ารับรองได้  

 

นางอ่องซานซูจี จึงได้ตัดสินใจแต่งตั้งคณะกรรมการโดยให้นายโคฟี อนัน อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเป็นหัวหน้าคณะ  แต่พอเดินทางมาถึงก็ถูกขบวนการประท้วง    ก็น่าคิดเหมือนกันว่า  คณะนายโคฟี อนัน จะว่าอย่างไร ........ จะกล้าบอกให้พม่ารับรองสัญชาติพวกมุสลิม อัลจาชีรา หรือไม่  หากเป็นเช่นนั้น พวกเขาก็จะมีแผ่นดินอยู่   แต่จะอยู่อย่าง มุอ์มิน  คนประเสริฐของพระเจ้า ไม่ยอมให้ พวกกาฟีร์มาร่วมแผ่นดินด้วย   อย่างนี้ก็คงทำไม่ได้  จึงเป็นเรื่องที่น่าอึดของรัฐาลและชาวพม่าจริง ๆ

 

13:40 พยับ ปัญญาธโร ชอบ มาก เลย  ของ  Anno                                                                                                                   มีโรงงานตั้งใหม่ที่โคราช ประกาศรับสมัคร เฉพาะชายที่แต่งงานแล้วเท่านั้น

บรรดาผู้หญิงทั้งหลายไม่พอใจมาก จึงไปถามเหตุผลว่า..

ทำไมต้องเลือกแต่ชายที่แต่งงานแล้ว ผู้จัดการตอบว่า

"เราต้องการคนที่คุ้นเคยกับการรับคำสั่ง โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และทนเสียงด่าเสียง

  ตะคอกได้ โดยไม่เถียงสักคำ!"

13:42 พยับ ปัญญาธโร เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นละมัง  คงไม่ใช่เรื่องจริง

 

14:33 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

14:34 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

14:34 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

14:35 พยับ ปัญญาธโร ขอต่อไปอีกนะครับ  ทางเฟสบุ๊ค เขาคิดถึงผม เอาเรื่องเก่ามาให้ดู

14:35 พยับ ปัญญาธโร Phayap Panyatharo ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 8 ภาพ

 

9 กันยายน 2013 ·

What is he doing ? He is throwing a chair on to the president of the parliament. Does the police sieze him? No, because he is a representative from the south, Democrat Party in Thai Parliament. His name is mr.Shane Tuegsuban brotherhood to mr.Sutheb Tuegsuban who as a deputy pm. ordered soldiers to kill more than 91 red shirts movement for Thai democracy on May 19, 2010[2553]. What do you think about this man? Thai parliament has been in confusion for a long time since there has YingLuck government 2 years ago, as you see in the other pictures. What do you think about Thai parliament today? What do you think about mr. Abhisit Vejchachiva, head of Democrat Party?

 

ผู้ชายคนนี้ทำอะไร? เขากำลังโยนเก้าอี้ตัวหนึ่งตรงไปทางประธานรัฐสภา ตำรวจจับเขาหรือเปล่า? เปล่า เพราะเขาเป็นผู้แทนราษฎรมาจากภาคใต้คือพรรคประชาธิปัตย์ ชื่อของเขาคือนายเชน เทือกสุบรรณ น้องชายนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ซึ่งได้ออกคำสั่งให้ทหารเข่นฆ่าประชาชนเชิรตแดง แห่งขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไทย ตายไปกว่า 91 ศพ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553(2010) คุณคิดอย่างไรกับผู้ชายคนนี้? รัฐสภาไทยได้ประสบความวุ่นวายมาเป็นเวลานานแล้ว ตั้งแต่มีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 2 ปีก่อน ดังจะเห็นในภาพอื่น ๆ อีกหลายภาพ คุณคิดอย่างไรกับรัฐสภาไทย และคุณคิดอย่างไรกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

 

14:36 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

14:37 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

14:37 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

14:37 พยับ ปัญญาธโร ผู้ชายคนนี้ทำอะไร? เขากำลังโยนเก้าอี้ตัวหนึ่งตรงไปทางประธานรัฐสภา ตำรวจจับเขาหรือเปล่า? เปล่า เพราะเขาเป็นผู้แทนราษฎรมาจากภาคใต้คือพรรคประชาธิปัตย์ ชื่อของเขาคือนายเชน เทือกสุบรรณ น้องชายนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ซึ่งได้ออกคำสั่งให้ทหารเข่นฆ่าประชาชนเชิรตแดง แห่งขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไทย ตายไปกว่า 91 ศพ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553(2010) คุณคิดอย่างไรกับผู้ชายคนนี้? รัฐสภาไทยได้ประสบความวุ่นวายมาเป็นเวลานานแล้ว ตั้งแต่มีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 2 ปีก่อน ดังจะเห็นในภาพอื่น ๆ อีกหลายภาพ คุณคิดอย่างไรกับรัฐสภาไทย และคุณคิดอย่างไรกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

 

14:38 พยับ ปัญญาธโร ความทรงจำของคุณบน Facebook

Phayap เราเอาใจใส่คุณและความทรงจำที่คุณแชร์ไว้ที่นี่ เราคิดว่าคุณคงอยากจะย้อนกลับไปดูโพสต์นี้จากเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

15:17 พยับ ปัญญาธโร ความเห็นที่ 10 (3303181) 

   อะไร ๆ ๆ  ก็ต้องเป็นประชาธิปไตยหรือครับ........?

 

•              ผู้แสดงความคิดเห็น นร. วันที่ตอบ 2011-08-04 09:49:21

15:18 พยับ ปัญญาธโร ความเห็นที่ 10 (3303181) 

   อะไร ๆ ๆ  ก็ต้องเป็นประชาธิปไตยหรือครับ........?

 

•              ผู้แสดงความคิดเห็น นร. วันที่ตอบ 2011-08-04 09:49:21

 

 ความเห็นที่ 11 (3303255) 

ก็ต้องอย่างนั้นสิครับ คุณหนู

 

ยังมีสิ่งที่จะต้องเข้าใจประชาธิปไตย   อย่างกว้างขวาง........นั่นคือ พรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน   ต้องต่อสู้กันอย่างเป็นประชาธิปไตย  ทั้ง 2 ฝ่าย        หรือทุก ๆ ฝ่าย ต้องต่อสู้อย่างเป็นประชาธิปไตย 

 

ที่ผ่านมา  พรรครัฐบาลอภิสิทธิ์ เป็นอมาตยาธิปไตยเผด็จการ   ต่อสู้แบบเผด็จการ  ไม่ได้ต่อสู้แบบประชาธิปไตย    ...................   ก็เลยมหาโหด  มีการล้อมฆ่าประชาชน  นั่นแหละครับ เพราะใช้วิธีการประชาธิปไตยไม่เป็น  .......  แต่ถ้ารัฐบาลอภิสิทธิ์ เป็นประชาธิปไตย  การฆ่าประชาชนเช่นนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้  ไม่มี     .......   และการเลือกตั้งจะไม่เนิ่นช้ามาถึงต้นปีนี้   .........หากนายอภิสิทธิ์....พรรคประชาธิปัตย์ และทหาร เข้าใจประชาธิปไตย เป็นประชาธิปไตยก็จะไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ

 

15:19 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

15:19 พยับ ปัญญาธโร ในวันนี้เป็นต้นไป    ทุก ๆ สถาบันจึงต้องเป็นประชาธิปไตย .........  และเมื่อเป็นประชาธิปไตยกันแล้ว  ก็เกิดความนิ่งสงบสุขของแผ่นดินขึ้นได้  เพราะถึงมีการต่อสู้กันก็ต่อสู้อย่างเป็นประชาธิปไตย   ..  และถึงมีผู้ชนะ  และมีผู้แพ้ ในการต่อสู้   แต่ก็ไม่มีใครเสียชีวิต  และไม่เสียประโยชน์อะไร   ทั้งผู้ชนะและผู้แพ้  ต่างก็ได้ประโยชน์เท่า ๆ กัน   ความแตกแยกในความเป็นฝ่ายชนะ หรือฝ่ายที่แพ้ ก็ไม่มี    เพราะเมื่อทุกฝ่ายเป็นประชาธิปไตยก็จะซาบซึ้งดีในหลักการที่ว่า  mojority rule  minority right   คือฝ่ายที่แพ้ก็แพ้เพียงการเลือกตั้ง  ไม่มีโทษอะไรที่จะมาแก้แค้นเหมือนในระบอบราชาธิราชเก่าก่อน  แต่ก็ยังมีชีวิตไปได้เหมือนเดิม  มีสิทธิ์ทุกอย่างในการรับผลของนโยบายของฝ่ายที่ชนะเท่าเทียมกับฝ่ายที่ชนะ  ได้อะไร ๆ เท่าเทียมกันทั้งหมดทั้งแผ่นดิน  ไม่เดือดร้อนอะไรจากการพ่ายแพ้     แท้ที่จริง...........หากเราเข้าใจว่าไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้ในระบอบประชาธิปไตย  มีแต่ผู้ชนะด้วยกันทั้งหมด  .......   นั่นแหละเริ่มเป็นประชาธิปไตยแล้ว   

 

07:18 Nantasarn Seesalab ตั้ง สนง.อิสลาม ประจำจังหวัดทุกอำเภอ (ให้ตบตาว่าจัดตั้งเพื่อประกอบพิธีฮัจย์)

 

สนช.รับ...ร่าง พรบ.กิจการฮัจย์ ย้ายมากรมการปกครอง

... ทำให้อิสลามควบคุมระบบราชการทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว ...

อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด... หลั่งน้ำตา รดแผ่นดิน..ห่วงลูกหลานไทย..

10 ส.ค.2559

สนช.รับแล้ววาระแรก...ร่าง พรบ.กิจการฮัจย์ ย้ายจากกรมการศาสนา มากรมการปกครอง...

-ต่อไปนี้อิสลาม ควบคุม ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, กรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว..

ทำไมถึงต้องย้ายไปกรมการปกครอง

1.กรมการปกครองมีอำนาจในการสั่งการประชาชนมากกว่า กรมการศาสนา

2.กรมการปกครองมีงบประมาณมากกว่ากรมการศาสนา

3.ทุกอำเภอ และทุกจังหวัด จะต้องมีห้องทำงานให้กับ คณก.อิสลาม ประจำอำเภอ และประจำจังหวัดนั้นๆ

4.เพื่อสอดรับกับกฎหมายลูก ที่จะออกมาดังนี้.

4.1 ออกกฎหมายรองรับว่า ทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ, จังหวัดใดที่มีมัสยิด 3 แห่ง ให้จังหวัดนั้นๆแต่งตั้ง คณก.กลางอิสลามประจำจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้..

- คณก.อิสลาม ประจำจังหวัดให้ทำงาน และร่วม ประชุมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกครั้ง,คณก.อิสลาม ประจำอำเภอ ให้ทำงานและร่วมประชุมกับนายอำเภอทุกครั้ง(ข่าวกรองแล้ว ทราบว่า คณก.อิสลาม จะเตรียม ผู้หญิงอิสลามหน้าตาดี เพื่อจะเป็นเมียน้อยของนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อต้องการลูกที่เป็นมุสลิม ฝ่ายพ่อไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นมุสลิมก็ได้..ไม่เกินใน 5 ปี ข้างหน้า 2565 ก็จะได้ลูกมุสลิมทั่วประเทศไทยปกครองประชาชน)

4.2 ออก กฎหมายรองรับ จังหวัดใด ที่มีมัสยิด 3 แห่ง ให้จังหวัดนั้นจัดตั้งศาลมุสลิมประจำจังหวัด ให้โต๊ะอีหม่าม เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล.. ให้ใช้มัสยิดใด มัสยิดหนึ่งเป็นที่ทำการของศาลมุสลิมไปก่อน...(ถ้าใครถามก็บอกว่า จะใช้บังคับเฉพาะคนมุสลิม แต่อีกไม่นาน คนไทยพุทธที่โง่อยู่ มีเรื่องกับมุสลิม ก็ต้องมาขึ้นศาลมุสลิมประจำจังหวัดนั้น ,ถ้ามีเรื่องให้คนมุสลิมรีบส่งเรื่องมาทันที) มีโต๊ะอีหม่าม เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล.. คนมุสลิมจะผิดอย่างไร ก็ต้องให้ชนะแน่นอน..

-ต่อไป คนไทยพุทธ มีข้อพิพาทกับคนไทยมุสลิม เกี่ยวกับ เรื่องที่ดิน, เรื่องอุบัติเหตุ และเรื่องอื่นๆ ก็ต้องขึ้นศาลมุสลิม

4.3 ออกกฎหมายชารีอะย์ มุสลิม เรื่องการนับถือศาสนา  คนไทยพุทธ แต่งงานกับอิสลามมุสลิม จะต้องเปลี่ยนนับถืออิสลามมุสลิมทั้งหมด...

แผนของอิสลาม

แผนที่ 1 ยึดกระทรวงศึกษาได้แล้ว

แผนที่ 2 ยึดกระทรวงมหาดไทย

เมื่อไรที่เราขอจัดตั้ง สนง.อิสลาม ประจำจังหวัดและอำเภอ ทุกอย่างก็จะสำเร็จเมื่อนั้น (ให้อ้างว่าเป็นการจัดตั้งเพื่อประกอบพิธีฮัจย์ ... อย่าเผยแพร่ให้คนพุทธรู้ข้อนี้สำคัญมาก.. เพราะมันกำลังถูกเรายึดทั้งประเทศแน่ๆ ถ้ารู้มันจะต่อต้านเราอย่างรุนแรง)

 

แผนที่ 3 ยึดกระทรวงยุติธรรม...

เมื่อผู้หญิงที่ส่งให้เป็นเมียน้อย นายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด  ลูกที่ได้จะเป็นมุสลิม

ให้ส่งลูกไปเรียน รัฐศาสตร์ และหรือ นิติศาสตร์เท่านั้นต่อไปจะได้คนมุสลิม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล..  ต่อไปศาลมุสลิมประจำจังหวัด.. จะต้องทำงานร่วมกับศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา  เมื่อเวลานั้น   อิสลาม มุสลิม ยึดได้ทั้งหมดแล้ว..ข้อพิพาท เรื่องที่ดินมรดก มีแน่นอนครับ  เช่น พ่อเป็นไทยพุทธ มีที่ดินอยู่ 1,000 ไร่  มีลูกสาว 2 คน

- ลูกสาวคนที่ 1  นับถือพุทธ แต่งงานกับชายพุทธ

-ลูกสาวคนที่ 2 นับถือพุทธ  แต่งงานกับชายมุสลิมตามกฎหมายชารีอะห์  ก็ต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลาม   วันหนึ่งพ่อตาย ด้วยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ไม่ได้แบ่งมรดกให้ฝ่ายลูกเขย เป็นอิสลามมุสลิมซึ่งแต่งงานกับลูกสาวคนที่ 2 และมีลูกด้วยกัน 3 คนเป็นอิสลามมุสลิม ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ลูกเขยอยากได้ที่ดินมรดก 1,000 ไร่ หรืออยากได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ก็ต้องส่งเรื่องไปที่ศาลมุสลิม ประจำจังหวัดนั้นๆ  ท่านทั้งหลายลองคิดดู จะให้ใครชนะคดี...

ถ้าไม่ใช่อิสลามมุสลิม..ท่านลองคิดดูนะครับ แต่เดิมอิสลามมุสลิมใช้จารีต ของศาสนาในการปฏิบัติ (ผู้ชายมีเมีย 4 คน เพื่อขยายศาสนาตัวเอง)  ชาวพุทธก็ไม่มีผลกระทบใดๆ  แต่ปัจจุบันอิสลามมุสลิม พยายามพลักดัน จารีต ของศาสนา ให้เป็นกฎหมาย ออกมาบังคับใช้ ซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงมาก ต่อชาวพุทธทุกคน...  เพราะถ้าขึ้นชื่อว่ากฎหมาย  ถ้าไม่ปฏิบัติก็มีความผิด ติดคุก ...ดัง พรบ.ฮัจย์ 2524

-ปลัดกระทรวงมหาดไทย  , อธิบดีกรมการศาสนา , อธิบดีกรมการปกครอง , และอธิบดี อื่นๆ อีกเกือบ 10 กระทรวง ต้องอำนวยความสะดวก ต่อกิจการฮัจย์ ถ้าไม่อำนวยความสะดวกต้องติดคุก 5 ปี... (ใช้กฎของป่าล้อมเมือง ต่อไปพระมหากษัตริย์ไทย ก็จะถูกคนอิสลามมุสลิมบีบ) รู้หรือยัง ทำไม อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด... ถึงหลั่งน้ำตา เป็นห่วงลูกหลานไทย..

12 ส.ค.2559 เวลา 0110

              วอน คสช.ใช้สติ นำ  ม.44 ที่นำมาปิดปากชาวพุทธ  เอาไปล้างกฎหมายของมุสลิมหลาย ๆ ฉบับที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของ สนช. เพราะ กฏหมายเหล่านี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาวไทยทั้งแผ่นดินอย่างรุนแรง ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแผ่นดินนี้ เป็นกฏหมายขายชาติ ทำลายวัฒนธรรมประเพณี เปิดช่องให้ยึดแผ่นดินทั้งประเทศอย่างแท้จริง ตื่นเถิดชาวไทยทั้งหลายภัยจากลัทธิอิสลามกำลังรุกคืบกลืนแผ่นดินไทยเรื่อย ๆ ให้เป็นแผ่นดินมหาวินาศและวิบัติอย่างสมบูรณ์แบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

 

07:47 ผ่องศรี วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2546

หลวงตามหาบัวได้แสดงธรรมเทศนาครั้งที่ดีที่สุด

ครั้งหนึ่งในชีวิตของท่าน เป็นการเทศน์ที่ยากนักจะได้รับฟังจากที่ใด ตลอดการเทศน์ท่านได้รวบรวมกระแสจิต หลับตาดำดิ่งลงสู่ห้วงสมาธิและถ่ายทอดธรรม

จากใจออกสู่ทางวาจา ภิกษุสงฆ์ชราภาพสังขาร

เกือบร้อยปี เทศนาธรรมด้วยน้ำเสียงก้องกังวานใส ตลอดระยะเวลา 1ชั่วโมง 20 นาทีโดยที่ไม่มี

การหยุดดื่มน้ำ ไม่มีการหยุดพักครึ่งใดๆทั้งสิ้น วันนั้นเป็นวันที่คณะสงฆ์สายพระป่ากรรมฐาน

เดินทางมารวมตัวกันนับหมื่นรูป บางองค์อยู่ต่างจังหวัด บางองค์อยู่ต่างแดน หรือแม้แต่อยู่ในป่าลึกก็ยังออกมาฟังธรรมเทศนา

ในครั้งนี้ของสุดยอดอรหันต์ จึงถือได้ว่า การร่วมตัวของเหล่าภิกษุในวันนั้น เป็นการรวมตัวกันของเหล่าศิษย์แห่งพระคถาคต ผู้ที่ต้องการบำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้น เป็นการรวมตัวของพระนักปฏิบัติผู้มีนิพพาน

เป็นธงชัยแทบทั้งสิ้น

 

ธรรมะที่สอนกันในวันนั้นจึงเป็นธรรมชั้นสูง เป็นแก่นธรรมแท้ที่ไม่มีการผ่อนปรนใดๆ เนื้อหาสาระจึงเต็มไปด้วยรสธรรมอันเผ็ดร้อน ดุเดือด องอาจแกล้วกล้า ถึงลูกถึงคน ด้วยมิต้องห่วงคำนึงถึงความเป็นโลกียะจอมปลอม หรือเป็นห่วงฆราวาสที่ฟังธรรมเสร็จแล้วต้องหวนกลับไป ดูแลลูกผัว เฝ้าเหย้า เฝ้าเรือนใช้ชีวิตทางโลกธรรม เทศนาในวันนั้นว่าด้วยเรื่อง การปฏิบัติเพื่อเอามรรคเอาผลสำหรับผู้ไม่ต้องการเกิดเป็นธรรมะชั้นลึกจากประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่า

ประหนึ่งมหาสมบัติ เพราะทำให้นักเดินทางผู้มีนิพพานเป็นธงชัย ได้รู้ชัดถึงหนทางเดินว่า ถ้าปรารถนานิพพานในชาตินี้ เราต้องปฏิบัติอย่างไร เริ่มตรงไหน จบตรงไหน ต้องทำอะไรก่อนหลัง การเดินทางสู่เส้นทางแห่งพระนิพพาน

โดยปราศจากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์คงไม่ต่าง

อะไรกับการคลำหาทางกลับบ้านกลางถ้ำมืด เมื่อท่านได้เขียนแผ่นที่ทิ้งไว้ให้เราแล้ว ก็ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้สำรวจตรวจสอบกันว่า ในปัจจุบันนี้สองเท้าของเรากำลังเหยียบย่าง

อยู่ตรงไหนในระหว่างทางกันแน่ กำลังเดินอยู่ในทาง หรือหลงออกนอกเส้นทางไปแล้ว

 

 

 

โอกาสนี้เอง ผู้เขียนจึงใคร่ขออนุญาตนำบทเทศนา

ของหลวงตามหาบัวมาถอดความ และจำแนกออกเป็นข้อๆ พร้อมทั้งอนุญาติอธิบายเพิ่มเติมสมทบลงไป เพื่อให้เหล่าโยคาวจรทั้งหลายได้ศึกษา

หนทางแห่งการดับทุกข์ที่ถูกต้องตรงธรรม และสามารถเข้าใจได้โดยง่ายไปพร้อมๆกันดังนี้

 

1. ผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งนิพพานจะต้องถือศีลให้บริสุทธิ์ ข้อนี้สำคัญมาก ต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้ก่อนเรื่องอื่นใด คือใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของศีลธรรมความดีงาม อะไรผิดศีลห้ามทำโดยเด็ดขาด

 

2. ให้คิดถึงนิพพานทุกขณะ เหมือนนิพพาน

อยู่ตรงหน้า คือระลึกไว้เสมอว่า เราจะไปนิพพานเท่านั้น จุดเดียวที่เดียว อย่างอื่นไม่เอา ให้พุ่งตรง ตัดตรงไปเลย

 

3. ทำสมาธิในชีวิตประจำวันให้ได้

คือถ้าใครบริกรรมพุทโธ ก็ให้ทำไป

ใครดูลมหายใจ ก็ให้ดูไป เรื่องนี้เน้นย้ำมากให้คุมกรรมฐานไว้ระหว่างวัน ส่วนจะใช้กรรมฐานชนิดใด ตรงนี้ใช้ได้หมด ขอให้อยู่ในหมวดกรรมฐาน 40 ไม่มีอะไรผิด จุดนี้ให้เน้นไปที่การทำสมถะก่อน อย่าเพิ่งไปสนใจวิปัสสนาในช่วงแรกๆ ต้องฝึกให้จิตมีความตั้งมั่นก่อน ให้จิตอยู่กับกรรมฐานของตนตลอดเวลาทั้งวัน

ยกเว้นเวลาที่ต้องทำงานเท่านั้น เน้นว่า นี่คือการปฏิบัติเบื้องต้นไม่ควรทำสุ่มสี่สุ่มห้า

ไม่ควรทำผิดไปจากนี้

 

4. เมื่อทำสมาธิในชีวิตประจำวัน ไปจนจิตเข้าสู่สมาธิได้แล้ว ให้สังเกตดู ช่วงนี้จิตจะปรุงกิเลสน้อยลง เพราะจิตมันอิ่มอารมณ์ มีอารมณ์เป็นหนึ่งมากขึ้น ทำความสงบได้ง่ายขึ้น พูดง่ายๆ ว่าจิตของเราเริ่มมีกำลังเกิดความตั้งมั่นได้ง่าย คือในชีวิตประจำวันก็ทรงอารมณ์อยู่กับกรรมฐานได้ เมื่อทำสมาธิในรูปแบบก็มีอารมณ์เป็นหนึ่งได้ อย่างนี้ถือว่าเริ่มใช้ได้แล้ว ตรงนี้ ให้เริ่มพัฒนา

ในขั้นตอนต่อไป อย่าหยุดอยู่แค่การทำสมาธิ

 

5. พอจิตสงบ ตั้งมั่นแล้ว คราวนี้ท่านให้เริ่มเดินปัญญาต่อไปเลย เพียงแค่สมาธิอย่างเดียวนั้น จิตจะไม่มีความกว้างขวาง จะต้องเดินปัญญาต่อ จึงจะเกิดความกว้างขวาง นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำเอาไว้ ต้องทำตามพระพุทธเจ้าท่านสอน

 

6. ให้เริ่มต้นพิจารณาร่างกาย โดยให้แยกเป็นส่วนๆ

คือ เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ หรือ

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง นี่เป็นตำหรับแท้ๆ

ของพระพุทธเจ้า ให้เอามาดูเป็นส่วนๆ ดูสิ เส้นผมของเราเป็นยังไง สะอาดหรือสกปรก เหมือนกันกับขนสัตว์ชนิดอื่นหรือเปล่า ถ้าไม่อาบน้ำมันจะเป็นอย่างไร

แล้วไล่พิจารณาเรียงไปเรื่อยๆ

จนครบทั้ง ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง กรรมฐาน 5 นี้เป็นพื้นฐานทางเดินทางด้านปัญญา ให้หัดดูไปเรื่อยๆ เห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ให้พิจารณาไป ให้เห็นว่าที่ทำอยู่นี้คือหินลับปัญญา

 

7. เมื่อทำจนชำนาญ ต่อไปก็ลองแยก

ให้เป็นธาตุ 4 คือดิน น้ำ ลม ไฟ

พิจารณาให้เป็น อนิจจัง(ไม่เที่ยง)

ทุกข์ขัง (เป็นทุกข์) อนัตตา(ไม่ใช่ตัวตน)

ทำเช่นนี้ สติปัญญาจะมากขึ้นเป็นลำดับ

 

8. เมื่อพิจารณาสักพัก ก็ให้ย้อนกลับมา

ทำสมาธิ เอาความสงบ เอากำลังของจิตใหม่ ต่อเมื่อจิตอยู่ในความสงบ เริ่มมีกำลังฟื้นตัว ก็กลับมาเดินไปปัญญาอีกครั้ง ให้ทำเช่นนี้สลับไป ห้ามทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพียงอย่างเดียว ต้องมีทั้งการทำสมาธิ และเดินปัญญาสลับกันเรื่อยไป

 

9. เมื่อถึงจุดหนึ่ง คราวนี้ให้กำหนดเป็นอสุภะ อสุภะก็คือกรรมฐานกองหนึ่ง ที่ทำให้เห็น ธรรมชาติของร่างกายคนเรา มีอยู่10 ระยะคือ ซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดซากศพ

ที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่างๆ ซากศพที่มีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเยิ้ม (เน่าเฟะ)

ซากศพที่ขาดออกเป็น ๒ ท่อน

ซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินแล้ว

ซากศพที่กระจุยกระจายซากศพที่ถูกฟัน บั่นเป็นท่อนๆ

ซากศพที่มีโลหิตไหลอาบอยู่ (จมกองเลือด)

ซากศพที่มีหนอนคลาคล่ำเต็มไปหมด

ซากศพที่เหลืออยู่แต่ร่างกระดูก

หรือเหลือแต่ท่อนกระดูก

 

ในการกำหนดอสุภะนี้ ให้กำหนดภาพเหล่านี้

ขึ้นมาตรงหน้าเลย ทำให้ภาพนิ่งอยู่ตรงหน้าอย่างนั้น หมั่นเอาภาพอสุภะมาตั้งไว้ตรงหน้าเสมอ ตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไร แค่ให้จิตกำหนดภาพเหล่านี้ให้ได้ก็พอ

แล้วดูไป ดูอย่างเดียว เพ่งไปเลยอย่าให้คลาด เมื่อถึงจุดที่เพียงพอ จิตมันจะรู้ของมันเอง

 

10. เมื่อถึงจุดที่เพียงพอแก่ความต้องการของจิต คราวนี้ธรรมชาติจะหมุนไปสู่ความจริง ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นธรรมที่ละเอียดมาก จิตมันจะมีปัญญาในเรื่องกามราคะ ถึงตอนนั้น จิตมันจะสิ้นข้อสงสัยในเรื่องกามราคะไปเลย โดยไม่ต้องมีใครบอก ในขั้นนี้ จะสำเร็จเป็นพระอนาคามีแล้ว

 

11. เมื่อทำซ้ำๆ จนบรรลุอนาคามี

จิตจะไม่กลับมาเกิดอีก

เพราะกามราคะมันขาดสะบั้นไปสิ้น จิตมันจะหมุนขึ้นสูงอย่างเดียวไม่ลงต่ำ ไปอยู่ชั้นพรหมสุทธาวาส

เวลานั้นจิตจะรู้ความจริงไปตามลำดับ

 

12.ทบทวนและย้ำอีกรอบว่า "เมื่อทำสมาธิ(สมถะ) ให้พักเรื่องปัญญา(วิปัสสนา)

และเมื่อเดินปัญญา(วิปัสสนา)

ก็ให้พักเรื่องสมาธิ(สมถะ) ทั้งสองสิ่งนี้จะต้องทำสลับกันไปตลอด

 

ห้ามทิ้งอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทำสิ่งหนึ่ง ก็ไม่ต้องคิดถึงอีกสิ่ง คือทำความสงบ ก็ทำไป พิจารณาความจริง ก็ทำไป ห้ามนำมาปนกัน ให้ทำสลับไปอย่างนี้เรื่อยๆ ตลอดการปฏิบัติ

 

13. เมื่อก้าวถึงภูมิอนาคามีแล้ว จะมีภูมิของอนาคามีที่เข้มขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งมีความเข้มข้นอยู่ 5 ระดับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเลื่อนขึ้นไปเป็นขั้นๆ

พวกที่ก้าวข้ามขั้นไปเลยก็มี แต่ส่วนใหญ่ในช่วงกึ่งพุทธกาลเช่นนี้

จะหายาก โดยมากแล้วจะไปทีละขั้น เพราะด่านกามราคะมันยากจริงๆ ไม่ใช่ของง่าย

 

14. ในขั้นนี้ปัญญาจะเดินอัตโนมัติ

ตลอดเวลาแล้ว เห็นนิพพานอยู่ตรงหน้า ช่วงนี้ปัญญาจะฆ่ากิเลสตลอดเวลาทุกอิริยาบถ

ทั้งยืน เดิน นั่ง ฆ่ากิเลสตลอดเวลา

ยกเว้นเวลานอนหลับ ตอนนั้นไม่มีคำว่า เผลอแล้ว เพราะปัญญาจะเกิดอย่างถี่ยิบ

 

15. สติปัญญาเดินมาก ต้องย้อนสู่สมาธิ ห้ามเดินปัญญาแต่อย่างเดียวเด็ดขาด

ต้องทำสลับกันไปเช่นนี้

 

16. ต่อไปจะก้าวเข้าสู่มหาสติปัญญา ถึงตรงนี้จะหมดนิมิตที่เกี่ยวกับจิต เหมือนฟ้าแลบตลอด ไม่ต้องบังคับให้จิตทำงาน กิเลสซ่อนอยู่ตรงไหน ปัญญาจะตามไปฆ่าเชื้อที่นั่น ส่วนใหญ่ถึงตรงนี้ ทุกข์เวทนาจะน้อยมากๆ เหลือเพียงสุขเวทนาเท่านั้น มันจะเห็นสุขเวทนาชัดเจนมาก จุดนี้เองที่มันจะเข้าไปในปราสาทราชวัง ไปเจอนายใหญ่ คืออวิชชา ค้นพบอริยสัจ 4

มันจะเห็นกษัตริย์แห่งวัฏฏะคือ ตัวอวิชชา ถึงตรงนั้นทุกสรรพสิ่งจะว่างไปหมด ยกเว้นเพียงตัวเองที่ยังไม่ว่าง

 

17. เมื่อถึงจิตตะ คืออวิชชา

พอเปิดอันนี้ออก จิตมันก็จ้าขึ้น

ตอนนี้ข้างนอกก็สว่าง ภายในก็สว่าง ว่างทั้งหมด

ตัวเราก็ว่าง เป็นวิมุต คือธรรมชาติที่แท้จริง

จิตเป็นธรรมธาตุ เป็นภาวะนิพพาน จิตไม่เคยตาย ถึงธรรมชาติแล้ว หายสงสัยล้านเปอร์เซ็นต์

 

18. แรกเริ่ม ธาตุขันธ์ เป็นเครื่องมือของกิเลส แต่ปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่ง ธาตุขันธ์จะเป็นเครื่องมือของธรรมทั้งหมด"

 

ธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ข้างต้นเปรียบได้ดั่งแผนที่เส้นทางปฏิบัติธรรม

ที่ชัดเจนที่สุด ตั้งแต่เบื้องต้นต้นถึงปลายทาง

แห่งพระนิพพาน เป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ครูบาอาจารย์

ได้มอบแก่เหล่าศิษย์นักปฏิบัติทั้งหลาย เมื่อท่านได้เขียนแผ่นที่ทิ้งไว้ให้เราแล้ว

 

 

09:07 ผ่องศรี จากนั้น ให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ บอกต่อ ๆ กันไปโดยนำลิงค์ไปโพสตร์ในกลุ่มไลน์ที่ท่านอยู่ครับ

 

09:07 ผ่องศรี กรอบเรา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวงครับ

09:07 ผ่องศรี นโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของคนกลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย

09:07 ผ่องศรี ที่รัฐบาล และสถานบันการเงิน ไม่มีวิธีการแก้ไขอย่างตรงจุดครับ ตรงประเด็นครับ

09:07 ผ่องศรี มีเพียงโครงการนี้โครงการเดียวครับที่สามารถช่วยได้ครับ

09:07 ผ่องศรี จะส่งรายละเอียดให้ท่านครับ

 

09:07 ผ่องศรี ข่าวดีสำหรับคนไทยที่มีหนี้สิน รับสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดตามลิงค์  http://line.me/R/ti/g/bXm4F9ahB6       http://gg.gg/udd   และ  http://gg.gg/uddpoll  ครับ

 

09:07 ผ่องศรี หลักการ.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน (พคย.) ของสภาปฏิรูปการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ (สปช.) โดยย่อ และ สำคัญ ดังนี้

 

   1.รัฐบาลซื้อหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้โดยออกตราสารหนี้หรือ กู้ให้กู้ต่อ (กรณีหนี้นอกระบบ) ไปพักไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจาก 10 ปีแล้วสมาชิกไปใช้หนี้รัฐบาล ไม่เกินร้อยละ 4 บาทต่อปี (สมาชิกช่วยรัฐบาลชำระค่าตราสารหนี้ ร้อยละไม่เกิน 1 บาทต่อปี โดยจะจ่ายเป็นรายเดือน ส่วน.เงินกู้ให้กู้ต่อ สมาชิกชำระหนี้ไม่เกิน ร้อยละ 2.80 บาทต่อปี)

   2.หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติโครงการแล้วในระหว่าง 10 ปี สภา สปช. ได้วางระบบฟื้นฟูตัวเอง เพื่อให้สมาชิก มีสภาพด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น (สภาพคล่องตัว) โดยน้อมนำโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการฟื้นฟูตัวเอง เช่น เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่าน.มาใช้ในการฟื้นฟู รวมถึงการออมเงิน หรือ มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น.นำไปชำระหนี้สิน ที่รัฐบาลซื้อไว้ให้เหลือน้อยที่สุด และสามารถนำไปใช้หนี้รัฐบาลหลังจากออกจากโครงการนี้ไปแล้ว

   3.สถาบันการเงิน ได้รับการชำระหนี้เต็มจำนวนไม่ขาดทุน ไม่ต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ หรือ ฟ้องร้อง บังคับคดี ตลอดจนขายสินทรัพย์ของสมาชิก หรือ ใช้สภาพบังคับทางกฎหมาย ซึ่งไม่ก่อผลดี ให้กับสมาชิกและหรือ สถาบันการเงิน รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ค่าจีดีพี เพิ่มขึ้นตลอดจนรัฐบาลได้ชื่อว่า.คืนความสุขให้ประชาชนอย่างแท้จริง.จากสรุปย่อพอสังเขป เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจตรงกับเนื้อหาสาระ แก่นแท้ ของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน (พคย.) ของ สภาปฏิรูปการแก้ไขปัญหาหนี้แห่งชาติ (สปช.) ด้วยความปรารถนาดี จาก ชาญสิทธิ์  อุงจิตต์ตระกูล ปธ.สปช.(แห่งชาติ)/ผู้เขียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน(พคย.)(พักชำระหนี้สิบปี) ครับ

 

09:07 ผ่องศรี ท่านที่สมัครแล้ว ต้องการช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อนรับรู้ข่าวสารข้อมูลด้วย ขอท่านได้กรุณาโพสตร์ต่อ ๆกันไปครับ

 

09:07 ผ่องศรี เราจะได้มีส่วนช่วยในการปลดทุกข์จากความเป็นหนี้สินของ คนที่เป็นหนี้ เป็นการทำคุณเพื่อแผ่นดินบ้านเกิดเราครับ

 

09:29 yupin jane เยี่ยมเลยค่ะ.คุณแม่ผ่องศรี

09:29 yupin jane สตื๊กเกอร์

10:40 ส.สุเมโธ/มะโนรัตน์ รูปภาพ

10:40 ส.สุเมโธ/มะโนรัตน์ รูปภาพ

10:44 ผ่องศรี สาธุ

16:32 ผ่องศรี รูปภาพ

16:32 ผ่องศรี รูปภาพ

16:32 ผ่องศรี รูปภาพ

16:32 ผ่องศรี รูปภาพ

16:33 ผ่องศรี รูปภาพ

 

 

 

17:40 พยับ ปัญญาธโร ขอบันทึกข่าวนี้หน่อยนะครับ จาก  คุณแม่ผ่องศรี สำนักข่าวที่ทำเนียบสหรัฐอเมริกา.รายงาน..นายทิม.ไรอั้น.สส.ของอเมริกา.จากรัฐโอไฮโอ้..ผู้มีความรู้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างดี.ผลักดันให้รัฐสภาอเมริกา.มีมติเป็นเป็นเอกฉัน.ให้การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ.เพื่อความสงบสุขของประเทศ.จนประสพผลสำเร็จ..รวมทั้งอังกฤษยุโรป.ก็ดำเนินตามทั้งหมด.เพราะพิสูจน์แล้วว่ามีเพียงศาสนาพุทธเท่านั้น.ที่แก้ปัญหาประเทศได้.รักษาจิตใจคนในชาติได้..มีเหตุ.และผล.ที่สามารถพิสูจน์ได้..ขอแสดงความยินดีกับพุทธมามะกะทั่วโลก.

 

17:41 พยับ ปัญญาธโร แล้วก็อีกเรื่อง......วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2546

หลวงตามหาบัวได้แสดงธรรมเทศนาครั้งที่ดีที่สุด

ครั้งหนึ่งในชีวิตของท่าน เป็นการเทศน์ที่ยากนักจะได้รับฟังจากที่ใด ตลอดการเทศน์ท่านได้รวบรวมกระแสจิต หลับตาดำดิ่งลงสู่ห้วงสมาธิและถ่ายทอดธรรม

จากใจออกสู่ทางวาจา ภิกษุสงฆ์ชราภาพสังขาร

เกือบร้อยปี เทศนาธรรมด้วยน้ำเสียงก้องกังวานใส ตลอดระยะเวลา 1ชั่วโมง 20 นาทีโดยที่ไม่มี

การหยุดดื่มน้ำ ไม่มีการหยุดพักครึ่งใดๆทั้งสิ้น วันนั้นเป็นวันที่คณะสงฆ์สายพระป่ากรรมฐาน

เดินทางมารวมตัวกันนับหมื่นรูป บางองค์อยู่ต่างจังหวัด บางองค์อยู่ต่างแดน หรือแม้แต่อยู่ในป่าลึกก็ยังออกมาฟังธรรมเทศนา

ในครั้งนี้ของสุดยอดอรหันต์ จึงถือได้ว่า การร่วมตัวของเหล่าภิกษุในวันนั้น เป็นการรวมตัวกันของเหล่าศิษย์แห่งพระคถาคต ผู้ที่ต้องการบำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้น เป็นการรวมตัวของพระนักปฏิบัติผู้มีนิพพาน

เป็นธงชัยแทบทั้งสิ้น

 

ธรรมะที่สอนกันในวันนั้นจึงเป็นธรรมชั้นสูง เป็นแก่นธรรมแท้ที่ไม่มีการผ่อนปรนใดๆ เนื้อหาสาระจึงเต็มไปด้วยรสธรรมอันเผ็ดร้อน ดุเดือด องอาจแกล้วกล้า ถึงลูกถึงคน ด้วยมิต้องห่วงคำนึงถึงความเป็นโลกียะจอมปลอม หรือเป็นห่วงฆราวาสที่ฟังธรรมเสร็จแล้วต้องหวนกลับไป ดูแลลูกผัว เฝ้าเหย้า เฝ้าเรือนใช้ชีวิตทางโลกธรรม เทศนาในวันนั้นว่าด้วยเรื่อง การปฏิบัติเพื่อเอามรรคเอาผลสำหรับผู้ไม่ต้องการเกิดเป็นธรรมะชั้นลึกจากประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่า

ประหนึ่งมหาสมบัติ เพราะทำให้นักเดินทางผู้มีนิพพานเป็นธงชัย ได้รู้ชัดถึงหนทางเดินว่า ถ้าปรารถนานิพพานในชาตินี้ เราต้องปฏิบัติอย่างไร เริ่มตรงไหน จบตรงไหน ต้องทำอะไรก่อนหลัง การเดินทางสู่เส้นทางแห่งพระนิพพาน

โดยปราศจากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์คงไม่ต่าง

อะไรกับการคลำหาทางกลับบ้านกลางถ้ำมืด เมื่อท่านได้เขียนแผ่นที่ทิ้งไว้ให้เราแล้ว ก็ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้สำรวจตรวจสอบกันว่า ในปัจจุบันนี้สองเท้าของเรากำลังเหยียบย่าง

อยู่ตรงไหนในระหว่างทางกันแน่ กำลังเดินอยู่ในทาง หรือหลงออกนอกเส้นทางไปแล้ว

 

โอกาสนี้เอง ผู้เขียนจึงใคร่ขออนุญาตนำบทเทศนา

ของหลวงตามหาบัวมาถอดความ และจำแนกออกเป็นข้อๆ พร้อมทั้งอนุญาติอธิบายเพิ่มเติมสมทบลงไป เพื่อให้เหล่าโยคาวจรทั้งหลายได้ศึกษา

หนทางแห่งการดับทุกข์ที่ถูกต้องตรงธรรม และสามารถเข้าใจได้โดยง่ายไปพร้อมๆกันดังนี้

 

1. ผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งนิพพานจะต้องถือศีลให้บริสุทธิ์ ข้อนี้สำคัญมาก ต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้ก่อนเรื่องอื่นใด คือใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของศีลธรรมความดีงาม อะไรผิดศีลห้ามทำโดยเด็ดขาด

 

2. ให้คิดถึงนิพพานทุกขณะ เหมือนนิพพาน

อยู่ตรงหน้า คือระลึกไว้เสมอว่า เราจะไปนิพพานเท่านั้น จุดเดียวที่เดียว อย่างอื่นไม่เอา ให้พุ่งตรง ตัดตรงไปเลย

 

3. ทำสมาธิในชีวิตประจำวันให้ได้

คือถ้าใครบริกรรมพุทโธ ก็ให้ทำไป

ใครดูลมหายใจ ก็ให้ดูไป เรื่องนี้เน้นย้ำมากให้คุมกรรมฐานไว้ระหว่างวัน ส่วนจะใช้กรรมฐานชนิดใด ตรงนี้ใช้ได้หมด ขอให้อยู่ในหมวดกรรมฐาน 40 ไม่มีอะไรผิด จุดนี้ให้เน้นไปที่การทำสมถะก่อน อย่าเพิ่งไปสนใจวิปัสสนาในช่วงแรกๆ ต้องฝึกให้จิตมีความตั้งมั่นก่อน ให้จิตอยู่กับกรรมฐานของตนตลอดเวลาทั้งวัน

ยกเว้นเวลาที่ต้องทำงานเท่านั้น เน้นว่า นี่คือการปฏิบัติเบื้องต้นไม่ควรทำสุ่มสี่สุ่มห้า

ไม่ควรทำผิดไปจากนี้

 

4. เมื่อทำสมาธิในชีวิตประจำวัน ไปจนจิตเข้าสู่สมาธิได้แล้ว ให้สังเกตดู ช่วงนี้จิตจะปรุงกิเลสน้อยลง เพราะจิตมันอิ่มอารมณ์ มีอารมณ์เป็นหนึ่งมากขึ้น ทำความสงบได้ง่ายขึ้น พูดง่ายๆ ว่าจิตของเราเริ่มมีกำลังเกิดความตั้งมั่นได้ง่าย คือในชีวิตประจำวันก็ทรงอารมณ์อยู่กับกรรมฐานได้ เมื่อทำสมาธิในรูปแบบก็มีอารมณ์เป็นหนึ่งได้ อย่างนี้ถือว่าเริ่มใช้ได้แล้ว ตรงนี้ ให้เริ่มพัฒนา

ในขั้นตอนต่อไป อย่าหยุดอยู่แค่การทำสมาธิ

 

5. พอจิตสงบ ตั้งมั่นแล้ว คราวนี้ท่านให้เริ่มเดินปัญญาต่อไปเลย เพียงแค่สมาธิอย่างเดียวนั้น จิตจะไม่มีความกว้างขวาง จะต้องเดินปัญญาต่อ จึงจะเกิดความกว้างขวาง นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำเอาไว้ ต้องทำตามพระพุทธเจ้าท่านสอน

 

6. ให้เริ่มต้นพิจารณาร่างกาย โดยให้แยกเป็นส่วนๆ

คือ เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ หรือ

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง นี่เป็นตำหรับแท้ๆ

ของพระพุทธเจ้า ให้เอามาดูเป็นส่วนๆ ดูสิ เส้นผมของเราเป็นยังไง สะอาดหรือสกปรก เหมือนกันกับขนสัตว์ชนิดอื่นหรือเปล่า ถ้าไม่อาบน้ำมันจะเป็นอย่างไร

แล้วไล่พิจารณาเรียงไปเรื่อยๆ

จนครบทั้ง ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง กรรมฐาน 5 นี้เป็นพื้นฐานทางเดินทางด้านปัญญา ให้หัดดูไปเรื่อยๆ เห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ให้พิจารณาไป ให้เห็นว่าที่ทำอยู่นี้คือหินลับปัญญา

 

7. เมื่อทำจนชำนาญ ต่อไปก็ลองแยก

ให้เป็นธาตุ 4 คือดิน น้ำ ลม ไฟ

พิจารณาให้เป็น อนิจจัง(ไม่เที่ยง)

ทุกข์ขัง (เป็นทุกข์) อนัตตา(ไม่ใช่ตัวตน)

ทำเช่นนี้ สติปัญญาจะมากขึ้นเป็นลำดับ

 

8. เมื่อพิจารณาสักพัก ก็ให้ย้อนกลับมา

ทำสมาธิ เอาความสงบ เอากำลังของจิตใหม่ ต่อเมื่อจิตอยู่ในความสงบ เริ่มมีกำลังฟื้นตัว ก็กลับมาเดินไปปัญญาอีกครั้ง ให้ทำเช่นนี้สลับไป ห้ามทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพียงอย่างเดียว ต้องมีทั้งการทำสมาธิ และเดินปัญญาสลับกันเรื่อยไป

 

9. เมื่อถึงจุดหนึ่ง คราวนี้ให้กำหนดเป็นอสุภะ อสุภะก็คือกรรมฐานกองหนึ่ง ที่ทำให้เห็น ธรรมชาติของร่างกายคนเรา มีอยู่10 ระยะคือ ซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดซากศพ

ที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่างๆ ซากศพที่มีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเยิ้ม (เน่าเฟะ)

ซากศพที่ขาดออกเป็น ๒ ท่อน

ซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินแล้ว

ซากศพที่กระจุยกระจายซากศพที่ถูกฟัน บั่นเป็นท่อนๆ

ซากศพที่มีโลหิตไหลอาบอยู่ (จมกองเลือด)

ซากศพที่มีหนอนคลาคล่ำเต็มไปหมด

ซากศพที่เหลืออยู่แต่ร่างกระดูก

หรือเหลือแต่ท่อนกระดูก

 

ในการกำหนดอสุภะนี้ ให้กำหนดภาพเหล่านี้

ขึ้นมาตรงหน้าเลย ทำให้ภาพนิ่งอยู่ตรงหน้าอย่างนั้น หมั่นเอาภาพอสุภะมาตั้งไว้ตรงหน้าเสมอ ตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไร แค่ให้จิตกำหนดภาพเหล่านี้ให้ได้ก็พอ

แล้วดูไป ดูอย่างเดียว เพ่งไปเลยอย่าให้คลาด เมื่อถึงจุดที่เพียงพอ จิตมันจะรู้ของมันเอง

 

10. เมื่อถึงจุดที่เพียงพอแก่ความต้องการของจิต คราวนี้ธรรมชาติจะหมุนไปสู่ความจริง ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นธรรมที่ละเอียดมาก จิตมันจะมีปัญญาในเรื่องกามราคะ ถึงตอนนั้น จิตมันจะสิ้นข้อสงสัยในเรื่องกามราคะไปเลย โดยไม่ต้องมีใครบอก ในขั้นนี้ จะสำเร็จเป็นพระอนาคามีแล้ว

 

11. เมื่อทำซ้ำๆ จนบรรลุอนาคามี

จิตจะไม่กลับมาเกิดอีก

เพราะกามราคะมันขาดสะบั้นไปสิ้น จิตมันจะหมุนขึ้นสูงอย่างเดียวไม่ลงต่ำ ไปอยู่ชั้นพรหมสุทธาวาส

เวลานั้นจิตจะรู้ความจริงไปตามลำดับ

 

12.ทบทวนและย้ำอีกรอบว่า "เมื่อทำสมาธิ(สมถะ) ให้พักเรื่องปัญญา(วิปัสสนา)

และเมื่อเดินปัญญา(วิปัสสนา)

ก็ให้พักเรื่องสมาธิ(สมถะ) ทั้งสองสิ่งนี้จะต้องทำสลับกันไปตลอด

 

ห้ามทิ้งอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทำสิ่งหนึ่ง ก็ไม่ต้องคิดถึงอีกสิ่ง คือทำความสงบ ก็ทำไป พิจารณาความจริง ก็ทำไป ห้ามนำมาปนกัน ให้ทำสลับไปอย่างนี้เรื่อยๆ ตลอดการปฏิบัติ

 

13. เมื่อก้าวถึงภูมิอนาคามีแล้ว จะมีภูมิของอนาคามีที่เข้มขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งมีความเข้มข้นอยู่ 5 ระดับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเลื่อนขึ้นไปเป็นขั้นๆ

พวกที่ก้าวข้ามขั้นไปเลยก็มี แต่ส่วนใหญ่ในช่วงกึ่งพุทธกาลเช่นนี้

จะหายาก โดยมากแล้วจะไปทีละขั้น เพราะด่านกามราคะมันยากจริงๆ ไม่ใช่ของง่าย

 

14. ในขั้นนี้ปัญญาจะเดินอัตโนมัติ

ตลอดเวลาแล้ว เห็นนิพพานอยู่ตรงหน้า ช่วงนี้ปัญญาจะฆ่ากิเลสตลอดเวลาทุกอิริยาบถ

ทั้งยืน เดิน นั่ง ฆ่ากิเลสตลอดเวลา

ยกเว้นเวลานอนหลับ ตอนนั้นไม่มีคำว่า เผลอแล้ว เพราะปัญญาจะเกิดอย่างถี่ยิบ

 

15. สติปัญญาเดินมาก ต้องย้อนสู่สมาธิ ห้ามเดินปัญญาแต่อย่างเดียวเด็ดขาด

ต้องทำสลับกันไปเช่นนี้

 

16. ต่อไปจะก้าวเข้าสู่มหาสติปัญญา ถึงตรงนี้จะหมดนิมิตที่เกี่ยวกับจิต เหมือนฟ้าแลบตลอด ไม่ต้องบังคับให้จิตทำงาน กิเลสซ่อนอยู่ตรงไหน ปัญญาจะตามไปฆ่าเชื้อที่นั่น ส่วนใหญ่ถึงตรงนี้ ทุกข์เวทนาจะน้อยมากๆ เหลือเพียงสุขเวทนาเท่านั้น มันจะเห็นสุขเวทนาชัดเจนมาก จุดนี้เองที่มันจะเข้าไปในปราสาทราชวัง ไปเจอนายใหญ่ คืออวิชชา ค้นพบอริยสัจ 4

มันจะเห็นกษัตริย์แห่งวัฏฏะคือ ตัวอวิชชา ถึงตรงนั้นทุกสรรพสิ่งจะว่างไปหมด ยกเว้นเพียงตัวเองที่ยังไม่ว่าง

 

17. เมื่อถึงจิตตะ คืออวิชชา

พอเปิดอันนี้ออก จิตมันก็จ้าขึ้น

ตอนนี้ข้างนอกก็สว่าง ภายในก็สว่าง ว่างทั้งหมด

ตัวเราก็ว่าง เป็นวิมุต คือธรรมชาติที่แท้จริง

จิตเป็นธรรมธาตุ เป็นภาวะนิพพาน จิตไม่เคยตาย ถึงธรรมชาติแล้ว หายสงสัยล้านเปอร์เซ็นต์

 

18. แรกเริ่ม ธาตุขันธ์ เป็นเครื่องมือของกิเลส แต่ปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่ง ธาตุขันธ์จะเป็นเครื่องมือของธรรมทั้งหมด"

 

ธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ข้างต้นเปรียบได้ดั่งแผนที่เส้นทางปฏิบัติธรรม

ที่ชัดเจนที่สุด ตั้งแต่เบื้องต้นต้นถึงปลายทาง

แห่งพระนิพพาน เป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ครูบาอาจารย์

ได้มอบแก่เหล่าศิษย์นักปฏิบัติทั้งหลาย เมื่อท่านได้เขียนแผ่นที่ทิ้งไว้ให้เราแล้ว

 

17:44 Nantasarn Seesalab ขออนุโมทนาการบำเพ็ญกุศล

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ของชาวตำบลส้มป่อย ตาม อุดมการณ์เวทีเสวนาชาวราษีไศล รวมใจสืบสานงานบุญปลอดอบายมุข ในความอุปถัมภ์ของท่านอาจารย์ผ่องศรี ตำบลต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษเรา น่าจะนำมาประยุกต์ในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2559 ตามที่พระสงฆ์ท่านได้บำเพ็ญเป็นเยี่ยงอย่าง

 

 

17:44 Nantasarn Seesalab สตื๊กเกอร์

 

19:59 พยับ ปัญญาธโร เรื่อง สส.ทิม ไรอั้น  แห่งสภาสหรัฐ   ไม่ทราบว่าต้นฉบับจริง ๆ เขาเขียนว่าอย่างไร   คำว่า  .มีมติเป็นเป็นเอกฉัน.ให้การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ.เพื่อความสงบสุขของประเทศ.

 

20:11 พยับ ปัญญาธโร เรื่อง  ที่ท่านหลวงตาบัว ท่านแสดงพระธรรมเทศนา วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2546 .....   มีคนหรือพระก็ไม่ทราบเอาเรื่องมารายงาน ....ไม่ใช่รายงานอย่างเดียว  แต่มีการสรุปเรื่องและอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วย และยกย่องอย่างสูงเลย .....   ไม่ทราบว่าเป็นฆราวาสหรือ เป็น พระ ....ซึ่งเมื่อสามารถอธิบายได้อย่างนี้  ก็คงพอ ๆ กับหลวงตาบัวเลยละ  ......... แต่ในทัศนะของผมแล้ว  ผมว่านี่เป็นหลักทางปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมจริง ๆเลยทีเดียว    ตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 18 เยี่ยม  คือผมหมายความว่า   หากอยากได้มรรค ได้ผล ตามแนวทางพุทธศาสนา  ก็ปฏิบัติไปตามนี้แหละครับ  ซึ่งมันจะค่อยสูงไปเรื่อย ๆ   ซึ่งเมื่อสูงไปเรื่อย ๆ   ก็จะเป็นการยากไปเรื่อย ๆ  สำหรับคนหรือพระผู้ยังอยู่ระดับล่าง ๆ  นี้เป็นธรรมดา  .......แต่ข้อ 16-18 นั้น  ยากที่ใครจะอ่านออกครับ   ที่ว่า                                   16. ต่อไปจะก้าวเข้าสู่มหาสติปัญญา ถึงตรงนี้จะหมดนิมิตที่เกี่ยวกับจิต เหมือนฟ้าแลบตลอด ไม่ต้องบังคับให้จิตทำงาน กิเลสซ่อนอยู่ตรงไหน ปัญญาจะตามไปฆ่าเชื้อที่นั่น ส่วนใหญ่ถึงตรงนี้ ทุกข์เวทนาจะน้อยมากๆ เหลือเพียงสุขเวทนาเท่านั้น มันจะเห็นสุขเวทนาชัดเจนมาก จุดนี้เองที่มันจะเข้าไปในปราสาทราชวัง ไปเจอนายใหญ่ คืออวิชชา ค้นพบอริยสัจ 4

มันจะเห็นกษัตริย์แห่งวัฏฏะคือ ตัวอวิชชา ถึงตรงนั้นทุกสรรพสิ่งจะว่างไปหมด ยกเว้นเพียงตัวเองที่ยังไม่ว่าง

 

17. เมื่อถึงจิตตะ คืออวิชชา

พอเปิดอันนี้ออก จิตมันก็จ้าขึ้น

ตอนนี้ข้างนอกก็สว่าง ภายในก็สว่าง ว่างทั้งหมด

ตัวเราก็ว่าง เป็นวิมุต คือธรรมชาติที่แท้จริง

จิตเป็นธรรมธาตุ เป็นภาวะนิพพาน จิตไม่เคยตาย ถึงธรรมชาติแล้ว หายสงสัยล้านเปอร์เซ็นต์

 

18. แรกเริ่ม ธาตุขันธ์ เป็นเครื่องมือของกิเลส แต่ปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่ง ธาตุขันธ์จะเป็นเครื่องมือของธรรมทั้งหมด"   ซึ่งไปจบลงที่   ว่าง   ซึ่งในทัศนะของผม   มันยังไม่จบ  ....   มีต่อไปอีก

 

20:17 พยับ ปัญญาธโร ที่เล่านี้ก็เพราะเห็นว่า สมาชิกกลุ่มการศึกษาไร้พรมแดนนี้ ล้วนเป็นนักการศึกษา   มีอะไรที่ยังไม่ได้ฟังก็น่าจะได้ฟังเอาไว้ คือที่ได้ฟัง  ก็ เรื่อง    ว่าง  แต่ที่ยังไม่ได้ฟังก็คือที่ผมแสดงทัศนะมาที่ว่า   ซึ่งไปจบลงที่   ว่าง   ซึ่งในทัศนะของผม   มันยังไม่จบ  ....   มีต่อไปอีก

 

20:30 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

20:30 พยับ ปัญญาธโร ก็ท่านหลวงตาบัว  ท่านแสดงธรรมนี้ในปี 2546  จนท่านมรณภาพไป  มาถึงบัดนี้ก็ 13 ปีแล้ว   ท่านไม่ได้อธิบายต่อไปเลยว่า  นิพพาน  เป็นโลกอย่างไร    นิพพานเป็นโลกที่น่าตื่นเต้น มหัศจรรย์อย่างไร   แกไม่ได้อธิบายเลย   แต่ไปสรุปเอาว่า  จบแล้ว  .........   ซึ่งก็อาจจะยังไม่จบก็ได้    ไม่งั้นจะยังไปทำพลาดไว้  ในเรื่องที่เกี่ยวกับนายสนธิ ลิ้มทองกุล หรือ คือแกไปด่าทักษิณ ชินวัตร ตามการบอกยุยงของนายเจ๊กลิ้มคนนี้  .....   แล้วยังยกขบวนพระป่านับพันคนไปชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลทักษิณตามคำยุยงของนายสนธิ ลิ้มทองกุล  แล้วไปทำพิธีสาบแช่ง  เอาชื่อ ที่เขียนใส่แผ่นทองเหลืองลงไปในบาตรแล้วเผาสาปแช่ง   โดยโดนนายวิษณุ เครืองาม นักกฎหมายของรัฐบาลทักษิณไปเต็ม ๆ  .........คือถ้าขนาดเป็นพระผู้สูงส่ง สิ้นกิเลส ไม่เกิดอีกแล้ว  จะมาทำพิธีอาฆาตแค้นคนของรัฐบาลไปอย่างไร     แลัวยังมองได้ว่าตาบัวอิจฉาริษยาทักษิณ  เรื่องหนี้ไอเอ็มเอฟ   แต่เราต้องยอมรับว่า ตาบัวทำผ้าป่าช่วยชาตินั้นได้เงินได้ทองพอสมควร  แต่มันนิดน้อยไม่พอจะใช้หนี้เขา   ต้องทักษิณ จึงทำได้และสามารถใช้หนี้ได้ก่อนกำหนดถึง 2 ปี  ตาบัวก็อิจฉาริษยาทักษิณ  เพราะแกก็ไม่ได้ชื่อว่าใช้หนี้ กู้ชาติได้อย่างเต็มตัว   อย่างไรครับ  ......  แล้วอย่างนี้จะเรียกว่าสิ้นกิเลสได้อย่างไร   แค่บุหรี่  หมาก แกก็ยังเอาไม่อยู่ ดูรูปสิครับ

 

20:42 พยับ ปัญญาธโร แบบแผนของชาวพุทธ  หรือ  พระอริยบุคคล  อรหันต์ของชาวพุทธ นับแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมา   มีหรือทรงสูบบุหรี่  มีหรือไปแข่งดีแข่งเด่นกับโยมฆราวาสเขา   มีหรือไปทำพิธีไสยศาสตร์ เพื่อทำลาย สร้างความล่มจมแก่รัฐบาลเขา      นี่คือเหตุผลไงครับ  โดยหลักการ  วิทยาศาสตร์

 

2016.09.16 วันศุกร์

00:57 พัชรา กอปรทศธรรม จากที่ดิฉันได้ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธพจน์และประวัติพุทธสาวกไม่เคยได้ยินว่าท่านสอนให้โกรธเกลียดใครจนต้องทำพิธีสาปแช่ง เห็นแต่ท่านสอนให้เอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ เอาชนะความเกลียดด้วยความเมตตา ด้วยจริยวัตรอันบริสุทธิ์ของท่าน ไม่มีอะไรคล้ายคลึงกับการกระทำของพระป่ากลุ่มนี้ บางทีชาวพุทธไทยจำนวนมากอาจเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยไม่ใช้ปัญญาจึงถูกหลอกลวงได้ง่าย และทีทำให้เสื่อมก็คือความหลงเชื่อว่าตนเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ยังเป็นพระปุถุชน

 

07:25 Nantasarn Seesalab พอถึงจุดนี้ ได้เข้าใจธรรมะตามหลักไตรลัษณ์มากขึ้น ขออนุโมทนา

 

08:18 พัชรา กอปรทศธรรม นั่นแหละค่ะดร.นันทสารมีคนไทยจำนวนมากคิดว่าพระดังๆที่มีชื่อเสียงมีลูกศิษย์มากมีสมณศักดิ์ใหญ่โตเป็นพระอริยะ การศึกษาพระพุทธศาสนาจึงไม่สามารถนำผู้คนไปสู่แสงสว่างได้

 

08:25 พัชรา กอปรทศธรรม ไม่ใช่มีแต่ที่สำนักนี้นะคะ สำนักอื่นๆก็คล้ายๆกันเพียงแต่ไม่ได้มายุ่งเรื่องการเมืองแต่วุ่นวายกับเงินทอง บางที่ก็มุ่งชื่อเสียงการยกย่องสรรเสริญ แล้วแต่กิเลสจะนำพาไป สุดท้ายก็เป็นความสุขแบบโลกๆ

 

08:34 พัชรา กอปรทศธรรม เจ้าชายสิทธัตถะท่านมีทั้งลาภยศสรรเสริญท่านมองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงรอมฟางว่างเปล่าไม่มีสาระแก่นสาร ท่านจึงมองผ่านไปอย่างไม่ใยดีก็ดูจากภาพยนตร์ตอนที่ชาวนาทุกข์ยากท่านจะเอาใจใส่ช่วยเหลือเหมือนเป็นหน้าในขณะนั้นก็จะมีเสียงประชาชนแซ่ซร้องสรรเสริญท่านไม่สนใจเสียงเหล่านั้น แต่สายตาท่านกับเพ่งมองไปที่ชาวนาที่จะถูกลงโทษด้วยความห่วงใย

10:38 ผ่องศรี รูปภาพ

11:06 ผ่องศรี   ขออนุญาตแชร์ เรื่องหลวงตามหาบัวกับสนธิ ลิ้ม ในกลุ่ม เพื่อนๆร่วมรุ่นกลุ่มธรรมะโดยเฉพาะได้ไหมคะ

11:07 ผ่องศรี  น่าสนใจมากค่ะ เราไม่เกี่ยวกับเหลืองแดงค่ะ

11:26 พัชรา กอปรทศธรรม แชร์เลยค่ะอาจารย์แม่อาจารย์ท่านชอบให้มีfeedback ทั้งด้านเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจะได้ใช้เหตุผลทางธรรมอธิบายค่ะ

 

12:55 ผ่องศรี อ. จะยอมไหมละคะ

 

12:59 พัชรา กอปรทศธรรม ดิฉันรู้จักพระอาจารย์พยับดีค่ะพอๆกับรู้จักตัวเอง เพราะคิดอะไรไม่ต่างกันเท่าไร

 

13:04 พัชรา กอปรทศธรรม ดิฉันหมายถึงการมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะอธิบายเหตุผลเพราะหน้าที่โดยตรงคือการปฏิวัติทางภูมิปัญญานำศาสนาสากลไปสู่ผู้ใฝ่หาสันติสุขการโต้แย้งเป็นเรื่องธรรมดามากที่ต้องเกิดขึ้น

 

21:46 พยับ ปัญญาธโร ความจริงอาตมาได้ลงเฟสบุคไป หลายเรื่องเกี่ยวกับหลวงตามหาบัว   คือเปิดเผยไปได้เลยครับ   มีข้อโต้แย้งกลับมาได้เลย  จะอธิบายให้ฟัง คืออย่างนี้ครับ   คือที่พูดไป หรือวิจารณ์ไปนั้น  เพราะเห็นว่ามันผิด  หรือไม่สมบูรณ์ ก็บอกไป   ก็เท่านั้นเอง   หากใครจะโต้แย้งกลับมา   ดีครับ  จะได้มีโอกาสบอกในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ .........เรื่องหลวงตาบัวนี้  ไม่ได้ว่าแกไม่เก่งนะ   เก่ง    ก็บอกเลยว่าที่ท่านเทศน์วันนั้น  เป็นแนวทางปฏิบัติที่ได้เลย  ลึกซึ้งมาก   เพียงแต่บอกว่า  ข้อที่ 16-18 ข้อสุดท้ายนั้น   ที่บอกว่าจบนั้น   เราเห็นว่ามันยังไม่จบ เท่านั้นเอง  .............นอกจากนั้น ก็ยังมีอีกหลายข้อที่จะวิจารณ์ไปอีก   ....    และที่น่าเข้าใจก็คือ  ไม่ใช่มีแต่แนวสอนของหลวงตาบัว  ที่นำไปสู่ อริยมรรค   ถึง สกิทา  ถึง  อนาคามี ตามที่พูดถึงในข้อ  ปลาย ๆ นั้น  .......มันมีข้อที่จะต้องอธิบายร่วมกันไปกับของท่านผู้อื่น  อย่างเช่นของท่าน หลวงปู่ดุลย์  ดูจากหนังสือ ชื่อธรรมะหลวงปู่ดุลย์"  ลองอ่านข้อความนี้ ..."ในความว่างนั้น จิตซึ่งเป็นอิสระแล้ว ได้อุทานขึ้นว่า  เอ๊ะจิตไม่ใช่เรานี่..."......"จิตจริงแท้ไม่มีการไปไม่มีการมา "   "ดีแล้ว ให้ดูจิตต่อไป"......ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย....   ส่วนแบบท่านหลวงตาบัว จะยาก    .......   ไปดูของท่านพุทธทาสภิกขุสิ   หนังสือชื่อ  "วิปัสสนาระบบลัดสั้น"     ท่านบอกง่าย   ฝึกกำหนดรู้เกิด-ดับ   ฝึกกำหนดเห็นอนิจจัง   ฝึกกำหนดเห็นอนัตตา   ทบทวนเรื่องกำหนดลมหายใจ .......    ท่านพยายามให้ง่าย   ......   นี่แหละครับ  จะเอามาดูร่วมกันได้   เพื่อสกัดเอาวิถีทางที่ง่าย   และที่เหมาะกับสถานการณ์ยุคใหม่ .....   แต่ของท่านหลวงตา   เน้นทางสมาธิ    ส่วนของท่านพุทธทาสเน้นเรื่องปัญญา   วิปัสสนา    ทีจริงพวกพระป่าจะไม่ค่อยเข้าใจแนวใหม่อย่างท่านพทธทาส   จนปฏิเสธไปก็มี  แต่นั่นแหละ  แท้จริงของท่านพุทธทาสนี้ ก็เหมาะแก่สมัยมากเลย   ซึ่งก็ต้องมีใครอธิบาย เปรียบเทียบให้ฟัง

 

22:13 พัชรา กอปรทศธรรม ยิ่งของสำนักวิปัสสนากรรมจะอธิบายอะไรยากๆไปถึงญาณ16 โน่นโยมฟังแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ก็ชื่นชมอาจารย์เจ้าสำนักที่พูดถึงธรรมะชั้นสูงว่าท่านมีความรู้สูงส่งโยมยังปฏิบัติเริ่มต้นจึงยังไปไม่ถึง ทั้งที่ในหลักของการสอนการสื่อสารให้เข้าใจง่ายสำคัญมากๆ มันจะมีประโยชน์อะไรที่ครูสอนอะไรก็ไม่รู้ศิษย์เข้าไม่ถึง ทำให้ดิฉันนึกถึงสมัยอยู่มหาวิทยาลัยเรียนกับอาจารย์ที่จบดร.มาฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง

 

22:23 พัชรา กอปรทศธรรม ท่านพุทธทาสท่านสอนให้เอาชนะอารมณ์พอใจไม่พอใจเมื่อมีผัสสะท่านจึงให้ควบคุมอายตนะ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมโดยการทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันโดยไม่มีตัวกูของกู นับเป็นการปฏิบัติธรรมที่เน้นสติปัญญาเดินตรงอริยมรรคอริยผล แต่แบบพระป่าท่านสอนโยมให้ปฏิบัติแบบพระทำสมาธิให้มากๆดังทีท่านมักเรียกว่าภาวนาซึ่งผู้ปฏิบัติตามมักเดินไปได้ยากหลายคนละเลยหน้าทึ่ของฆราวาสจนมีปัญหาทั้งครอบครัวและการงานไปก็มี

 

22:25 พยับ ปัญญาธโร ส่วนเรื่องที่ไปเกี่ยวกับ สนธิ ลิ้มทองกุล  นั้น  มี 2 ราย คือ สันติอโศก  โพธิรักษ์   ที่เคยยกขบวนไปยึดทำเนียบรัฐบาลร่วมกัน ถึง 193 วัน ไปทำนาในทำเนียบด้วย  พอทางรัฐบาลสมัคร สั่งให้จับสนธิ ลิ้ม  คณะสันติอโศกนี่แหละเอาพวก  พวกที่กินผักอย่างวัว ควาย นี่แหละไปรายล้อมนายสนธิ ลิ้มทองกุลไว้อย่างแน่นเป็นชั้น ๆ  ประกาศเลยว่า  จับสนธิไปไม่ได้  และก็ไม่มีใครกล้าไปจับ  แล้วก็มาหลวงตาบัว นี่แหละ  โดนสนธิหลอกให้ช่วยด่าทักษิณ ชินวัตร   ว่าโคตรโกง   โกงทั้งโคตร  โดยสนธิมีแผนว่า เมื่อพระใหญ่ ระดับที่คนเชื่อว่าเป็นอรหันต์ด่า  คนก็จะเชื่อ .... .แล้วยังมี ยังไม่ตาย ที่อ้างว่าสำเร็จอรหันต์เพราะอาจารย์มหาบัวไปบอกในนิมิตร ขณะเดินจงกรมอยู่ในทะเลทรายประเทศซาอุฯ  ลูกศิษย์ตาบัว ชื่อ พ่อขาว เกษม วัฒนพงษ์ อ้างว่าปฏิบัติธรรมมา 49 ปีจึงสำเร็จอรหันต์ บรรลุอรหันต์  แล้วว่าพระพุทธองค์สั่งให้เขียนหนังสือเผยแผ่ธรรมระดับนำไปสู่อรหันต์ ก็เขียนหนังสือชื่อ  แก่นศีลแก่นธรรม(ฉบับสมบูรณ์).......ก็ดี แต่ทำไมไปด่า โยมเขาอย่างร้ายแรงมากเลย  คือด่าว่าเขาคิดล้มในหลวง   ดูหน้า 121 เขียนว่า  "เช่นอย่างทักษิณมีเป็นแสนล้านก็ไม่มีความสุขไปทำอะไรแล้วส่วนมากก็จะขาดทุนเสียหมด  ที่มันจะล้มในหลวงก็เพราะกรรมที่มีต่อกันมา พ่อขาวไม่อยากคุยมาก.."   แสดงว่าทั้งอาจารย์(ตาบัว)กับศิษย์ที่ว่าตนจบอรหันต์นี้  เป็นพวกเดียวกับสนธิ ลิ้ม  เดินตามแผนลิ้มมัน  เพื่อฆ่าทักษิณ นั่นเอง   วันนี้เจ๊กลิ้มติดคุก 20 ปี ไปแล้ว   ก็เอามาพูดได้เสียที   หากมันยังไม่ติดคุก จะยาก เพราะมันจะจองเวร  แบบ ตายเป็นตาย เจ๊งเป็นเจ๊ง  เจ๊กลิ้มคนนี้  คนไทยต้องทราบนะครับว่า  เป็นคนเลวมาก ในทางด่าคน  และยุพวกให้ด่าคน  เขาพูดผ่านเอเอสทีวีว่า   ให้ทำอย่างเดียวกับที่บอกนี้เลย ใครพบรัฐมนตรี ....ให้เข้าไปชิดตัวแล้วให้ถ่มน้ำลายรดหน้าไปเลย  ..... คราวที่ท่านสมัตรป่วยเดินทางไปอเมริกาเพื่อเข้าโรงพยาบาลที่นั่น  สนธิลิ้มให้พวกไปคอยรับ พอท่านกับครอบครัวออกจากลิฟท์ก็เข้าล้อม และด่าว่าอย่างแรง  มีป้ายชูรอบ ๆ ว่าสมัครเป็นคนขายชาติ ทรยศต่อแผ่นดินไทย  ....ซึ่งอย่างนี้คือคนไร้น้ำจิตน้ำใจอย่างแท้จริง  และขณะนั้นท่านสมัครป่วยและพ้นจากนายกรัฐมนตรีแล้ว  เจ๊กลิ้มทำได้ขนาดนี้  ไม่ใช่คน     แล้วอย่างนี้  ตาบัว ยังมองไม่เห็นความเลว ยังไปช่วยด่าทักษิณอย่างหนักไปอีก

 

22:25 พัชรา กอปรทศธรรม ชีวิตของดิฉันก็เคยถูกแนะนำให้ฝึกแบบนั้นสุดท้ายก็ไปไม่รอดกลับมาเดินตามที่ท่านพุทธทาสและพระอาจารย์พยับท่านสอน

 

 

 

23:35 พัชรา กอปรทศธรรม วีดีโอ

 

23:37 พัชรา กอปรทศธรรม เพื่อนส่งมาให้ไสยศาสตร์ก็ทำการตลาดขนาดนี้ ตอนท้ายมีสำนักนายกมาเกี่ยวได้ยังไงช่วยกันวิเคราะห์หน่อย

 

22:19 Sup Sartra แค้นของสนธิ  ลิ้มทองกุล ที่มีต่อทักษิณ  ชินวัตร

 

ช่วงปี 2532-2533

ทักษิณลาออกจากตำรวจแล้ว  เพื่อมาทำธุรกิจสื่อสารอย่างเต็มที่

 

ช่วงนั้น  สนธิก็ยังอู้ฟู่   เทคโอเวอร์ IEC  จากปูนไทยมาปั้นแต่งเข้าตลาดหุ้น

ว่ากันว่า  ราคาหุ้นที่เสนอซื้อขายกันตอนนั้นของ IEC  อยู่ที่ 250 บาท

 

เป็นช่วงจังหวะการสื่อสารกำลังติดลมบน 

IEC  ของสนธิผูกขาดขายมือถือโนเกียเซลลูลาร์ 900    รวยหนัก

 

ทักษิณก็กำลังเข็นเรื่องสัมปทานดาวเทียม

 

สนธิเลยชวนทักษิณมาร่วมทุนด้วย  แบบเป็นพาร์ทเนอร์กัน 

อาจเพราะมีแผนหวังโดดเข้าร่วมเรื่องดาวเทียมด้วย

ขายหุ้น IEC  ให้ทักษิณในราคาพาร์ 10 บาท

 

ทักษิณร่วมกับสนธิอยู่ไม่นานนัก  ก็เทขายหุ้น IEC  หมด

กำไรไปสี่ร้อยกว่าล้าน   แล้วหันไปลงทุนเรื่องดาวเทียม   ไม่สนใจสนธิ

(สนธิก็หันไปลงทุนเรื่องดาวเทียมในลาว   เจ๊งไม่เป็นท่า หนีหนี้

จนไม่กล้าไปเหยียบเมืองลาวจนถึงทุกวันนี้)

 

นี่แค้นที่ 1

 

แค้นที่ 2   

ช่วงรัฐบาลชวน 1  2535-2538     รัฐบาลชวน 2   2540-2544

 

ช่วงนี้  นอกจากปลอมเอกสารกู้เงินเข้ากระเป๋า 1,078 ล้านบาท (จนทำให้ติดคุก)

สนธิยังได้รับความสะดวกจากกรุงไทย  กู้เท่าไรก็ได้  ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

ผลก็คือ  สนธิกู้ไปสองพันกว่าล้าน   ไม่ใช้คืนสักบาท

 

ช่วงทักษิณเข้ามา  2544-2547 

กรุงไทยก็ได้เอ็มดีคนใหม่  นั่นคือนายวิโรจน์  นวลแข

วิโรจน์  นวลแข   สนิทสนมกับสนธิมาก   เรียกได้ว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด

 

ตอนนั้น   ในฐานะเอ็มดีกรุงไทย 

วิโรจน์ได้ทำการ hair cut  หนี้ของสนธิชนิดสุดแสนประทับใจ

จากหนี้สองพันกว่าล้าน   ลดให้เหลือพันกว่าล้าน   

และจากพันกว่าล้าน  ลดให้เหลือเพียง 259 ล้าน

 

259 ล้านนี่  สนธิไม่ต้องจ่ายด้วย   

กรุงไทยจะลงโฆษณากับเครือผู้จัดการแล้วให้สนธิค่อย ๆ หักหนี้ไป

 

เรียกว่า   สนธิได้เงินใช้ฟรี ๆ สองพันกว่าล้าน  ไม่ต้องใช้คืนสักบาท

แค่ลงโฆษณาให้แล้วหนี้จะหมดเอง

 

ปลายปี 2547   วิโรจน์หมดวาระการเป็นเอ็มดี    ก็สมัครต่อ

แต่ผู้ว่าแบงค์ชาติในตอนนั้น  คือหม่อมอุ๋ย  ไม่เอา  ไม่อนุมัติให้อยู่ต่อ

ด้วยเหตุผลว่านายวิโรจน์ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในหลาย ๆ ด้าน

(จนเกิดคดีความ  วิโรจน์ฟ้องหม่อมอุ๋ยในเรื่องไม่ยอมแต่งตั้งเป็นเอ็มดีกรุงไทย

 และทำให้สนธิแค้นหม่อมอุ๋ย  มีโอกาสเป็นด่า  จนถูกหม่อมอุ๋ยฟ้องหมิ่น)

 

สนธิจึงส่งคำขอไปยังทักษิณ   ให้ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีแทรกแซงแบงค์ชาติ

ผลักดันให้วิโรจน์ได้เป็นเอ็มดีอีกหนึ่งวาระ (วาระ 3 ปี)

 

แต่ทักษิณเซย์โน  เพราะไม่สามารถตอบสนองได้

 

ทำให้สนธิแค้นมาก  เพราะเท่ากับตัดทางหารับประทานจากกรุงไทย

 

ก็คนมันเคยได้ไงครับ

ก็เคยได้ไปสองพันกว่าล้านฟรี ๆ    แถมที่ปลอมเอกสารกู้อีกพันกว่าล้าน

 

นอกจากเรื่องเอ็มดีกรุงไทยแล้ว

ปี 2547  นั้น   สนธิยังหวังทำฟรีทีวี 

(เรื่องนี้  นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกฯขณะนั้นรู้ดีที่สุด)

 

สนธิซื้ออุปกรณ์มาเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อย   ลงทุนไปหลายล้านบาท

หวังได้ทำฟรีทีวี มีโอกาสล้างหนี้ และร่ำรวยอีกครั้ง

หลังจากล้มละลายมาแล้วครั้งหนึ่งในปี 2542

 

ฟรีทีวีที่ว่าก็คือ  ช่อง 11   

โดยสนธิจะขอแบ่งคลื่นจากช่อง 11  มาทำฟรีทีวีในนามช่อง 11/1

 

สนธิก็ส่งคำขอไปถึงทักษิณอีกครั้ง

ทักษิณให้นายวิษณุดูในข้อกฏหมายว่าทำได้ไหม 

 

นายวิษณุบอกว่า  ทำไม่ได้  ขัดกฎหมาย

ทักษิณจึงต้องปฏิเสธสนธิในเรื่องช่อง 11/1  ไป 

ทำให้สนธิโกรธทักษิณชนิดเอ่ยปากว่าอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้

 

การไม่ได้ทำฟรีทีวี   ทำให้โอกาสในการพลิกฟื้นของสนธิหมดไปอย่างสิ้นเชิง

ไหนจะหนี้สินท่วมหัว  ไหนจะค่าใช้จ่ายในเครือผู้จัดการ  ไหนจะค่าเช่าดาวเทียมเอเอสทีวี

 

เมื่อไม่ได้  สนธิก็เริ่มหันมาด่าทักษิณ

 

นี่คือแค้นที่ 3

 

แค้นที่ 4

เมื่อก่อม็อบ  โค่นล้มทักษิณไปได้  สนธิก็หวังได้รางวัลตอบแทน

แต่ผลก็คือ  สนธิไม่ได้อะไร   นอกจากลูกปืน

 

สนธิโดนยิงในปี 2552 

โดนอัยการฟ้องในปี 2552 (จนติดคุกในตอนนี้)

สนธิล้มละลายอีกครั้งในปี 2553 

ทุกเรื่อง  ทักษิณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ด้วยเลย

 

สนธิแค้นมาก   แต่ทำอะไม่ได้   เพราะสนธิตอนนั้น  หมดสภาพแล้ว 

ม็อบพันธมิตรก็เหลือแค่หลักห้าร้อยเพราะ ปชป.ไม่แอบหนุนแล้ว

 

สนธิจึงหันมาลงกับทักษิณแทน  ด่าทักษิณไม่เลิก 

สร้างนิยายว่าตัวเองโดนทักษิณกลั่นแกล้งจนต้องล้มละลาย

 

รู้  ว่าตัวเองโดนหลอกใช้  หวังได้สิ่งตอบแทน  แต่ไม่ได้อะไร

จะโวยใครก็ไม่ได้  เพราะจะกลายเป็นการประจานความโง่ตัวเอง 

เลยหันมาโทษทักษิณเพื่อกลบเกลื่อนความโง่ของตัวเอง

 

 

 

สนธินั้นรู้  ว่าทักษิณได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมาก

การจะเล่นงานทักษิณได้  สนธิต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อใส่ร้าย

 

เครื่องมือที่สนธิใช้ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์

เพราะสนธิรู้ว่าคนไทย สังคมไทยเทิดทูนสถาบัน

 

ขณะที่สนธิใส่ร้ายทักษิณบนเวทีปราศรัย 

อีกด้านก็ให้นายปราโมทย์  นาครทรรพ  เขียนบทความในผู้จัดการ

สร้างเรื่อง "ปฏิญญาฟินเลนด์" ขึ้นมา ว่าทักษิณมีแผนล้มสถาบัน

แล้วนำบทความนั้นมาขยายต่อผ่านทางเอเอสทีวี

 

ได้ผลครับ   คนไทยจำนวนมากหลงเชื่อสนธิว่าทักษิณจะล้มเจ้า

 

สนธิรู้ว่าชนชั้นกลางในสังคมไทยนั้น  มีความริษยาคนชั้นกลางด้วยกันที่รวยกว่า

(หากชนชั้นสูงรวย ชนชั้นกลางจะเชิดชู  หากชนชั้นรากหญ้ารวย ชนชั้นกลางก็จะดูถูก)

 

จึงใช้วิธีกล่าวหาใส่ร้ายว่าทักษิณรวยเพราะโกง   โกงทั้งโคตร

เป็นที่ถูกอกถูกใจโดนจริตกระแดะของชนชั้นกลางอย่างมาก

แห่กันออกมาร่วมม็อบ  บริจาคเงินสนับสนุนสนธิกันมากมาย 

(คนอื่นโกง ไม่เป็นไร  เพราะไม่ริษยาเหมือนริษยาทักษิณที่รวยเป็นแสนล้าน)

 

โดนสนธิหลอกทั้งหมด  ถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัว 

สนธิติดคุก ยังเชิดชูสนธิว่ากล้าหาญ  ยอมรับคำพิพากษา

 

ทั้งหมดทั้งมวล   ไม่ใช่เรื่องชาติเรื่องสถาบันอะไรเลย

แต่คือความแค้นส่วนตัวล้วน ๆ

 

การกระทำของสนธิ

ทำให้คนไทยเข้าใจผิดสถาบัน ทำให้คนไทยแตกแยก

 

โกง กู้ ไม่ใช้หนี้

สร้างเรื่องปลุกปั่นให้คนไทยเกลียดชังกัน

 

สมควรแล้วที่ต้องติดคุก

สมน้ำหน้า

 

 

07:52 Nantasarn Seesalab ขอแสดงคารวะแด่พระเดชพระคุณพระคุณหลวงพ่อรองสมเด็จ (พระธรรมปิฏก) นักปราาชญ์ไทยที่ได้รับยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ทีมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา

โดยได้เขียนตำราเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากมายทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวไทยและชาวโลกได้เข้าใจแก่นแท้พระพุทธศาสนมากขึ้น

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย

ดลบันให้พระเดชพระคุณมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อจะได้เป็นเสาหลักพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระศาสนาเพื่อสันติภาพของโลกสืบไป

 

 

 

11:48 พยับ ปัญญาธโร ขอเอาสิ่งที่facebookนำมาเตือนผม5ปีก่อนนะครับ ว่าอย่างนี้                         วันนี้เมื่อ 5 ปีที่แล้ว 20 กันยายน 2011

 

Phayap Panyatharo

20 กันยายน 2011 เวลา 21:32 น. · กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis ·

 

Older than the old, younger than the young, is forbidden. แก่เกินกว่าแก่ เด็กเกินกว่าเด็ก เป็นของต้องห้ามครับ

 

11:53 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

11:54 พยับ ปัญญาธโร แล้ววันนี้ ผมเอาข้อเขียนซึ่งเขียนไว้นานแล้วขึ้นไปว่า                                                                                        ไปสู่ความนิ่งสงบ  แล้วถึงความสว่างไสว เบิกบาน                                                                                          แปลเป็นอังกฤษให้วันนี้ ว่า   To a stillness  with a silence of mind.  Then reaching a light and the world opens.

 

11:55 พยับ ปัญญาธโร แล้ววันนี้ ผมเอาข้อเขียนซึ่งเขียนไว้นานแล้วขึ้นไปว่า                                                                                                 ไปสู่ความนิ่ง   สงบ    แล้วถึงความสว่างไสว เบิกบาน       

แปลเป็นอังกฤษให้วันนี้ ว่า                     To a stillness  with a silence of mind.  Then reaching a light and the world opens.

 

12:01 พยับ ปัญญาธโร ผมกำลังตรวจสอบข้อเขียนเก่า ที่เขียนไว้เยอะแยะเลย ในเวบไซต์ 2 เวบไซต์  และ หนังสือพิมพ์ดี   กำลังจะวางแผนการเขียนใหม่ครับ เลยไม่ค่อยได้มาคุยด้วยกับสมาชิกเท่าไร

 

14:28 พยับ ปัญญาธโร anno เสนอเรื่องที่น่าสนใจมากเลย เรื่องคุณหมอ นายแพทย์เฉก ธนะสิริ ..ประธานมูลนิธิ ฟื้นฟูส่งเสริม การแพทย์ไทยเดิมฯ มาบรรยายร่วมกับ แพทย์หญิง

วิลิศ ธนะสิริ  อายุ 90 กว่า ชายหญิงนั้น  . ที่น่าสนใจก็ในประเด็น  อายุยืน  ที่ไปเกี่ยวกับทางธรรมะ  ..........   ซึ่งในเรื่องนี้  ผมมีการค้นพบของผม   ไวไวนี้เอง   พอมาได้ฟังคุณหมอทั้ง 2 ก็เลย  น่าสนใจขึ้น  ......   มีอีกเยอะครับ   คงจะได้เล่าให้ฟัง  ค่อย ๆ ไปตามลำดับ ๆ

 

14:29 พยับ ปัญญาธโร บอกสักหน่อยก็ได้ว่า   เกี่ยวกับ  สมอง

14:34 พยับ ปัญญาธโร สมองคน  มีการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานไปได้อย่างมาก  จากผลของการบรรลุธรรม  หรือสภาพจิตที่ได้สัมผัสธรรมะ  แล้วก็จะไม่มีคำว่า  สมองเสื่อมไปตามวัยเลย   มีแต่จะเดินเป็นระบบระเบียบที่สบายและลึกซึ้ง   ที่มีผลดีต่อสุขภาพอย่างยิ่งเลย   .....ไม่มีคำว่า  แก่    หรือหากมีแบบ   Older than the old   younger than the young  is forbidden  .....  ก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรม

 

14:35 พยับ ปัญญาธโร ครับ    เป็นสิ่งที่มีค่า    หรือ  ความรู้ที่มีค่า   ผมจึงคิดว่า  คงจะต้องเอามาพูดให้คนฟัง จนได้แหละ

15:28 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

15:29 พยับ ปัญญาธโร ก็เป็นเรื่องที่สัมพันธ์ไปกับอีกหลายเรื่องนะครับ   อย่างเช่นที่ผมเคยเอาลงในเฟสบุ๊คแล้วเอามาลงในไลน์เรา  จนท่าน  ดร.นันทสาร ท่านอุทานว่าเป็นเรื่อง  มรณานุสสติ  ....  อย่างนี้ครับ

 

Phayap Panyatharo

28 สิงหาคม เวลา 16:05 น. ·

Thank to all friends's wishes according to my birthday August 27, 2559 that is my age 74, and I would like to say some words to all dear friends :- The one who is able to see death, the one is able to make friend with the death. That one does not die. He will live forever with his new friend, the death. And the one who could live his life long, could live everlasting life as long as his friend ; THE DEATH.

 

ขอบคุณแด่เพื่อน ๆ ทั้งหลายที่ได้ให้คำพรมากมาย เนื่องในวันเกิดของข้าพเจ้า 27 สิงหาคม 2559 ซึ่งนั่นคือวันอายุครบรอบ 74 ปีของข้าพเจ้า และซึ่งโอกาสนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะพูดอะไรบางอย่างสู่เพื่อน ๆ ที่รักฟัง ใครคนใดก็ตาม คนใดคนหนึ่ง ผู้ที่สามารถมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าความตายได้ ใครคนนั้นก็จะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับความตายได้ เขาก็จะไม่ตาย ก็จะมีชีวิตยืนต่อไปชั่วนิรันดร คู่ไปกับเพื่อนคนใหม่ของเขา คือความตาย นั่นเอง และเขาคนนั้น ก็จะมีอายุยืนนาน และได้ชีวิตยาวนานไปอย่างไม่สิ้นสุด นานพอ ๆ กับชีวิตเพื่อนของเขา คือ ความตาย นั้น

 

15:30 พยับ ปัญญาธโร ประเด็นอยู่ที่คำว่า ........The one who is able to see death, the one is able to make friend with the death. That one does not die. He will live forever with his new friend, the death. And the one who could live his life long, could live everlasting life as long as his friend ; THE DEATH.

 

15:31 พยับ ปัญญาธโร ........ ใครคนใดก็ตาม คนใดคนหนึ่ง ผู้ที่สามารถมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าความตายได้ ใครคนนั้นก็จะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับความตายได้ เขาก็จะไม่ตาย ก็จะมีชีวิตยืนต่อไปชั่วนิรันดร คู่ไปกับเพื่อนคนใหม่ของเขา คือความตาย นั่นเอง และเขาคนนั้น ก็จะมีอายุยืนนาน และได้ชีวิตยาวนานไปอย่างไม่สิ้นสุด นานพอ ๆ กับชีวิตเพื่อนของเขา คือ ความตาย นั้น

 

16:05 พยับ ปัญญาธโร ผมจะพูดต่ออีกหน่อยนะครับ    นี่ไม่ใช่สำนวนนะครับ   แต่   เป็น   ความจริง   คือ  ผู้ใดก็ตาม ที่สามารถมองเห็นความตายได้  เป็นมิตรกับความตาย  ก็จะ   ไม่ตาย    ................     เพียงแต่คนแบบนี้   หายาก เท่านั้นเอง

 

17:28 พัชรา กอปรทศธรรม ดังที่ท่านพุทธทาสบอกว่าตายก่อนตาย

17:34 พัชรา กอปรทศธรรม นอกจากสมองของผู้บรรลุธรรมจะไม่เสื่อมตามอายุแล้วเขายังมีจินตนาการและสติปัญญาอันลึกซึ้งมองเห็นโลกและชีวิตตามที่เป็นจริงเพราะจิตไม่ขุ่นมัวด้วยโลภะโทสะโมหะทิฏฐิมานะและอวิชชา

2016.09.21 วันพุธ

10:59 พยับ ปัญญาธโร เอามาจากเฟสบุ๊คครับ วันนี้เขาเตือนมาอีก4ปีที่แล้ว

 

11:00 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

11:00 พยับ ปัญญาธโร ความทรงจำของคุณบน Facebook

 

Phayap เราเอาใจใส่คุณและความทรงจำที่คุณแชร์ไว้ที่นี่ เราคิดว่าคุณคงอยากจะย้อนกลับไปดูโพสต์นี้จากเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

 

Phayap Panyatharo

21 กันยายน 2012 

Urgent report . There happened a carbomb in Pattani province southern of Thailand known as one of the three muslim provinces, today [Sept 21,2012:2555 afternoon,01:30 pm.], 6 people killed many injured. The criminal came with two motorcars with 50 Kgbombs inside then openfired into a gold shop with their warior arms, then pretended to fly away. The police hurried to the place supervising around, the criminal saw that they switched on the carbomb. The carbomb exploded . The innocent 6 people died, the polices and many people injured. It's the same action with what Nigel Barber said....." skillfully nurtured and directed by terrorist organizations." As for Thailand the happening of terrors anytime like this, it looks Thai police Thai soldiers dull very coward and idiot indeed. [They used to see and used to die, never fix in their dull heads]

 

11:01 พยับ ปัญญาธโร ข่าวด่วนครับ มีระเบิดคาร์บอมบ์เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่รู้จักว่าหนึ่งในสามจังหวัดมุสลิมใต้ เหตุเกิดวันนี้ 21 ก.ย.2555(2012) เวลาบ่าย 13.30 น. ตาย 6 คน ตำรวจและประชาชนอีกมากบาดเจ็บ คนร้ายมากับรถยนต์2คันซึ่งมีระเบิด50กก.อยู่ข้างในแล้วเปิดฉากยิงสนั่นด้วยอาวุธสงครามไปยังร้านทองแห่งหนึ่งแล้วทำทีล่าถอยไป ตำรวจไทยตาลีตาเหลือกมา เที่ยวตรวจดู คนร้ายเห็นดังนั้นก็กดสวิทย์ระเบิด ระเบิดก็ระเบิดขึ้น ประชาชนผู้ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ดังกล่าวตายไป6คน ตำรวจและประชาชนอีกหลายคนบาดเจ็บ มันเกิดขึ้นในแบบเดียวกับที่นายไนเจล บาร์เบอร์พูดไว้ที่ว่า แทรกซึมมาอย่างเชี่ยวชาญ และอำนวยการโดยองค์การก่อการร้าย.สำหรับประเทศไทย เกิดเหตุร้ายขึ้นทีไรก็ตาม มันทำให้ภาพทหารตำรวจไทยดูขี้ขลาดโง่ดักดานไปทุกที (ทหารและตำรวจไทยเคยเจอแบบนี้เป็นประจำ แล้วตายเป็นประจำ ตายแล้วตายอีก ไม่เคยจดจำในหัวขี้เลื่อยเลย)

แท็กรูปภาพเพิ่มสถานที่แก้ไข

 

แสดงความคิดเห็นแชร์

1 Ubon Chandachat

ความคิดเห็น

 

Phayap Panyatharo The photo is from a local Thai TV. ภาพได้มาจากทีวีท้องถิ่นช่องหนึ่งครับ

 

11:29 พยับ ปัญญาธโร ผมอยากอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งก่อนนะครับว่า  นี่คือผลงานการก่อการร้ายของ โจรก่อการร้ายมุสลิม ครับ  ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ ชื่อ  Nigel Barber พูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า  " skillfully nurtured and directed by terrorist organizations."..... “แทรกซึมมาอย่างเชี่ยวชาญ และอำนวยการโดยองค์การก่อการร้าย.”.............  นี่คือ  มุสลิมก่อการร้าย  เป็นมุสลิมประเภทที่ 2 นะครับ  ไม่ใช่มุสลิมไทย ที่อยู่อย่างไทยมากับเอกราช อธิปไตยไทยมา  ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเหมือนมุสลิมมาเลเซีย  มุสลิมอินโดนีเซีย  อิรัค  อิหร่าน  .....มุสลิมไทยเดิมเราเป็นเอกราชนะครับ   แต่แล้วกลับไปเชื่อพวกมุสลิมก่อการร้าย  พวกที่โง่เกินคนไป  คือ  ไปเชื่อว่าอะไร ๆ  ก็พระอัลเลาะห์สั่งให้ทำ  และที่สั่งสำคัญก็คือ  ไปมองว่าคนอื่นเป็นกาฟีร์ ที่ต้องฆ่าให้หมดโลก  ให้เหลือแต่โลก มุอ์มิน ของอัลเลาะห์  ....  นีคือคำสอนที่ไร้เหตุผลยุคเจริญ  อย่างเห็นได้ชัด ๆ     ทุกวันนี้  มี  ไอสิส (ISIS)  ขึ้นมาทำหน้าที่รับใช้พระอัลเลาะห์แทนมุสลิมอัลกออิดะห์  ของซัดดัม ฮุสเซน และ  อุสมา บินลาดิน  ....  เริ่มทำการในเดือน พ.ค.2556  ในซีเรียและ อิรัค ที่ต้องทำหน้าที่ตามคำสั่งพระเจ้าต่อไปคือกวาดล้างพวกกาฟีร์ให้หมดโลก .......

 

11:36 พยับ ปัญญาธโร ทุกวันนี้  มี  ไอสิส (ISIS)  ขึ้นมาทำหน้าที่รับใช้พระอัลเลาะห์แทนมุสลิมอัลกออิดะห์  ของซัดดัม ฮุสเซน และ  อุสมา บินลาดิน  ....  เริ่มทำการในเดือน พ.ค.2556  ในซีเรียและ อิรัค ที่ต้องทำหน้าที่ตามคำสั่งพระเจ้า คือกวาดล้างกาฟีร์(คนที่ไม่นับถืออิสลาม)ให้หมดโลก......   ชื่อว่า  อัลกออิดะห์  และ  ไอริช  นี้  มุสลิมไทยเดิมเรา ไม่เคยชอบเลย  และมุสลิมไทยเดิมเรามองอย่างคนเจริญไว้แล้ว  ว่า  อัลกออิดะห์(ชื่อตามพระคัมภีร์อัลกุรอาน) นี้  เป็นมุสลิมก่อการร้าย  คือ  ก่อการร้ายจริง ๆ  เมื่อสิ้นไป เพราะผู้นำใหญ่(ซัดดัม  บินลาดิน)ตายไปหมดแล้วมีไอสิสขึ้นมา  แต่นั่นแหละ    จะปลุกคนในโลกทั้งโลกให้กำจัดไอสิสไปให้หมดโลก(ตามแนวคิดของโอบามา)..... .........ผมกำลังจะพูดไปว่า    นั่นคือความหมายที่ว่า   ทำไมคนมุสลิม  คนในโลกนี้  จึงมีความจำเป็นต้อง  ชำระพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน(ซึ่งมุฮำมัดสั่งว่าห้ามแก้ไข ถ้าแก้ไขแล้วเท่ากับทรยศต่อพระเจ้า เพราะทุกถ้อยคำในพระมหาคัมภีร์เป็นคำของพระเจ้า)   ให้ถูกต้อง  ให้เป็นแนวใหม่ที่ถูกสมัยยิ่งขึ้น........ซึ่งมันจำเป็นต้องเริ่มขึ้นด้วยความเข้าใจศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง ...เข้าใจ สิ่งที่เรียกว่า   พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน อย่างถูกต้อง .....และเข้าใจ   ศาสนาสากล  อย่างถูกต้อง

 

11:45 พยับ ปัญญาธโร ก็  เอามาลง   คิดว่าดูเหมือน  facebook   เขาจะชอบความคิดผม  ....   ก็เอามาให้สมาชิกกลุ่ม   ไร้พรมแดน  ดูบ้าง

 

12:22 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

12:23 พยับ ปัญญาธโร  ภาพในซีเรีย ตอนเกิดขบวนการไอสิส ปี 2556 มีประชาชนอพยพหนีภัย อย่างนี้เป็นการต่อเนื่องมานานแล้ว จนใน4ปีที่ผ่านมาถึงปีนี้ซีเรีย รวมมีการเสียชีวิตไปแล้วกว่า 250,000 (สองแสนห้าหมื่น)คน

ถูกใจ · ตอบกลับ · เมื่อสักครู่

 

12:23 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

12:24 พยับ ปัญญาธโร มาจากข่าวนี้ครับ.......More than 250,000 Syrians have lost their lives in four-and-a-half years of armed conflict, which began with anti-government protests before escalating into a full-scale civil war. More than 11 million others have been forced from their homes as forces loyal to President Bashar al-Assad and those opposed to his rule battle each other - as well as jihadist militants from so-called Islamic State.

 

12:42 พยับ ปัญญาธโร แปลว่าอย่างนี้ครับ    ชาวชีเรียกว่า 250,000 คน เสียชีวิตไปแล้ว ในระหว่าง 4 ปีครึ่งที่ผ่านมานี้ อันเนื่องมาจากวิกฤตขัดแย้งทางการทหาร  ซึ่งเริ่มต้นจากกองกำลังฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล  ก่อนที่จะขยายออกไปเป็นสงครามกลางเมืองเต็มขีด  แล้วมีผลต่อการอพยพของประชาชนจากบ้านเรือนที่เคยอยู่อาศัยกว่า 11 ล้านคน อันเนื่องจากการต่อสู้กันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลของประธานาธิบดี บาชา อัลอัสซัด(President Bashar al-Assad)กับฝ่ายต่อต้าน และรวมทั้งขบวนการนักรบศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าไอเอส(หรือ isis)นี้ด้วย

 

13:22 พยับ ปัญญาธโร Phayap Panyatharo คำถามของผมก็คือ ทำไมจะต้องฆ่ากันล่ะครับ ? และ ที่ว่า นักรบจิฮัดส์ ตายไปแล้วก็ได้ไปรับรางวัลจะพระองค์อัลเลาะห์ นั้น เชื่อถือได้อย่างไร เพียงเรามาคิดว่า ถ้าพระองค์อัลเลาะห์ทรงเก่ง ทรงมีอำนาจจริง ๆ แล้ว ทำไมพระองค์ไม่ทรงจัดการให้ประชาชน จงอย่าฆ่าฟันกันตายไปมากมายขนาดนี้ ทำไมไม่ทรงบันดาลดินฟ้าอากาศ ให้ดีงามต่อความเป็นอยู่ของคนทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ ชาติ ทุก ๆ ศาสนา จะทรงสั่งการให้พวกของพระองค์ไปเข่นฆ่าคนอื่นไปทำไม เพียงแต่ทรงดลบันดาล ให้ดินฟ้าอากาศ เกิดขึ้นดี ๆ ส่งผลดี ๆ แก่คนทั้งโลก เท่านั้นเอง ก็จะปราศจากการฆ่ากัน เลือดนองแผ่นดินอยู่เช่นนี้ .......... แต่นั่นแหละ เรื่องพระเจ้า นั้น มันเป็นความเท็จทั้งสิ้น มันไม่ใช่ความจริง จึงเป็นการหลอกลวง หลอกให้เชื่อในคำว่านักรบศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ....มันหลอกก็เพราะนักรบศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ ค่อยตายไปแล้วตายไปอีก อีกหน่อย ก็จะหมดโลก ....เพราะกาฟีร เขาเก่งกว่า เก่งกว่าพระเจ้าอีก ไงล่ะ ฉะนั้น จงกลับใจเถอะ มามองโลก มองเราเอง ตามความเป็นจริงดีกว่า เลิกสงครามเถิด วางอาวุธลง ทุกอย่างก็จะดีขึ้นทันที

 

14:30 พัชรา กอปรทศธรรม เรื่องราวของท่านนบี มุฮำหมัดเหมือนละครช่อง3เรื่องบ่วงอธิษฐานเปี๊ยบเลยชายาบุษกรอยากขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองจันทรปุระวางแผนลอบวางยาพิษบิดาของตัวเองซึ่งเป็นมหาพราหมณ์ผู้สามารถติดต่อกับเทวะได้ให้ป่วย นางจึงอุปโลกตัวเองเป็นมหาพราหมณีสามารถติดต่อกับองค์เทวะ แล้วรับบัญชาการมาสั่งให้ฆ่าผู้หญิงทั้งเมืองบูชายัญเทวะ องค์สุริยะกษัตริยเมืองจันทรปุระก็อ่อนแอไม่รู้เท่าทันความมักใหญ่ใฝ่สูงทหารก็ต้องทรยศต่อกษัตริย์เพราะนางอ้างเทวะบัญชาและมีดาบกายสิทธิ์ที่สุดเมืองก็ล่มสลาย คนดูก็เกิดคำถามว่าเมืองจันทรปุระมาถึงจุดจบเพราะความหลงผิดเช่นนี้ได้อย่างไรดูเหมือนตัวละครในเรืองไม่มีวิธีคิดด้วยสติปัญญาของคัวเอง มุสลิมก็เช่นกันอะไรๆก็แล้วแต่อัลเลาะห์กระนั้นหรือ

 

19:10 Nantasarn Seesalab 􀁠พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ สอนลูกอ่านให้จบ (ดีมาก) ข้อ ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 45 ปี..

 

http://line.me/R/home/public/post?id=jlh9928m&postId=1147416946508069451

 

21:01 พัชรา กอปรทศธรรม คัมภีร์อัลกุรอานก็คือนวนิยายเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนมีความมักใหญ่ใฝ่สูงที่ต้องการอำนาจ จึงนำกองทัพไปรบเพื่อชัยชนะแต่ใช้วิธีปลุกใจนักรบว่านี่คือโองการจากอัลเลาะห์ที่ประทานมาให้ทุกคนต้องเชื่อฟังมีรางวัลหลังความตายที่น่าชื่นใจในอดีตกาลโลกยังไม่เจริญด้วยวิทยาการการหลอกลวงเช่นนี้อาจทำได้ประกอบกับมนุษย์ในยุคนั้นกำลังหาถิ่นฐานตั้งมั่นการทำสงครามแย่งชิงดินแดนจึงไม่แปลก แต่ในยุคนี้การฆ่าคนอย่างบ้าคลั่งไม่มีเหตุผลจะได้รับการตอบโต้ดังเช่นที่นานาชาติส่งกองทัพไปคาร์บอมพวกไอซิสนั่นไง

 

2016.09.22 วันพฤหัสบดี

00:41 พัชรา กอปรทศธรรม มุสลิมในกทม.พยายามสร้างสัญลักษณ์ทางศาสนาในโรงเรียน เช่นเมื่อไม่กี่ปีมานี้รร.วัดหนองจอกและรร.วัดเทพลีลาคณะกรรมการกลางอิสลามในกทม.และทนายมุสลิมเรียกร้องให้นักเรียนหญิงสวมฮิยาบในโรงเรียน และจัดให้มีห้องละหมาดโดยอ้างว่ารัฐธรรมนูญให้เสรีภาพทางศาสนา โรงเรียนต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและทำตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองซึ่งรร.ทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ในที่ดินของวัด จึงไม่อนุญาต  สร้างความไม่พอใจคนแก่มุสลิมย่านหนองจอก นี่คือตัวอย่างหนึ่งของการเรียกร้องที่พยายามเอาเปรียบโดยอ้างข้อกฎหมายและสิทธิมนุษยชนมาละเมิดสิทธิ์ของศาสนาอื่น

 

08:03 พัชรา กอปรทศธรรม ขอบคุณนะคะ จะลองทำตามดูนะคะได้ผลอย่างไรจะมารายงานให้ทราบค่ะเพราะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่นอนหลับไม่สนิทมานานเกือบ 16 ปีแล้วค่ะและชอบเป็นตะคริวบ่อยๆดีที่ไม่มีเรื่องวุ่นวายใจเลยเป็นเพื่อนกับการนอนไม่ค่อยหลับไปแล้วค่ะ

 

21:06 พยับ ปัญญาธโร ก็ น่าพอใจ   ที่อ.พัชรา  มีความเข้าใจเรื่องศาสนาสากล และอิสลาม  ซึ่งเรื่องนี้   ยาก ที่คนไทยจะเข้าใจ    เพราะแม้มุสลิมเอง  ทั้งไทย  และตะวันออกกลางเอง   ก็ไม่เข้าใจ  ..........   ฉะนั้น   ท่านที่เข้าใจ  ขอได้ค่อยอธิบายไปนะครับ  ช่วยกัน   ให้เกิดความเข้าใจให้ได้  ........   ว่า   คำว่า   ศาสนาอิสลาม   หมายถึงอะไรแน่    นบีมุฮำมัด   เป็นศาสดาหรือ?   ไม่ใช่    เพราะท่านเองก็เรียกตัวท่านเองว่า   นบี  คือ  ศาสนทูต    แต่ท่านก็ไม่ยอมต่ำกว่าศาสดาของศาสนาอื่น   ท่านก็เลยบอกไปว่า   ศาสดาที่มาก่อนท่าน  รวมทั้ง  พระเยซูคริสต์ นั้นด้วย ศาสดาอื่นทั้งหมดที่มาก่อน  ล้วนเป็น  ข้าขององค์อัลเลาะห์ทุกองค์   ในวันข้างหน้า  โลกจะพบจุดจบ  ที่ศาสนาคริสต์ว่าไว้ก่อนเรื่อง  The Last Day  (วันสุดท้ายของโลก)  และ นบีมุฮำมัดว่าตาม   เรียกวันกิยามะ   พระอัลเลาะห์จะให้พระเยซูลงมาจากสวรรค์ (ไปย้ำว่าพระเยซูแท้จริงเป็นข้าของพระเจ้าอิสลาม  ไม่ใช่บุตรพระเจ้ายะโฮวาตามที่ชาวคริสต์เขาเชื่อถือ) มาเป็นผู้พิพากษามนุษย์ทั้งโลก และความผิดของมนุษย์ที่ร้ายแรงมากคือ   คนทรยศต่อพระองค์อัลเลาะห์ หรือ ตาม อัลกูรอาน เรียก   มุนาฟิกส์   และ รวมทั้งคน  3  ประเภทที่มีคำสั่งสุดท้าย  ไม่ให้อภัยไปตลอดช่วงโลกสลายคือ  นัสรอนี  ยะฮูดี   และ  กาฟีร์   นัสรอนี คือ  ชาวคริสต์ครับ   ยะฮูดีคือชาวยิว  หรือ อิสลาเอล  และ  กาฟีร์ คือ  คนนอกศาสนาอิสลามทั้งสิ้น   คนสามพวกนี้  ไม่มีการให้อภัย  .......  ก็คนพุทธเรานี่แหละหนึ่ง  ฮินดู  โซโรอัสเตอร์   ใครก็ตามที่ไม่นับถืออิสลาม   .....   ไม่มีการให้อภัยทั้งสิ้น  และเมื่อถึงวัน  กิยามะ  นั้นพวกนี้จะต้องรับคำพิพากษาอย่างหนัก....................................   คือ   คัมภีร์อะไร  เขียนเรื่องที่เหลวไหล  และ  โหดร้าย   พาคนไปสู่ความโหดร้ายได้เช่นนี้ .......แล้วยังเรียกว่าเป็นถึง   พระมหาคัมภีร์อัลกูรอาน ...แน่ะ      นี่แหละครับที่โลกและชาวมุสลิมเองจะต้องได้รับการอธิบายไปอย่างถูกต้อง ชอบธรรม ......แต่แค่นี้ยังไม่เข้าใจกันหรอกครับ   ยังจะค่อยบอกไปครับ

 

21:43 พยับ ปัญญาธโร ขอต่ออีกนิดหนึ่ง     คนไทยเรา  ท่านทั้งหลาย ก็คงจะได้มีประสบการณ์ข่าว สงครามในตะวันออกกลางมาตลอดนะครับ  นั่นคือ  เรื่องสงครามยิว หรืออิสราเอล กับกลุ่มประเทศอาหรับ ที่เป็นประเทศมุสลิม  นับถืออิสลาม  เริ่มแต่ยิวประกาศตั้งประเทศตนเป็นประเทศ  ....ทำไม เมื่อยิวเขาเป็นประเทศ  จึงส่งความเดือดร้อนแก่ประเทศอิสลามแถบนั้น  ชนิดที่ทนกันได้ยาก  จน 6 ประเทศมุสลิม ที่รอบล้อมอิสราเอล  ประกาศสงครามถล่มอิสราเอลให้จมแผ่นดินไปให้ได้  และแล้วเคลื่อนกองกำลังสู่อิสราเอลรอบทิศ  หวังถล่มอิสราเอลให้สิ้นชาติไปให้ได้  ..............   ก็เพราะพวกเขาเป็นมุสลิมอย่างไรครับ   และเชื่อในคำสั่งของอัลกูรอานที่สั่งว่า มีคน 3 ประเภทที่ มุอ์มิน  คือ คนผู้ประเสริฐของอัลเลาะห์จะให้อภัยไม่ได้ตลอดที่โลกยังอยู่ คือ  นัสรอนี  ยะฮูดี  และ  กาฟีร์   .....  นัสรอนีคือชาวคริสต์  ยะฮูดี คือชาวอิสราเอล  และกาฟีร์คือ คนนอกศาสจนาอิสลามทั้งหมด   จะต้องถูกกวาดล้างไปให้หมด โลกจะต้องมีอยู่เพียง มุสลิม  .......  และกรณียะฮูดี หรือชาวอิสราเอล  ก็เกิดเป็นว่า  อิสราเอล ไปตั้งประเทศอยู่กลางกลุ่มประเทศมุสลิมอีกด้วย  เลยกลายเป็นไปเพิ่มพลังไฟแค้นให้พวกมุสลิมด้วย ..... จึงได้เกิดสงครามถล่มอิสราเอล  จาก 6 ชาติมุสลิม   .....  ซึ่งโลกมองดูอย่างตื่นเต้นและเอาใจช่วยอิสราเอล   เพราะประเทศเล็กนิดเดียว  อยู่กลางมุสลิมกว้างใหญ่ถึง 6 ประเทศศัตรูนั้น   .....แต่ชาวโลกจะไม่เข้าใจเหตุผลไงครับ   .......   และครั้นเข้าใจเหตุผล    อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่เป็นประเทศที่เข้าใจ และเห็นใจยิวอย่างยิ่ง  ....  โดยเข้าใจไปถึงคำสอนของ มุฮำมัดที่สอนให้กำจัดยะฮูดี นั้นอย่างดี   อเมริกา จึงอยู่ข้างอิสราเอลมาตลอดครับ    .........   จึงทำให้ยิว   ยังอยู่  สู้ไปได้...ด้วยการที่มหาอำนาจอเมริกาเข้าใจยิว เข้าใจ มุสลิมที่ไร้เหตุผล

 

21:44 พัชรา กอปรทศธรรม เหตุผลหนึ่งที่ผู้นำมุสลิมหัวรุนแรงไม่อยากให้คนมุสลิมเรียนรู้โลกภายนอกจึงต้องกีดกันไม่ให้ผู้หญิงได้เรียนหนังสือจึงมีความพยายามเผาโรงเรียนแต่ถ้าจำเป็นต้องเรียนก็ต้องสร้างโรงเรียนของมุสลิมขึ้นมาให้เรียนรู้แค่ในกรอบที่มุสลิมขีดเส้นไว้อ้างว่ามุสลิมมีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เหตุผลที่แท้จริงก็คือเมื่อมีการศึกษาแบบวิทยาการและโลกสมัยใหม่คนมุสลิมจะตั้งคำถามและเกิดความสงสัยต่อคัมภีร์อัลกุรอานว่าเป็นคัมภีร์ศาสนาหรืออย่างไร

 

21:45 พยับ ปัญญาธโร แต่สงคราม 6 ประเทศมุสลิมรุมอิสราเอล ประเทศเล็กนิดเดียวคราวนั้น   มุสลิม 6 ประเทศแพ้ไงครับ  แพ้แบบนกกระจอกไม่ทันกินน้ำ  ..................อ่านประวัติศาสตร์หรือเปล่า   ...........แล้วอิสราเอลก็ยึดดินแดนมุสลิม ที่เรียกว่าฉนวนกาซาร์ไว้   แล้วกลายเป็นเหตุสงครามกันต่อมา   จนถึงทุกวันนี้  อิสราเอล มีอเมริกาช่วย  ไม่เคยแพ้มุสลิมเลย    .........

 

21:56 พยับ ปัญญาธโร แต่การที่มุสลิมแพ้อิสราเอลนั้น .........  นับเป็นการทำให้พระเจ้าอัลเลาะห์เสียหน้า    อย่างยิ่งใหญ่    และพระมหาคัมภีร์สั่งไว้แล้ว  ว่า   ต้องแก้แค้น จากแพ้เป็นชนะให้ได้  จึงจะชื่อว่าเป็นนักรบจิฮัดส์ของอัลเลาะห์   ...... จึงไม่มีการหยุด ระงับสงคราม ลงกับอิสราเอล   ......แต่ท่านจะเห็นใช่ไหม    ว่า  อเมริกา ยุโรป ซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตย  เขาพยายามที่จะให้  ฝ่ายมนุษย์   นี้   ชนะพระเจ้าอัลเลาะห์ให้ได้  .....   เพื่อยืนยันศักดิ์ศรีของมนุษย์  .....(อย่างที่เขาได้พบในพระคัมภีร์พุทธ  ที่ว่า  มนุษย์อย่างเจ้าชายสิทธัตถะ  นั้นแหละ  เป็นครูของเทวดาได้  เป็นมนุษย์ที่เก่งกว่าเทวดา  เก่งกว่าพระเจ้าทุกสวรรค์)   ........   วันนี้   โอบามา กำลังพาโลกทั้งโลกไล่บดบี้  ขบวนการ  ไอซิส ในซีเรีย  อิรัค  ให้หมดลง    รวมทั้งได้ต่อสัญญากับรัฐบาลอาฟกานิสถาน  ให้ตามกวาดล้างกลุ่มตาลีบันลงให้ได้ทั้งสิ้น จนหมดบทบาทลงในโลก  .......ตาลีบัน   ที่เมื่อเป็นรัฐบาล  ได้ถล่มพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เป็นขององค์การสหประชาชาติ ลง นั้นไงครับ.......คนไทยพุทธลืมไปแล้ว

 

22:01 พยับ ปัญญาธโร น่าสงสารมุสลิม ที่เชื่อในเรื่อง   นักรบจิฮัดส์ (นักรบศักดิ์สิทธิ์) โดยเหตุผลเพียงว่า  พระเจ้าอัลเลาะห์อ้าพระหัตถ์รับ ภายหลังพลีชีพทำสงคราม........ตายไปไม่ตายเปล่า แต่ไปรับรางวัลอันยิ่งใหญ่จากอัลเลาะห์ ........   ซึ่ง  เป็นเรื่องที่โกหก  เป็นเรื่องปั้นขึ้นมาหลอกทั้งสิ้น  ไม่เป็นความจริงเลย   และ   ตายเปล่าจริง ๆ    ไม่มีอัลเลาะห์ที่อ้างไว้

 

23:03 พยับ ปัญญาธโร ผมจะขอต่อไปอีกนิด   อย่าเพิ่งเชื่อผม  หากผมจะบอกอะไรต่อไปนี้  คือในที่สุดของยุคนี้  คนจะมองเห็นเองว่า   มีคัมภีร์ที่หลอกลวงโลก  และ นำโลกไปสู่สงครามมาตลอด  ไม่มีเว้นเลย  จนถึงปัจจุบันนี้   ก็คือ  คัมภีร์ศาสนาอิสลาม...พระมหาคัมภีร์อัลกูรอาน  นี่เอง   รูปธรรมที่เห็นก็คือ   การหลอกลวง   ให้คนหลงทำสงคราม หลงพลีชีพสู้รบ เข่นฆ่าคนด้วยกัน  อย่างไร้เหตุผล  .......   คนสมัยใหม่ก็จะรู้มากขึ้นว่า   เป็นเรื่องการหลอกลวง  และศาสนานี้  เป็นศาสนาแห่งการหลอกลวง   ไร้สาระ  จริง ๆ  โลกก็จะค่อยว่างเปล่าไปจากศาสนานี้  ..........  ไม่เพียงแค่นี้    พระคัมภีร์อีกพระคัมภีรหนึ่ง ชื่อ  ไบเบิลศักดิ์สิทธิ์   (Holy Bible)      หรือ  ไบเบิล ของชาวคริสต์  ก็จะถูกมองเห็นเช่นกันว่า   เป็นพระคัมภีร์ที่หลอกลวงชาวโลก  หลอกมนุษย์ .......และโลกก็จะค่อยว่างเปล่าไปจากศาสนานี้ไปอีก   .........   แล้วชาวโลกก็จะมองไปไหนล่ะ   ....มองดูคัมภีร์พุทธศาสนา   หรือมองดูชาวพุทธ.......ก็เลอะเทอะไปหมดอยู่ขณะนี้   เชื่อได้ก็แค่ 25 %  อย่างมาก     .......  แล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะ ?

 

23:09 พยับ ปัญญาธโร มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น  ก็นี่อย่างไรครับ    ภาพยนต์ของ ดร.มูดี  เรื่อง   พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก   .....   แต่คนที่ได้ชื่อว่า   นักปราชญ์  หรือ  นักการศึกษาไทย พุทธ พระเจ้าขุนมูลนายไทย   กลับอ่าน ฟัง ดู  ไม่รู้เรื่อง   ........

 

23:13 พยับ ปัญญาธโร  คำถามของผมก็คือ ทำไมจะต้องฆ่ากันล่ะครับ ? และ ที่ว่า นักรบจิฮัดส์ ตายไปแล้วก็ได้ไปรับรางวัลจากพระองค์อัลเลาะห์ นั้น เชื่อถือได้อย่างไร เพียงเรามาคิดว่า ถ้าพระองค์อัลเลาะห์ทรงเก่ง ทรงมีอำนาจจริง ๆ แล้ว ทำไมพระองค์ไม่ทรงจัดการให้ประชาชน จงอย่าฆ่าฟันกันตายไปมากมายขนาดนี้ ทำไมไม่ทรงบันดาลดินฟ้าอากาศ ให้ดีงามต่อความเป็นอยู่ของคนทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ ชาติ ทุก ๆ ศาสนา จะทรงสั่งการให้พวกของพระองค์ไปเข่นฆ่าคนอื่นไปทำไม เพียงแต่ทรงดลบันดาล ให้ดินฟ้าอากาศ เกิดขึ้นดี ๆ ส่งผลดี ๆ แก่คนทั้งโลก เท่านั้นเอง ก็จะปราศจากการฆ่ากัน เลือดนองแผ่นดินอยู่เช่นนี้ .......... แต่นั่นแหละ เรื่องพระเจ้า นั้น มันเป็นความเท็จทั้งสิ้น มันไม่ใช่ความจริง จึงเป็นการหลอกลวง หลอกให้เชื่อในคำว่านักรบศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ....มันหลอกก็เพราะนักรบศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ ค่อยตายไปแล้วตายไปอีก อีกหน่อย ก็จะหมดโลก ....เพราะกาฟีร เขาเก่งกว่า เก่งกว่าพระเจ้าอีกไงล่ะ   ฉะนั้น จงกลับใจเถอะ มามองโลก มองเราเอง ตามความเป็นจริงดีกว่า เลิกสงครามเถิด วางอาวุธลง ทุกอย่างก็จะดีขึ้นทันที

 

23:26 พัชรา กอปรทศธรรม มนุษย์ยุคใหม่ก็จะใช้สติปัญญาพิจารณาพิสูจน์ลัทธิความเชื่อทางศาสนาทุกศาสนาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เป็นมนุษย์ที่สามารถมีอิสระทางความคิดเป็นยุคแห่งการปฏิวัติทางภูมิปัญญาอย่างแท้จริงที่นำไปสู่สันติสุขภายในจิตใจได้จริงโดยที่เราสามารถเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสติปัญญาของนักบวชด้วยซ้ำ เพียงแค่เรามาทำความเข้าใจให้ชัดแจ้งในคำสอนของพุทธะแล้วลงมือฝึกฝนตนเองอย่างจริงจัง

 

23:38 พัชรา กอปรทศธรรม นับเป็นเรื่องจริงที่น่าเสียดายที่อาจารย์กล่าวว่า นักปราชญ์  หรือ  นักการศึกษาไทย พุทธ พระเจ้าขุนมูลนายไทย   กลับอ่าน ฟัง ดู  ไม่รู้เรื่อง   ........เพราะดิฉันเองก็เคยได้ยินพระสงฆ์พูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเป็นของนิกายมหายาน ประมาณว่าไทยพุทธเป็นหีนยานจึงไม่สนใจความคิดของมหายาน แต่ฆราวาสเขากลับคิดว่านี่คือพุทธะที่เขาเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆมีการปฏิบัติที่เขาสัมผัสได้ว่านี่แหละพุทธะมีวิธีฝึกการฆ่าอัตตาตัวตนและกิเลสอย่างไรเพื่อพบกับความสุขภายใน

 

23:49 พัชรา กอปรทศธรรม ่พระสงฆ์ไทยจะพูดเพราะเอาใจโยมเพื่อให้โยมศรัทธา จนคนไทยพุทธเข้าใจผิดไปว่าการพูดแต่เรื่องที่น่าฟังเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่พูดเรื่องที่ทำให้ผู้อื่นขัดใจสุดท้ายก็ยึดติดกับคำสรรเสริญเยินยอไปทั้งพระทั้งโยม แต่ในเรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกพุทธะสอนให้สาวกท่านวางใจให้เป็นกลางต่อความรักความชังของคนอื่น มีฉากแบบนี้หลายตอนทีเดียวแม้เขาจะขับไล่ด่าทอหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีท่านก็บอกตลอดเวลาว่าวางใจให้อยู่ตรงกลาง

 

23:59 พัชรา กอปรทศธรรม ตอนพระอัสชิไปบิณฑบาตแล้วหญิงคนหนึ่งเอาน้ำข้าวมาเทให้อย่างเสียไม่ได้พร้อมพูดจาดูถูกดูหมิ่น ท่านกลับให้พรนางและคนที่มีปัญญาอย่างอุปติสสะ(พระสารีบุตร)เห็นเข้าจึงชื่นชมในตบะของพระอัสชิ ตอนที่ดิฉันอ่านในหนังสือเรียนก็ไม่เข้าใจว่าพระอัสชิสงบสำรวมอย่างไรจนอุปติสสะเลื่อมใสขอมาเป็นศิษย์ แต่พอดูหนังตอนนี้ดร.โมดีสะท้อนความจริงให้เห็นอย่างแจ่มชัดทีเดียว

 

 

2016.09.23 วันศุกร์

09:49 พยับ ปัญญาธโร ความทรงจำของคุณบน Facebook

Phayap เราเอาใจใส่คุณและความทรงจำที่คุณแชร์ไว้ที่นี่ เราคิดว่าคุณคงอยากจะย้อนกลับไปดูโพสต์นี้จากเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

 

Phayap Panyatharo

23 กันยายน 2011 · กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis ·

 

Nitiradh, a kamikaze unit emerges in Thailand, it is running rapid now.   บังเกิดคณะนิติราษฎร์ หน่วยกล้าตาย ขึ้นในประเทศไทย ขณะนี้กำลังเชี่ยวจัด

 

19:31 พัชรา กอปรทศธรรม มีเรื่องดีๆแบบนี้สื่อสารถึงกันทางโซเชียลจะทำให้คนเราเห็นคุณค่าของความรักความเมตตา

 

 

2016.09.24 วันเสาร์

06:57 Nantasarn Seesalab รูปภาพ

 

07:17 Nantasarn Seesalab ความสุขคืออะไร ?

มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้แนะนำ การสร้างนิสัยแห่งความสุข 20 ประการ ปี 2016 ไว้ ..

 

1. Be Grateful

..สำนึกบุญคุณคนที่ดีต่อเรา

 

2. Choose Your Friends Wisely

 ..เลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด

 

3. Cultivate  Compassion

.. ให้ความเห็นอกเห็นใจ แก่คนอื่น

 

4. Keep Learning

..หมั่นเรียนรู้

 

5. Become a Problem Solver

 .. เป็นผู้แก้ปัญหาได้

 

6. Do What You Love

 ..ทำในสิ่งที่คุณรัก

 

7. Live in the Present

 ..อยู่กับปัจจุบัน

 

8. Laugh often

 ..หัวเราะบ่อยๆ

 

9. Practice Forgiveness

 ..ฝึกการให้อภัย

 

10. Say Thanks often

..กล่าวขอบคุณเสมอ

 

11. Create Deeper Connections

..สร้างความสัมพันธ์ลึกล้ำ

 

12. Keep Your Agreement

 ..รักษาสัญญา คำพูด

 

13. Meditate

 ..ทำสมาธิ

 

14. Focus on What You're Doing

 ..ตั้งมั่นในสิ่งที่กำลังทำ

 

15. Be Optimistic

 ..มองโลกในแง่ดี

 

16. Love Unconditionally

 ..รักอย่างไม่มีเงื่อนไข

 

17. Don't Give up

 ..อย่ายอมแพ้

 

18. Do Your Best and then Let it Go

 ..ทำดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด

 

19. Take Care of Yourself

  ..ดูแลตัวเอง

 

20. Give back to society

 ..ตอบแทนสังคม

 

ส่งต่อให้เพื่อน ที่คุณรัก ...

 

 

01:12 พยับ ปัญญาธโร ความทรงจำของคุณบน Facebook

Phayap เราเอาใจใส่คุณและความทรงจำที่คุณแชร์ไว้ที่นี่ เราคิดว่าคุณคงอยากจะย้อนกลับไปดูโพสต์นี้จากเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

Phayap ต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญจากเมื่อ 4 ปีที่แล้วที่เราคิดว่าคุณอาจจะอยากย้อนกลับไประลึกถึง

01:13 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

01:13 พยับ ปัญญาธโร Phayap Panyatharo

24 กันยายน 2012

This is what looks interested I found from Wikipedia The free Encyclopedia :-

Innocence of Muslims also known as Muhammad Movie Trailer and The Real Life of Muhammad. It was uploaded to You Tube in July 2012. It has not been uploaded recently but nearly 3 months ago why the muslims just waked up after September 11,2012 the day of a great shock of the world in World Trade Center by al Qaeda terrorism whose head Osama Bin Ladin was already punished by the Americans.

 

01:15 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

01:15 พยับ ปัญญาธโร Acording to my regards. In Muslim countries, in part of politics they try to reach and lead the people to democratic system..ofcourse….but in part of Muslim regime they seem to fix constantly with their God, with their old old old believe and old ways of life. I think that there would be some part of Muslims especially the muslem radical terrorists and al Qaeda terrorism have been long time overactioned on the love or loyality to god.

 

01:17 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

01:18 พยับ ปัญญาธโร They keep an eye on everyone whose gesture seems unrespect to Muhammad their beloved prophet and prompt to do everything to get and take such people to a severe punishment with an accusation of blasphemy. It has been alike Thailand since many years ago. You know the article 112 in Thailand cause a much protest from the people in the way what it does not concern the Thai loyality of His Majesty the King at all. It is just in the way that some evil people some party…political party overaction on love or loyality to the King just for the sake of their propaganda.

 

01:19 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

01:19 พยับ ปัญญาธโร In Thailand, there were muslims also raised but with a calm peaceful protest and I myself think there is some background of the Innocence of Muslims is not correct. However I think life is most precious please do not take a life out of life. If you could give a life to live, you’re the real god children.

 

01:20 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

01:20 พยับ ปัญญาธโร Phayap Panyatharo The picture is from The Telegraph Sept 24,2012 the Muslims in Pakistan still hot.

 

01:24 พยับ ปัญญาธโร ผมเขียนเป็นอังกฤษก่อนเสมอเลยละครับ   และเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน  และก็ได้มีสำนวนแปลไทยด้วยนะครับ   แต่ผมจะไม่ลอกมาจากเฟสละครับ   จะชวนพวกเรามาร่วมแปลกัน   ต่อไปนี้ครับ

 

01:26 พยับ ปัญญาธโร 24 กันยายน 2012 เวลา 14:30 น. ถูกใจ

 

Phayap Panyatharo Osama Bin Ladin was punnished by the Americans in the land of Pakistan in November 2011. He and his companions and The Taliban these are what I regarded overaction on love and loyality to God. The two demonstrations 11 years ago in Bamiyan cliff of Afganistan and in NYC USA to World Trade Center just with an idea to fawn over to please their god that is an overaction that overleaded to all world muslims. It's too far to be true.

 

01:33 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

01:34 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

01:34 พยับ ปัญญาธโร นายโอซามา บินลาดิน ได้ถูกลงโทษโดยพวกอเมริกันในแผ่นดินปากีสถาน เมื่อเดือนพ.ย.2554 บินลาดินกับพรรคพวก และพวกตาลิบัน นี้แหละที่ข้าพเจ้ามองว่าได้กระทำความบูชาจงรักภักดีต่อพระเจ้าอย่างล้ำหน้าเกินหน้ามุสลิมโลกทั้งหลายไปจริง ๆ ปรากฎการณ์ใหญ่ 2 ครั้งเมื่อ 11 ปีก่อน ณ หน้าผาบาบิยัน อาฟกานิสถาน และณมหานครนิวยอร์ค เวิลเทรดเซนเตอร์แห่งอเมริกานั้น นั่นแหละทำไปด้วยความคิดเพื่อประจบประแจงสร้างความยินดีโปรดปรานให้พระเจ้าของพวกเขาพอใจเท่านั้นเอง นั่นแหละเป็นการโอเวอร์แอ๊คชั่นและเป็นการพยายามสร้างฐานะการนำของตนเหนือมุสลิมโลกอื่น ๆ ทั้งโลก มันก็เลยเกินความจริงไป

 

01:35 พยับ ปัญญาธโร เริ่มช่วยกันแปลใหม่นะครับ

01:36 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

01:36 พยับ ปัญญาธโร This is what looks interested  นี่คืออะไรบางอย่างที่น่าสนใจมาก  I found from Wikipedia The free Encyclopedia :-  ที่ผมได้พบจาก วิกิพีเดีย ฟรีเอนไซโคลปิเดีย 

Innocence of Muslims  also known   as   เรื่องความตรงแบบไร้เดียงสาของมุสลิม เป็นที่รู้จักกันจาก  Muhammad Movie Trailer and The Real Life of Muhammad. ภาพยนตร์เกี่ยวกับมุฮำมัดเรื่อง แบบอย่างและชีวิตที่แท้จริงของมุฮำมัด

01:37 พยับ ปัญญาธโร It was uploaded to You Tube in July 2012 ภาพยนต์เรื่องนี้เอาขึ้นยูทูบในเดือนมิถุนายน 2012(2555)  It has not been uploaded recently but nearly 3 months ago   ไม่ได้เอาขึ้นเร็ว ๆ นี้   แต่ก่อนเกือบ ๆ 3 เดือนที่แล้ว  why the muslims just waked up after September 11,2012   ทำไมคนมุสลิมจึงพึ่งตื่นกันภายหลังเกิดเหตุ 11 กันยายน 2555 ไปแล้ว

01:38 พยับ ปัญญาธโร the day of a great shock of the world in World Trade Center  วันที่ก่อเกิดความตะลึงกันครั้งใหญ่มโหฬารของโลก ที่มีต่อ ศูนย์การค้าของโลก by al Qaeda terrorism ถูกถล่มจากขบวนการก่อการร้ายอัลเกดา  whose head Osama Bin Ladin ซึ่งหัวหน้าของขบวนการ โอซามา บิน ลาดิน  was already punished by the Americans ได้ถูกลงโทษไปเรียบร้อยแล้วจากประชาชนอเมริกัน

01:38 พยับ ปัญญาธโร Acording to my regards.ตามความเห็นของข้าพเจ้า  In Muslim countries, ในประเทศมุสลิมทั้งหลายนั้น  in part of politics ในด้านการเมือง they try to reach and lead the people to democratic system..ofcourse  พวกเขาได้พยายามนำประชาชนไปให้ถึง และนำทางไปสู่ระบอบการเมืองประชาธิปไตยแน่นอน ….but in part of Muslim regime  แต่ในด้านระบอบศาสนามุสลิม they seem to fix constantly with their God, พวกเขาดูเหมือนว่าจะฝังตัวเองลงกับพระเจ้าของพวกเขาอย่างแน่นแฟ้น with their old old old believe and old ways of life. พร้อมด้วยความเชื่อที่เก่าแก่ เก่าแก่ และเก่าแก่มาก  กับวิถีดำเนินชีพอย่างเก่าแก่ ล้าหลัง

01:38 พยับ ปัญญาธโร I think that  ข้าพเจ้าคิดว่า   there would be some part of Muslims  คงจะมีบางส่วนของชาวมุสลิม  especially โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  the muslem radical terrorists ขบวนการก่อการร้ายมุสลิม หัวรุนแรง and al Qaeda terrorism และขบวนการก่อการร้ายอัลเกดา   have been long time overactioned on the love or loyality to god. ได้มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ซึ้งไปกับความจงรักและความซื่อสัตย์ภักดีต่อพระเจ้าของพวกเขามาเป็นเวลานานแสนนาน  They keep an eye on everyone พวกเขาจะคอยจับตามองดูคนทั้งหลาย

01:39 พยับ ปัญญาธโร whose gesture seems unrespect ซึ่งแสดงออกซึ่งท่าทีที่ไม่นับถือ เลิ่อมใส  to Muhammad their beloved prophet ต่อ มุฮำมัด ศาสดาของพวกเขา  and prompt to do everything  และพร้อมที่จะทำทุกอย่าง  to get and take such people เพื่อจับกุมตัว และนำพาตัวบุคคลนั้นไป  to a severe punishment  สู่การลงโทษอย่างร้ายแรง  with an accusation of blasphemy. ด้วยข้อกล่าวหาว่า  ดูถูกดูหมิ่นพระเจ้าของพวกเขา

01:39 พยับ ปัญญาธโร It has been alike Thailand since many years ago. มันเหมือนประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนมาแล้ว  You know the article 112 in Thailand คุณรู้หรือไม่ เรื่องมาตรา 112  ในประเทศไทย  cause a much protest from the people ได้นำไปสู่การต่อต้านอย่างมากจากประชาชน   in the way  what it does not concern ในวิถีทางที่ว่า  มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ   the Thai loyality  ความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทย  of His Majesty the King at all. ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลย

01:39 พยับ ปัญญาธโร It is just in the way that แต่มันเป็นไปในวิถีทางที่ว่า  some evil people คนเลวร้ายบางคน  some party   พรรคการเมืองบางพรรค …political party   พรรคประชาธิปัตย์   overaction on love or loyality to the King  ที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของเขาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากจนเกินไป  just for the sake of their propaganda.เพียงเพื่อประโยชน์ในด้านการโฆษณาชวนเชื่อของพวกเขาเท่านั้นเอง

01:40 พยับ ปัญญาธโร In Thailand,ในประเทศไทยนั้น  there were muslims  ได้มีพวกมุสลิม  also raised  พากันยืนขึ้นต่อต้าน but with a calm peaceful protest แต่ด้วยความสงบ และสันติธรรม  and I myself think และข้าพเจ้าเองคิดว่า there is some background of the Innocence of Muslims is not correct.  มีเบื้องหลังบางอย่าง  ของพวกมุสลิมที่ซื่อไร้เดียงสานี้  ที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

01:40 พยับ ปัญญาธโร However I think อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าคิดว่า  life is most precious ชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด  please do not take a life out of life. ได้โปรดอย่านำเอาชีวิตออกไปจากชีวิตเลย   If you could give a life to live, ถ้าท่านสามารถให้ชีวิตแม้ชีวิตหนึ่งมีชีวิตต่อไปได้  you’re the real god children.ท่านนั้นแหละควรค่าแก่คำว่า ลูกหลานพระเจ้า ที่แท้จริง

02:01 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

02:05 พยับ ปัญญาธโร ISIS please do not do what you did this picture again.  ผู้ประกาศตนว่า  เป็น ไอสิส  อิสลามสเตท  ได้โปรดอย่าได้กระทำ  สิ่งที่ท่านกระทำต่อภาพนี้ อีกเลย

02:09 พยับ ปัญญาธโร Because your deed'll lead you to a severe punishment  and  Alloh can not help you.  เพราะว่าการกระทำของท่านจะนำไปสู่การลงโทษที่สาหัสฉกรรจ์  และพระเจ้าอัลเลาะห์ไม่สามารถจะช่วยคุณได้

 

11:17 พัชรา กอปรทศธรรม ข้าพเจ้าเคยวิเคราะห์โรคจิตชนิดรุนแรงที่เกิดขึ้นตามหลักจิตวิทยาว่าพสกไอซิสเป็นโรคอาการหลอนที่มองมนุษย์ด้วยกันเป็นศัตรูและถ้าปล่อยให้ลัทธิบ้าคลั่งนี้ระบาดต่อไปจะเป็นอันตรายต่อชาวโลกไม่ต่างอะไรกับเอาคนเมายาบ้าที่มีอาวุธมารวมกัน

 

 

 

21:44 anno ขอแสดงความยินดีกับชาวเชียงใหม่ด้วย  ที่  อำเภอดอยหล่อ  ได้ประสบผลสำเร็จในการต่อต้าน  โรงงานอุตสาหกรรมฮาลาล  ที่พวกมุสลิม  จะไปสร้างที่นั่น เพื่อความมั่นใจขอให้ชาวเชียงใหม่ทุกท่าน  คอยสอดส่องให้การสนับสนุนพี่น้องชาวดอยหล่อด้วยนะครับ 

 

19:43 Somkiat Kangsanant ข่าวที่ชาวเชียงใหม่ต้องรู้แล้ว....

วันนี้ได้มีโอกาสคุยกับพระแกนนำ..เป็นพระหนุ่มไฟแรงไม่ต้องการโรงงานอิสลาม ที่จะตั้งขึ้นที่

อ.ดอยหล่อ.....

 

เรื่องของท่านน่าสนใจมากๆ

- ท่านสามารถรวมคนมาขัดขวางโครงการนี้ได้ ถึง  21,000 คน จากประชากรทั้งอำเภอดอยหล่อมี 25,000 คน

 

- การสร้างโรงงานนี้..ดูรายละเอียดจากของท่านที่มีก็พบว่า  มีการระบบจัดการ อุสาหกรรม จอมปลอมบังหน้า ดูๆแล้ว คือการย้ายจากปัตตานีย้ายมาอยู่มากกว่า..โดยเอาอุตสาหกรรมบังหน้า  โครงการนี้มี ระบบอิสลาม.มีครบทุกอย่างที่จะอำนวยความสะดวกขององค์กรอิสลาม เช่น ละมาดขนาดใหญ่ รร.รพ.หอประชุมระดับโลก.ที่พักรับได้ เป็นหมื่นคน..เห็นว่าได้งบจากบรูไนมา....และรับงบประมาณมาแล้ว..หลายพันล้าน.

 

- มีผู้ว่าจังหวัด เป็นผู้ดำเนินงาน อย่างเอาจริงเอาจัง ไม่กลัวการชุมนุมของชาวบ้านเลยแม้แต่น้อย ..ลุยทุกวิธีทางจะต้องสร้างให้ได้ และยืนกรานจะสู้กับชาวบ้านไม่ถอยด้วย

 

- งบการก่อสร้างนั้นใช้งบของแผ่นดินภาษีเราด้วยเขาแน่มากจริงๆ

-สถานที่ที่ใช้ก่อสร้างนี้ ยังใช้ที่ราชพัสดุ หลายร้อยไร่

 

- มีการวางกำลัง วางแผนมานาน เอานายอำเภอหลายอำเภอที่เป็นอิสลามมารวมตัวกัน

 

-พระท่านนี้ต่อสู้โดย งบที่ใช้ต่อต้านในครั้งนี้ มาจากการสละบริจาคกันเองในแต่ละองค์

 

- มีข้าราชการผู้น้อยแอบมาสนับสนุน ท่านด้วยอย่างลับๆ

-มีกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมด้วย กับท่าน  อยู่ข้างประชาชนทุกหมู่บ้าน ชนิดที่ว่าไม่สนใจตำแหน่งเลย.

 

- ผู้ว่าส่งคนมาขมขู่ท่าน หลายๆทางตลอดเวลา...

-และส่งทีมงานมาคุยกับผู้นำเพื่อมอบเงินให้ฟรี ๆ ถ้าokด้วย  คนละ หลายๆล้าน

-: ท่านบอกว่าท่านจะสู้ไม่ถอย

 

-  อีกสิ่งคือการพยายามปิดข่าวการชุมนุมทุกๆทาง และทำได้ด้วย

 

#มืคำถามว่า..เราจะให้ปัตตานีแห่งที่สองเกิดขึ้นที่จังหวัดนี้หรือ? และจะปล่อยให้ท่านต่อสู้เท่านั้นหรือ..

 

 .ขอชื่นชม พระ ชาวบ้านอำเภอดอยหล่อ ท่านมีหัวใจรักบ้านเกิดมากกว่าเงินตรา..มากกว่าตำแหน่งต่างๆ...ท่านสุดยอดทุกคน.สุดยอดจริงๆ....จาก  "ชมรมต่อต้านเชียงใหม่ไม่เอาอุตสาหกรรมอิสลาม"   

  .........แชร์มา......

 

19:50 Somkiat Kangsanant คำถามถึงชาวพุทธไทย จากใจ ผศ.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ

 

'ทำไมชาวพุทธไทยต้องยอมมุสลิมมากมาย'

คำถามจากใจ ไม่ใช่หาเรื่อง

------

@ ความอึดอัดใจอย่างหนึ่งคงไม่ใช่ของผมคนเดียว แต่คงเป็นของชาวพุทธทั่วไปก็คือ การเห็นทางการไทยก้มหัวให้มุสลิมมากไป มากจนไม่รู้ว่าจะพูด อย่างไร ให้ทั้งพระราชบัญญัติ ให้ทั้งงบประมาณสร้างมัสยิดทั้งประเทศ ให้ทั้งงบประมาณไปทำพิธีทางศาสนาที่ต่างประเทศ

 

@ ใช่แต่เท่านั้น ยังให้โอกาสมุสลิมเผยแพร่ศาสนาอย่างเต็มที่...ให้แสดงวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ และให้แม่แต่ชีวิตของชาวพุทธทั้งพระและฆราวาสแก่ผู้ก่อการร้ายมุสลิมเข่นฆ่าเป็นว่าเล่น...ซึ่งไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไร...และยังให้โอกาสตั้งธนาคารผลาญเงินของประเทศแต่รัฐตรวจสอบไม่ได้ ให้โอกาสสร้างมัสยิดระบายคนจากต่างประเทศเข้ามาโดยที่ทางการไทยตรวจสอบอะไรไม่ได้ ฝ่ายความมั่นคงก็หมดท่า...ยืนมองทำตาปริบๆ

 

@ การให้ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภัยแก่ประเทศ ในระยะยาว เป็นภัยแก่พระพุทธศาสนา เป็นภัยแก่ชาวพุทธไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ทำไมจึงปล่อยให้ภัยนี้ลุกลามไปได้

 

@ ผมขอถามรัฐบาลว่าจะปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้หรือ ถาม คณะสงฆ์เราเล่าจะไม่มีมาตรการอะไรมากไปกว่าดูแลวัดใครวัดมันหรือ ถามชาวพุทธไทยด้วยว่าจะไม่ทำอะไรพร้อมตายแบบหมดทางสู้กระนี้นหรือ จะมีชาวพุทธไทยกลุ่มไหนไหมที่จะเคลื่อนไหวเพื่อให้พ้นจากภัยนี้ หรือว่า จะปล่อยให้ชาติไทยเปลี่ยนไปอยู่ในมือของมุสลิมต่อหน่าต่อตา หรือว่าต้องให้พระพม่ามาช่วยคิดกันครับ

 

ที่มา : www.facebook.com/banjob.bannaruji

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท ดร. บรรจบ บรรณรุจิ

- อดีตอนุศาสนาจารย์ ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก และกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรา..ช่วยกันแชร์ให้มากๆครับ

21:45 anno แอน เรื่องจริงกาอ แอนมีเพื่อนอยู่ดอยหล่อก่อ วานเขาเช็คว่าจริงก่อ แล้วพวกเราควรทำอย่างไรน่าคุยกันก่อนนะครับ

21:45 anno เรื่องจริงก่อ

21:45 anno ดูความอัปปรีย์ของมหาเดย์ ไอ้เฒ่าสารพัดพิษ ปั่นหัวคนไทยเหมือนจิ้งหรีด 📲

          ----------

ทุกคนต้องรีบอ่านและรีบแชร์ให้คนไทยได้รู้กันทั่วประเทศคือความชั่วร้ายของมหาเธท์นี่เองแผนร้ายยึดครองประเทศไทย

 

http://www.alittlebuddha.com/News%202007/June%2007/Pattani%2025.html

.

มีชื่อ สนธิ บุญยรัตกลิน

       อารีย์ วงศ์อารยะ

       เด่น โต๊ะมีนา

       สุรินทร์ พิศสุวรรณ

       วันมูฮัมหมัด นอร์มะทา

       ราชภัฏจอมบึง ราชบุรี

 

         ฯลฯ

น่ากลัวมาก

21:47 anno ไม่ทราบว่าเรื่องนี้มีมูลแค่ไหนครับ ขอช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอแนวทางดำเนินการด้วย ขอบคุณครับ

2016.09.29 วันพฤหัสบดี

 

 

11:11 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

11:11 พยับ ปัญญาธโร ขอแสดงความยินดีวันนี้ (29 ก.ย.2559) บทความเรื่อง พุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม  มียอดเข้าชมถึงแสนแล้ว คือvisitersเข้า 101,181 แล้ว     เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วันเดียวกันนี้ พ.ศ.2549-2550  90,272  ส่วน พ.ศ.2551  39,549 แล้ว  เข้าไปใน  newworldbelieve.com,  .net  ครับ

 

11:22 พัชรา กอปรทศธรรม วันนี้เป็นวันแห่งความยินดีท่านผอ.สมเกียรติ พึ่งอาตม์ท่านมางานเกษียณครูที่อศจ.ศรีสะเกษท่านจึงแวะมาเยี่ยมดิฉันแต่เช้า ท่านยังแข็งแรงมากแม้อายุ77 ปีแล้วท่านเป็นผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างและเป็นคนแรกที่ให้ข้อคิดในการลดอัตตาตัวตนดังปรากฏในตอนหนึ่งของหนังสือทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต

 

09:26 พัชรา กอปรทศธรรม ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆนะคะท่านธีรวัฒน์ขอแชร์ไปยังเพื่อนค่ะ เรื่องเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้สอนให้เราทำความดีโดยไม่มีเงื่อนไขตามที่อ.พยับท่านสอนดิฉันค่ะ

09:57 พัชรา กอปรทศธรรม นี่คือการฝึกสมาธิขั้นสูง ต้องกำจัดนิวรธรรมทั้ง5 คือ1.ทำดีแล้วต้องได้คำชม2.โกรธเพราะทำดีแล้วได้โทษ3.จิตหดหู่เศร้าหมอง4.จิตฟุ้งซ่านรำคาญใจ5.ลังเลใจไม่มั่นคงในการทำดี ละเครื่องกั้น5 อย่างนี้ได้จึงเรียกว่ามีสมาธิขั้นสูง

 

11:15 พยับ ปัญญาธโร ที่ ท่าน anno เอาเรื่องมุสลิมมาบอก ที่เป็นแผนยึดครองประเทศไทย และเริ่มที่ อ.ดอยหล่อ  เชียงใหม่  นั้น  มีชื่อ                            

       สนธิ บุญยรัตกลิน

       อารีย์ วงศ์อารยะ

       เด่น โต๊ะมีนา

       สุรินทร์ พิศสุวรรณ

       วันมูฮัมหมัด นอร์มะทา

       ราชภัฏจอมบึง ราชบุรี

 

11:38 พยับ ปัญญาธโร นั้นแหละครับ  ในทัศนะของผม  เป็นเพราะท่านเหล่านี้  แม้เป็นมุสลิมก็ตาม  ท่านไม่เข้าใจมุสลิมที่แท้จริงเท่านั้นเอง  อย่างมูฮัมมัต นอร์มะทา นี้ ในทัศนะของคนไทย มองท่านว่าเป็นคนดี แบบไทย ๆ ที่ยอมรับว่าตนเป็นพลเมืองของประเทศหนึ่ง ที่ชื่อว่า  ประเทศไทย  จนได้มีสิทธิอย่างคนไทย  ได้ไปร่วมมือทางการเมืองประชาธิปไตยกับพรรคความหวังใหม่  ของท่าน พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ์ และได้เป็นถึงรองนายกรัฐมนตรียุคนั้น   นั้น น่าเป็นแนวทางอิสลามในไทย  ที่ถูกต้องแล้ว  โดยเดินไปด้วยกันตามระบอบประชาธิปไตย  มองตนเองเป็นประชาชนไทย...........  ท่านอื่น ๆ  ก็เช่นเดียวกัน  นับแต่ สนธิ บุญยรัตกลิน   อารีย์ วงศ์อารยะ   เด่น โต๊ะมีนา   สุรินทร์ พิศสุวรรณ  โดยเฉพาะราชภัทรจอมบึง ราชบุรี .........  ซึ่งโดยฐานะแล้ว  บ่งถึงการเป็นนักการศึกษา  นักวิจัยวิเคราะห์ด้วยมันสมองของเสรีชน(ไม่โง่เหมือนพวกมุสลิมรอบ ๆ ทะเลอันดามาน ที่แซกซึมไปในพม่า ลอยเรือในทะเลอันดามันนับแสนขณะนี้)  ที่ไปมีส่วนกับความคิด แบบร้าย  เหมือน  ดร.มหาเธ มุฮัมมัด   เหมือนขบวนการก่อการร้ายมุสลิมภาคใต้ไทย  นั้น   เป็นเพราะท่านยังไม่เข้าใจเรื่องของ อิสลามที่แท้จริงนั่นเอง ......  คนมุสลิมไทย  ต้องเข้าใจนะครับ   คนมุสลิมโลกก็ต้องเข้าใจ  การจะคิดมายึดครองประเทศไทย ด้วยแผนเช่นนี้นั้น  ก็คือ  กบฏ  ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง(ของประเทศไหนก็ตาม)  โทษถึงตัดคอ   ...ขอให้เราค่อย ๆ มาเรียนรู้ศาสนาอิสลามกันใหม่นะครับ   เมื่อรู้แล้วก็จะเข้าใจ   เข้าใจและทำอย่างประเทศแองโกลาเขา  ซึ่งผมเคยเอามาให้ดูแล้ว   ดังต่อไปนี้ครับ

 

11:41 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

11:42 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

11:43 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

11:44 พยับ ปัญญาธโร แองโกลาสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาติแรกในโลกที่สั่งแบน ศาสนาอิสลามระบุไม่เหมาะกับสังคม

 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์          

 4 กันยายน 2558 09:32 น. (แก้ไขล่าสุด 4 กันยายน 2558 14:33 น.)

11:44 พยับ ปัญญาธโร แองโกลาสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาติแรกในโลกที่สั่งแบน ศาสนาอิสลามระบุไม่เหมาะกับสังคม

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

 4 กันยายน 2558 09:32 น. (แก้ไขล่าสุด 4 กันยายน 2558 14:33 น.)

 

        เอเจนซีส์ / ASTV ผู้จัดการออนไลน์ - แองโกลาอดีตดินแดนอาณานิคมของโปรตุเกสในทวีปแอฟริกา สร้างประวัติศาสตร์เป็นดินแดนแห่งแรกของโลกที่ประกาศแบน ศาสนาอิสลามอย่างเป็นทางการ ระบุเป็นศาสนาที่มีหลักความเชื่อและการปฏิบัติขัดแย้งต่อค่านิยมของผู้คนในสังคมแองโกลาอย่างสิ้นเชิง

      

       รายงานข่าวล่าสุดยืนยันว่า แองโกลาได้กลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ประกาศแบนศาสนาอิสลามอย่างเป็นทางการ โดยประธานาธิบดีโชเซ เอดูอาร์โด ดอส ซานโตส ผู้นำแองโกลา ออกมายืนยันที่กรุงลูอันดา เมืองหลวงของประเทศว่า จุดจบของศาสนาอิสลามในแองโกลาได้มาถึงแล้ว

      

       ตามคำสั่งแบนศาสนาอิสลามของรัฐบาลแองโกลานั้นระบุว่า มัสยิดทุกแห่งที่มีอยู่ในแองโกลาจะต้องถูกปิดแบบไม่มีกำหนด และห้ามชาวมุสลิมในแองโกลาที่มีจำนวนประมาณ 80,000-90,000 คนรวมตัวกันจัดกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาในทุกรูปแบบในที่สาธารณะ

      

       ด้านแหล่งข่าวในรัฐบาลแองโกลาเปิดเผยว่า การตัดสินใจแบนศาสนาอิสลามแบบถาวรในครั้งนี้ ของรัฐบาลประธานาธิบดี โชเซ เอดูอาร์โด ดอส ซานโตส มีขึ้นบนพื้นฐานที่ว่า หลักความเชื่อและค่านิยมหลายประการของศาสนาอิสลามไม่สอดคล้องกับค่านิยมของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมแองโกลาที่มีประชากรมากกว่า 15.9 ล้านคนเป็นชาวคริสต์

      

       ทั้งนี้ ข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยของแองโกลาและกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า ในขณะนี้จำนวนผู้นับถือศาสนาอิสลามในแองโกลานั้นมีอยู่ไม่ถึง 90,000 คน และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรที่อพยพเข้ามาใหม่จากประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก รวมถึงกลุ่มประชากรเชื้อสายเลบานอนที่เข้ามาตั้งรกรากในแองโกลา

 

12:23 พัชรา กอปรทศธรรม รัฐบาลไทยไม่ว่ายุคไหนมีแต่เกรงกลัวเขาถึงขนาดให้ความสำคัญในรัฐสภา ดิฉันสังเกตมานานในระบบราชการไทยถ้าใครข่มขู่มากๆผู้บริหารเขาจะกลัวและยอมตามใจทุกอย่างแต่ถ้าใครไม่มีปากมีเสียงทำดีให้ตายผู้ใหญ่ไม่ค่อยเกรงใจ จุดอ่อนตรงนี้ทำให้มุสลิมพยายามรุกคืบได้คืบจะเอาศอก

 

12:29 พัชรา กอปรทศธรรม เราในฐานะนักคิดนักการศึกษาจึงจำเป็นต้องเอาความจริงมาตีแผ่และพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าลัทธิความเชื่ออันตรายที่ชอบข่มขู่นี้มีควรให้เหิมเกริมเพราะจะทำให้ประชาชนอยู่อย่างหวาดระแวงไม่ปลอดภัย กลับใจเสียใหม่ให้เข้าใจวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกัน เอาข้อมูลมุสลิมที่ลี้ภัยสงคราม65 ล้านคนทั่วโลกที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ไม่มีใครอยากรับเข้าประเทศจนเป็นสาเหตุสำคัญให้สหราชอาณาจักรขอออกจากสมาชิกอียู

 

12:31 พัชรา กอปรทศธรรม เอาข้อมูลมาตีแผ่และคนไทยไม่ควรหลงเชื่อพวกผู้นำมุสลิมหัวรุนแรงที่มายุแหย่ให้คนที่เขาอยู่กันดีๆมาแบ่งแยกเพราะความคลั่งในศาสนา

 

12:36 พยับ ปัญญาธโร เรื่องที่ anno  เอามาลงที่ผมเอามาดูต่อนั้น  เคยมีมาลงในไลน์อื่นมาแล้ว ...มาดูหน่อยว่า  มาจากไหน  ก็เขาบอกชัดว่า  มาจากไหน  จากนี้ครับ www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 

 

E-Mail ถึง บก.

peesang2003@hotmail.com

 

All Right Reserved @ 2003

 

12:44 พยับ ปัญญาธโร ผมหมายความว่า   น่าติดตาม  และ คนไทยพุทธ  ไม่ควรจะอยู่นิ่งเฉย  โดยในการมองของผมเอง   มองจากหลักการของศาสนาอิสลามโดยตรง   จาก  คัมภีรเขาโดยตรง  ............  มันเป็นช่วงที่มุสลิมหลัก ในตะวันออกกลาง  กระจัดกระจาย พ่ายแพ้  ทุกรูปแบบ   แม้ในทางการเมือง  .....    แต่ใกล้เรา คือมาเลเซีย  ยังคงสถาปนาการเมืองไปแบบอิสลามตะวันออกกลางไปได้  นั่นคือ  ระงับยับยั้งกระแสการเมืองประชาธิปไตย  ในมาเลเซีย  ให้หยุดลง  บทบาทของพรรคการเมืองจึงพลอยหยุดลง  และมาสู่ความเป็นพรรคเดียวแบบเผด็จการ  มีมหาเธ โมฮำมัด  คุมอำนาจ แบบอำนาจอิสลาม  แบบอำนาจจากพระเจ้า  ที่เป็นอำนาจสูงสุด   ที่เขาให้ยอมรับกันโดยปริยายว่า  คำสั่งพระเจ้า  คัมภีร์ของพระเจ้า  เป็นกฎหมายสูงสุด  กฏหมายอื่นใดจะขัดแย้งกฎหมายสูงสุดไม่ได้ และอิสลามแผ่ไปในทุกประเทศ  คำสั่งพระเจ้าเขา  ก็ต้องอยู่เหนือกฎหมายของทุกประเทศนั้น ........ฉะนั้น  .......... นี่จึงเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรม และไม่ถูกต้อง..........สำหรับคนยุควิทยาศาสตร์

12:59 พยับ ปัญญาธโร แต่ เมื่อไปดู   A LittleBUDDHA.COM 

 

LAST UPDATE :   SEPTEMBER  29  2016   06:00 A.M. PACIFIC TIME

 

 แล้ว       น่าคิด   ว่าทำไม   จึงไม่ทำเรื่องนี้ออกมา   อย่างเป็น   วิชาการ   หน่อย   ......   ดูแล้วเหมือนหาเสียง  ปลุกระดมเพื่อหาลาภ ยศ  ตำแหน่ง ทางพระกันมากกว่า ...........  ก็อ่อนไปครับ  ........

13:03 พยับ ปัญญาธโร ฉะนั้น    ก็คงสรุปลงอย่างที่ท่าน  anno  ว่าไว้ว่า ........ ไม่ทราบว่าเรื่องนี้มีมูลแค่ไหนครับ ขอช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอแนวทางดำเนินการด้วย ขอบคุณครับ.......คือในเรื่องศาสนาสากลนี้  เราจะไปพูด ในนามชาวพุทธ  หรือในนาม  พระสงฆ์องค์เจ้า   ในแบบที่ไร้หลักวิชา  ไร้เหตุผลไปไม่ได้หรอกครับ  .....   หรือไปสร้างสถานการณ์เพื่อตนเองจะได้ประโยชน์   อย่างกรณีนี้   หวังได้ลาภ ยศ  ฐานะทางพระของตนเอง   อย่างนี้      ไม่ใช่สิ่งที่จะนำศรัทธามานะ   ...........  ก็น่าติดตามนะครับ  ....

 

13:16 พยับ ปัญญาธโร ส่วนที่ผมเองได้เสนอไปแล้ว   ก็มีเรื่อง   พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ   นั้น  ผมเอาบทวิเคราะห์ เหตุ ผล ลงหนังสือพิมพ์ดี เล่มแรก เดือนมีนาคม 2540  และรวมข้อเสนอของ  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดทุกภาคอีสาน เรื่อง ขอให้บรรจุข้อความสำคัญลงในรัฐธรรมนูญ "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย"   เสนอไปยังประธาน สสร.  นายอุทัย พิมพ์ใจชน......ตั้งแต่ออกดีเล่มแรก(ที่มีชื่อว่า วิเคราะห์ข่าวในวงการเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดและสหธรรมิก แจกจ่ายทุกจังหวัดและคณะสงฆ์ทั่วประเทศ)  เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2540   จนตราบบัดนี้  ยังไม่สำเร็จ ............แต่ประเด็นนี้  จะออกผลมาอย่างไรก็ดูชาวพุทธไทยจะยอมรับได้   ก็ยังเฉย ๆ กันอยู่  ยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญนัก

 

13:23 พยับ ปัญญาธโร มาบัดนี้  เรื่องมุสลิมไทย   น่าเป็นประเด็นหลักครับ  ซึ่งในส่วนของผมเอง   มองว่า   ทางแก้ไข ไม่ควรให้เกิดความขัดแย้ง   และไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น   แต่ทำอย่าง   ให้รู้   นั่นคือ  เมื่อรู้   ก็จะรู้   น่าเป็นเรื่องการทำความเข้าใจในเรื่องศาสนาสากล ..........คนพุทธ คริสต์ อิสลาม   ต้องเข้าใจ  เพียงได้รู้เท่านั้นเอง   ก็จะโอเค  ได้   ผมเองพยายามทำอย่างนี้  โดยหวังว่าเมื่อรู้แล้ว  ก็มีแต่ประโยชน์ที่จะได้รับ  ร่วมกัน  ซึ่งผมจะพยายามทำไป  ตามโอกาสที่ทำได้ ไปเรื่อย ๆ  แต่ในกลุ่มเรานี้  เห็นว่าน่าจะไปได้เลย จึงได้ลองเสนอมา     ที่ผมว่าไปเลยก็ในเฟสบุ๊คครับ  ซึ่ง  ดูเหมือนว่า  เฟสบุ๊คเขาก็ชอบอยู่    ตามที่ผมเอามาลงให้ดูนั่นแหละครับ

 

14:14 พัชรา กอปรทศธรรม เป็นความจริงทีเดียวที่พระสงฆ์องคเจ้าจำนวนไม่น้อยห่วงลาภยศสรรเสริญแม้แต่การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีการตั้งสำนักกันมากมายพาญาติโยมไปปฏิบัติธรรมตามรีสอร์ตโฆษณาชวนเชื่อกันยิ่งใหญ่อลังการมีใบประกาศรับรองเมื่อจบคลอสในขณะเดียวกันก็ให้ญาติธรรมไปขยายผลพอๆกับธรรมกาย ที่จริงเรื่องศาสนาสากลอาจารย์ได้ส่งหนังสือให้พระสังฆาธิการมาไม่ต่ำกว่า20ปีที่จริงน่าจะบรรจุในหลักสูตรในวิชาพระพุทธศาสนาด้วยซ้ำเพื่อให้รู้เขารู้เราทุกวันนี้เด็กที่เรียนกับดิฉันทุกห้องได้เรียนกันทุกคนแต่เหมือนการศึกษาสงฆ์เองไม่เอาใจใส่ มุ่งแต่ประโยชน์ตนมากกว่าประโยชน์ของพระพุทธศาสตร์

 

16:20 พยับ ปัญญาธโร ก็ต้องว่าเป็นอะไร ที่ดี นะครับ  ที่มีคนที่เข้าใจเรื่องราว  รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไร   อย่างที่อ.พัชราว่านั้นแหละ  ถ้ามีคนมอง เข้าใจ และ รู้เรื่องรู้ราวนั้น อย่างมีเหตุผล แล้วกล้าพูดออกมา  มันก็จะเป็นประโยชน์  อย่างน้อยก็ให้คนอื่นรู้ตาม  และ  มองเหตุการณ์ถูกต้อง   ตามไปด้วย   หากเราบอด เราก็มองอะไรไม่เห็น   ก็ไปตามเขา  โดยไม่รู้ว่าไปไหน  ก็เหมือนมองเรื่อง  อิสลาม มุสลิม ไม่รู้กันนี่แหละครับ

 

16:23 พยับ ปัญญาธโร ผมจะยกตัวอย่างหน่อยก็ได้ครับ  ...  ที่ผมเพิ่งว่าไปนี่แหละ  ที่ว่าโดยศาสนาอิสลามแล้ว .....  คำสั่งพระเจ้า  คัมภีร์ของพระเจ้า  เป็นกฎหมายสูงสุด  กฏหมายอื่นใดจะขัดแย้งกฎหมายสูงสุดไม่ได้ และอิสลามแผ่ไปในทุกประเทศ  คำสั่งพระเจ้าเขา  ก็ต้องอยู่เหนือกฎหมายของทุกประเทศนั้น ........ฉะนั้น  .......... นี่จึงเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรม และไม่ถูกต้อง..........สำหรับคนยุควิทยาศาสตร์

 

16:36 พยับ ปัญญาธโร คือ  พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน  ของศาสนาอิสลามนั้น  เป็นกฎหมายสูงสุดของ  มุสลิม  ทั้งโลก   ซึ่งกฎหมายอื่น จะขัดแย้งไม่ได้   และ  มาตรา 1 ของกฎหมายนี้ก็คือ   อย่างที่เขาอ้างมา  นั้นแหละครับ  ที่ว่า...... อัลกอฮ์ ฮู ฮัค บั๊ค ลาอีลลา ฮะ อีลลัลลอย์ (ไม่มีพระเจ้าอื่นใด มีอัลเลาะฮ์องค์เดียว)........ในพระคัมภีร์ไทยแปลอ่านซึ้งกว่า   แปลว่าอย่างนี้ครับ  ....

 

16:38 พยับ ปัญญาธโร ไม่มีพระเจ้าองค์ใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์   ..

 

16:45 พยับ ปัญญาธโร เมื่อเป็นกฎหมายสูงสุดเช่นนี้  กฎหมายอื่นใด  ก็ขัดแย้งไม่ได้ .........เช่น  ในบทบัญญัติ(คำสั่งพระเจ้า) ว่าด้วย  กาฟีร์   ว่า  เป็นคนบาป ฆ่าการ์ฟีร์ให้หมดโลก  ก็ไม่บาป   ....   ซึ่งท่านคิดดู ประเทศใดใดในโลก  ต่างก็มีกฎหมายเอาผิดทางอาญา  เอาโทษผู้ที่ฆ่าคนอื่น .....นับแต่โทษสูงสุดตั้งแต่  ประหารชีวิต   ติดคุกตลอดชีวิต  ติดคุก 20 ปี  ติดคุก 10 ปี  จำ 2 ปีปรับ 5ล้านบาท   เช่นนี้  .......   แต่กฎหมายพระเจ้าอิสลามบอกว่า   ถ้าฆ่ากาฟีร์แล้ว  ไม่ต้องรับโทษ  ฆ่าได้ ไปจนเกลี้ยงแผ่นดินก็ไม่รับโทษ   .......   นี่แหละครับ จึงเห็นได้ชัดเจนว่า  คำสั่งพระเจ้าอัลเลาะห์ ในพระมหาคัมภีร์ นี้ เป็นกฎหมายสูงสุดของคนอิสลาม  ........   เมื่ออิสลามไปอยู่ไหน  เขาก็จะไม่ฟังกฎหมายประเทศนั้น   แต่จะฟังว่า  เขาทำตามกฎหมายสูงสุด คือพระเจ้าของเขาหรือไม่

 

16:47 พยับ ปัญญาธโร พวกเขาจึงฆ่าครู  เผาโรงเรียน  ที่สามจังหวัดภาคใต้   และ ทำการอย่างเหี้ยมโหด .....อย่างกรณีที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเล่าให้ฟัง ตัดคอพ่อต่อหน้าลูก ลูกซึ่งยังไร้เดียงสาอยู่ก็ร้องเรียกปลุกพ่อ  เอาหัวพ่อมาต่อ........พวกก่อการร้ายมุสลิมนั้น เขากลับไม่รู้สึกอะไรเลย เพราะเขาเชื่อกฎหมายสูงสุดของเขา

 

16:57 พยับ ปัญญาธโร แต่  สิ่งที่มุสลิมทั้งโลก  โดยเฉพาะมุสลิมเก่า  ไม่รู้  ก็คือ  เรื่องราวของพระเจ้าอัลเลาะห์ นั้น  ล้วนเป็นเรื่องโกหกพกลมและเรื่องหลอกลวงทั้งสิ้น  ..... หากรู้ขึ้นเมื่อไร  ว่า  มุฮำมัด  ปั้นเรื่องพระเจ้าอัลเลาะห์ขึ้นมาหลอกลวงลูกน้อง บริวารนักรบ(โดยเฉพาะพวกนักรบจิฮัดศักดิ์สิทธิ์)ทั้งหลาย เพื่อหลอกลวงให้ทำการรบการสงครามฝ่ายตนไปจนชนะทั้งโลก ให้โลกมีแต่มุสลิมเท่านั้น   .....   แล้วก็จะเลิกเชื่อถือศาสนาอิสลามไปเลย  .........และขณะนี้โลกก็มองเห็นไปอย่างนั้นแล้ว  ............   นี่แหละครับคือความจริงเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ประการแรก ๆ

 

17:04 พยับ ปัญญาธโร พวกเขา และ พวกเรา  มุสลิมไทย  จึงจะต้องรู้  ว่า   เรื่อง  พระเจ้าอัลเลาะห์ นั้น   เป็นเรื่องที่ไม่เป็นจริง  แต่ล้วนเป็นเรื่องที่โกหกหลอกลวงมวลชนทั้งโลก และเป็นเรื่องที่บีบบังคับมุสลิมนักรบจิฮัดทั้งหลาย ให้กระทำสิ่งที่โหดร้ายอย่างไร้ความปรานีเลย

 

17:04 พยับ ปัญญาธโร เอาเป็นว่า จบตอนที่ 1 นะครับ

 

17:16 DechaT.  เยี่ยมมากครับพระอาจารย่ ทำอย่างไรคงจะทำให้ชาวมุสลิมได้อ่านและรับรู้ข้อเขียนของพระอาจารย่ละครับ เขาจะได้หูตาสว่างเสียที ไม่เชื่อถือสิ่งที่ผิดๆ

 

2016.10.02 วันอาทิตย์

10:14 พยับ ปัญญาธโร เรากำลังเสี่ยงต่อ  ความแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย  เมื่อเรามาพูดถึง  ประเด็นศาสนาสากล   ......   ผมเองได้ทำการวิเคราะห์ศาสนาสากล...เน้นไปที่คริสต์ อิสลาม ในหนังสือพิมพ์ดีมาตั้งแต่  ดีเล่มที่ 8 พ.ศ.2540 ไปจนถึงตอนที่ 16 ในดีเล่มที่ 33 พ.ศ.2547-2548  .......   แต่ผมไม่ได้ทำการโฆษณาเลย  ......  เพราะรู้ดีว่าจะเกิดเหตุแบบที่ว่า คือ   เสี่ยงต่อความแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย.......จึงไม่โฆษณา   แต่หวังว่า   ผู้ที่ฉลาด  มีปัญญาแล้ว  คงจะสนใจและเข้าไปอ่านดูเอง ...และเราก็ไม่หวังว่าเขาจะเชื่อเรา   แต่หากเขาเชื่อ ซึ่งก็เพราะ  เข้าใจในเหตุ ในผล  ที่เราเอามาแสดง  เอามาอ้าง   แบบวิทยานิพนธ์นั่นเลยแหละครับ   ..............  ก็เลยไม่มีปัญหา  ไม่มีใครโต้แย้งอย่างแรง    มาจนถึงวันนี้  ยิ่งมีคนเข้าไปอ่านมากขึ้น

 

10:22 พยับ ปัญญาธโร  8 ปีที่ผมวิเคราะห์เรื่องศาสนาสากลไว้  โดยจบลงที่บทที่ 16 (คิดว่าสมบูรณ์)  ในเดือน  พ.ค. 2548  ซึ่งจากนั้น ก็ไม่ได้เขียนเพิ่มอีก   ผมได้ปล่อยให้มีการศึกษาต่อมาถึง 19 ปีแล้วครับ   (จาก พ.ศ.2540 ถึง  พ.ศ. 2559)  จนบัดนี้  ผ่านคืนวันที่ 10-11 เมษายน 2558 (คืนที่ผมคิดว่า  จบแล้ว)   มาแล้ว   ผมยังพอใจในข้อเขียน บทวิเคราะห์ ศาสนาสากล  ชื่อว่า  สากลจักรวาล-สากลศาสนา นั้นอยู่อย่างพอใจ ยิ่ง   และผลที่เห็นตามมาก็คือ  โลก โดยเฉพาะโลกประชาธิปไตย ได้มีความเข้าใจศาสนาอิสลามดีมาก   ตรงตามที่ผมต้องการเลย  .........ฉะนั้น  วันนี้   เราจึงไม่น่าวิตก    ดังกล่าว

 

10:22 พยับ ปัญญาธโร ที่ว่า..............เรากำลังเสี่ยงต่อ  ความแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย  เมื่อเรามาพูดถึง  ประเด็นศาสนาสากล

 

10:24 พยับ ปัญญาธโร และหากเราได้มีความเข้าใจในรายละเอียดเพิ่มขึ้น   ก็ยิ่งจะดีขึ้นไปอีก   โดยเฉพาะประเด็นศาสนาอิสลามในไทยเราเอง  และประชาชนชาวมุสลิมไทยเราเอง   ที่ควรต้องทำความเข้าใจอะไร เป็นอะไรให้มากขึ้น  ครับ

 

10:37 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

10:38 พยับ ปัญญาธโร มาดูเรื่อง  ประเทศแองโกลา   กันต่ออีกหน่อยก็แล้วกัน แองโกลา โดยประธานาธิบดีคนปัจจุบันนี้ ประธานาธิบดีโชเซ เอดูอาร์โด ดอส ซานโตส ผู้นำแองโกลา   แน่ละ   เขาก็คงได้อ่านคัมภีร์ของ  มุฮำมัด   คือ  กุรอาน  และเข้าใจดี   ว่าแท้จริงเป็นเพียง  ยุทธศาสตร์การสงครามล้วน ๆ  โดยแอบอิงกับการโฆษณาชวนเชื่อ  ในหลักการที่ว่า  The sun also rises  (ดวงอาทิตย์ก็พลอยส่องแสงกับดาวอื่นไปด้วย)  นั้น    อย่างไม่สงสัย    แล้วที่เขายอมรับไม่ได้เลย  ก็คือ   อัลกูรอาน  เป็นกฎหมายสูงสุดของโลกทั้งโลก  (กฎหมายประเทศใดขัดแย้ง   นั้นถือว่าผิด ตามหลักกฎหมายเลยทีเดียว)  .....   เพียงเข้าใจตรงความจริงอย่างนี้    ก็ถือว่า  เป็นคัมภีร์  ที่ไร้เหตุผล  และไม่ชอบธรรมสำหรับโลกวิทยาศาสตร์เลยทีเดียว

 

10:40 พยับ ปัญญาธโร ก็อาจจะมีส่วนที่ผลักดันจากชาวคริสต์ในแองโกลา ก็ได้ครับ   แต่นั่นแหละ   ท่านประธานาธิบดีท่านนี้   เมื่อ เข้าใจ  อัลกูรอาน   ก็จะเข้าใจไบเบิล  ไปด้วย   ในแบบเดียวกัน..............   นั่นคือ   ทำไมศาสนาที่เหมาะที่สุดสำหรับโลกใหม่   จะไม่เข้าสู่คนเช่นท่านประธานาธิบดีท่านนี้  ....ประชาชนประเทศนี้

 

17:01 พัชรา กอปรทศธรรม อาจารย์มองได้เฉียบคมจริงๆค่ะเรื่องมุสลิมและคัมภีรอัลกุรอานเป็นหน้าที่ที่เราต้องนำเขาไปสู่ความจริงว่าแท้จริงแล้วมันคือคัมภีร์สงครามที่ผู้นำต้องการความเป็นใหญจึงปลุกใจนักรบให้ไปทำสงครามมิใช่คำสอนในศาสนาแต่อย่างใด และยุทธศาสตร์คือให้ความรู้เพื่อให้เขาออกจากความโง่นี้เสีย มิใช่การปลุกระดมให้ไทยพุทธกับไทยมุสลิมมาห้ำหั่นเกลียดชังแบ่งแยกกันในฐานะศิษย์ของพระตถาคตต้องเผยแผ่ความคิดไปด้วยปัญญามิใช่การโฆษณาชวนเชื่อด้วยเฮทสปีชเพราะมันมีแต่หายนะดังสงครามศาสนาที่เคยเกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์โลก

 

17:01 พัชรา กอปรทศธรรม ช่วงนี้ดิฉันมีภารกิจมากและป่วยด้วยไข้หวัดขอเคลียร์งานให้เสร็จแล้วจะทำเต็มที่ด้วยความเอาใจใส่

 

 

20:31 สมเกียรติ คุณอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของแลนด์แอนด์เฮาส์พูดดี ได้เนื้อหาและแรงบันดาลใจยิ่ง

 

ในขณะที่คนอื่น ๆ บอกว่าต้องเร่งยกระดับการศึกษาของชาติ แต่คุณอนันต์ ตั้งคำถามว่า คนที่ประสบความสำเร็จ

จะต้องเรียนเก่งจริงหรือไม่ ?

ประเทศไทยเน้นเรื่องการศึกษามาก จนลืมเรื่องความสำคัญของการฝึก "นิสัย" คนไทยควรจะมีนิสัยอย่างไร จึงจะเจริญก้าวหน้าในชีวิต

 

คนที่มีนิสัยดีเหมือนเรามีเครื่องจักรที่ดีในตัวไม่ว่าไปทำอะไรก็จะดี

 

นิสัยที่ดี ฝึกไม่ยาก

 

เช่น การฝึกล้างห้องน้ำให้เป็น จะช่วยฝึกให้เราไม่ดูถูกคน เป็นคนไม่เลือกงาน ไม่มีทิฐิ

 

"ทุกวันนี้โลกวุ่นวายไม่ใช่เพราะคนไม่มีการศึกษา แต่เพราะคนนิสัยไม่ดี และมีการศึกษาเยอะต่างหาก"

 

ความสุขคืออะไร ?

มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้แนะนำ การสร้างนิสัยแห่งความสุข 20 ประการ ปี 2016 ไว้ ..

 

1. Be Grateful

..สำนึกบุญคุณคนที่ดีต่อเรา

 

2. Choose Your Friends Wisely

 ..เลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด

 

3. Cultivate  Compassion

.. ให้ความเห็นอกเห็นใจ แก่คนอื่น

 

4. Keep Learning

..หมั่นเรียนรู้

 

5. Become a Problem Solver

 .. เป็นผู้แก้ปัญหาได้

 

6. Do What You Love

 ..ทำในสิ่งที่คุณรัก

 

7. Live in the Present

 ..อยู่กับปัจจุบัน

 

8. Laugh often

 ..หัวเราะบ่อยๆ

 

9. Practice Forgiveness

 ..ฝึกการให้อภัย

 

10. Say Thanks often

..กล่าวขอบคุณเสมอ

 

11. Create Deeper Connections

..สร้างความสัมพันธ์ลึกล้ำ

 

12. Keep Your Agreement

 ..รักษาสัญญา คำพูด

 

13. Meditate

 ..ทำสมาธิ

 

14. Focus on What You're Doing

 ..ตั้งมั่นในสิ่งที่กำลังทำ

 

15. Be Optimistic

 ..มองโลกในแง่ดี

 

16. Love Unconditionally

 ..รักอย่างไม่มีเงื่อนไข

 

17. Don't Give up

 ..อย่ายอมแพ้

 

18. Do Your Best and then Let it Go

 ..ทำดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด

 

19. Take Care of Yourself

  ..ดูแลตัวเอง

 

20. Give back to society

 ..ตอบแทนสังคม

 

ส่งต่อให้เพื่อน ที่คุณรัก ...

 

21:44 พยับ ปัญญาธโร 1. Be Grateful ..สำนึกบุญคุณคนที่ดีต่อเรา  2. Choose Your Friends Wisely ..เลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด  3. Cultivate  Compassion .. ให้ความเห็นอกเห็นใจ แก่คนอื่น  4. Keep Learning ..หมั่นเรียนรู้  5. Become a Problem Solver

 .. เป็นผู้แก้ปัญหาได้  6. Do What You Love ..ทำในสิ่งที่คุณรัก   7. Live in the Present  ..อยู่กับปัจจุบัน  8. Laugh often

 ..หัวเราะบ่อยๆ   9. Practice Forgiveness ..ฝึกการให้อภัย  10. Say Thanks often..กล่าวขอบคุณเสมอ  11. Create Deeper Connections ..สร้างความสัมพันธ์ลึกล้ำ  12. Keep Your Agreement ..รักษาสัญญา คำพูด 13. Meditate ..ทำสมาธิ

14. Focus on What You're Doing  ..ตั้งมั่นในสิ่งที่กำลังทำ   15. Be Optimistic  ..มองโลกในแง่ดี   16. Love Unconditionally

 ..รักอย่างไม่มีเงื่อนไข   17. Don't Give up ..อย่ายอมแพ้  18. Do Your Best and then Let it Go ..ทำดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด

19. Take Care of Yourself  ..ดูแลตัวเอง   20. Give back to society ..ตอบแทนสังคม  ..........ทั้ง 20 ข้อของมหาววิทยาลัยฮาวาร์ด  นี้  ก็เห็นได้ชัดเจนว่า  แต่ละข้อนั้นมีความสอดคล้อง แทบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคำสอน ของศาสนาพุทธอยู่แล้ว  น่าคิดเหมือนกัน  สำหรับฮาวาร์ด ที่มีผลงานวิจัยออกมาในเรื่องที่เกี่ยวกับด้านจิตใจ  เหมือนว่าได้เอาหลักการศาสนาพุทธไปทำการวิจัยมา อย่างนั้นเลย 

 

ส่งต่อให้เพื่อน ที่คุณรัก ...

 

21:48 พยับ ปัญญาธโร คำสอนเช่นนี้  หรือ   ผลงานวิจัยเช่นนี้ ของมหาวิทยาลัยเด่นดังของโลกนี้แหละครับ  ควรที่จะเอาไปบอกเล่าชาวมุสลิมเขา   เพราะศาสนาอิสลาม  ไม่มีคำสอน เพื่อความสุขอย่างนี้เลย

 

22:03 พยับ ปัญญาธโร คนไทยอาจจะไม่ทราบว่า  พระมหาคัมภีร์อัลกูรอาน  สอนให้ชาวมุสลิม  เนรคุณคนที่เคยช่วยเหลือ ให้ที่พักอาศัย ให้แผ่นดินอยู่  ......  แล้วเลยไปถึงการเข่นฆ่าผู้มีพระคุณได้ด้วย ........ซึ่งตรงข้ามกับศาสนาพุทธ  ที่ให้นิยามคำว่าคนดีไว้ว่า คนที่เรียกว่าคนดีนั้น คือคนที่มีความกตัญญู กตเวทิตาธรรม แม้คนใหญ่คนโต  ก็ต้องมีธรรมข้อนี้ประพฤติกตัญญู ต่อ แม้เด็ก เล็ก ๆ  ที่ทำคุณให้เรา แม้กระทั่งดวงตะวัน ดวงดาว  ก็กตัญญูต่อเขา ที่ให้แสงสว่างแก่เรา  กตัญญูต่อฝนฟ้า อากาศ  นั่นแหละคนดี  และเป็นธรรมะสากล  สมกับที่ฮาวาร์ด ว่าไว้  เรื่อง   Be Grateful ..สำนึกบุญคุณคนที่ดีต่อเรา   Cultivate  Compassion .. ให้ความเห็นอกเห็นใจ แก่คนอื่น Live in the Present  ..อยู่กับปัจจุบัน  Practice Forgiveness ..ฝึกการให้อภัย    Create Deeper Connections ..สร้างความสัมพันธ์ลึกล้ำ  Keep Your Agreement ..รักษาสัญญา คำพูด  Meditate ..ทำสมาธิ Love Unconditionally ..รักอย่างไม่มีเงื่อนไข    Don't Give up ..อย่ายอมแพ้   Do Your Best and then Let it Go ..ทำดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด......ซึ่งล้วนเป็นคำสอนในศาสนาพุทธ  และเป็นสากลทั่วโลกตามที่ฮาร์วาดศึกษามา

 

 

22:28 พยับ ปัญญาธโร จาก พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ฉบับภาษาไทย  วรรคที่ 28  ส่วนที่ 3 บทที่ 2  อาล-อิมรอน หน้า 219   .......พวกมุอ์มินอย่าเอาพวกกาฟีรมาเป็นที่รักของพวกตน อื่นจากพวกมุอ์มิน อาจจะในฐานะญาติบ้างในฐานะสหายบ้าง และในฐานะขอความช่วยเหลือให้ร่วมรบและให้มาร่วมงานด้านศาสนากันได้  แต่จงรักพวกมุอ์มินโดยเฉพาะ  ผู้ใดกระทำเช่นนั้น กล่าวคือไปรักใคร่พวกกาฟิรเข้า ผู้นั้นก็ย่อมไม่มีอันใดจากศาสนาของอัลเลาะห์เลย  นอกเสียจากพวกเจ้าจะเกรงอิทธิพลของพวกนั้นก็ยอมให้พวกเจ้ารักใคร่กับพวกเหล่านั้นโดยทางวาจาเท่านั้น  ข้ออนุโลมเช่นนี้ใช้ในเมื่ออิสลามยังไม่เรืองอำนาจ หรือผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศที่ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายราษฎร์ให้ความเกื้อกูลแก่กันและกัน และอัลเลาะห์จะทรงเตือนพวกเจ้าให้เกรงการลงโทษของพระองค์ หากว่าพวกเจ้ายังรักใคร่อยู่กับบรรดาชนกาฟิร แล้วบั้นปลายของพวกเจ้านั้นจะคืนไปสู่การสอบสวนของอัลเลาะห์ซึ่งพระองค์จะทรงสนองผลกรรมแก่พวกเจ้าด้วย........

 

22:37 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

22:37 พยับ ปัญญาธโร ประเทศที่ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายราษฎร์ให้ความเกื้อกูลแก่กันและกัน...........ก็ประเทศไทยนี่แหละครับ   ทำบุญคุณแก่พวกอิสลาม   สามจังหวัด  และอิสลามไทยทั้งประเทศมาอย่างมากมหาศาลแล้ว   ดูการทุ่มงบประมาณลงไปพัฒนาสามจังหวัดภาคใต้อย่างมหาศาลนับหมื่น-นับแสนล้านบาท ในแต่ละปี  .........   แต่  เพราะคำสอนเช่นนี้   ทำให้เกิดการเนรคุณ  ........พวกเขาเพียงแสร้งทำว่ารัก ร่วมมือ  โดยทางวาจาเท่านั้น  แล้วคอยที   ทำการเนรคุณ  เชื่อคำสอนที่ชั่วร้าย  ที่ให้ฆ่ากาฟิรให้หมดโลก.......   นี่คือคำถาม ที่ว่าสอนให้คนเนรคุณคนได้อย่างไร   มองไม่เห็นประโยชน์  เห็นโทษ การเนรคุณเลยหรือ ?

 

22:49 พยับ ปัญญาธโร แล้วทำไมมุสลิมไทย  จะต้องไปฟังคำสอนที่ไร้เหตุผล เช่นนั้น  ที่สอนให้เนรคุณคน .....มันก็ทำให้  ไม่มีความสุข  ตามที่ฮาวาร์ด ค้นพบ  20 ข้อนั้น

 

23:08 พยับ ปัญญาธโร กาฟิร  หมายถึง คนนอกศาสนาอิสลาม ทั้งสิ้น  เขานิยามว่าเป็นพวกคนป่าเถื่อน ต้อยต่ำ อนารยธรรม  ที่ขณะเผยแผ่ศาสนาอิสลามออกไปในยุค มุฮำมัด นั้น  การฆ่ากาฟิร เป็นความดีความชอบ จะได้รางวัลงามจากอัลเลาะห์ เมื่อสิ้นชีพไปอยู่สวรรค์   คนอีก 2 ประเภท  คือ  ยะฮูดี  ชาวอิสราเอล   และ  นัสรอนี  ชาวคริสต์  นี้เป้นกลุ่มชนที่ไม่มีการให้อภัย  จะต้องรับโทษานุโทษอย่างหนัก  สถานเดียว  ทั้งในชาตินี้   และในวันสิ้นโลก หรือ วันกิยามะ ที่จะมีการพิพากษาครั้งใหญ่

 

23:09 พยับ ปัญญาธโร มึคนดีอยู่พวกเดียว  ดี  ประเสริฐ  ล้ำเลิศ  คือ  มุอ์มิน  หรือ  ชาวมุสลิม  นั่นเอง

 

23:16 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

23:19 พยับ ปัญญาธโร แล้วพวก  มุอ์มิน  จะไปสู้กาฟิรเขาได้อย่างไร   กาฟิรอเมริกัน  รัสเซีย  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  จีน  อินเดีย  ญี่ปุ่น   ฯลฯ  ที่พวกเขายังเคยไปยึดเมืองมุอ์มินเป็นขี้ข้าอยู่หลายร้อยปี    อย่างเช่นมุอ์มินมาเลเซีย  เป็นขี้ข้าโปรตุเกต ฮอลันดา  อยู่ก่อน แล้วเป็นขี้ข้าอังกฤษ ฝรั่งเศส ต่อไป ไปรวม  400 กว่าปี  .....ก่อนนั้นก็เป็นขี้ข้ามหาอำนาจไทย  ก็ลองคิดดูบ้าง   ว่าคำสอนอะไร  ช่างไม่รู้พิจารณาสถานการณ์เสียเลย    ......   ดูซีเรียในภาพนะครับ  ดินแดนของพระเจ้าอัลเลาะห์  ทำไมมีแต่สงคราม  แล้วก็สงคราม  แล้วตายกับตาย .....เท่านั้นเองเลย   หาความสงบ  หาความสุขไม่มีเลย

 

23:29 พยับ ปัญญาธโร นี่คือคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับ  ว่าดังนี้   นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ  กตญฺญู  กตเวทิตา   เครื่องหมายของคนดี คือความกตัญญู กตเวทิตา

 

23:42 พยับ ปัญญาธโร เอาละครับ  ลองมาดูสิ่งที่เรียกว่า  พระราชบัญญัติการบริหารองค์การศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540  ซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามฉบับนี้  ผมเองก็เคยได้ยินชื่อมา  แต่ไม่เคยเอามาศึกษาดูเลย  ..........  เพราะคิดว่า  เป็นกฎหมายไทย   ที่ออกมาตามลำดับกระบวนการออกกฎหมายไทย   ...........   ผมจึงไม่ค่อยคิดมาก  คิดว่าผู้ที่ออกกฎหมายไทย  ก็คงจะออกกฎหมายออกมาให้เป็นประโยชน์แก่  ส่วนรวมไทย  ไม่ใช่ให้ประโยชน์แก่กลุ่มอิสลาม  ที่ส่งผลกระทบไปถึงพลเมืองส่วนใหญ่ หรือศาสนาประจำชาติ ............  แต่วันนี้มาดูหน่อย   สิ่งที่อยากดูคือ   ดูว่า   ใคร  เป็นคนออกกฎหมายฉบับนี้   ทำไมกระบวนการออกกฎหมายฉบับนี้ จึงเงียบกริบ   แทบว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่รู้เรื่องเลย   แล้วดูเหมือน  เมื่อออกอกฎหมายมาแล้ว  กลายเป็นเรื่องกระทบอย่างใหญ่ไปสู่คนพุทธทั้งประเทศ  .......   มาดูนะครับ   และหากว่าไม่เข้าท่า    ก็จะยากอะไร   ก็ต้องให้ยุติ  ให้ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้เสีย    แต่มาดูก่อนว่า   ใคร  เป็นคนออกกฎหมายฉบับนี้  บทบาทของสมาชิกสภาชาวพุทธ เป็นอย่างไร  มาศึกษาร่วมกันไปนะครับ  ....แต่วันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับ  สวัสดี

 

 

2016.10.03 วันจันทร์

07:15 Nantasarn Seesalab หนังสือ Different: Escaping the Competitive Herd  By Youngme Moon

 

ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาว่า หากหลังจากประเมินผลงานประจำปี หรือ performance appraisal แล้ว skill ไหนที่คนประเมินบอกยังไม่ดีพอ พนักงานคนนั้นจะต้องหันมาปรับปรุงตัวเองให้ได้มาตราฐานตามที่องค์กรตั้งเป้าไว้

 

แต่ Youngme Moon แห่ง Harvard ผู้เขียนหนังสือ Different: Escaping the Competitive Herd กลับมองว่า นี่คือวิธีการที่ไม่เข้าท่า  มีผลเสียในระยะยาวต่อองค์กรและพนักงานเอง

 

เพราะ นี่คือวิธีที่ทำให้แต่ละคนเดินทางไปสู่ ความธรรมดาเหมือนๆกันแบบ cookie cutter ทำให้กลายเป็นมนุษย์โหล หรือ องค์กรโหล

 

เช่นเดียวกับ เรื่อง consultant ที่พก template มาให้คำปรึกษาในการปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อเป็นไปตามมาตราฐานของสำนัก consulting firm ต่างๆ  -หรือ- เรื่องที่บริษัทต่างๆ พยายามปรับปรุง product  โดย benchmark กับคู่แข่ง เพื่อจะได้ไม่ด้อยกว่ากัน  -หรือ- เวลาที่อาจารย์บอกกับ class ว่า ถ้าอยากจะได้เกรดดี รายงานที่ส่งต้องเน้นเนื้อจุดไหนบ้าง

 

ทั้งหมดนี้ ล้วนตรงกับธรรมชาติคน ที่ชอบความชัดเจน จะได้เดินทางถูก และทำกันเป็นปกติ

 

แต่ทว่า ความหวังดีเหล่านี้ ทำให้ทุกคนตะเกียกตะกายไปสู่จุดเดียวกัน ในนามของ มาตราฐาน”  ผลคือ ทุกคน  ดีเหมือนกันหมดจนแทบไม่มีอะไรแตกต่าง เมื่อไร้ความเด่นพิเศษ แต่ละคนจึงกลายสภาพเป็น commodities ไปโดยปริยาย

 

ตวามพยายาม To be excellence จึงกลายเป็นแค่ To be conformed ไป

 

ปกติการแข่งขันมีจุดหมายเพื่อให้ได้ชัยชนะ ให้เหนือกว่า เด่นกว่าคู่แข่ง  คงไม่มีใครตั้งเป้าว่า จะแข่งขันเพื่อบรรลุสู่ความธรรมดา  แต่ปรากฏว่า ในโลกจริง หลายคนกลับแข่งกันอย่างเอาเป็นเอาตาย เพียงเพื่อที่จะจบลงด้วยการเป็นของสามัญ เกลื่อนตลาด   

 

CEO ทุบโต๊ะว่า เราต้อง differentiate ให้ได้! แต่เอาเข้าจริง กลับหันซ้ายหันขวา ดูว่าคู่แข่งที่ล้ำหน้าไปทำอะไรบ้าง แล้วทำตาม เพิ่ม feature หรือ design ให้ match กับคู่แข่ง

 

ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็น รถ Volvo ที่กลายพันธ์เป็นรถหรูธรรมดา แทนที่จะมีภาพลักษณ์บึกบึน ดูปลอดภัย อันเป็นเอกลักษณ์ที่เคยนำมาสู่ความสำเร็จ  ทั้งนี้เพราะ Volvo ทำ customer survey และได้ผลว่า รถสวยไม่เท่าคู่แข่ง ก็เลยเปลี่ยนให้สวยตามที่ลูกค้าบอก ผลคือ ยอดขายกลับลดลง และ brand ไม่ได้โดนเด่นเหมือนแต่ก่อน 

 

ลูกค้าอาจอยากได้รถสวยขึ้นก็จริง แต่ความสวยไม่เคยเป็นเอกลักษณ์ของ Volvo  ดังนั้น เมื่อ Volvo ฝืนทำสวย จึงไม่เคย สวยพอในสายตาลูกค้า ผลคือ  จุดด้อยที่ไร้ปัญหา กลับกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันที เมื่อพยายามฝืนเปลี่ยนเป็นจุดเด่น

 

หนังสือ Different คือ บอกว่า แทนที่เราจะไปพะวงเรื่องที่เราแย่กว่าคนอื่น แล้วพยายามอุดข้อเสียตรงนั้นให้จงได้  จะดีกว่าไหม ถ้าเราหันไป ทุ่มเทจริงจังกับสิ่งที่เราเก่งและคนอื่นไม่มี ให้มันเด่นเป็นเอกลักษณ์ไปเลย  ส่วนข้อเสียนั้น มันเป็นสิ่งที่ มี value น้อยสำหรับเราอยู่แล้ว จะไปเสียเวลามากมายกับมันทำไม ยังไงๆ ข้อเสียเหล่านั้นต่อพัฒนาให้ดีขึ้น มันก็ไม่สามารถเป็น brand เราได้

 

มาลงแรงทำความสามารถพิเศษที่มีอยู่ ให้เป็น brand ประจำตัวเราดีกว่า

 

ดังนั้น ใน performance appraisal ที่ดี อย่าไปให้น้ำหนักกับความสามารถที่ขาดไป ให้ไป focus ว่าทำอย่างไรพนักงานถึงใช้ความเก่งที่มีอยู่แล้ว ให้ดีที่สุดดีกว่า  องค์กรที่ฉลาดต้อง สนับสนุนคนเก่งให้แสดง ไม่ใช่ ทำคนเก่งให้เป็นคนโหล 

 

การเลี้ยงลูกก็เช่นกัน และการดูแลตนเองก็เช่นกัน 

 

Professor Moon บอกว่า หนทางไปสู่ความสำเร็จ ไม่ใช่ ทำตัวให้ ดีเหมือนคนอื่นแต่ ทำตัวให้ต่างจากคนอื่นหรือ be different

 

แน่นอนว่าคำว่า ต่างเป็นได้ทั้ง ดีและไม่ดี  บางคนมองว่าดี ในขณะที่บางคนมองว่าไม่เอาไหน แต่อย่างน้อย เราสามารถสร้าง premium ได้ในกลุ่มคนที่เห็นว่าดีได้ ซึ่งนั่นก็น่าจะดีกว่าการกลายเป็นคนระดับ average ไปหมดทุกสายตา จนไม่มีใครมอง

 

ถ้า ความแย่ที่เห็นนั้น ไม่ได้ถึงขนาดวิกฤติ ความแย่ นั้นอาจทำให้ ความดีที่มีโดดเด่นขึ้นมาก็ได้ เพราะโดยปกติ คงไม่มีใครเชื่อคนทีอ้างว่าเก่งไปหมดทุกอย่างอยู่แล้ว

 

Google search page มีแต่ความว่างเปล่า ทำให้ search function โดดเด่น ในขณะที่ Yahoo เต็มไปด้วยโน่นนี่ทั้งเพจเพราะต้องการเป็นทั้ง portal และ search page พร้อมกัน จนไม่เด่นสักอย่าง

 

Ferrari ไม่พยายามวาง position เป็น รถที่ปลอดภัย   Red Bull ไม่พยายามบอกว่าดื่มแล้วอร่อย  IKEA เน้น creativity กับ practicality แต่ไม่ได้บอกว่าทนทาน  กล้องถ่ายรูป Leica ที่แพงแสนแพง ไม่เคยอ้างว่ามีเทคโนโลยีสุดยอด

 

แปลกแต่จริงว่า ความต้องการ perfect นำพาไปสู่ความสามัญ แต่การยอมรับความไม่ perfect  กลับนำพาไปสู่ความสำเร็จ

 

เพราะความไม่ perfect นั้น คือจุดเริ่มต้นของ Be Different

 

10:00 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

10:00 พยับ ปัญญาธโร หนังสือ Different: Escaping the Competitive Herd  By Youngme Moon.......ซึ่งท่าน ดร.นันทสารเอาตอนประเด็นปัญหามาเล่านั้น  ฟังแล้ว  ได้ความคิดหลายอย่าง   1.  เขารายงานเรื่องราวชัดเจน ฟังเข้าใจตรงประเด็นดีมาก  พวกนักวิชาการฝรั่ง เขาทำเรื่องวิชาการได้น่านับถือจริง ๆ  ทุกเรื่องเลยในวันนี้  แม้เขาเขียนเรื่องพม่า ลังกา เขมร  เขาก็เขียนได้ดี....  นี่แหละที่น่ามองว่ามาจากฐานะของ นักวิจัย ที่สมบูรณ์จริงจนเป็นนิสัยเขา  2.  เรื่องที่ท่าน ดร.เอามาบอกเรื่องนี้  ทำให้รู้สึกว่า  คนเรามีงานที่ต้องทำ  ทางความคิดอยู่ตลอดเวลา   ที่ได้จากเรื่องนี้  ก็น่าจะเป็นว่า  มีข้อเสนอให้ทำตนให้ดีกว่าคนอื่น  และ  อีกอย่างหนึ่ง  อย่าพยายามเช่นนั้น   ทำตนให้เป็นคนโหล ๆ บ้างก็ดี  3.  ในข้อ 2 ก็ใช่ว่าจะยุติลงแล้ว   ยังคงต้องใช้ความคิด  คิดต่อไปอีก   แล้วอีกหน่อย คุณคนนี้คือคุณYoungme Moon ก็คงมีอะไรมาว่าให้ฟังอีก  4.  มันเป็นเรื่องที่ ไม่รู้จบ  ใช่ไหมล่ะครับ .....  ?

 

10:06 พยับ ปัญญาธโร ก่อนจะไปถึงเรื่อง พรบ.กม.อิสลาม ที่ว่านะครับ  ผมอยากจะขอพูดต่ออีกให้สมบูรณ์ในความหมายไปอีกสักหน่อย

 

10:15 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

10:15 พยับ ปัญญาธโร คือเรื่องความกตัญญู นั้น เป็นสิ่งที่เรียกว่า  ธรรมะ  ที่บอกถึง  ความเป็นศาสนา  มีทุกศาสนา คริสต์ ฮินดู  เต๋า  โซโรอัสเตอร์  แม้คำสอนของผู้ที่ได้ชื่อว่า  นักปราชญ์  เขาก็ล้วนสอนเรื่อง ให้คนรู้กตัญญูซึ่งกันและกัน   และถือว่า  เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ โลกจึงจะอยู่มีความสุขได้  ล่าสุด ก็ฮาวารดล่ะครับ มาเน้น โดยยกเป็นข้อที่ 1 ไปเลย    แต่  อิสลาม   กลับสอนให้เนรคุณคน   แล้วยังทำลายเข่นฆ่าผู้มีพระคุณได้  ...........   ตามที่พระคัมภีร์ สั่งไว้ที่เอามาให้ดู  ที่ถือว่า เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ นั้น .....

 

10:16 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

10:16 พยับ ปัญญาธโร จาก พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ฉบับภาษาไทย  วรรคที่ 28  ส่วนที่ 3 บทที่ 2  อาล-อิมรอน หน้า 219   .......พวกมุอ์มินอย่าเอาพวกกาฟีรมาเป็นที่รักของพวกตน อื่นจากพวกมุอ์มิน อาจจะในฐานะญาติบ้างในฐานะสหายบ้าง และในฐานะขอความช่วยเหลือให้ร่วมรบและให้มาร่วมงานด้านศาสนากันได้  แต่จงรักพวกมุอ์มินโดยเฉพาะ  ผู้ใดกระทำเช่นนั้น กล่าวคือไปรักใคร่พวกกาฟิรเข้า ผู้นั้นก็ย่อมไม่มีอันใดจากศาสนาของอัลเลาะห์เลย  นอกเสียจากพวกเจ้าจะเกรงอิทธิพลของพวกนั้นก็ยอมให้พวกเจ้ารักใคร่กับพวกเหล่านั้นโดยทางวาจาเท่านั้น  ข้ออนุโลมเช่นนี้ใช้ในเมื่ออิสลามยังไม่เรืองอำนาจ หรือผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศที่ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายราษฎร์ให้ความเกื้อกูลแก่กันและกัน และอัลเลาะห์จะทรงเตือนพวกเจ้าให้เกรงการลงโทษของพระองค์ หากว่าพวกเจ้ายังรักใคร่อยู่กับบรรดาชนกาฟิร แล้วบั้นปลายของพวกเจ้านั้นจะคืนไปสู่การสอบสวนของอัลเลาะห์ซึ่งพระองค์จะทรงสนองผลกรรมแก่พวกเจ้าด้วย........

 

10:24 พยับ ปัญญาธโร ตรงนี้แปลว่าอะไร .........พวกมุอ์มินอย่าเอาพวกกาฟีรมาเป็นที่รักของพวกตน อื่นจากพวกมุอ์มิน............  แปลว่าไม่ให้มุสลิม รักคนนอกศาสนา ........   นั่นคืออะไร   คนที่ไม่ใช่มุสลิม  ไม่ใช่คนหรืออย่างไร ?  ........  แล้วในเมืองไทยยุคนี้   หนุ่มสาวพุทธ-มุสลิมเขาก็รักกันได้จนลงหอลงโรงเป็นครอบครัวไปมีลูกมีหลานเยอะแยะ  ...........มาสอนแบบนี้   ได้ประโยชน์อะไร .........แล้วยังย้ำไปว่า ........อาจจะในฐานะญาติบ้างในฐานะสหายบ้าง และในฐานะขอความช่วยเหลือให้ร่วมรบและให้มาร่วมงานด้านศาสนากันได้

 

10:25 พยับ ปัญญาธโร ...... แต่จงรักพวกมุอ์มินโดยเฉพาะ  ผู้ใดกระทำเช่นนั้น กล่าวคือไปรักใคร่พวกกาฟิรเข้า ผู้นั้นก็ย่อมไม่มีอันใดจากศาสนาของอัลเลาะห์เลย  นอกเสียจากพวกเจ้าจะเกรงอิทธิพลของพวกนั้นก็ยอมให้พวกเจ้ารักใคร่กับพวกเหล่านั้นโดยทางวาจาเท่านั้น หากไม่เช่นนั้นผู้ใดกระทำเช่นนั้น กล่าวคือไปรักใคร่พวกกาฟิรเข้า ผู้นั้นก็ย่อมไม่มีอันใดจากศาสนาของอัลเลาะห์เลย  นอกเสียจากพวกเจ้าจะเกรงอิทธิพลของพวกนั้นก็ยอมให้พวกเจ้ารักใคร่กับพวกเหล่านั้นโดยทางวาจาเท่านั้น  ข้ออนุโลมเช่นนี้ใช้ในเมื่ออิสลามยังไม่เรืองอำนาจ หรือผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศที่ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายราษฎร์ให้ความเกื้อกูลแก่กันและกัน และอัลเลาะห์จะทรงเตือนพวกเจ้าให้เกรงการลงโทษของพระองค์ หากว่าพวกเจ้ายังรักใคร่อยู่กับบรรดาชนกาฟิร แล้วบั้นปลายของพวกเจ้านั้นจะคืนไปสู่การสอบสวนของอัลเลาะห์ซึ่งพระองค์จะทรงสนองผลกรรมแก่พวกเจ้าด้วย

 

10:33 พยับ ปัญญาธโร หากกระทำตามที่อัลเลาะห์สั่ง    นั่นก็คือ  การสอนให้เนรคุณคน  นั่นเอง    จึงไม่ใช่ ศาสนา   ....อีกอย่างหนึ่ง ในความเป็นจริงของสยามประเทศ  ที่เคยเป็นมหาอำนาจครอบลงไปทางใต้ถึงสุดแดนมาเลเซีย  สุดแดนลาว เขมร  เวียดนาม  บริเวณนี้ ก็ได้นับถือธรรมะแห่งพุทธะกันทั้งหมดข้อนี้คือ  ต่างมีความกตัญญูรู้คุณกันและกันมาตลอด  สังคมจึงอยู่กันมาอย่างมีความสุข โดยไม่คำนึงเชื้อชาติและศาสนา  ถือว่า    นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ  กตญฺญู  กตเวทิตา   เครื่องหมายของคนดี คือความกตัญญู กตเวทิตา หากไม่มีธรรมะข้อนี้  คนใดก็ตามบนโลกนี้  ก็ถือว่า  ไม่ใช่คนดี    และจะสร้างสังคม  ประเทศให้มีความสุขขึ้นไม่ได้เลย

 

11:02 พยับ ปัญญาธโร ในอดีตมีศาสนาที่แบ่งชนชั้นถึง 5 ชนชั้น ก็คือ พราหมณ์ ฮินดู  นั่นเอง  มีชนชั้น 1 พารหมณ์   ชั้น2 กษัตริย์   ชั้น 3 แพศ   ชั้น4 ศูทร  และ  ชั้น5  จัณฑาล  ที่พุทธศาสนาไม่ยอมรับและนำทางมาสู่ยุคประชาธิปไตยทุกวันนี้   แต่กระนั้น  ศาสนานี้ เขาก็ไม่ให้ทำลายล้างกัน ให้สูญพันธ์สิ้นชาติไปจากโลก  มีสิทธิอยู่  ได้ชีวิต  อยู่กับชนชั้นอื่นได้ตลอดชีวิตลูกหลาน    นี่จึงควรนับว่า  เป็นศาสนา  ได้    แต่อิสลาม  แบ่งชนชั้น 2 ชนชั้น  คือ  มุอ์มิน  กับ กาฟิร (บอกจำเพาะกลุ่มชนไว้ 3 กลุ่มว่าให้อภัยไม่ได้ตลอดไปจนถึงวันสิ้นโลก คือ  นัสรอนี...ชาวคริสต์  ยะฮูดี...ชาวอิสราเอล  และ  กาฟิร....คนนอกศาสนาอิสลามทั้งโลก) แล้ว    ให้ฆ่ากาฟิร ให้หมดเโลก  ให้เหลือแต่  มุอ์มิน(คือมุสลิม) ให้ผู้นำทำการอย่างนี้เป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์ ที่ชื่อว่า จิฮัด อย่างที่บุกเบิกอยู่ในซีเรีย อิรัค ขณะนี้ ในนาม  IS  หรือ  ISIS ทำให้โลกทั้งโลกตื่นรู้อะไรเป็นอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า ศาสนาอิสลาม)  และอย่างที่เล่าให้ฟัง   ให้เนรคุณพวกกาฟิรได้   เวลาจำเป็นต้องพึ่งพากาฟิร  ก็เสแสร้งทำดีต่อเขา  แต่ให้โดยวาจาเท่านั้น   หากมิฉะนั้นแล้ว  แน่นอน  มีโทษรออยู่  ......  แล้วแบบนี้ก็จะนับถือว่าเป็นศาสนาได้อย่างไร   คิดดูอย่างมีเหตุผลนะครับ .......  ฉะนั้น  ชนผู้เจริญด้วยเหตุผล ยุควิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะโลกอเมริกา ยุโรป เขาจึงมองอิสลามไปใหม่แล้ว    และเราอยากให้มุสลิมไทยผู้มีการศึกษายุคใหม่  ได้คิดดู  ว่า  ควรทำ  และ ไม่ควรทำอะไรบ้าง  แต่   อย่าเนรคุณแผ่นดินไทย

 

14:23 Teerawat รูปภาพ

 

19:01 ส.สุเมโธ/มะโนรัตน์ บึงกาฬในอนาคต อนาคตประเทศไทย

 

จำนวนประชากรมุสลิม กับพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นดังนี้ครับ

งานวิจัยของ Dr. Peter Hammond เรื่อง Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat ลองพิจารณาดูครับ

มุสลิมที่อยู่ในประเทศไหนก็ตาม ถ้ามีจำนวนไม่เกิน 2% จะเป็นชนกลุ่มน้อยที่สงบเสงี่ยมเจียมตัว ไม่ก่อปัญหายุ่งยาก ตัวอย่างเช่น ในประเทศต่อไปนี้

United States -- Muslim 0.6%

Australia -- Muslim 1.5%

Italy -- Muslim 1.5%

Canada -- Muslim 1.9%

China -- Muslim 1.8%

Norway -- Muslim 1.8%

 

เมื่อไหร่ที่จำนวนของพวกนี้อยู่ระหว่าง 2% - 5% จะเริ่มเสี้ยมสอนให้ก่อหวอด โดยใช้องค์การที่มีอยู่เป็นตัวขับเคลื่อน เช่น สุเหร่า โรงเรียน และอาจมีการใช้แก๊งค์เถื่อนก่อกวนสร้างความรุนแรง ตัวอย่างเช่น ในประเทศต่อไปนี้

Denmark -- Muslim 2%

United Kingdom -- Muslim 2.7%

Germany -- Muslim 3.7%

Spain -- Muslim 4%

Thailand -- Muslim 4.6%

 

เมื่อไหร่ที่จำนวนของพวกนี้เกิน 5% จะแสดงอิทธิพลมากขึ้น ด้วยการยัดเยียดหลักการศาสนาเข้ามาให้ประเทศนั้นๆ ต้องยอมรับ เช่น ต้องมีการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ที่ขัดกับหลักการของเขาก็จะถูกเสนอให้ยกเลิก หรือข่มขู่ใช้ความรุนแรง ทั้งยังต้องการให้มีกฎหมายพิเศษของเขาเอง เช่น กฎหมายอิสลาม ที่สมบูรณ์แบบ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศต่อไปนี้

France -- Muslim 8%

Philippines -- 5%

Sweden -- Muslim 5%

Switzerland -- Muslim 4.3%

The Netherlands -- Muslim 5.5%

Trinidad & Tobago -- Muslim 5.8%

 

เมื่อไรที่มุสลิมมีเกิน 10% ความรุนแรงจะปรากฏมากขึ้น การก่อการร้ายกลายเป็นปัญหาคุกคามคนในประเทศ ปรากฏการณ์นี้พบในประเทศเหล่านี้

Guyana -- Muslim 10%

India -- Muslim 13.4%

Israel -- Muslim 16%

Kenya -- Muslim 10%

Russia -- Muslim 15%

เมื่อไรที่มุสลิมมีเกิน 20% มักมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น คือ การจราจล การตั้งกองกำลังจิฮัด การฆาตกรรมที่ปรากฏอย่างกว้างขวาง การเผาศาสนาสถานอื่น เหตุการณ์ทำนองนี้ปรากฏในประเทศ

Ethiopia -- Muslim 32.8%

 

เมื่อไรที่มุสลิมมีเกิน 40% การสังหารหมู่ การโจมตีในวันฉลองความสำคัญของปีโดยกองกำลังติดอาวุธจะปรากฏ อย่างเช่น ในพื้นที่ของประเทศเหล่านี้

Bosnia -- Muslim 40%

Chad -- Muslim 53.1%

Lebanon -- Muslim 59.7%

 

เมื่อไรที่มุสลิมมีเกิน 60% ประเทศนั้นจะมีการบังคับใช้กฎหมายอิสลามเป็นหลักของประเทศ ใช้ระบบภาษีแบบอิสลาม เช่น ในประเทศต่อไปนี้

Albania -- Muslim 70%

Malaysia -- Muslim 60.4%

Qatar -- Muslim 77.5%

Sudan -- Muslim 70%

 

เมื่อไรที่มุสลิมมีเกิน 80% จะมีความรุนแรงอย่างดาดดื่น เช่น รุนแรงแบบจิฮัด การสังหารหมู่ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ดังที่เกิดในประเทศต่อไปนี้

Bangladesh -- Muslim 83%

Egypt -- Muslim 90%

Gaza -- Muslim 98.7%

Indonesia -- Muslim 86.1%

Iran -- Muslim 98%

Iraq -- Muslim 97%

Jordan -- Muslim 92%

Morocco -- Muslim 98.7%

Pakistan -- Muslim 97%

Palestine -- Muslim 99%

Syria -- Muslim 90%

Tajikistan -- Muslim 90%

Turkey -- Muslim 99.8%

United Arab Emirates -- Muslim 96%

กรณีที่มีมุสลิม 100% เหตุการณ์ความรุนแรงจะกลับสู่ความสงบ โดยมีหลายประเทศประกาศตัวเองเป็นรัฐแห่งความสงบตามหลักอิสลาม เช่น

Afghanistan -- Muslim 100%

Saudi Arabia -- Muslim 100%

Somalia -- Muslim 100%

Yemen -- Muslim 100%

ปัจจุบันโลกนี้มีประชากรมุสลิม 1,500 ล้านคน คิดเป็น 22% ของประชากรทั้งโลก อัตราการเกิดของประชากรพุ่งสูงกว่าคนในศาสนาอื่นๆ ทั้งหมด

 

2016.10.04 วันอังคาร

05:57 พัชรา กอปรทศธรรม ดิฉันก็กำลังสนใจพรบ.อิสลามอยู่เหมือนกันเห็นเขาแชร์ต่อๆกันมาก็บ่อย อ.ลองวิเคราะห์ให้สมาชิกฟังก็ดีค่ะ

 

09:19 พยับ ปัญญาธโร ข้อมูลจากงานวิจัย ที่ส.สุเมโธ นำมา  ดีมากเลยครับจำนวนประชากรมุสลิม กับพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นดังนี้ครับ

งานวิจัยของ Dr. Peter Hammond เรื่อง Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat ลองพิจารณาดูครับ

มุสลิมที่อยู่ในประเทศไหนก็ตาม ถ้ามีจำนวนไม่เกิน 2% จะเป็นชนกลุ่มน้อยที่สงบเสงี่ยมเจียมตัว ไม่ก่อปัญหายุ่งยาก

 

09:20 พยับ ปัญญาธโร ตัวอย่างเช่น ในประเทศต่อไปนี้

United States -- Muslim 0.6%

Australia -- Muslim 1.5%

Italy -- Muslim 1.5%

Canada -- Muslim 1.9%

China -- Muslim 1.8%

Norway -- Muslim 1.8%

 

09:21 พยับ ปัญญาธโร เมื่อไหร่ที่จำนวนของพวกนี้อยู่ระหว่าง 2% - 5% จะเริ่มเสี้ยมสอนให้ก่อหวอด โดยใช้องค์การที่มีอยู่เป็นตัวขับเคลื่อน เช่น สุเหร่า โรงเรียน และอาจมีการใช้แก๊งค์เถื่อนก่อกวนสร้างความรุนแรง

 

09:22 พยับ ปัญญาธโร ตัวอย่างเช่น ในประเทศต่อไปนี้

Denmark -- Muslim 2%

United Kingdom -- Muslim 2.7%

Germany -- Muslim 3.7%

Spain -- Muslim 4%

Thailand -- Muslim 4.6%

 

09:24 พยับ ปัญญาธโร เมื่อไรที่มุสลิมมีเกิน 60% ประเทศนั้นจะมีการบังคับใช้กฎหมายอิสลามเป็นหลักของประเทศ ใช้ระบบภาษีแบบอิสลาม เช่น ในประเทศต่อไปนี้

Albania -- Muslim 70%

Malaysia -- Muslim 60.4%

Qatar -- Muslim 77.5%

Sudan -- Muslim 70%

 

09:33 พยับ ปัญญาธโร นี่แหละครับคนยุคใหม่  อย่าง  Dr. Peter Hammond เรื่อง Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat เขาแค่ไปศึกษาหาหลักฐานด้าน สถิติ มา   อย่างนี้   ก็เห็นแล้วว่า    อิสลาม  ไม่ใช่ศาสนา  เป็นกองโจรก่อการร้ายชัด ๆ   ขอให้พี่น้องอิสลาม คิดดู   ว่าทำไมเราจะต้องทำเช่นนั้น   ต่อเพื่อนมนุษย์

 

09:35 พยับ ปัญญาธโร และเมื่อคิด วางแผน  ทำ  อย่างนั้น   ชีวิตทั้งชีวิตได้อะไร   นอกจากความทุกข์  ยากลำบาก  และชีวิตที่เสี่ยงตายไปตลอดชีวิต   โลกอิสลาม  เป็นโลกแห่งสงครามจริง ๆ

 

09:38 พยับ ปัญญาธโร เอาละครับ   ประเด็นกฎหมายอิสลาม   ที่อนุญาตให้ตั้งมัสยิดได้เพิ่มขึ้น  .......   ก็คงลงมาสู่แผนอิสลาม  แผนนี้  นั่นเอง    คือพยายามเพิ่ม % คนอิสลามในไทย  ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 4.6 %  ให้ถึง  60 % ให้ได้   นั่นเอง  ครั้นถึงนั้นแล้ว   ไทย  รับรองว่า  ไม่มีความสงบ

 

09:39 พยับ ปัญญาธโร เราจะต้องเลิกกฎหมายอิสลามนี้เสียโดยสิทธิของความเป็นคนไทย  ที่ไม่ต้องการให้เดินไปตามแผนของอิสลาม

 

09:40 พยับ ปัญญาธโร เพราะ   ไทยนี้รักสงบ

 

09:46 พยับ ปัญญาธโร สิ่งที่อิสลาม เป็น  และ  ทะเยอทะยาน จะเป็น  อย่างไม่ชอบธรรมตามหลักศาสนา  นั้นเอง  ผู้ที่ควรจะเข้าใจมากที่สุดก็คือรัฐบาลไทย   ประชาชนไทยทุกศาสนา  และ  แม้กระทั่งมุสลิมไทย   ก็ต้องเข้าใจด้วย    โดยมุสลิมไทย  ต้องชั่งตนเองดู   ว่า  เราเป็น  คน  หรือไม่ ทำไม เมื่อเป็นคน  จึงไม่อาจจะคิดเหตุผลได้ อย่างคน   อย่างเสรี  ....   เช่น   การเป็นคนผู้หญิงในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอิรัค อิหร่าน    ทำไมจึงไม่ให้  ขับรถ  ทำไมจึงไม่ให้แต่งตัว   ลองคิดดูนะครับ

 

09:51 พยับ ปัญญาธโร เดี๋ยวผมจะไปดูพรบ.การบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ.2540  .......  ไม่ต้องผมก็ได้หรอกครับ   ท่านใดมีความรู้อยู่ ได้ดู  ได้อ่านอยู่แล้ว     ส่วนผมเองไม่เคยดูเลย    แต่เบื้องต้นก็เห็นว่า   ออกมานานแล้ว  ตั้งแต่ปี  2540   และ  พรบ.ใหม่นี้  ได้ยกเลิก  พรบ.เก่าไปหลายฉบับ   ก็น่าศึกษาว่า  ให้อะไรแก่พวกเขาเพิ่มขึ้นมาบ้าง   ช่วยกันดูหน่อยนะครับ  โดยเฉพาะนักกฎหมายอย่างท่าน  Sup Satra  เห็นเงียบไปครับ

 

10:02 พยับ ปัญญาธโร แต่ที่ผมอยากยืนยันก็คือ     หาก  พรบ.อิสลาม  ฉบับใดก็ตาม  จะนำไปสนองให้เกิดความ  เนรคุณ   ขึ้นในประเทศนี้แล้ว   เราก็ต้องยกเลิกทิ้งไปครับ  และ   กฎหมายไทย  ก็ ต้องเป็นกฎหมายไทย   (คือใช้บังคับแก่คนทุกคนในประเทศนี้เสมอกัน    ไม่ว่าเป็นศาสนิกชนไหน) และซึ่งพี่น้องมุสลิมไทยก็ต้องเข้าใจ  ว่า   ท่านเป็นคนไทย  อยู่ในแผ่นดินไทย  เป็นเจ้าของแผ่นดิน ทรัพยากรส่วนหนึ่ง   อย่างคนไทย    ฉะนั้น   ต้องเคารพกฎหมายไทย ครับ  และต้องยินดีรับเงื่อนไขแห่งกฎหมาย อย่างเสมอภาคกันกับศาสนิกชนคนอื่น คนไทยทั่วประเทศ จะต้องเข้าใจยอมรับว่าการกระทำใดผิดกฎหมายไทย  ก็ต้องได้รับโทษ ตามกฎหมายไทย  (ไม่ใช่กฎหมายอัลเลาะห์นะครับ)

 

10:18 พยับ ปัญญาธโร ซึ่งในเรื่องศาสนานี้   รัฐบาลไทยเอง  สถาบันไทยเอง  แม้กระทั่งสถาบันการศึกษา  ครูบาอาจารย์นี่แหละ   ยิ่งโง่  ไม่เข้าใจเลย  ต้องรีบเร่งศึกษาอิสลามอย่างมีเหตุมีผล    ไม่ใช่   ศาสนาดีเหมือนกันหมด   ไม่ใช่   

 

จริง ๆ  อิสลามคือ  การก่อการร้าย   หรือเป็นศาสนาแห่งสงครามโดยแท้จริง  ............   และขอให้รู้ว่า    อเมริกา  และ  ตะวันตกเขาเข้าใจกันดี  อย่างนี้แล้ว   และเขามองไปไกลมากเลย จนเรามองไม่ทันเขา (เขาคิดกันแล้วว่า จะต้องไม่มีศาสนาอิสลามในโลกนี้) .........  อย่างขณะนี้  โอบามา   กำลังนำโลกไล่ล้างมุสลิม IS หรือ  ISIS ที่เปิดตัวออกมาอย่างรุนแรง  โดยฆ่าล้างมนุษย์ทั้งเมือง   เอารถถังออกวิ่งยิงคนทิ้งทั้งถนนหนทาง  เปิดตัว  ในเดือน  พ.ค. 2556  นั้นแหละครับ    นั่นหรือศาสนา และหากรัฐบาลไทยเข้าใจจริง ๆ    ปัญหาโจรก่อการร้ายมุสลิม  สามจังหวัดภาคใต้  จบ   ครับ   เพราะอะไรครับ ?   เพราะทหารไทยเก่งครับ  เท่านั้นเอง   .

 

........คือหากเข้าใจไปถึงมาเลเซียด้วย  มหาเธ โมฮัมมัดด้วย  แล้ว   ทหารไทยนี่  เขาบุกไปเลยนะครับ  ทหารไทยไม่กลัวเลยจริง ๆ     อีกอย่างหนึ่ง   ก็   เคลื่อนพลเมืองพุทธ ลงมาจากเหนือและอิสาน   ลงสู่สามจังหวัดชายแดนใต้    ให้เต็มเลย    โดยสิทธิของการเลือกที่อยู่ได้ ตามรัฐธรรมนูญ  ไงครับ   ที่สามจังหวัดใต้  ไม่พอสำหรับชาวพุทธหรอก   อีสาน  เหนือ  ภาคกลางเอง   ก็ล้วนอยากได้ที่ได้ทางกัน  เราก็เคลื่อนลงมาสามจังหวัดภาคใต้ให้เต็มไปเลย       ฉะนั้น   มุสลิมก่อการร้าย   อย่างไรก็ไม่อาจยึดแผ่นดินสามจังหวัดได้ครับ   เชื่อได้เลย  ........รัฐบาลเตรียมทหารเถอะ.....เท่านี้เองจริง ๆ   จบ

 

12:59 ผ่องศรี วีดีโอ

 

13:27 พัชรา กอปรทศธรรม สังคมไทยก็หวังว่าครูไทยจะเป็นกำลังสำคัญในการเข้าใจเข้าถึงและนำความรู้เขารู้เราไปบอกเด็กๆแต่เราจะหวังได้หรือไม่เพราะมีครูไทยจำนวนไม่น้อยที่ไม่รักการอ่านไม่ยอมเรียนรู้ปัญหาแล้วจะรุ้ เติบช่วยให้บ้านเมืองสงบสุขได้อย่างไร

 

13:41 พัชรา กอปรทศธรรม สังคมไทยก็หวังว่าครูไทยจะเป็นกำลังสำคัญในการเข้าใจเข้าถึงและนำความรู้เขารู้เราไปบอกเด็กๆแต่เราจะหวังได้หรือไม่เพราะมีครูไทยจำนวนไม่น้อยที่ไม่รักการอ่านไม่ยอมเรียนรู้ปัญหาแล้วจะช่วยให้บ้านเมืองสงบสุขได้อย่างไร เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องศึกษาให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรงจุด

 

15:44 พยับ ปัญญาธโร ก็ยังมีอีก ซึ่งเป็นร่างอยู่ครับ   ร่าง พรบ.กิจการฮัจ   ครับ   ..............เห็นว่าให้ถอนกิจการฮัจ  ไปขึ้นกระทรวงมหาดไทย     เดิมอยู่  กรมการศาสนา  นี่แหละ   ......     คนพุทธแทบไม่รู้เรื่องเลย    ทำไม กรมการศาสนาจึงอ่อน  อ่อน   อ่อน    อย่างนี้     ทำไมไม่บอกชาวพุทธให้รู้บ้างล่ะครับ    หรือกรม กระทรวงไทยนี่   ไม่รู้เรื่องศาสนากันเลย  .........ก็ไปดูกันอีกหนึ่งเรื่อง นะครับ    เขาเกรงว่าเมื่อไปอยู่มหาดไทยแล้ว  พวกมุสลิมก็จะได้จับมือนายอำเภอทั่วประเทศเซนต์อะไรให้เขาทำอะไรทุกอำเภอในประเทศไทยก็ได้   อย่างนั้น ....ก็ขนาดนั้นแล้ว  จะไม่รู้อะไรเลยหรือ ?

 

17:34 พัชรา กอปรทศธรรม "ถ้าเอาศาสนามาคุยอีกเราไม่ไหวนะ  ไม่อยากอ่านเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้ว  จะเบื่อ  อยากสนุกสนานมากกว่า" นี่คือไลน์กลุ่มที่ดิฉันเป็นสมาชิกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเป็นแค่คนเดียวแต่เขาคิดแทนคนอื่นหมดเป็นคำพูดที่ครูสอนพระพุทธศาสนาส่งมาให้ค่ะเราจะหวังได้ไหมนี่ว่าเขาจะเป็นกำลังในการเผยแพร่ความคิดที่ดีงามสู่สังคม

 

17:41 พัชรา กอปรทศธรรม มันเป็นความอ่อนด้อยของระบบการศึกษาและระบบราชการไทยได้คนขาดวิสัยทัศน์ไปรับผิดชอบงาน เป็นอธิบดีกรมการศาสนาแต่ไม่รู้เรื่องศาสนารู้ไม่เท่าทันพวกโต๊ะอิหม่าม โต๊ะครูพวกนี้เขามาเหนือชั้นก็ยังจะไปหลงกลเขาอีก

 

18:10 พัชรา กอปรทศธรรม เรื่องนี้จริงแค่ไหน เพื่อนเขาบอกมาอย่างนี้ใครรู้ความจริงบ้าง "ก็นายกเราก็อิสลามไม่ใช่หรือครับ..เห็นอนุมัติสร้างสุเหร่า..ทั่วทุกภาคแล้ว...แบบผ่านฉลุย"

 

20:34 พยับ ปัญญาธโร แปลว่า  เขา  ยังไม่เข้าใจ นะครับ    เรามาดูเรื่อง  พรบ.กิจการฮัจ  ซึ่ง  ที่จริง  ท่าน ดร.นันทสาร เราเอง  เอาลงมาไว้ก่อนนี้แล้วนี่นา   เพียงแต่ว่า  เราอยากดูให้ชัดเจน   ท่านลงไว้อย่างนี้       

      

07:18 Nantasarn Seesalab ตั้ง สนง.อิสลาม ประจำจังหวัดทุกอำเภอ (ให้ตบตาว่าจัดตั้งเพื่อประกอบพิธีฮัจย์)

 

สนช.รับ...ร่าง พรบ.กิจการฮัจย์ ย้ายมากรมการปกครอง

... ทำให้อิสลามควบคุมระบบราชการทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว ...

อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด... หลั่งน้ำตา รดแผ่นดิน..ห่วงลูกหลานไทย..

10 ส.ค.2559

สนช.รับแล้ววาระแรก...ร่าง พรบ.กิจการฮัจย์ ย้ายจากกรมการศาสนา มากรมการปกครอง...

20:34 พยับ ปัญญาธโร -ต่อไปนี้อิสลาม ควบคุม ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, กรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว..

ทำไมถึงต้องย้ายไปกรมการปกครอง

1.กรมการปกครองมีอำนาจในการสั่งการประชาชนมากกว่า กรมการศาสนา

2.กรมการปกครองมีงบประมาณมากกว่ากรมการศาสนา

3.ทุกอำเภอ และทุกจังหวัด จะต้องมีห้องทำงานให้กับ คณก.อิสลาม ประจำอำเภอ และประจำจังหวัดนั้นๆ

 

20:35 พยับ ปัญญาธโร

4.เพื่อสอดรับกับกฎหมายลูก ที่จะออกมาดังนี้.

4.1 ออกกฎหมายรองรับว่า ทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ, จังหวัดใดที่มีมัสยิด 3 แห่ง ให้จังหวัดนั้นๆแต่งตั้ง คณก.กลางอิสลามประจำจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้..

- คณก.อิสลาม ประจำจังหวัดให้ทำงาน และร่วม ประชุมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกครั้ง,คณก.อิสลาม ประจำอำเภอ ให้ทำงานและร่วมประชุมกับนายอำเภอทุกครั้ง(ข่าวกรองแล้ว ทราบว่า คณก.อิสลาม จะเตรียม ผู้หญิงอิสลามหน้าตาดี เพื่อจะเป็นเมียน้อยของนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อต้องการลูกที่เป็นมุสลิม ฝ่ายพ่อไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นมุสลิมก็ได้..ไม่เกินใน 5 ปี ข้างหน้า 2565 ก็จะได้ลูกมุสลิมทั่วประเทศไทยปกครองประชาชน)

 

20:36 พยับ ปัญญาธโร 4.2 ออก กฎหมายรองรับ จังหวัดใด ที่มีมัสยิด 3 แห่ง ให้จังหวัดนั้นจัดตั้งศาลมุสลิมประจำจังหวัด ให้โต๊ะอีหม่าม เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล.. ให้ใช้มัสยิดใด มัสยิดหนึ่งเป็นที่ทำการของศาลมุสลิมไปก่อน...(ถ้าใครถามก็บอกว่า จะใช้บังคับเฉพาะคนมุสลิม แต่อีกไม่นาน คนไทยพุทธที่โง่อยู่ มีเรื่องกับมุสลิม ก็ต้องมาขึ้นศาลมุสลิมประจำจังหวัดนั้น ,ถ้ามีเรื่องให้คนมุสลิมรีบส่งเรื่องมาทันที) มีโต๊ะอีหม่าม เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล.. คนมุสลิมจะผิดอย่างไร ก็ต้องให้ชนะแน่นอน..

 

-ต่อไป คนไทยพุทธ มีข้อพิพาทกับคนไทยมุสลิม เกี่ยวกับ เรื่องที่ดิน, เรื่องอุบัติเหตุ และเรื่องอื่นๆ ก็ต้องขึ้นศาลมุสลิม

 

20:38 พยับ ปัญญาธโร 4.3 ออกกฎหมายชารีอะย์ มุสลิม เรื่องการนับถือศาสนา  คนไทยพุทธ แต่งงานกับอิสลามมุสลิม จะต้องเปลี่ยนนับถืออิสลามมุสลิมทั้งหมด...

แผนของอิสลาม

แผนที่ 1 ยึดกระทรวงศึกษาได้แล้ว

แผนที่ 2 ยึดกระทรวงมหาดไทย

เมื่อไรที่เราขอจัดตั้ง สนง.อิสลาม ประจำจังหวัดและอำเภอ ทุกอย่างก็จะสำเร็จเมื่อนั้น (ให้อ้างว่าเป็นการจัดตั้งเพื่อประกอบพิธีฮัจย์ ... อย่าเผยแพร่ให้คนพุทธรู้ข้อนี้สำคัญมาก.. เพราะมันกำลังถูกเรายึดทั้งประเทศแน่ๆ ถ้ารู้มันจะต่อต้านเราอย่างรุนแรง)

แผนที่ 3 ยึดกระทรวงยุติธรรม...

 

เมื่อผู้หญิงที่ส่งให้เป็นเมียน้อย นายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด  ลูกที่ได้จะเป็นมุสลิม

ให้ส่งลูกไปเรียน รัฐศาสตร์ และหรือ นิติศาสตร์เท่านั้นต่อไปจะได้คนมุสลิม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล..  ต่อไปศาลมุสลิมประจำจังหวัด.. จะต้องทำงานร่วมกับศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา  เมื่อเวลานั้น   อิสลาม มุสลิม ยึดได้ทั้งหมดแล้ว..ข้อพิพาท เรื่องที่ดินมรดก มีแน่นอนครับ  เช่น พ่อเป็นไทยพุทธ มีที่ดินอยู่ 1,000 ไร่  มีลูกสาว 2 คน

20:38 พยับ ปัญญาธโร - ลูกสาวคนที่ 1  นับถือพุทธ แต่งงานกับชายพุทธ

-ลูกสาวคนที่ 2 นับถือพุทธ  แต่งงานกับชายมุสลิมตามกฎหมายชารีอะห์  ก็ต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลาม   วันหนึ่งพ่อตาย ด้วยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ไม่ได้แบ่งมรดกให้ฝ่ายลูกเขย เป็นอิสลามมุสลิมซึ่งแต่งงานกับลูกสาวคนที่ 2 และมีลูกด้วยกัน 3 คนเป็นอิสลามมุสลิม ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ลูกเขยอยากได้ที่ดินมรดก 1,000 ไร่ หรืออยากได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ก็ต้องส่งเรื่องไปที่ศาลมุสลิม ประจำจังหวัดนั้นๆ  ท่านทั้งหลายลองคิดดู จะให้ใครชนะคดี...

 

20:39 พยับ ปัญญาธโร ถ้าไม่ใช่อิสลามมุสลิม..ท่านลองคิดดูนะครับ แต่เดิมอิสลามมุสลิมใช้จารีต ของศาสนาในการปฏิบัติ (ผู้ชายมีเมีย 4 คน เพื่อขยายศาสนาตัวเอง)  ชาวพุทธก็ไม่มีผลกระทบใดๆ  แต่ปัจจุบันอิสลามมุสลิม พยายามผลักดัน จารีต ของศาสนา ให้เป็นกฎหมาย ออกมาบังคับใช้ ซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงมาก ต่อชาวพุทธทุกคน...  เพราะถ้าขึ้นชื่อว่ากฎหมาย  ถ้าไม่ปฏิบัติก็มีความผิด ติดคุก ...ดัง พรบ.ฮัจย์ 2524

 

20:40 พยับ ปัญญาธโร -ปลัดกระทรวงมหาดไทย  , อธิบดีกรมการศาสนา , อธิบดีกรมการปกครอง , และอธิบดี อื่นๆ อีกเกือบ 10 กระทรวง ต้องอำนวยความสะดวก ต่อกิจการฮัจย์ ถ้าไม่อำนวยความสะดวกต้องติดคุก 5 ปี... (ใช้กฎของป่าล้อมเมือง ต่อไปพระมหากษัตริย์ไทย ก็จะถูกคนอิสลามมุสลิมบีบ) รู้หรือยัง ทำไม อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด... ถึงหลั่งน้ำตา เป็นห่วงลูกหลานไทย..

 

12 ส.ค.2559 เวลา 0110

20:40 พยับ ปัญญาธโร วอน คสช.ใช้สติ นำ  ม.44 ที่นำมาปิดปากชาวพุทธ  เอาไปล้างกฎหมายของมุสลิมหลาย ๆ ฉบับที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของ สนช. เพราะ กฏหมายเหล่านี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาวไทยทั้งแผ่นดินอย่างรุนแรง ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแผ่นดินนี้ เป็นกฏหมายขายชาติ ทำลายวัฒนธรรมประเพณี เปิดช่องให้ยึดแผ่นดินทั้งประเทศอย่างแท้จริง ตื่นเถิดชาวไทยทั้งหลายภัยจากลัทธิอิสลามกำลังรุกคืบกลืนแผ่นดินไทยเรื่อย ๆ ให้เป็นแผ่นดินมหาวินาศและวิบัติอย่างสมบูรณ์แบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

 

20:44 พยับ ปัญญาธโร นี่ไงครับ    สภาเผด็จการ    สนช.    ทำอะไรไป  ไม่ยอมปรึกษาประชาชนเลย   ครับ   ประเด็นตรงนี้   มีเรื่อง   กฎหมาย  ที่มีอำนาจพิจารณา คดีเฉพาะของมุสลิม ด้วย  หรืออย่างไร  ?   ขนาดนั้นเทียวหรือ ?   แล้ว  สนช.นี่จะทำอย่างนั้นได้อย่างไร ครับ  (คือ  จะโง่เง่าเต่าตุ่นขนาดนั้นเทียวหรือ ผมยังไม่เชื่อ)

20:45 พยับ ปัญญาธโร แต่ลักษณะอย่างนี้แหละ  ที่เราไม่ยอมพิจารณาไปแบบไทย  แต่ไปเกรงใจ  ให้ความเห็นคล้อยไปตามอิสลามเขา  โดยไม่เข้าใจสาระที่แท้จริงของอิสลาม

 

20:47 พยับ ปัญญาธโร ครับลองไปดูสาระที่ไปที่มาจริง ๆ  อีกที    สำหรับ  กม. 2 ฉบับนี้   คือ   พรบ.การบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ.2540  กับ   ร่าง พรบ.กิจการฮัจ   ที่ว่าผ่าน  สนช.ไปแล้ว

20:50 พยับ ปัญญาธโร "ถ้าเอาศาสนามาคุยอีกเราไม่ไหวนะ  ไม่อยากอ่านเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้ว  จะเบื่อ  อยากสนุกสนานมากกว่า"...........  ก็จริงของเขา   หากว่า  เขาเก่ง  จนพูดได้ว่า   เป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้ว   .....   และ  อยากสนุกสนานมากกว่า....ก็ปล่อยเขาไปสนุกสนานเถอะนะ

 

20:53 พยับ ปัญญาธโร เอาร่างมาดูได้ไหมล่ะครับ  ?

20:53 พยับ ปัญญาธโร อย่าเพิ่งไปว่า  สนช.เขาเลย

 

20:54 พยับ ปัญญาธโร "ก็นายกเราก็อิสลามไม่ใช่หรือครับ..เห็นอนุมัติสร้างสุเหร่า..ทั่วทุกภาคแล้ว...แบบผ่านฉลุย"

 

·       จากแฟ้มเวิรด: Muslim รายงานสดจากไลน์กลุ่มการศึกษาไร้พรมแดน อิสลามสอนให้เนรคุณ รวมบทวิจารณ์เรื่องพุทธสาวกระดับอรหันต์ เดือนส.ค.2559

 

 
เทศนาธรรมปัญญาธโรภิกขุ ปฐมเทศนาธรรมบทแรกๆ ......

Muslim บทวิเคราะห์กองทัพนักรบศักดิ์สิทธิ์จิฮัดส์อิสลามอาหรับ6ประเทศแพ้อิสราเอลอย่างไม่ทันนกกระจอกกินน้ำ
สรภัญญะสุดยอด แห่งแผ่นดินอีสานโอวาทธรรมแห่งสรภัญญะ
โอวาทธรรมในเรือนจำ การทำบุญตักบาตร เทศกาลสงกรานต์ 11 เม.ย.2561
โอวาทธรรม พิธีรับประกาศนียบัตรการศึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษา เอสแบค ศรีสะเกษ
ส.ค.ส.2561 โอวาทธรรม ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
บทเทศนาหลักพุทธธรรม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 26 ต.ฅ.2560
โอวาทธรรม เปิดประชุมอบรมสัปดาห์แห่งศีลธรรม ครูอาจารย์พนักงานรร.วัดมหาพุทธาราม
ธรรมะสำหรับข้าราชการเข้าวัดเทศกาลเข้าพรรษา 2560
เทศนาธรรม วันข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดศรีสะเกษ 1 ต.ค.2560
เทศนาธรรม งานศพคุณแม่วิมลวรรณ พรรณโรจน์ เมรุวัดมหาพุทธาราม 20 ส.ค.2560
สัมโมทนียกถา วันแม่ แด่คณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง รร.วัดมหาพุทธาราม 11 ส.ค.2560
เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ 6 วันอาสาฬหบูชา 6 ก.ค. 2560 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ 2 งานศพพระครูวิธานวัชรกิจ 25 พ.ค.2560 วิหารวัดมหาพุทธาราม
เทศนาธรรม กัณฑ์แรก งานศพคุณพี่สุบรรณ มัคคสมัน วันที่ 11 เม.ย.2560 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----